Form of Work
Książki
(5)
Status
available
(19)
unavailable
(5)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(2)
Czytelnia Piła
(3)
Wypożyczalnia Chodzież
(4)
Czytelnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Czarnków
(1)
Czytelnia Czarnków
(1)
Wypożyczalnia Trzcianka
(3)
Czytelnia Trzcianka
(1)
Wypożyczalnia Złotów
(4)
Czytelnia Złotów
(1)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(2)
Czytelnia Wągrowiec
(1)
Author
Jędrzejko Mariusz
(2)
Bogdanik Tadeusz
(1)
Jabłoński Piotr
(1)
Janus Katarzyna
(1)
Seńczuk Witold
(1)
Woronowicz Bohdan Tadeusz
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(1)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Narkomania
(4)
Substancje halucynogenne
(4)
Alkoholizm
(3)
Amfetamina
(3)
Kokaina
(3)
LSD
(3)
Narkotyki
(3)
Nikotyna
(3)
Benzodiazepiny
(2)
Dopalacze (substancje odurzające)
(2)
Grzyby halucynogenne
(2)
Morfina
(2)
Nałóg
(2)
Opium
(2)
Substancje uzależniające
(2)
Zatrucia
(2)
AIDS
(1)
Agresywność
(1)
Al-Anon
(1)
Alateen
(1)
Analfabetyzm
(1)
Anonimowi alkoholicy
(1)
Anoreksja
(1)
Antybiotyki
(1)
Aspiracje
(1)
Autyzm
(1)
Bajkoterapia
(1)
Behawioryzm
(1)
Bezrobocie
(1)
Bulimia
(1)
Choreoterapia
(1)
Choroba sieroca
(1)
Choroby afektywne
(1)
Czytelnictwo
(1)
Depresja psychiczna
(1)
Dojrzałość szkolna
(1)
Domy dziecka
(1)
Domy dziecka rodzinne
(1)
Domy pomocy społecznej
(1)
Dorosłe dzieci alkoholików
(1)
Drugoroczność
(1)
Dysleksja i dysgrafia
(1)
Dziecko maltretowane
(1)
Dziecko zdolne
(1)
Fentanyl
(1)
Gry i zabawy
(1)
Głuchota
(1)
Haszysz
(1)
Interwencja kryzysowa (psychol.)
(1)
Jąkanie
(1)
Kara (psychol.)
(1)
Ketamina
(1)
Kofeina
(1)
Komunikacja niewerbalna
(1)
Konopie
(1)
Konopie indyjskie
(1)
Ksenobiotyki
(1)
Leki
(1)
Leki nasenne
(1)
Leworęczność
(1)
Metale
(1)
Metamfetamina
(1)
Mobbing
(1)
Mowa
(1)
Muzykoterapia
(1)
Myślenie
(1)
Nauczyciele
(1)
Nerwice
(1)
Niedorozwój umysłowy
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Niepowodzenia szkolne
(1)
Niepłodność
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Oceny szkolne
(1)
Opieka społeczna
(1)
Osteoporoza
(1)
Otyłość
(1)
Otępienie
(1)
Pamięć
(1)
Pedagodzy szkolni
(1)
Pedagogika
(1)
Pedagogika opiekuńcza
(1)
Pedagogika pracy
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Pedagogika wczesnoszkolna
(1)
Pestycydy
(1)
Pogotowie opiekuńcze
(1)
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
(1)
Pornografia
(1)
Poronienie
(1)
Praca
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Promieniowanie
(1)
Przekwitanie
(1)
Psychoanaliza
(1)
Psychodrama
(1)
Psychologia
(1)
Psychoterapia
(1)
5 results Filter
Book
In basket
Wychodząc z założenia, że narkotyki choć niepożądane, stały się obecne w przestrzeni społecznej, autorzy postanowi przygotować drugie wydanie opracowania dotyczącego zagrożeń narkotykowych. Autorzy uznali zatem za zasadne, korzystając z dorobku wielu naukowców, a także własnej praktyki, przedstawić kolejne opracowanie możliwie najbardziej syntetyczne, ze szczególnym naciskiem na charakterystykę substancji pod kątek ich wpływu na zdrowie człowieka. Konstrukcja opracowania zmierza nie tylko do ukazania zjawiska od strony wpływu narkotyków na zachowania człowieka (z uwzględnieniem substancji najnowszych), ale także zaprezentowania zawodowych doświadczeń autorów w obszarze profilaktyki narkotykowej.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105774 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently on loan: sygn. 50483 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 32239 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45329 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65632 P 1,6 (1 egz.)
