Form of Work
Książki
(1)
Status
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Czarnków
(1)
Wypożyczalnia Złotów
(1)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(1)
Author
Widelak Dariusz
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
Country
Poland
(1)
Language
Polish
(1)
Subject
Nauczyciele
(1)
Pedagogika penitencjarna
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Szkoły przywięzienne
(1)
Więziennictwo
(1)
Subject: place
Czechy
(1)
Niemcy
(1)
Polska
(1)
2 results Filter
Authority data
Szkoły przywięzienne (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Szkolnictwo (hasło przedmiotowe)
zob. też Oświata dorosłych (hasło przedmiotowe) ; Szkolnictwo podstawowe (hasło przedmiotowe) ; Szkolnictwo zawodowe (hasło przedmiotowe) ; Więziennictwo (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Szkolnictwo przywięzienne ; Szkolnictwo więzienne ; Szkoły przy zakładach karnych ; Szkoły więzienne
Book
In basket
(Studia i Monografie / Uniwersytet Opolski, ISSN 1233-6408 ; nr 447.)
Publikacja poświęcona jest edukacji więźniów, uwarunkowaniom i jej skuteczności w trzech krajach europejskich: Polsce, Niemczech i Czechach. Całość pracy została podzielona na dwie części ľ teoretyczną i empiryczną. W pierwszej części w rysie historycznym zakreślono wartość i znaczenie szkół przywięziennych w tworzącym się społeczeństwie informacyjnym, podkreślając przy tym: miejsce i zadania pedagogiki resocjalizacyjnej w systemie penitencjarnym w świetle współczesnych nurtów dydaktyczno-pedagogicznych, rozwój szkolnictwa przywięziennego obejmujący okres od II wojny światowej aż do czasów obecnych na ziemiach polskich, niemieckich i czeskich z uwzględnieniem podstaw prawnych i bogatej statystyki oraz ukazano trendy progresji edukacji więziennej zarejestrowane w wymienionych państwach. Druga część została poświęcona prezentacji wyników empirycznych wraz ze szczegółowymi analizami jakościowymi oraz ilościowymi zewnątrz- i wewnątrzgrupowymi, uzupełnionymi statystycznymi testami nieparametrycznymi, interpretacją psychopedagogiczną oraz symulacją komputerową uwzględniającą algorytm opracowany metodą Krefft. Przechodząc do bardziej szczegółowych poszukiwań, podjęto próbę określenia, w ujęciu teorii Ervinga Goffmana, emocjonalnego klimatu pracy nauczyciela w szkole przywięziennej, wzajemnych stosunków między kadrą nauczającą a uczącymi się więźniami, a także efektów zastosowanych metod dydaktycznych. Całość kończą wnioski i rekomendacje. Unikatową cechą publikacji jest porównawcza analiza kształcenia więźniów w trzech różnych systemach penitencjarnych oraz wykorzystanie tekstów źródłowych i archiwaliów. Publikacja kierowana jest do naukowców zajmujących się edukacją z perspektywy komparatystycznej i resocjalizacyjnej, studentów kierunków pedagogicznych i prawnych oraz praktyków.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47828 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38332 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45844 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63394 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again