Form of Work
Książki
(16)
Status
available
(24)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(8)
Czytelnia Piła
(1)
Wypożyczalnia Chodzież
(5)
Wypożyczalnia Czarnków
(6)
Wypożyczalnia Złotów
(2)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(3)
Czytelnia Wągrowiec
(1)
Author
Deja Walentyna
(2)
Gaworecki Władysław Włodzimierz
(2)
Kaczmarek Jacek
(2)
Stasiak Andrzej
(2)
Włodarczyk Bogdan
(2)
Bosiacki Stefan
(1)
Derek Marta
(1)
Kowalczyk Andrzej
(1)
Meyer Beata
(1)
Nowacka Magdalena
(1)
Oleksiuk Adam
(1)
Ozimek Irena
(1)
Pięta Jan
(1)
Strugarek Jan
(1)
Tauber Roman Dawid
(1)
Łazarek Marianna
(1)
Łazarek Roman
(1)
Śniadek Joanna
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(1)
1980 - 1989
(3)
1970 - 1979
(2)
Country
Poland
(16)
Language
Polish
(15)
unknown (po)
(1)
Subject
Turystyka
(16)
Usługi
(5)
Czas wolny od pracy
(3)
Odpoczynek
(3)
Hydrografia
(2)
Kartografia
(2)
Klimat
(2)
Agroturystyka
(1)
Harcerstwo
(1)
Hotelarstwo
(1)
Marketing
(1)
Obiekty i urządzenia turystyczne
(1)
Oświata dorosłych
(1)
Pedagogika
(1)
Piloci wycieczek
(1)
Przedsiębiorstwo turystyczne
(1)
Sport
(1)
Zabawa
(1)
Środowisko człowieka
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(7)
16 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 21746 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 16156 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 19363 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 22973 (1 egz.)
Book
In basket
Działalność turystyczna stała się współcześnie istotną dziedziną gospodarki. Dochody osiągane w turystyce są porównywalne z dochodami w przemysłach paliwowym i zaawansowanych technologii. Często słyszy się o "przemyśle turystycznym", którego nie kojarzy się zazwyczaj z romantycznymi nastrojami, wspaniałymi wspomnieniami czy niepowtarzalnymi przygodami. Jednak gdyby zastanowić się nad: skalą światowej gospodarki turystycznej, zaangażowaniem kapitału, liczbą zatrudnionych, złożonoscią procesów technicznych w transporcie i hotelarstwie, to pojęcie "przemysł turystyczny" nie jest pozbawione sensu. W trakcie produkcji powstają określone dobra, które powinny się stać przedmiotem zainteresowania konsumenta. Co zatem wytwarza się w przemyśle turystycznym? Odpowiedź jest jedna: "produkt turystyczny". W książce autorzy w jasny i interesujący sposób odpowiadają na pytania: - co to jest produkt turystyczny, - jak on powstaje, - dla kogo jest przeznaczony, - kto jest jego twórcą, - jakie są oczekiwane efekty. Podręcznik jest adresowany do licznego grona Czytelników. Powinien być użyteczny dla nauczycieli różnych poziomów kształcenia, dla uczniów i studentów, a także dla osób zajmujących się w praktyce działalnością turystyczną, szczególnie zaś touroperatorów, oraz pracowników administracji samorządowej i rządowej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 109606 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 42363 (1 egz.)
Book
In basket
Turystyka stała się współcześnie niezwykle istotną dziedziną gospodarki. Dochody osiągane z tej działalności są porównywalne z dochodami w przemysłach paliwowym i zaawansowanych technologii. Ze względu na skalę światowej gospodarki turystycznej, zaangażowanie kapitału, liczbę zatrudnionych osób oraz złożoność procesów technicznych w transporcie i hotelarstwie można mówić o przemyśle turystycznym. W przemyśle tym jest wytwarzany produkt turystyczny, który powinien się stać przedmiotem zainteresowania konsumenta. W książce autorzy w interesujący sposób prezentują kluczowe zagadnienia związane z kreowaniem i organizacją produktu turystycznego, a także zarządzaniem nim. Odpowiadają między innymi na następujące pytania: co to jest produkt turystyczny i jak powstaje, kto jest jego twórcą i dla kogo jest przeznaczony, w jaki sposób kalkulować jego cenę, gdzie promować i sprzedawać produkt turystyczny, jakie badania marketingowe warto prowadzić, które strategie produktu turystycznego należy stosować. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów, a także osób pracujących w branży turystycznej oraz pracowników administracji samorządowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106137 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 44430 (1 egz.)
