Form of Work
Książki
(9)
E-booki
(6)
IBUK Libra
(6)
Status
available
(24)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(4)
Wypożyczalnia Chodzież
(3)
Wypożyczalnia Czarnków
(3)
Wypożyczalnia Trzcianka
(3)
Wypożyczalnia Złotów
(6)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(5)
Author
Wojtaszczyk Konstanty Adam
(2)
Borowiec Jan
(1)
Borowski Jakub
(1)
Głowski Piotr
(1)
Hnatyszyn-Dzikowska Anna
(1)
Kacprzak Lech
(1)
Korenik Stanisław
(1)
Koszel Bogdan
(1)
Marcinkowski Adam
(1)
Marczewska-Rytko Maria
(1)
Pancer-Cybulska Ewa
(1)
Polcyn Jan
(1)
Rymarczyk Jan
(1)
Stawasz-Grabowska Ewa
(1)
Zbiorowa Praca
(1)
Zielińska-Lont Klaudia
(1)
Zwierzchlewski Sławomir
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(11)
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(11)
unknown (po)
(2)
English
(1)
Subject
Strefa euro
(7)
Euro (pieniądz)
(3)
Unia Europejska
(3)
Budżety terenowe
(2)
Globalizacja
(2)
Jednolity rynek UE
(2)
Polityka spójności UE
(2)
Rynek pracy
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Specjalna strefa ekonomiczna
(2)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(2)
Banki
(1)
Bezpieczeństwo energetyczne państwa
(1)
Dialog społeczny
(1)
Dziennikarstwo
(1)
Elektroenergetyka
(1)
Europejski System Walutowy
(1)
Freie Demokratische Partei
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarstwo rolne
(1)
Grupy społeczne
(1)
Inflacja
(1)
Informacja
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Integracja europejska
(1)
Integracja społeczna
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Islam
(1)
Klamut, Mirosława
(1)
Kobieta
(1)
Konkurencja
(1)
Kryzys finansowy
(1)
Kryzys gospodarczy
(1)
Menedżerowie
(1)
Mieszkania
(1)
Mill, John Stuart
(1)
Mleczarstwo
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Ochrona konsumenta
(1)
Odnawialne źródła energii
(1)
Pieniądz
(1)
Podatki i opłaty lokalne
(1)
Polityka
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Polska
(1)
Polska a Rosja
(1)
Prawo gospodarcze międzynarodowe
(1)
Regionalizm
(1)
Regionalizm a gospodarka
(1)
Rosja a Polska
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Samorząd gospodarczy
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Stereotyp (psychol., socjol.)
(1)
Wolność
(1)
Wspólna Polityka Handlowa UE
(1)
Wspólna Polityka Rolna UE
(1)
Współpraca transgraniczna
(1)
Wzrost gospodarczy
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Subject: time
2001-0
(4)
1989-
(1)
Subject: place
Polska
(4)
Rosja
(1)
Słowacja
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(2)
Księgi pamiątkowe
(1)
15 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31299 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 113236, 104551 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47844 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38580 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32011 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44746 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63629 (1 egz.)
Book
In basket
Przystąpienie do UE otworzyło Polsce drogę do przyjęcia wspólnej europejskiej waluty - euro. Zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską, po uzyskaniu członkostwa w UE Polska stała się członkiem Unii Gospodarczej i Walutowej (UGiW) z tzw. derogacją. Status kraju członkowskiego UGiW z derogacją oznacza, że formalnie Polska zobowiązana jest do przyjęcia euro, choć termin wprowadzenia wspólnej waluty nie jest określony. Perspektywa wprowadzenia euro wywołała w Polsce debatę na temat korzyści i kosztów związanych z przyjęciem wspólnej waluty. Z jednej strony, integracja monetarna, rozumiana jako rezygnacja z waluty krajowej i przystąpienie do obszaru wspólnej waluty, niesie ze sobą istotne konsekwencje dla możliwości prowadzenia niezależnej polityki gospodarczej w krajach uczestniczących we wspólnym obszarze walutowym. Konsekwencją zastąpienia waluty krajowej walutą unii monetarnej jest rezygnacja z możliwości prowadzenia niezależnej polityki monetarnej i przejęcie kompetencji w tym zakresie przez ponadnarodową instytucję, realizującą politykę pieniężną dostosowaną do sytuacji gospodarczej w całym obszarze unii walutowej. Z drugiej strony, przyjęcie wspólnej waluty umożliwia osiągnięcie długofalowych korzyści w postaci przyspieszenia wzrostu gospodarczego i procesu realnej konwergencji, rozumianego jako zmniejszanie występujących między krajami różnic w poziomie PKB per capita. Książka jest próbą oceny bilansu kosztów i korzyści związanych z przystąpieniem Polski do strefy euro. Dr Jakub Borowski uwzględnił koszt rezygnacji z prowadzenia przez Polskę niezależnej polityki pieniężnej oraz korzyści z przyjęcia wspólnej waluty.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104051, 103785 (2 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44410 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Przygotowana monografia zawiera omówienie najważniejszych problemów w polityce ekonomicznej w drugiej dekadzie XXI wieku z punktu widzenia Polski jako kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Struktura pracy odzwierciedla kilka zasadniczych wątków powiązanych i przenikających się nawzajem, z których pierwszy dotyczy zasadniczych problemów rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski.Drugi wątek monografii odnosi się do kryzysu finansowo-ekonomicznego lat 2007-2010 jako problemu, który ma dominujący wpływ na przebieg obecnych i przyszłych procesów rozwojowych w Unii Europejskiej i na świecie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45751 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110437 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49937 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39982 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32963 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46355 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65032 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105880 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48450, 48449 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38937 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45233 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64158 (1 egz.)
