Form of Work
Książki
(24)
Status
available
(37)
unavailable
(3)
unknown
(3)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(19)
Wypożyczalnia Chodzież
(8)
Wypożyczalnia Czarnków
(5)
Wypożyczalnia Trzcianka
(4)
Wypożyczalnia Złotów
(5)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(2)
Author
Długosz Piotr
(2)
Adrjan Beata
(1)
Błaszczyk Klaudia
(1)
Chimiak Galia
(1)
Chrzanowska Iwona
(1)
Czechowska-Bieluga Marta
(1)
Czerwińska Małgorzata
(1)
Ferenz Krystyna
(1)
Fronia Marcin
(1)
Garbat Marcin
(1)
Geryk Marcin
(1)
Geryk Żaneta
(1)
Górniewicz Józef
(1)
Jankojć Zbigniew Emilian
(1)
Jasiński Mikołaj
(1)
Jegier Aneta
(1)
Knasiecka-Falbierska Karina
(1)
Kosowska Magdalena
(1)
Kowalski Michał W
(1)
Kozieł Beata
(1)
Kołodziejska Elżbieta
(1)
Lipińska-Lokś Jolanta
(1)
Majerek Bożena
(1)
Mikut Małgorzata
(1)
Noga Henryk
(1)
Ochonczenko Helena
(1)
Piechota Grażyna
(1)
Rudek Iwona
(1)
Szymański Mirosław Józef
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(16)
2000 - 2009
(7)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(24)
Language
Polish
(24)
Subject
Szkolnictwo
(7)
Szkolnictwo wyższe
(5)
Uczniowie
(4)
Kształcenie integracyjne
(3)
Nauczyciele
(3)
Pedagogika
(3)
Uczniowie gimnazjów
(3)
Aspiracje
(2)
Dziecko niepełnosprawne
(2)
Gimnazja
(2)
Integracja społeczna
(2)
Nauczanie
(2)
Postawy
(2)
Regiony przygraniczne
(2)
Rodzice
(2)
Stosunki interpersonalne
(2)
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
(2)
Wychowanie
(2)
Anarchizm
(1)
Dyrektorzy szkół
(1)
Dziecko niedosłyszące
(1)
Edukacja globalna
(1)
Globalizacja
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Język angielski
(1)
Kobieta
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Kształcenie
(1)
Motywacja pracy
(1)
Młodzież
(1)
Młodzież niepełnosprawna
(1)
Młodzież wiejska
(1)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Niepowodzenia szkolne
(1)
Odpowiedzialność moralna
(1)
Oświata
(1)
Pracownicy biurowi
(1)
Prawa człowieka
(1)
Przemoc
(1)
Rodzina
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Rozwój społeczny
(1)
Samopoznanie
(1)
Socjologia
(1)
Studenci niepełnosprawni
(1)
Surdopedagogika
(1)
Szkolnictwo niepubliczne
(1)
Szkolnictwo podstawowe
(1)
Szkolnictwo zawodowe
(1)
Słuch
(1)
Uczenie się
(1)
Utopia
(1)
Wartość
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zespół Szkół nr 1 (Raciechowice)
(1)
Zespół Szkół nr 2 (Gruszów)
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Subject: time
2001-0
(21)
1901-2000
(1)
1989-
(1)
1989-2000
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Podkarpackie, województwo
(2)
Gdańsk (woj. pomorskie)
(1)
Gruszów (woj. małopolskie, pow. Raciechowice)
(1)
Jastrzębie-Zdrój (woj. śląskie)
(1)
Katowice (woj. śląskie)
(1)
Lublin (woj. lubelskie ; okręg)
(1)
Lublin (woj. lubelskie)
(1)
Polska
(1)
Raciechowice (woj. małopolskie)
(1)
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
(1)
Wieś
(1)
Zachodniopomorskie, województwo
(1)
Łódź (woj. łódzkie ; okręg)
(1)
Łódź (woj. łódzkie)
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(1)
Publicystyka polska
(1)
24 results Filter
Book
In basket
Publikacja jest próbą przedstawienia całościowego obrazu szkoły. Obrazu ilustrującego, jaka szkoła naprawdę jest, a nie jaka powinna być. Szczególnym założeniem podjętych badań było ukazanie szkoły jako całości, jako żywego organizmu prowadzącego własne życie. Badanie kultury szkoły jest sposobem na odkrycie tej wielokontekstowej całości. [...] kultura jako zespół sądów i przekonań [...] to w ogromnej mierze nieuświadamiany przewodnik po rzeczywistości społecznej każdej grupy (Burszta, 1998, s.52). Praca jest odpowiedzią na postulowaną przez wielu autorów potrzebę całościowego opisu szkoły we wszystkich przejawach jej codziennego życia (Surzykiewicz, 2000; Berger, Luckmann, 1983; Katz, Kahn, 1979). Jak pisze przytoczony na początku Krzysztof Kruszewski: "pisanie o szkole jest ryzykiem". Ryzyko to podjęto z nadzieją, że etnograficzny opis kultury szkoły, według przyjętych założeń teoretycznych i metodologicznych, będzie przyczynkiem do lepszego jej (z)rozumienia. Książka składa się części teoretycznej i empirycznej. Część teoretyczna zawarta jest w dwóch rozdziałach. Pierwszy poświęcono teoriom szkoły, prezentując trzy perspektywy: socjologiczną, ideologiczną i organizacyjną. Omówiono także zjawiska kryzysu i krytyki szkoły oraz zamieszczono przegląd polskich badań pedagogicznych dotyczących szkoły. W drugim rozdziale omówiono pojęcia klimatu i kultury jako kluczowych w poznawaniu rzeczywistości szkoły, a jednocześnie przynależnych wielu dyscyplinom, od psychologii społecznej przez prakseologię i pedagogikę resocjalizacyjną po antropologię. Kolejny rozdział poświęcono prezentacji przedmiotu i celu badań oraz założeń metodologicznych, przedstawiono model i przegląd tradycji badań jakościowych oraz omówiono wybraną metodę badawczą i strategię badań. Rozdziały od IV do VII przeznaczono na prezentację wyników badań empirycznych. Opisano w nich założenia kultury organizacyjnej badanych szkół według przyjętego modelu kultury organizacyjnej E. Scheina. Są to kolejno: założenia dotyczące zawiązku szkół z otoczeniem (rozdział IV), natury ludzkiej (rozdział V), prawdy i czasu (rozdział VI) oraz związków między ludźmi (rozdział VII).