Book
In basket
Rozpoznawanie zachowań narkotykowych i dopalaczowych / Mariusz Jędrzejko. - Wyd. 2 poszerz. i uzup. - Warszawa ; Dąbrowa Górnicza : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR : Wyższa Szkoła Biznesu, 2012. - 70, [1] s. : il. ; 24 cm.
Przygotowując poniższe opracowanie autorzy kierowali się troską o jak najprostszy przekaz oraz nadanie materiałowi konwencji metodycznej, aby był on jak najbardziej przydatny w pracy takich służb jak pedagodzy i psycholodzy szkolni, policja, żandarmeria wojskowa czy pracownicy i funkcjonariusze zajmujący się bezpieczeństwem ruchu drogowego. Jesteśmy także przekonani, że opracowanie znajdzie szerokie zastosowanie w placówkach resocjalizacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych, gdzie znaleźli się młodzi ludzie eksperymentujący z narkotykami i substancjami działającymi podobnie do nich. W opracowaniu wykorzystano dorobek i wiedzę wielu specjalistów z dziedziny narkomanii, lekomanii oraz nowych substancji uzależniających o dużym zawodowym i naukowym doświadczeniu (m.in. B. Szukalski, Cz. Cekiera, B. Furga-Baran, J. Sierosławski, R. Ruden, Z. Juczyński, J. Kocur), a także doświadczenia polskiej i niemieckiej policji w zakresie niechemicznych (bezprzyrządowych) sposobów rozpoznawania zachowań narkotykowych
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 105775 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48371 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39395 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32251 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 45060 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64072 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 101075 (1 egz.)
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 96105 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 40588 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 30459 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 38721 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently on loan: sygn. 55839 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 41530 (1 egz.)
Book
In basket
Temat: Pedagogika - encyklopedie ; Psychologia - encyklopedie ; Bajkoterapia - encyklopedie ; Bezrobocie - encyklopedie ; Behawioryzm - encyklopedie ; Alkoholizm - encyklopedie ; Agresywność - encyklopedie ; AIDS - encyklopedie ; Analfabetyzm - encyklopedie ; Anoreksja - encyklopedie ; Aspiracje - encyklopedie ; Autyzm - encyklopedie ; Niepłodność - encyklopedie ; Bulimia ; Choreoterapia ; Choroba sieroca ; Czytelnictwo ; Depresja psychiczna ; Dojrzałość szkolna ; Domy dziecka ; Domy pomocy społecznej ; Drugoroczność ; Dysleksja i dysgrafia ; Dziecko maltretowane ; Głuchota ; Zgwałcenie ; Substancje halucynogenne ; Morfina ; Interwencja kryzysowa (psychol.) ; Jąkanie ; Kara (psychol.) ; Przekwitanie ; Leworęczność ; LSD ; Mobbing ; Komunikacja niewerbalna ; Mowa ; Muzykoterapia ; Myślenie ; Zespół ADHD ; Narkomania ; Nauczyciele ; Nerwice ; Niedorozwój umysłowy ; Niedostosowanie społeczne ; Niepowodzenia szkolne ; Nierówności społeczne ; Nikotyna ; Oceny szkolne ; Nałóg - leczenie ; Osteoporoza ; Otyłość ; Otępienie ; Pedagodzy szkolni ; Pamięć ; Pedagogika opiekuńcza ; Pedagogika ; Pedagogika pracy ; Pedagogika resocjalizacyjna ; Pedagogika specjalna ; Pedagogika społeczna ; Pedagogika wczesnoszkolna ; Opieka społeczna ; Pogotowie opiekuńcze ; Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne ; Poronienie ; Pornografia ; Praca ; Pracownicy socjalni ; Szkolnictwo zawodowe ; Psychoanaliza ; Psychodrama ; Psychoterapia ; Choroby afektywne ; Rada pedagogiczna ; Rodzina zastępcza ; Domy dziecka rodzinne ; Schizofrenia ; Sieroctwo ; Skauting ; Socjalizacja ; Starość ; Stres pourazowy ; Wypalenie zawodowe ; Subkultura ; Ślepota ; Śmierć ; Świetlice ; Terapia behawioralna ; Urazy ; Dziecko zdolne ; Wagary ; Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce ; Gry i zabawy ; Wychowanie seksualne ; Zakłady poprawcze i wychowawcze ; Żłobki
Słownik zawiera najważniejsze zagadnienia, pojęcia oraz terminy z dziedziny pedagogiki i psychologii, które zostały przedstawione w bardzo przystępny sposób. Publikacja ta pomoże w rozwiązaniu problemów szkolnych, jak również w pogłębianiu wiedzy na własny użytek.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103905 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47688 (1 egz.)
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47600 (1 egz.)
Czytelnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38114 P (50) (1 egz.)
Czytelnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31930 P (1 egz.)
Czytelnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44292 p (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again