Form of Work
Książki
(16)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(38)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(8)
Czytelnia Piła
(2)
Wypożyczalnia Chodzież
(4)
Czytelnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Czarnków
(4)
Wypożyczalnia Trzcianka
(5)
Wypożyczalnia Złotów
(8)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(4)
Czytelnia Wągrowiec
(4)
Author
Pospiszyl Irena
(4)
Konopczyński Marek
(2)
Kurzeja Anna
(2)
Adamczyk Barbara
(1)
Aouil Bassam
(1)
Bernasiewicz Maciej
(1)
Dębski Maciej
(1)
Klonowska Iwona
(1)
Kwaśniewski Jerzy
(1)
Michalska Anna
(1)
Michel Małgorzata
(1)
Piorunek Magdalena
(1)
Segiet Katarzyna
(1)
Słupska Kamila
(1)
Tokaj Astrid
(1)
Urban Bronisław
(1)
Wąż Krzysztof
(1)
Year
2010 - 2019
(12)
2000 - 2009
(4)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(16)
Language
Polish
(14)
unknown (po)
(1)
Subject
Streetworking
(15)
Dziecko ulicy
(8)
Pedagogika resocjalizacyjna
(6)
Patologia społeczna
(5)
Bezdomność
(4)
Handel ludźmi
(4)
Narkomania
(4)
Wykluczenie społeczne
(4)
Agresywność
(3)
Alkoholizm
(3)
Gry hazardowe
(3)
Homoseksualizm
(3)
Kazirodztwo
(3)
Korupcja
(3)
Kozioł ofiarny (socjol.)
(3)
Mobbing
(3)
Młodzież
(3)
Nałóg
(3)
Pedagogika społeczna
(3)
Pedofilia
(3)
Pornografia dziecięca
(3)
Prostytucja
(3)
Przemoc
(3)
Przemoc w szkole
(3)
Samobójstwo
(3)
Stereotyp
(3)
Terroryzm
(3)
Uprzedzenia
(3)
Uzależnienie od komputera
(3)
Zaburzenia i dewiacje seksualne
(3)
Animaloterapia
(2)
Jan Bosco
(2)
Korczak, Janusz
(2)
Lisiecki, Kazimierz
(2)
Miasta
(2)
Opieka społeczna
(2)
Socjalizacja
(2)
Socjoterapia
(2)
Społeczności lokalne
(2)
Uzależnienia
(2)
Środki masowego przekazu
(2)
Świetlice socjoterapeutyczne
(2)
Aktywizacja społeczna
(1)
Animacja społeczno-kulturalna
(1)
Arteterapia
(1)
Biblioteki
(1)
Coaching
(1)
Diagnoza
(1)
Dzieci w środowisku miejskim
(1)
Dziecko trudne
(1)
Edukacja włączająca
(1)
Erotyzm
(1)
Etyka seksualna
(1)
Gilbert, Guy
(1)
Interakcjonizm symboliczny
(1)
Kobieta
(1)
Konopie indyjskie
(1)
Kryzys
(1)
Kuratela
(1)
Kuratorzy (prawo)
(1)
Ludzie starzy
(1)
Makarenko, Anton Semënovič
(1)
Misje dworcowe
(1)
Miłość
(1)
Młodociani przestępcy
(1)
Niepełnosprawni umysłowo
(1)
Niepłodność
(1)
Nixon, Pat
(1)
Obyczaje
(1)
Odporność psychiczna
(1)
Osoby samotne
(1)
Partyworking
(1)
Pedagodzy społeczni
(1)
Pedagogika penitencjarna
(1)
Plotka
(1)
Poczucie własnej wartości
(1)
Policja
(1)
Pomoc postpenitencjarna
(1)
Pomoc psychologiczna online
(1)
Poradnictwo
(1)
Poradnictwo małżeńskie
(1)
Poradnictwo pastoralne
(1)
Poradnictwo prawne
(1)
Praca kulturalno-oświatowa
(1)
Prawa dziecka
(1)
Probacja (prawo)
(1)
Przestępcy
(1)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(1)
Przestępstwa i wykroczenia drogowe
(1)
Psychologia stosowana
(1)
Rezyliencja
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Schroniska i noclegownie dla bezdomnych
(1)
Single
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Stygmatyzacja społeczna
(1)
Sztuka przetrwania
(1)
Tożsamość płciowa
(1)
Uczniowie
(1)
Uzależnienie
(1)
Subject: time
1989-
(2)
2001-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(2)
Materiały konferencyjne
(1)
Monografia
(1)
Podręczniki
(1)
Poradniki
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(1)
16 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64326 (1 egz.)