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 102818 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47082 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 37834 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44096 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106460 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 45318 (1 egz.)
Book
In basket
Merytoryczna warstwa książki zawiera syntetyczny i znakomicie opracowany przekaz podstawowych informacji z zakresu zarządzania, w szczególności procesu motywowania.Autorka dokonała kompetentnej, wnikliwej i dobrze przemyślanej analizy problematyki związanej z zagadnieniem motywacji w specyficznej organizacji, jaką jest niepubliczna szkoła wyższa w polskich organizacjach tego typu. Wiarygodnie przedstawiła badany problem w dwóch aspektach: poznawczym i aplikacyjnym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105526 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45447 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 44846 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36483 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65291 (1 egz.)
Book
In basket
Głównym przedmiotem pracy jest refleksja i propozycje sposobów doskonalenia funkcjonowania ośrodków szkolnych. Temat książki doskonale wpisuje się w aktualny dyskurs oświatowy. Autorzy poszczególnych tekstów skupiają swoją uwagę na szkole i jej znaczeniu we współczesnej strukturze społecznej, jej potrzebach i problemach. Tym samym opracowanie staje się diagnozą postawioną polskiej szkole. Treść książki podzielona jest ze względu na obszar analizy na trzy rozdziały. Pierwszy rozdział składa się z tekstów, których myślą przewodnia są wyzwania przed jakimi stoi obecnie polskie szkolnictwo. Mowa tu między innymi o zmianach w sposobie realizacji funkcji dydaktycznej szkoły i konieczność jej otwarcia na wielokulturowość. Artykuły zebrane w drugiej części dotyczą roli szkoły w środowisku lokalnym i stawianych wobec niej oczekiwaniom i postulatom. Trzeci rozdział poświęcony jest wybranym problemom dotykającym współczesną szkołę m.in.: wciąż kontrowersyjnym kwestiom edukacji seksualnej, edukacji uczniów z tzw. obszarów ryzyka, integracji uczniów pełnosprawnych z niepełnosprawnymi, czy często pomijana w literaturze rola samorządu szkolnego. Lektura książki pozwala zorientować się wśród najważniejszych zagadnień dotyczących współczesnej szkoły. Nawet jeśli nie dostarczy czytelnikowi konkretnych odpowiedzi na nurtujące pytania, z pewnością pobudzi do refleksji nad wielością obszarów funkcjonowania szkoły i różnorodnością wyzwań przed jakimi stoi.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103532 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31661 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 101894 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43900 (1 egz.)
Book
In basket
Przełom XX i XXI wieku to okres intensywnych, wielokierunkowych procesów kształtowania się społeczeństwa informacji i wiedzy. Kładzie ono szczególny nacisk na rozwój nauki, inżynierii oraz edukacji. Edukacja jest wartością, nadzieją, zadaniem oraz ważnym narzędziem rozwoju społeczeństwa i każdego człowieka. Osoby lub grupy pozbawione dostępu do informacji (wykształcenia) stają się podmiotami wyizolowanymi nie tylko w życiu, ale i w zbiorowej świadomości, a w konsekwencji - są odsunięte od normalnych wspólnot i szans życiowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105148 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 102214, 102213 (2 egz.)
Book
In basket
Pięknym odwiecznym marzeniem uczniów, a także nauczycieli i rodziców, jest szkoła, w której panuje radosna atmosfera poznawania świata, która jest miejscem wspólnej przygody, zdobywania wiedzy, nawiązywania kontaktów społecznych, dociekania sensu życia i dochodzenia do własnych wizji godnych czerpania wartości, nabywania wielu potrzebnych umiejętności. Bywa, że marzenie to spełnia się - przynajmniej w jakiejś mierze. Często jednak nauka szkolna przynosi nadmierne trudności, niesie rozmaite niepowodzenia i przykrości. Niepowodzenia w nauce szkolnej były i wciąż są dokuczliwym problemem - dotykającym poszczególne jednostki i społeczeństwo.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105170 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48315 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 98414, 98413 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103373 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 102208 (1 egz.)
