Form of Work
Książki
(20)
Status
available
(34)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(10)
Wypożyczalnia Chodzież
(6)
Czytelnia Chodzież
(2)
Wypożyczalnia Czarnków
(1)
Wypożyczalnia Trzcianka
(1)
Wypożyczalnia Złotów
(8)
Czytelnia Złotów
(1)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(5)
Czytelnia Wągrowiec
(1)
Author
Siuda Wojciech
(6)
Szmulik Bogumił
(2)
Balicki Ryszard
(1)
Filipowicz Andrzej
(1)
Grzymkowska Maja
(1)
Herdegen Matthias
(1)
Justyński Janusz
(1)
Preisner Artur
(1)
Redelbach Andrzej
(1)
Sagan Stanisław
(1)
Schwierskott Ewa
(1)
Serafin Sławomir
(1)
Starzewski Maciej
(1)
Tuleja Piotr
(1)
Wentkowska Aleksandra
(1)
Witkowski Zbigniew
(1)
Świda-Łagiewska Zofia
(1)
Żmigrodzki Marek
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(15)
1990 - 1999
(2)
1980 - 1989
(2)
Country
Poland
(20)
Language
Polish
(17)
unknown (po)
(3)
Subject
Trybunał Konstytucyjny
(13)
Najwyższa Izba Kontroli
(12)
Prawo
(8)
Prawo administracyjne
(8)
Prezydentura (urząd)
(8)
Prawo cywilne
(7)
Prawo karne
(7)
Rzecznik Praw Obywatelskich
(7)
Sejm
(7)
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
(6)
Prawo konstytucyjne
(6)
Prawo pracy
(6)
Senat
(6)
Sąd Najwyższy
(6)
Konstytucja
(5)
Prawo państwowe
(5)
Rzecznik praw obywatelskich
(5)
Samorząd gminny
(5)
Sądownictwo
(5)
Prawa człowieka
(4)
Prokuratura
(4)
Rzecznik praw dziecka
(4)
Administracja
(3)
Adwokaci
(3)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(3)
Instytut Pamięci Narodowej
(3)
Państwo
(3)
Prawo wspólnotowe europejskie
(3)
Prawo wyborcze
(3)
Samorząd terytorialny
(3)
Sąd najwyższy
(3)
Sądownictwo konstytucyjne
(3)
Trybunał Stanu
(3)
Trybunał stanu
(3)
Europejska Konwencja Praw Człowieka
(2)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(2)
Inicjatywa ludowa
(2)
Krajowa Rada Sądownictwa
(2)
Naczelny Sąd Administracyjny
(2)
Organy ochrony prawnej
(2)
Parlament
(2)
Partie polityczne
(2)
Policja
(2)
Postępowanie administracyjne
(2)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(2)
Radcy prawni
(2)
Referendum
(2)
Stany nadzwyczajne
(2)
Straż graniczna
(2)
Unia Europejska
(2)
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
(1)
Agencja Wywiadu
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Biblioteka Sejmowa
(1)
Bioetyka
(1)
Biotechnologia
(1)
Budżet państwowy
(1)
Centralne Biuro Antykorupcyjne
(1)
Demokracja
(1)
Demokracja bezpośrednia (system polit.)
(1)
Doradcy podatkowi
(1)
Ekonomia
(1)
Europejski System Walutowy
(1)
Europejski Trybunał Obrachunkowy
(1)
Farmacja
(1)
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
(1)
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Biuro
(1)
Gospodarka
(1)
Głosowanie
(1)
Immunitet parlamentarny
(1)
Inspekcja Ochrony Środowiska
(1)
Inspekcja Transportu Drogowego
(1)
Inspekcja pracy
(1)
Instytucje europejskie
(1)
Interpelacje i zapytania parlamentarne
(1)
Kancelaria Sejmu
(1)
Komisja śledcza parlamentarna
(1)
Komisje parlamentarne
(1)
Konkurencja
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kontrasygnata
(1)
Kontrola
(1)
Kontrola skarbowa i podatkowa
(1)
Marszałek sejmu
(1)
Medycyna
(1)
Nadzór budowlany
(1)
Narodowy Bank Polski
(1)
Naród
(1)
Niepołączalność (prawo)
(1)
Norma prawna
(1)
Notariat
(1)
Odpowiedzialność dyscyplinarna
(1)
Odpowiedzialność konstytucyjna
(1)
Odpowiedzialność polityczna
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Parlament Europejski
(1)
Państwowa Inspekcja Pracy
(1)
Państwowa Inspekcja Sanitarna
(1)
Państwowa Komisja Wyborcza
(1)
Plebiscyt
(1)
Genre/Form
Encyklopedie
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
20 results Filter
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 26484 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 23177 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 34790 (1 egz.)
