Form of Work
Książki
(15)
Poradniki i przewodniki
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(49)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(13)
Czytelnia Piła
(1)
Wypożyczalnia Chodzież
(6)
Wypożyczalnia Czarnków
(8)
Wypożyczalnia Trzcianka
(7)
Wypożyczalnia Złotów
(9)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(4)
Czytelnia Wągrowiec
(2)
Wypożyczalnia Piła zbiory specjalne
(1)
Author
Nawalany Dorota
(2)
Bee Frances
(1)
Bee Roland
(1)
Czekaj Janusz
(1)
Danilewicz Dariusz
(1)
Day Christopher
(1)
Dretkiewicz-Więch Janina
(1)
Grzesiak Mateusz
(1)
Jenkin Mazda
(1)
Jones Jeff
(1)
Kirejczyk Andrzej
(1)
Lewowicki Tadeusz
(1)
Leżańska Wiesława
(1)
Lord Sue
(1)
Michalak Joanna
(1)
Phillips Jack J
(1)
Piotrowski Marian
(1)
Radzikowska Dorota
(1)
Rostkowski Tomasz
(1)
Sip Krystyna
(1)
Teczke Janusz
(1)
Warchala Michał
(1)
Woźniak Jacek
(1)
Zawadzka Anna Maria
(1)
Żegnałek Kazimierz
(1)
Year
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(15)
Language
Polish
(13)
Lezgian
(1)
Subject
Szkolenie zawodowe
(9)
Nauczanie
(6)
Nauczyciele
(5)
Przedsiębiorstwo
(3)
Zarządzanie
(3)
Kadry
(2)
Mentoring
(2)
Motywacja pracy
(2)
Ocenianie kształtujące
(2)
Praca zespołowa
(2)
Przydatność zawodowa
(2)
Analiza SWOT
(1)
Coaching
(1)
Controlling
(1)
Diagnoza pedagogiczna
(1)
Doradcy zawodowi
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Efektywność ekonomiczna
(1)
Efektywność nauczania
(1)
Inkubatory przedsiębiorczości
(1)
Innowacje
(1)
Internacjonalizacja przedsiębiorstw
(1)
Inwestycje
(1)
Klastry (ekon.)
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Kultura masowa
(1)
Menedżerowie
(1)
Metody aktywizujące (pedagog.)
(1)
Metody nauczania
(1)
Nadzór pedagogiczny
(1)
Nauczanie dorosłych
(1)
Nauczyciele nauczania początkowego
(1)
Nauczyciele przedszkoli
(1)
Obsługa klienta
(1)
Ocena pracowników
(1)
Organizacja
(1)
Organizacja ucząca się
(1)
Outsourcing
(1)
Oświata dorosłych
(1)
Parki technologiczne
(1)
Poradnictwo zawodowe
(1)
Praca
(1)
Pracownicy samorządowi
(1)
Prezentacje i wystąpienia
(1)
Prywatyzacja
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Przedsiębiorczość akademicka
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Rada pedagogiczna
(1)
Relacje międzyludzkie
(1)
Rentowność
(1)
Rynek pracy
(1)
Samokształcenie
(1)
Stosunki interpersonalne
(1)
Stres zawodowy
(1)
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych
(1)
Uczucia
(1)
Wiedza
(1)
Wychowanie estetyczne
(1)
Subject: time
2001-0
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(2)
Domain
Media i komunikacja społeczna
(1)
Rozwój osobisty
(1)
15 results Filter
Book
CD
In basket
(Szkolenia)
Zestaw zawiera szczegółowe informacje na temat nowoczesnych modeli oceny efektywności szkoleń, w tym również wielopoziomowego modelu Kirkpatricka. Przedstawione metody i techniki mogą być stosowane do badania szkoleń przeprowadzanych w formie zarówno tradycyjnej, jak i e-learningu. Do każdego z poruszanych tematów zostały dołączone gotowe do wykorzystania materiały, narzędzia służące do planowania i przeprowadzania dogłębnej oceny efektywności szkoleń, scenariusze wywiadów, listy kontrolne, arkusze do notowania obserwacji, konspekty sesji roboczych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła zbiory specjalne
There are copies available to loan: sygn. 108773 A (1 egz.)