Book
In basket
Wprowadzenie - Irena Ozimek ... 5 Rozdział 1. Znaczenie rozwoju turystyki w gospodarce wsi ... 7 1.1. Produkt turystyki wiejskiej ľ Agata Balińska ... 7 1.2. Kształtowanie rozwoju turystyki przez samorząd lokalny ľ Katarzyna Gralak ... 24 Rozdział 2. Turystyczne i rekreacyjne wykorzystanie komponentów środowiskowych terenów niezurbanizowanych ... 37 2.1. Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne Lasów Państwowych w Polsce ľ stan obecny i perspektywy ľ Emilia Janeczko ... 37 2.2. Woda w środowisku rolniczym i leśnym jako walor turystyczny ľ Andrzej Ciepielowski, Ewa Kaznowska ... 51 2.3. Rybactwo rekreacyjne jako forma turystyki i rekreacji ľ Mirosław Cieśla ... 77 2.4. Konie w rekreacji, turystyce jeździeckiej i agroturystyce ľ Jacek Łojek, Anna Łojek ... 94 Rozdział 3. Zagrożenia związane z turystyką ... 129 3.1. Zmiany w siedliskach leśnych powodowane przez turystykę i rekreację ľ Jarosław Skłodowski ... 129 3.2. Wybrane zagrożenie zdrowotne w turystyce na terenach niezurbanizowanych ľ Tadeusz P. Żarski ... 146 Rozdział 4. Organizacja wyjazdów i korzystanie z usług turystycznych ... 169 4.1. Specyfika świadczenia usług hotelarskich na terenach niezurbanizowanych ľ Hanna Górska-Warsewicz, Beata Sawicka, Monika Świątkowska, Ewa Świstak, Agnieszka Tul-Krzyszczuk ... 169 4.2. Praktyczne aspekty organizacji wypraw turystycznych w tereny niezurbanizowane ľ Joanna Adamczyk ... 187 4.3. Ochrona konsumentów na rynku usług turystycznych ľ wybrane aspekty ľ Irena Ozimek ... 217 Literatura ... 229 Informacje o autorach ... 240
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38145 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 23425 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 61405 (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział l poświęcony jest prawnym aspektom funkcjonowania osób prawnych i fizycznych na rynku usług rekreacyjno-sportowych i turystycznych. Dokonano w nim rzetelnego przeglądu wydanych po roku 1989 aktów prawnych normujących funkcjonowanie organizacji i firm zajmujących się profesjonalnie przygotowaniem i realizacją tego typu imprez. Kolejne rozdziały poświęcone są zagadnieniom planowania i programowania imprez oraz zasadom organizowania i metodom przeprowadzania imprez rekreacyjnych i turystycznych zarówno dla wąskiej grupy uczestników, jak również tych o charakterze masowym. Tom uzupełniają załączniki, w których przedstawiono m.in. podstawowe sposoby oznakowania szlaków turystycznych, wzór umowy sponsorskiej, formularz preliminarza budżetowego imprezy itp.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108171 (1 egz.)
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 97342 P (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 27681 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 44621 (1 egz.)
Book
In basket
Książka Gospodarka Turystyczna prezentuje problemy podstawowe, mówiące o aktualnym stanie gospodarki turystycznej w Polsce w porównaniu z sytuacją za granicą, w Europie Zachodniej, a przede wszystkim w krajach Unii Europejskiej. Pisana była z myślą o szerokim kręgu Studentów, z myślą o szerokim kręgu Czytelników, pogłębiających swą wiedzę w zakresie ekonomiki i organizacji turystyki, z myślą o słuchaczach rozmaitych szkół zawodowych różnego szczebla, wreszcie o kadrze nauczającej, o pracownikach branży turystycznej i Samorządu Terytorialnego. Mamy nadzieję, że książka może być przydatna wszystkim, którzy w toku przemian gospodarczych, dokonujących się na świecie i w Polsce, chcieliby podjąć działalność gospodarczą w sferze obsługi turystycznej. Problematyka większości rozdziałów, czy podrozdziałów, była już w innej formie publikowana przez Autorów przede wszystkim w Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie, na łamach fachowego czasopisma Rynek Turystyczny oraz na różnych konferencjach naukowych. Sfera obsługi turystycznej jest szeroka, jeśli się bierze pod uwagę interdyscyplinarny charakter turystyki i gospodarki turystycznej. Dlatego też Autorzy ogólnie przedstawili gospodarkę turystyczną na rynku turystycznym w Polsce według koncepcji, która stanowi podstawę rachunku satelitarnego turystyki, jej udziału w produkcie krajowym brutto, a skoncentrowali się głównie na branżach zaliczonych, według metodologii statystyki turystyki Unii Europejskiej, do podstawowych działalności zaangażowanych w dostarczanie dóbr i usług turystom i jednocześnie odpowiadających kryteriom zaliczenia do bezpośredniej gospodarki turystycznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 109204 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 42205 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 42530 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 22885 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 15655, 15654 (2 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 31557 (1 egz.)
Book
In basket
Zagospodarowanie turystyczne / Andrzej Kowalczyk, Marta Derek. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. - 423 s., [8] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
(Turystyka.)
Treść: Podział urządzeń i usług turystycznych; Podstawowe koncepcje zagospodarowania turystycznego, uwzględniając przy tym wyniki z najważniejszych opracowań polskich i światowych; Wybrane problemy planowania zagospodarowania turystycznego wraz z licznymi przykładami; Infrastruktura i usługi; Zagospodarowanie ze względu na potrzeby poszczególnych form turystyki: wypoczynkowej, przyrodniczej, kulturowej, rekreacyjno-sportowej i biznesowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106131 (1 egz.)
Book
In basket
Pedagogika czasu wolnego / Jan Pięta. - Wyd. 3 zakt. - Nowy Dwór Mazowiecki : Wydawnictwo Frel, 2014. - 278 s. ; 24 cm.
Napisana w sposób czytelny i zrozumiały książka dla tych, którzy wciąż mają za mało czasu wolnego lub też nie mają pomysłu, jak ten czas wypełnić. Autor uczy umiejętności właściwego wypoczynku i organizowania czasu wolnego, przedstawiając jego różne aspekty: terminologiczne, historyczne, pedagogiczne, psychologiczne i socjologiczne. Celem tej książki jest: zapoznanie czytelników z podstawowymi pojęciami dotyczącymi czasu wolnego i pedagogiki, intencjonalnych i naturalnych środowisk wychowawczych, procesu wychowania i socjalizacji, edukacji ustawicznej, andragogiki i rekreacji; uświadomienie współczesnych problemów związanych z racjonalnym wykorzystaniem czasu wolnego, wymagających pilnych analiz, sugestii i rozwiązań; przygotowanie do umiejętnego i wartościowego zdrowotnie, moralnie i kulturalnie spędzania czasu wolnego i dążenia do uzyskiwania wyższej jakości życia.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 108331 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 40599 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65013 P 8,4 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again