Book
In basket
(BPS Biblioteka Przeglądu Sejmowego)
Reprint monografii, wydanej w 1928 roku, Macieja Starzewskiego profesora prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, posła na Sejm RP. Studiujący dziś pracę M. Starzewskiego, oprócz przyswojenia w atrakcyjny sposób podanego imponującego zestawu informacji, może się z niej nauczyć zaangażowania czy wręcz pasji badawczej, jasności i logiki wywodów, precyzji formułowanych sądów. Myślę również, że uzyska także pewne argumenty merytoryczne w toczacym się i dzisiaj sporze o prawo do kontroli konstytucji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108408 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47440 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 42112 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 61061 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 111396 (1 egz.)
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 50222 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 61470 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 113125 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 61134 (1 egz.)
Book
In basket
Publikacja stanowi rozwinięcie tez przedstawionych w rozprawie doktorskiej pt. Rola Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i sądów krajowych w stosowaniu prawa wspólnotowego, przygotowanej pod kierownictwem Prof. dr hab. Genowefy Grafowskiej, której za pomoc i opiekę autorka niezmiernie dziękuje. Rozprawa została obroniona z wyróżnieniem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w dniu 14 października 2003. Autorka chciałaby złożyć wyrazy wdzięczności w szczególności Promotorowi oraz Recenzentom, Panu Prof. dr hab. E. Piontkowi z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Panu Prof. dr hab. K. Wójtowiczowi z Uniwersytetu Wrocławskiego, za przychylność oraz wskazówki co do tekstu. Szczególne podziękowania autorka przekazuje Adwokatowi Generalnemu w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości F. Jacobsowi, w którego Gabinecie odbywała staż, za życzliwą pomoc oraz bezpośredni dostęp do akt spraw toczących się przed Trybunałem Sprawiedliwości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104053 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 85337 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 101501 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43106 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 113176 (1 egz.)
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 44201 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 29630 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 26306, 26305 (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 57828 P 7,4 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46080 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 100786 (1 egz.)
Book
In basket
Opracowanie przybliża czytelnikom zagadnienia prawa konstytucyjnego, źródła prawa, ustrój państwa polskiego, prezentuje również prawa obywatelskie i środki ich ochrony. Autor omawia strukturę, funkcje oraz kompetencje organów władzy publicznej, m.in.: parlamentu, rządu, samorządu terytorialnego oraz przedstawia nowe instytucje ustrojowe, które wprowadzono w związku z uchwaleniem ustaw zapowiedzianych przez Konstytucję: ustawodawcza inicjatywa obywatelska, Rzecznik Praw Dziecka czy też Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 85688, 85686 (2 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46726 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65910 (1 egz.)
Book
In basket
(Wiedza o Sejmie.)
Temat: Sejm ; Biblioteka Sejmowa ; Kancelaria Sejmu ; Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ; Krajowa Rada Sądownictwa ; Naczelny Sąd Administracyjny ; Najwyższa Izba Kontroli ; Narodowy Bank Polski. Rada Polityki Pieniężnej ; Administracja ; Budżet państwowy ; Demokracja ; Głosowanie ; Immunitet parlamentarny ; Instytut Pamięci Narodowej ; Interpelacje i zapytania parlamentarne ; Komisje parlamentarne ; Komisja śledcza parlamentarna ; Konstytucja ; Kontrasygnata ; Kontrola ; Marszałek sejmu ; Naród ; Niepołączalność (prawo) ; Norma prawna ; Prawa i obowiązki parlamentarzysty ; Inicjatywa ludowa ; Odpowiedzialność dyscyplinarna ; Odpowiedzialność konstytucyjna ; Odpowiedzialność polityczna ; Państwo ; Państwowa Inspekcja Pracy ; Państwowa Komisja Wyborcza ; Parlament ; Partie polityczne ; Pluralizm polityczny ; Plebiscyt ; Prawa człowieka ; Prawo administracyjne ; Przepis przejściowy ; Prawo państwowe ; Prawo międzynarodowe ; Praworządność ; Prawo wyborcze ; Prawo zwyczajowe ; Preambuła ; Precedens (prawo) ; Premier (urząd) ; Prezydentura (urząd) ; Prezydium Sejmu ; Prawodawstwo ; Prokurator Generalny (urząd) ; Referendum ; Równość wyborów ; Rzecznik praw dziecka ; Rzecznik praw obywatelskich ; Samorząd terytorialny ; Sąd Lustracyjny ; Sąd najwyższy ; Skarga konstytucyjna ; Sprawiedliwość ; Stan wojenny (prawo) ; Stan wyjątkowy ; Stany nadzwyczajne ; Straż marszałkowska ; Suwerenność państwa ; Trybunał Konstytucyjny ; Trybunał stanu ; Unia Międzyparlamentarna ; Wybory parlamentarne ; Prawo - wykładnia ; Encyklopedie
Drugie wydanie Słownika uwzględnia przepisy Konstytucji RP z 1997 r. Książka przedstawia w przystępnej, popularnonaukowej formie pojęcia i zagadnienia teorii oraz praktyki parlamentarnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33176 (1 egz.)
Czytelnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44493 p (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 44831 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 40405 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again