Z powodu inwentaryzacji zbiorów inwentarz należący do zbiorów specjalnych w wymienionym okresie będzie niedostepny dla użytkowników biblioteki. Zapraszamy po inwentaryzacji!
Book
In basket
(Biblioteka Pedagogiki Pracy)
Przedstawione w książce materiały są syntezą doświadczeń pracowników instytucji specjalizujących się w zakresie kształcenia pozaszkolnego oraz instytucji naukowo- badawczych i wdrożeniowych, które przyczyniają się do podnoszenia jakości kształcenia zawodowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 115949 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. Br 1650, Br 1649 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37663 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31366 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. Br 1728 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65993 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 98005 (1 egz.)
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 98006 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49443 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36690 (1 egz.)
Book
In basket
W siódmym tomie serii Autor przedstawia najważniejsze zagadnienia dotyczące oceny efektów szkoleń. Nie podaje jednego prostego przepisu na pomiar efektywności, ale przedstawia różne koncepcje teoretyczne m.in. metodę czteropoziomowej oceny Donalda L. Kirkpatricka, model ROI czy metodę pięciu pytań Jacka Phillipsa, zwracając uwagę na ich mocne i słabe strony. Jego celem jest stworzenie zestawu narzędzi, z których w praktyce mogliby korzystać zarówno szkoleniowcy, jak i ich klienci. Ocena efektywności szkoleń jest przydatna wszystkim stronom procesu szkoleniowego: trenerom, uczestnikom i firmom zamawiającym szkolenie. Wskazówki, jak ją przeprowadzić, znajdą oni w tej książce.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104993 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38747 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44772 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 101374 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 45971 (1 egz.)
Book
In basket
Autorzy prezentują psychologiczne podejście do zarządzania organizacją. Problematyka rozpatrywana jest zarówno w aspekcie wewnętrznym, odnoszącym się do funkcjonowania człowieka w strukturach biznesowych oraz postrzegania ludzkiego aspektu organizacji, jak i zewnętrznym, budując wizerunek i markę przedsiębiorstwa. Podział książki na cztery części wynika z prezentowanej tematyki. W części pierwszej Autorzy koncentrują się na kwestiach ogólnych, takich jak kultura organizacyjna i wielokulturowość, część druga poświęcona jest zarządzaniu kompetencjami zawodowymi pracowników, motywowaniu i szkoleniom, w części trzeciej punkt centralny stanowi jednostka, jej zaangażowanie i emocje, natomiast w czwartej części poruszono kwestie wizerunku i utrzymania dobrej reputacji, a także kształtowania marki przedsiębiorstwa. Ta interdyscyplinarna publikacja jest ciekawą propozycją dla studentów i wykładowców kierunków psychologicznych i nauk o zarządzaniu, specjalizujących się w psychologii organizacji. Stanowi też cenne źródło wiedzy dla praktyków, którzy chcieliby spojrzeć na swoją organizację nie tylko z ekonomicznego, ale i z psychologicznego punktu widzenia.
This item is available in 7 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 102710, 102709 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 50409 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38288 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 31426 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43757 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63388 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64082 P 16,5 (1 egz.)
Book
In basket
(Wczesna Edukacja)
Autorzy podejmują próbę zainicjowania dyskusji nad tożsamością i profesjonalizacją specjalistów wczesnej edukacji. Nie tylko poddają refleksji różne kompetencje (np. planistyczne, interpretacyjne, informacyjno-medialne, do działań wspólnotowych, do pracy z uczniem zdolnym), ale także stawiają pytania o istotę działań nauczycieli w ponowoczesnym świecie, np. tworzenia przestrzeni wzajemnej edukacji naukowców i praktyków.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 112819 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 47066 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 66934 (1 egz.)
