Form of Work
Książki
(9)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Status
available
(22)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(6)
Czytelnia Piła
(1)
Wypożyczalnia Chodzież
(4)
Wypożyczalnia Czarnków
(3)
Wypożyczalnia Trzcianka
(2)
Wypożyczalnia Złotów
(5)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(1)
Author
Barcz Jan
(2)
Barcik Jacek
(1)
Czyżniewski Marcin
(1)
Edward M. Haliżak
(1)
Freiberg Stephan
(1)
Hildebrandt Anna
(1)
Jedlecka Wioletta
(1)
Karasiewicz Katarzyna
(1)
Koszel Bogdan
(1)
Piontek Eugeniusz
(1)
Tobera Mariusz
(1)
Wentkowska Aleksandra
(1)
Witkowska-Chrzczonowicz Katarzyna Maria
(1)
Wiśniewski Jakub
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(4)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(11)
Subject
Traktat lizboński (2007)
(8)
Unia Europejska
(5)
Prawo wspólnotowe europejskie
(2)
Rada Unii Europejskiej
(2)
Rynek pracy
(2)
Traktat o Unii Europejskiej
(2)
Zatrudnienie
(2)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Czechy
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Europejska Polityka Sąsiedztwa
(1)
Europejska Wspólnota Energii Atomowej
(1)
Europejska Wspólnota Węgla i Stali
(1)
Europejski System Walutowy
(1)
Gaza (Izrael ; okręg)
(1)
Integracja europejska
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Konflikt 2008 r. gruzińsko-rosyjski
(1)
Kryzys finansowy
(1)
Kryzys gospodarczy
(1)
Migracje
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prezydencja Rady Unii Europejskiej
(1)
Siła robocza
(1)
Traktat elizejski (1963)
(1)
Traktat lizboński
(1)
Traktat o Unii Europejskiej (1992)
(1)
Wspólna Polityka Rolna UE
(1)
Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Subject: place
Chorwacja
(1)
Francja
(1)
Niemcy
(1)
Polska
(1)
Turcja
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
11 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 111133 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 112931 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 109781 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47294 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 99975 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 45842 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37127 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43217 (1 egz.)
Book
In basket
Koniec z pracą? / Anna Hildebrandt. - Warszawa : Difin, 2013. - 204, [2] : il. ; 23 cm
Publikacja jest analizą trudnego i wielowątkowego problemu funkcjonowania rynków pracy w środowisku integracyjnym UE. Problem ten dotyka różnych aspektów z pogranicza ekonomii, etyki, filozofii integracji i polityki społecznej, i z tego względu jest trudny do pełnego zbadania i dobrej oceny. Autorka w kompetentny sposób dokonała oceny doświadczeń UE w zakresie koordynacji zatrudnienia i rynków pracy. Przeprowadziła wartościowe badania empiryczne stopnia zróżnicowania rynków pracy i modeli społecznych w krajach członkowskich, wnosząc tym samym własny wkład do badań nad integracją rynków pracy w UE.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106865 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45283 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 99390 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 45358 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36655 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 30779 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 42840, 42839 (2 egz.)
Book
In basket
Aby dać potrzebne impulsy do dalszej integracji Europy, Francja i Niemcy skazane są na porozumienie. UE z pewnością potrzebuje silnego przywództwa. Jest pewnym fenomenem, że od dziesięcioleci francusko-niemiecka dominacja we WE/UE nie była podważana, lecz co najwyżej w poszczególnych okresach kontestowana przez kolejnych nowo przyjmowanych członków. Oznaczało to olbrzymi kredyt zaufania dla francusko-niemieckiego "motoru" integracji. Jak podkreśla wielu analityków, koncepcja takiego bliskiego współdziałania powinna być kontynuowana pod warunkiem rezygnacji z wygórowanych ambicji wynikających z naturalnego dążenia do walki o pierwszeństwo w Europie. Francja i Niemcy podtrzymują wolę zacieśnienia w najbliższych latach kooperacji bilateralnej mając mając świadomość, że to w szerszej perspektywie się opłaci. Ale nadal istnieją pola konfrontacji i rywalizacji w UE i poza nią. Oba kraje różnią się w kwestii liberalizacji rynku energii, transportu, ekologii (elektrownie atomowe) polityki azylowej, imigracyjnej, rolnej, rybołówstwa jak i w pewnych aspektach polityki obronnej (pacyfistyczne Niemcy i skłonna do interwencji wojskowych Francja). Paryż swoje zainteresowania nadal koncentruje wokół basenu Morza Śródziemnego i niechętnie patrzy na niemieckie zaangażowanie w Europie Środkowej i Wschodniej.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 107826 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49030 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39406 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32559 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45587 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64461 (1 egz.)