Book
In basket
Z niełatwego tekstu publikacji przebija autentyczna pasja w ukazywaniu znaczenia interakcjonizmu symbolicznego w resocjalizacji. Trzy pierwsze rozdziały mają charakter teoretyczny. Czwarty natomiast, poświęcony metodyce resocjalizacji wywiedzionej z teorii interakcjonizmu symbolicznego, zawiera fragmenty wywiadów eksperckich, które autor przeprowadził z wychowawcami, terapeutami, pedagogami zajmującymi się na co dzień dziećmi i młodzieżą problemową, w tym niedostosowaną społecznie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45201 (1 egz.)
Book
In basket
Jest to materiał skierowany do szerokiego grona zainteresowanego outreachową metodą pracy z ludźmi bezdomnymi. Podręcznik ten to pierwsze opracowanie tego rodzaju w Polsce zawierające zarówno aspekt teoretyczny, jak i wskazówki praktyczne dla organizacji/instytucji/osób, które chciałyby świadczyć pomoc osobom bezdomnym metodą streetworkingu. W podręczniku znajdziemy wiele ciekawych, interesujących materiałów, dowiemy się gdzie realizowany jest streetworking w Polsce, w co powinien być wyposażony stereetworker, jak wygląda praca streetworkera oraz jakie zyski przynosi jego praca gminie, mieszkańcom i osobom bezdomnym. Mamy nadzieję, że publikacja okaże się pomocna zarówno dla tych, którzy będą chcieli wdrażać ten sposób pracy, jak i dla tych, którzy będą rozwijać tę metodę oraz że przyczyni się do upowszechnienia pracy z ludźmi bezdomnymi na ulicy. Autorom publikacji przez cały czas prac nad materiałem przyświecała następująca myśl: Misją streetworkingu jest tworzenie pomostu pomiędzy osobą bezdomną a społeczeństwem, pozwalającego osobie bezdomnej przywrócić możliwość pełnienia ról społecznych oraz odtworzyć dobrostan psychiczny, społeczny i bytowy poprzez docieranie do osób bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych oraz pracę z nimi, wykorzystującą ich zasoby i potencjał środowiska lokalnego, podejmowaną w kierunku pozytywnych zmian, rozumianych jako chęć zmiany sposobu życia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105883, 105882 (2 egz.)
Book
In basket
Jest to obszerna (…) pozycja naukowa wpisująca się w naukowy dyskurs o zjawisku dzieci ulicy, jego różnych obszarach i płaszczyznach, które systematycznie potrzebują uaktualnień oraz rzetelnego spojrzenia badawczego (…). Autorka zjawisko dzieci ulicy definiuje głównie poprzez uwzględnienie funkcji ulicy, wieku dziecka i dysfunkcjonalności podstawowych środowisk wychowawczych dziecka: rodziny i szkoły. (…) Zwraca uwagę na rolę strukturalnych predykatorów przyczyniających się do ucieczki dzieci na ulicę. Podkreśla destrukcyjne następstwa migracji zarobkowych rodziców. Zwraca uwagę na zjawisko anomii towarzyszące przemianon społeczno-ekonomicznym, kulturowym i przestrzennym, które również sprzyja pogłębianiu się problemów młodych ludzi. Całość recenzowanej monografii dopełniają uogólnienia i wnioski. Jest to bardzo inspirująca część pracy. Uzyskane wyniki przeprowadzonych badań mogą przyczynić się do zerwania pewnych stereotypów dotyczących zjawiska dzieci ulicy. Autorka postuluje konieczność prowadzenia dalszych badań, głównie uwzględniających korelacje pomiędzy poszczególnymi czynnikami etiologicznymi w procesie stawania się dzieckiem ulicy. Zwraca także uwagę na konieczność uwzględniania tych przyczyn w pracy z dziećmi funkcjonującymi w środowisku ulicy...(http://e.wydawnictwowam.pl/tyt,73988,Dzieci-ulicy-w-polsce-i-na-swiecie.htm)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 50689 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33471 (1 egz.)