Book
In basket
W założeniu Autorów nadrzędnym celem doradcy zawodowego jest uzyskanie przez osobę, której się doradza, trwałego i satysfakcjonującego miejsca pracy. Ewolucja systemów zarządzania przedsiębiorstwami. Gwałtowne i głębokie zmiany w ich otoczeniu, wymagają nowego podejścia do praktyki doradztwa zawodowego. Autorzy publikacji, będącymi pracownikami bądź współpracownikami Katedry Rozwoju Kapitału Ludzkiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, opracowali niedostępne do tej pory na polskim rynku kompendium wiedzy związanej z doradztwem zawodowym. Publikacja ma za zadanie wskazać te narzędzia zarządzania kapitałem ludzkim stosowane z powodzeniem w przedsiębiorstwach, które mogą być wykorzystane także w praktyce doradczej. Opracowanie adresowane jest do szerokiego grona odbiorców. Znajdują się w nim szczególnie osoby już wykonujące pracę doradcy zawodowego, które dzięki lekturze będą miały możliwość uporządkowania i rozszerzenia wiedzy na temat wszystkich aspektów swojej pracy. Logiczne uporządkowana wiedza uzupełniona jest opisem przykładów zaczerpniętych z doświadczeń w opracowywaniu i wdrażaniu poszczególnych rozwiązań. Książka skierowana jest również do osób planujących zająć się doradztwem zawodowym, które przyswajając wiedzę zawartą w tej publikacji, zyskają solidny fundament umożliwiający rozpoczęcie pracy w roli doradcy. Jasny i czytelny układ opracowania oraz opisy rozwiązań możliwych do aplikacji powodują, że nie jest ono jednorazową lekturą, ale pozycją, która powinna znaleźć się w podręcznej biblioteczce każdego doradcy zawodowego.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104494 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38466 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32119 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44530 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63527 P 16,6 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110589/Z.4, 110588/Z.4 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49915 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40117, 40116 (2 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33036 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46450, 46422 (2 egz.)
Book
In basket
(Onepress)
Czy wiesz, kim jest people helper? To ktoś, kto pomaga innym zmieniać ich myślenie. Czasem jest to wykształcony psycholog, certyfikowany terapeuta, trener umiejętności miękkich, medytujący buddysta, filozof zajmujący się mentoringiem, ksiądz zbliżający do Boga, motywujący swój zespół menedżer, wychowujący dziecko rodzic lub aktor sięgający do narzędzi psychodramy - zawodów zajmujących się psychologią zmiany jest wiele. Ale dla odbiorcy mniejsze znaczenie ma to, jak się nazywasz, bo liczy się dla niego rozwiązany problem i uzyskanie pomocy w osiąganiu celów. Najlepsi w tej dziedzinie mają zawsze arsenał skutecznych narzędzi pochodzących z różnych dyscyplin. Przegrywają za to ci, którzy ograniczają się do niewielu metod albo mają przestarzałe narzędzia - ten, co ma młotek, wszędzie widzi gwoździe. Wygrywają ci, którzy czerpią z wielu szkół pracy z umysłem człowieka. W książce tej znajdziesz najskuteczniejsze techniki pracy z innymi. Psychologia zmiany stanowi kompilację najważniejszych narzędzi wykorzystywanych w coachingu, terapii, mentoringu i consultingu. Opanowanie wiedzy i umiejętności z jej zakresu pozwala pomagać sobie i innym ludziom diagnozować ich problemy, rozwiązywać je, wykorzeniać negatywne zachowania, motywować, podnosić potencjał służący realizacji zamierzeń, zmieniać przekonania. Jeśli chcesz się tego nauczyć, ta książka jest dla Ciebie.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 114138 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 50906 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 41152 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33954 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 47696 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 66436 (1 egz.)
Book
In basket
Rolą zewnętrznego specjalisty ds. wspomagania jest organizacja i prowadzenie spotkań diagnostycznych, pomoc w zbieraniu, integracji i analizie danych o szkole. Dlatego też na tym etapie pracy osoba odpowiedzialna za wspomaganie powinna wykazać się znajomością metod i narzędzi diagnostycznych, ale przede wszystkim kompetencjami komunikacyjnymi, w tym również w zakresie pracy z grupą, oraz umiejętnością moderacji rozmów, dyskusji i facylitacji pracy zespołu nauczycieli.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110585/Z.2, 110584/Z.2 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49913 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40113, 40112 (2 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33034 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46419, 46418 (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 98981 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31953 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104419, 102990 (2 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44983/T.2 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again