E-book
In basket
Europa jest wspólnotą wartości cywilizacyjnych, do których należą wolność i równość jednostki, demokracja, państwo prawa, społeczeństwo obywatelskie, to „europejski dom” nie może być budowany niezależnie od tych wartości lub wbrew nim, ale tylko i wyłącznie na ich podstawie. Wspólna polityka europejska musi więc występować w obronie wymienionych wartości oraz brać za nie odpowiedzialność. Teoria integracji europejskiej wymaga zgody co do strategii i celów zjednoczenia, a budowa tej zgody nie jest możliwa bez określonych koncepcji legitymizacyjnych. Oś problemową podjętych rozważań stanowi kwestia legitymizacji Unii Europejskiej – jej instytucji oraz stanowionego przez nie prawa. Inspiracją do podjęcia tematu było poczucie szeroko rozumianego kryzysu legitymizacji demokratycznej UE. Niewątpliwie w Unii występuje problem z uzasadnianiem decyzji – szczególnie w zakresie prawa pochodnego i orzecznictwa – w sposób wpisywalny w dominujące koncepcje demokracji, do których przywykły krajowe dyskursy profesjonalne. Receptą na ów kryzys może być wzmocnienie legitymizacji cywilizacyjnej Unii Europejskiej, tj. odbudowa wspólnoty inkluzywnej przy wykorzystaniu zasady solidarności, kanonu wartości wspólnych i wielokulturowości.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
W numerze [Contents]: S T U D I A [S T U D I E S] Edward Haliżak: Obszar badawczy nauki o stosunkach międzynarodowych [The Scope of the Discipline of International Relations], doi: 10.7366/020909612201501, s. 9–36; Jakub Zajączkowski: Strategie morskie Indii, Chin i USA w regionie Oceanu Indyjskiego: analiza w kategoriach realizmu ofensywnego [ Maritime Strategies of India, China and the United States in the Indian Ocean Region: An Analysis Based on Offesive Realism], doi: 10.7366/020909612201502, s. 37–70; Marcin Florian Gawrycki: Latynoamerykańska ekonomia polityczna stosunków międzynarodowych – studium endemicznej myśli [Latin American Political Economy of International Relations – a Study of Endemic Thought], doi: 10.7366/020909612201503, s. 71–92; Charles F. Doran: Imperatives of European Security at Russia’s Critical Point on its Power Cycle, doi: 10.7366/020909612201504, s. 93–106; Mat thew McCartney: From Problems to Policy: Sustaining Growth and Public Services after the Global Financial Crisis in India and Pakistan, doi: 10.7366/020909612201505, s. 107–136; Marek Madej: Spóźniony (i krótkotrwały) entuzjazm. Polska wobec Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony w latach 2008–2014 [ Belated (and Short-Lived) Enthusiasm. Poland vis-à-vis the Common (European) Security and Defence Policy in 2008–2014], doi: 10.7366/020909612201506, s. 137–152; Paula Marcinkowska: The European Union as a Regional Power and Its Potential to Become an Effective Global Player, doi: 10.7366/020909612201507, s. 153–166; Maria Dunin-Wąsowicz: Kwestia walutowa a TTIP w perspektywie międzynarodowej ekonomii politycznej. Rok 2015 [The Monetary Issue and TTIP in International Political Economy Perspective. Year 2015], doi: 10.7366/020909612201508, s. 167–188; Anna Wróbel: Uwarunkowania negocjacji rolnych TTIP [Determinants of TTIP Negotiations on Agriculture], doi: 10.7366/020909612201509, s. 189–214; Rafał Ulatowski: Znaczenie czynnika energetycznego w stosunkach międzynarodowych: studium przypadku w negocjacjach TTIP [Cooperation in the Energy Sector in TTIP Negotiations], doi: 10.7366/020909612201510, s. 215–230; Małgorzata Grącik-Zajaczkowski: Kwestie społeczne w negocjacjach nad utworzeniem Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji [Social Issues in the Transatlantic Trade and Investment Partnership Negotiations], doi: 10.7366/020909612201511, s. 231–254; Jarosław Adamowski: Instytucje oceny skutków regulacji w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej w kontekście negocjacji nad TTIP [Regulatory Impact Assessment Institutions in the United States and the European Union in the Context of TTIP Negotiations], doi: 10.7366/020909612201512, s. 255–280; Aleksandra Jarczewska: Wspólnota Transatlantycka w systemie międzynarodowym [The Transatlantic Community in the International System], doi: 10.7366/020909612201513, s. 281–304; Jacek Kosiarski: Deutschland, Mitteleuropa und die Revolutionierung Russlands [Germany, Mitteleuropa and the Revolutionising of Russia], doi: 10.7366/020909612201514, s. 305–352; Maria Pasztor, Dariusz Jarosz: Stosunki polsko-francuskie 1986–1989 [Polish-French relations in the years 1986–1989], doi: 10.7366/020909612201515, s. 353–366. S P R AWO Z DA N I A [R E P O R T S] Edward Haliżak: Sprawozdanie z 56. Konwencji International Studies Association pt. Global IR and Regional Worlds: A New Agenda for International Studies, Nowy Orlean, 18–21 lutego 2015 r. [Report on International Studies Association’s 56th Annual Convention ‘Global IR and Regional Worlds: A New Agenda for International Studies’, February 18th–21st, 2015, New Orleans, Louisiana], s. 367–372. R E C E N Z J E [R E V I EWS] Edward Haliżak: Stanisław Rudolf (red.), Nowa ekonomia instytucjonalna wobec współczesnych problemów gospodarczych [New Institutional Economy vis-à-vis Contemporary Economic Problems], s. 373–375; Katarzyna Matusiak: Trevor Houser, Shashank Mohan, Fueling up: The Economic Implications of Ame rica’s Oil and Gas Boom, s. 376–380; Teresa Łoś-Nowak: Łukasz Kamieński, Nowy wspaniały żołnierz. Rewoluc (...)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again