Book
In basket
Publikacja poruszająca zagadnienia pracy w Policji z perspektywy współczesnych nauk społecznych, a konkretnie pedagogiki resocjalizacyjnej.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 52008 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 48199 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 67750 P 4,5 (1 egz.)
Book
In basket
Tematyka rozważań jest szczególnie aktualna w perspektywie wzrastającego zapotrzebowania na wszelkiego rodzaju pomoc - realizowaną przez specjalistów, którym w nieprzewidywalnej rzeczywistości nacechowanej permanentnymi zmianami społecznymi przychodzi także pełnić rolę substytucyjną w stosunku do naturalnych sieci wsparcia społecznego, których pozbawiony jest człowiek w zindywidualizowanej kulturze współczesnej [...]. Tom eksponuje [...] przede wszystkim problematykę nowych, zróżnicowanych dziedzin, metod, form współczesnego poradnictwa, które niepozbawione są rysów charakterystycznych dla specyfiki rozwoju kulturowo-społecznego kraju [...], daje także niezwykle szeroki, interesujący i inspirujący do refleksji wgląd w problematykę świadczenia i odbierania pomocy, wsparcia, porady [...]. Przedkładane czytelnikowi treści są reprezentatywne dla szeroko pojętego poradoznawstwa, teorii pomocy społecznej i pracy socjalnej jako subdyscyplin pedagogiki społecznej i nauk pokrewnych, zwłaszcza że były pisane zarówno przez pedagogów, jak i psychologów, socjologów czy kulturoznawców. Teksty zawarte w książce, ze względu na swoją zróżnicowaną tematykę, jak i bogactwo konceptualne (tom zawiera teksty stricte teoretyczne, raporty z badań, eseje pedagogiczne czy wreszcie teksty odnoszące się do społecznej praktyki świadczenia pomocy), stanowią cenną lekturę zarówno dla teoretyków oraz praktyków zajmujących się działaniami pomocowymi, jak i studentów pedagogiki, socjologii czy psychologii.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104772 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31920 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 61361 (1 egz.)
Book
In basket
Choć zmiany wzorów obyczajowych dokonują się zazwyczaj powoli, a ich trwałe zaistnienie można stwierdzić czasem dopiero w perspektywie historycznej (…), to współcześnie następuje zasadnicza zmiana w ładzie aksjonormatywnym odnoszącym się do seksualności człowieka (…). Ludzie coraz bardziej cenią sobie podmiotowość, możliwość decydowania o sobie, zwłaszcza w sferze prywatnej i nie chcą aby ktoś obcy w nią ingerował, szczególnie w odniesieniu do kwestii związanych z seksualnością i pozostawania w związku. Następuje proces indywidualizacji, uwalniania się jednostek od więzów narzuconych przez tradycję i grupę, odspołecznienie, prywatyzacja seksu i zarazem jego odmoralnienie (…). Publikacja »Obyczajowość seksualna Polaków. Perspektywa interdyscyplinarna« została pomyślana przeze mnie jako monografia opracowana przez autorów reprezentujących różne dziedziny wiedzy (…). Zamieszczono w niej zarówno teksty o charakterze teoretycznym, opracowania bazujące na danych zastanych, jak i relacje z badań własnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 48682 (1 egz.)