Book
In basket
(Nowoczesna Szkoła ; 19.)
Praca poświęcona jest zagadnieniu komunikacji w procesie edukacyjnym. Autor rozważa, jakie style komunikacji są najczęściej spotykane w środowisku szkolnym, jakie funkcje powinien pełnić proces komunikacji i czy je spełnia, oraz jak te elementy procesu porozumiewania się i on sam wpływają na relacje nauczyciel - uczeń.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103358 (1 egz.)
Book
In basket
Problematyka społecznej odpowiedzialności uczelni nie jest obszarem gruntownie rozpoznanym badawczo. Genezę projektu badawczego obejmującego analizę społecznych oczekiwań w zakresie zaangażowania instytucji edukacyjnych poprzedziła teza o istnieniu silnych społecznych oczekiwań dotyczących aktywnej roli uczelni. U podłoża konstrukcji wielostopniowego badania, obejmującego wszystkich interesariuszy uczelni w możliwie najszerszym aspekcie, leżało założenie, że zarządzający uczelniami coraz aktywniej podejmują działania prospołeczne, istotnie modyfikując swoje plany strategiczne. Ten pierwszy etap badania opinii pozwolił na rozstrzygnięcie wielu kluczowych zagadnień umożliwiających osiągnięcie oczekiwanych rezultatów podejmowanego przedsięwzięcia badawczego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104433 (1 egz.)
Book
In basket
Obszar zainteresowań badawczych Autora obejmuje pogranicze Polski, a dokładniej, młodzież to pogranicze zamieszkującą. Z analiz wynika, że badana młodzież ma pewien potencjał, który należy wykorzystać do rozwoju lokalnej społeczności. O potencjale tym świadczy wysoki poziom aspiracji życiowych oraz zawodowych. Niestety, region nie jest przygotowany na przyjęcie nowej, wykształconej siły zawodowej i niemal połowa młodzieży zamierza opuścić swoje rodzinne strony w poszukiwaniu pracy. Autor dużo miejsca w publikacji poświęca wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych przez młodzież pogranicza. Książka będzie cenna dla socjologa - wprawionego badacza, bowiem zawartość merytoryczna rozprawy powinna zadośćuczynić ciekawości naukowców, ale także dla studenta - początkującego badacza, który na przykładzie konkretnego zagadnienia, zresztą bliskiego zainteresowaniom młodych, może dokładnie prześledzić, jak dochodzi się w socjologii do konkretnych wniosków. Dla studentów socjologii będzie to cenna pomoc, którą będą mogli wykorzystać przy pisaniu prac licencjackich.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 102630, 102629 (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43557 (1 egz.)
Book
In basket
Współcześnie coraz więcej uwagi, przynajmniej w sensie medialnym, poświęca się problematyce niepełnosprawności. W kampaniach społecznych osoby z niepełnosprawnością przedstawiane są jako zdolne do pracy i samodzielnego życia, tak jest w istocie. Zastanowić się jednak należy dlaczego w ogóle potrzebne są kampanie społeczne promujące osoby niepełnosprawne. W książce poprzez analizę sytuacji edukacyjnej osób z niepełnosprawnością podjęto próbę pośredniej odpowiedzi na to pytanie. Wskazano "grzechy główne" edukacji skierowanej ku osobom niepełnosprawnych, dotyczące m.in.: braków w przygotowaniu kadry współpracującej z dzieckiem niepełnosprawnym, niedostosowania placówek edukacyjnych do potrzeb i możliwości uczniów (począwszy od dostępności fizycznej miejsca, po zagadnienia merytoryczne kształcenia), postaw społecznych wobec niepełnosprawności, marginalizowania problematyki wczesnego wsparcia dziecka w rozwoju, wsparcia rodziny i nauczycieli, czy też wciąż zbyt późnej diagnozy niepełnosprawności. Analiza efektów kształcenia uczniów z niepełnosprawnością doprowadziła autorkę do stwierdzenia, że w Polsce wciąż nie ma strategii kształcenia osób o rozwoju zaburzonym tak na poziomie regionalnym, jak i w skali kraju, co skłaniać może do wniosku, iż kształcenie osób z niepełnosprawnością nie jest priorytetem dla władz resortowych. Problemem, który wybrzmiał w treści książki wyraźnie jest zagadnienie kształcenia pedagogów specjalnych. Autorka stawia tezę, iż w obliczu istniejących przepisów prawa i braku woli ich zmiany, za czas jakiś nie będzie chętnych do studiowania na kierunku pedagogika specjalna, co grozi poważnymi konsekwencjami obniżenia się jakości kształcenia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością i negatywnie odbić się może na ich przygotowaniu do realizacji zadań społecznych i zawodowych w dorosłości.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 104345 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38377 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 98229, 98228 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
No availability information: sygn. 46640
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again