Book
In basket
Największym walorem podręcznika jestcałościowe przedstawienie wszystkiego, co wiąże się z Unią Europejską – na tle najważniejszych elementów dorobku światowej myśli ekonomicznej w kwestii międzynarodowej integracji gospodarczej. Podręcznik syntetyzuje wiedzę o integracji europejskiej, jej ewolucji, uwarunkowaniach, przejawach, instrumentalizacji, a także o jej sukcesach i porażkach, osadzając rozważania na szerszym tlezjawisk zachodzących w gospodarce światowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45689 (1 egz.)
E-book
In basket
Numer poświęcony jest wyzwaniom, które stoją przed naczelnymi organami państwowymi, w szczególności analizie problemów związanych z przystąpieniem Polski do strefy euro, instytucji impeachmentu, czy konstytucyjnymi uprawnieniami parlamentu szwedzkiego w zakresie podziału władzy. Zawiera również artykuły omawiające aktualne zagadnienia z prawa europejskiego, m. in. umowy handlowe "nowej generacji" oraz status prawny dronów.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Kryzys finansowy z 2008 roku uwidocznił braki w strukturze zintegrowanego rynku Unii Europejskiej. Niedostateczny stopień integracji rynków finansowych stanowił słabość pozbawiającą strefę euro mechanizmów reakcji na szoki zewnętrzne. Niezbędne usprawnienia w tym zakresie miały się dokonać poprzez utworzenie unii bankowej. W książce przedstawiono szczegółowe badania tego rozwiązania – od pierwotnego projektu do pierwszych lat jego funkcjonowania. W monografii przeprowadzono pierwszą kompleksową analizę ex-post wpływu wprowadzenia skoordynowanego nadzoru na instytucje kredytowe strefy euro. W tym celu powstało autorskie narzędzie w postaci miernika syntetycznego, który umożliwia ocenę wypadkowego wpływu reform nadzoru na kondycję banków. Wyniki wskazują na korzystny wpływ reform na stabilność sektora bankowego. Publikacja może stanowić ciekawą lekturę dla naukowców zainteresowanych stabilnością finansową oraz dla pracowników instytucji nadzoru.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Teoretyczne rozważania o aktywności podmiotów na poziomach międzynarodowym, regionalnym i krajowym. Polityczne i prawne aspekty perspektyw finansowych oraz problemy ekonomiczne w UE. Komunikacja międzykulturowa i dyplomacja publiczna w Europie. Numer zawiera część teoretyczną poświęconą rozważaniom na temat aktywności podmiotów na poziomach międzynarodowym, regionalnym i krajowym oraz artykuły poświęcone: politycznym i prawnym aspektom perspektyw finansowych, problemom ekonomicznym w UE, komunikacji międzykulturowej i dyplomacji publicznej w Europie. Zeszyt w języku angielskim. Theoretical reflection on the activity of entities at international, regional and national levels. Political and legal aspects of the financial perspectives and economic problems in EU. Intercultural communication and public diplomacy in Europe.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
W okresie globalnego kryzysu finansowego główne banki centralne świata podjęły szereg kroków na rzecz stabilności systemu finansowego. W książce dokonano przeglądu działań antykryzysowych Europejskiego Banku Centralnego w celu identyfikacji tych, które stanowiły przejaw realizacji funkcji pożyczkodawcy ostatniej instancji. Zaprezentowano również wyniki badania pozwalającego ocenić skuteczność wybranych inicjatyw z zakresu omawianej funkcji banku centralnego ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na przebieg kryzysu w strefie euro. Publikacja jest jednym z pierwszych w Polsce opracowań naukowych dotyczących funkcji pożyczkodawcy ostatniej instancji, a także kwestii odpowiedzialności za zapewnienie stabilności finansowej we wspólnym obszarze walutowym. Może stanowić ciekawą lekturę dla osób zainteresowanych bankowością centralną oraz mechanizmami funkcjonowania strefy euro.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym. Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym. Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again