Book
In basket
Książka omawia problem dzieci ulicy z wszechstronnej perspektywy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej. W opracowaniu podjęto trud uporządkowania i zebrania dotychczasowego dorobku na ten temat. Na podstawie literatury przedmiotu pokazano problem dzieci ulicy na świecie: w krajach pozaeuropejskich, w Europie, w Polsce, a także różne formy pomocy udzielanej tym dzieciom. Oprócz tego przedstawiono zagrożenia, wobec których stają współcześnie młodzi ludzie, a które sprzyjają powstawaniu zjawiska dzieci ulicy i ich marginalizacji. Przedstawiono kształtowanie się oddziaływań pedagogicznych podejmowanych względem dzieci ulicy poprzez ukazanie sylwetek wybitnych pedagogów ulicy. Omówiono przykłady prowadzonej przez nich pracy oraz stosowane metody. W polskiej literaturze pedagogicznej brakowało do tej pory całościowego i rzetelnego opracowania tego zagadnienia. Publikacja ma szansę wypełnić tę lukę i stać się wartościową pomocą dla całej rzeszy osób zajmujących się zarówno resocjalizacją dzieci i młodzieży, zwł. streetworkerów, jak i wczesną prewencją i profilaktyką środowiskową. Pedagogika ulicy stanowi główny przedmiot zainteresowań naukowych Autorki w ramach pracy w Katedrze Pedagogiki Specjalnej na Uniwersytecie Śląskim. Wcześniej natomiast przez wiele lat dr Anna Kurzeja poznawała problem w codziennym, bezpośrednim kontakcie - w pracy na oddziale detoksykacyjnym z osobami uzależnionymi oraz w "Klubie Włóczykijów" w Bytomiu-Bobrku, gdzie realizowano projekt "Wychowanie podwórkowe". Jest to więc temat dla niej ważny i bliski.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105018 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47568 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43727 (1 egz.)
Book
In basket
(Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0083-4254 ; nr 260)
Praca zbiorowa obejmuje szereg zagadnień związanych z aktywizacją, postrzeganą przez autorów wielowymiarowo i wielowątkowo. Animacja staje się bardzo istotna w ożywianiu i uruchamianiu sił społecznych tkwiących w środowisku, dzięki którym można dokonywać przeobrażeń obejmujących zmiany społeczne, ekonomiczne i kulturalne. Niniejszy tom dedykowany jest pamięci Heleny Radlińskiej, prekursorki polskiej pedagogiki społecznej, która zawsze podkreślała w swoich licznych publikacjach dotyczących wychowania i demokracji, że nadrzędnym celem pedagogiki społecznej jest przekształcanie istniejących warunków oraz budowanie przyszłości. W centrum zaś procesu przebudowy środowiska społecznego jest Jej zdaniem takie wdrażanie czynników, które nastawiając wolę ludzką mają zapewnić status quo lub modyfikować istniejące struktury.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 115444 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 42122 (1 egz.)
Book
In basket
Patologie społeczne / Irena Pospiszyl. - Wyd. 1, 6 dodr. - Warszawa : PWN, 2014. - 362, [1] s. : tab. ; 24 cm.
(Resocjalizacja)
Interdyscyplinarny podręcznik, który przedstawia patologie, stereotypy i uprzedzenia oraz omawia takie zjawiska społeczne jak: przestępstwa z nienawiści, rasizm, terroryzm, samobójstwa, uzależnienia, alkoholizm, narkomanię, uzależnienie od komputera, hazard, patologie seksualne, prostytucję, pedofilię, dziecięcą pornografię, kazirodztwo, agresję szczególnie wśród dzieci i młodzieży, wykluczenie społeczne, bezdomność (w tym dzieci), bezrobocie, mobbing, czy patologię instytucji. Autorka odwołuje się do głównych teorii socjologicznych i psychologicznych w wyjaśnianiu mechanizmów zachowań dewiacyjnych (np. teorii stygmatyzacji Beckera, konfliktu kultur Cohena, agresywności młodzieży Clowarda i Ohlina).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 34761 (1 egz.)
Book
In basket
Patologie społeczne / Irena Pospiszyl. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - 362, [2] s. : tab. ; 24 cm.
(Resocjalizacja)
Interdyscyplinarny podręcznik, który przedstawia patologie, stereotypy i uprzedzenia oraz omawia takie zjawiska społeczne jak: przestępstwa z nienawiści, rasizm, terroryzm, samobójstwa, uzależnienia, alkoholizm, narkomanię, uzależnienie od komputera, hazard, patologie seksualne, prostytucję, pedofilię, dziecięcą pornografię, kazirodztwo, agresję szczególnie wśród dzieci i młodzieży, wykluczenie społeczne, bezdomność (w tym dzieci), bezrobocie, mobbing, czy patologię instytucji. Autorka odwołuje się do głównych teorii socjologicznych i psychologicznych w wyjaśnianiu mechanizmów zachowań dewiacyjnych (np. teorii stygmatyzacji Beckera, konfliktu kultur Cohena, agresywności młodzieży Clowarda i Ohlina).
This item is available in 8 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 98003 (1 egz.)
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 98004 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 45255 (1 egz.)
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 45172 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36407 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43101, 42640 (2 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62318 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 61408 P 4,4 (1 egz.)
Book
In basket
Patologie społeczne / Irena Pospiszyl. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - 362, [1] s. ; 24 cm.
(Resocjalizacja.)
Interdyscyplinarny podręcznik, który przedstawia patologie, stereotypy i uprzedzenia oraz omawia takie zjawiska społeczne jak: przestępstwa z nienawiści, rasizm, terroryzm, samobójstwa, uzależnienia, alkoholizm, narkomanię, uzależnienie od komputera, hazard, patologie seksualne, prostytucję, pedofilię, dziecięcą pornografię, kazirodztwo, agresję szczególnie wśród dzieci i młodzieży, wykluczenie społeczne, bezdomność (w tym dzieci), bezrobocie, mobbing, czy patologię instytucji. Autorka odwołuje się do głównych teorii socjologicznych i psychologicznych w wyjaśnianiu mechanizmów zachowań dewiacyjnych (np. teorii stygmatyzacji Beckera, konfliktu kultur Cohena, agresywności młodzieży Clowarda i Ohlina).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 109857 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46150 (1 egz.)
Book
In basket
W książce podjęto trud uporządkowania i zebrania dotychczasowego dorobku na temat dzieci ulicy. Na podstawie literatury przedmiotu pokazano problem dzieci ulicy na świecie: w krajach pozaeuropejskich, w Europie, w Polsce, a także różne formy pomocy udzielanej tym dzieciom. Oprócz tego przedstawiono zagrożenia, wobec których stają współcześnie młodzi ludzie, a które sprzyjają powstawaniu zjawiska dzieci ulicy i ich marginalizacji. Przedstawiono kształtowanie się oddziaływań pedagogicznych podejmowanych względem dzieci ulicy poprzez ukazanie sylwetek wybitnych pedagogów ulicy. Omówiono przykłady prowadzonej przez nich pracy oraz stosowane metody. W polskiej literaturze pedagogicznej brakowało do tej pory całościowego i rzetelnego opracowania tego zagadnienia. Niniejsza publikacja ma szansę wypełnić tę lukę i stać się wartościową pomocą dla całej rzeszy osób zajmujących się zarówno resocjalizacją dzieci i młodzieży, zwł. streetworkerów, jak i wczesną prewencją i profilaktyką środowiskową.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 98913 (1 egz.)
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 98914 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36680 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 30646 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43066 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
All copies are currently on loan: sygn. 62189 P 1,6 (1 egz.)
Book
In basket
W ostatnich dziesięcioleciach wprowadzono do praktyki zapobiegania przestępczości i patologii zachowań różnorodne strategie oparte na najważniejszych teoriach z zakresu nauk społecznych, wynikach eksperymentów naukowych prowadzonych w krajach o najwyższej kulturze resocjalizacyjnej oraz doświadczeniach z najbardziej skutecznych projektów realizowanych przez specjalistów w wielu obszarach szczególnie zagrożonych rozwojem patologii społecznej. amieszczone w niniejszym zbiorze artykuły zapoznają z licznymi koncepcjami i ich weryfikacjami w obszarach działalności profilaktyczno-probacyjnej oraz podają przykłady organizacyjnych rozwiązań i metod działań uwzględniających specyficzne uwarunkowania skutecznych działań w wielu środowiskach.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106092 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38950 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32343 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45109 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64398 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again