Form of Work
Książki
(10)
Status
available
(12)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(3)
Wypożyczalnia Czarnków
(1)
Wypożyczalnia Trzcianka
(1)
Wypożyczalnia Złotów
(2)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(5)
Author
Kantowicz Ewa
(2)
Leszczyńska-Rejchert Anna
(2)
Arcimowicz Krzysztof
(1)
Bilewicz Michał
(1)
Borowczyk Krzysztof
(1)
Drogosz Marek
(1)
Kofta Mirosław
(1)
Kurcz Ida
(1)
Kwiatkowska Henryka
(1)
Leska-Ślęzak Joanna
(1)
Lewowicki Tadeusz
(1)
Malewska Eugenia
(1)
Pawełczyk Piotr
(1)
Sikorska Małgorzata
(1)
Śliwerski Bogusław
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(6)
unknown (po)
(4)
Subject
Mniejszości narodowe
(3)
Stereotyp (psychol., socjol.)
(3)
Etnopsychologia
(2)
Uczniowie
(2)
Świadomość narodowa
(2)
Bezrobocie
(1)
Dystans społeczny
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Edukacja regionalna
(1)
Esencjalizm
(1)
Globalizacja
(1)
Grupy nacisku
(1)
Grupy społeczne
(1)
Homoseksualizm
(1)
Humanizm (postawa)
(1)
Kuratorzy (prawo)
(1)
Ludzie starzy
(1)
Mechanizmy obronne (psychol.)
(1)
Migracje
(1)
Mitologia
(1)
Mężczyzna
(1)
Nauczyciele
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Opieka społeczna
(1)
Opinia publiczna
(1)
Organizacje polonijne
(1)
Oświata
(1)
Pedagogika
(1)
Pedagogika opiekuńcza
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Polacy za granicą
(1)
Postawy
(1)
Poznań
(1)
Psychologia społeczna
(1)
Płeć
(1)
Readaptacja społeczna
(1)
Sekty i ruchy religijne
(1)
Stereotyp
(1)
Stereotyp (psych.,socjol.)
(1)
Stereotyp (psychol., socj.)
(1)
Stereotyp (psychol.,socjol.)
(1)
Stereotyp (psychol; socjol.)
(1)
Szkolnictwo
(1)
Telefon zaufania
(1)
Tożsamość (filoz.)
(1)
Ubóstwo
(1)
Uprzedzenia
(1)
Uzależnienia
(1)
Wychowanie
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Zakłady karne
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Świadomość
(1)
Subject: time
1989-
(6)
1601-
(1)
1701-
(1)
1801-
(1)
1901-
(1)
Subject: place
Białoruś
(1)
Holandia
(1)
Niemcy
(1)
Polska
(1)
Genre/Form
Czasopisma polonijne
(1)
10 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 58174 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 86036 (1 egz.)
Book
In basket
Monografia jest egzemplifikacją badań teoretyczno-empirycznych nad zjawiskiem stereotypizacji dotyczącego osób będących w fazie późnej dorosłości oraz osób niepełnosprawnych, ukazanych w kontekście społeczno-pedagogicznym. Praca składa się z trzech komplementarnych części, z których pierwsza poświęcona jest procesom stereotypizacji i wykluczenia ludzi starszych, postrzeganych z perspektywy teoretycznej, w części drugiej przybliżono egzemplifikacje związane ze stereotypami starzenia się i starości w świetle rozpoznań empirycznych, natomiast w części trzeciej podjęte zostały kwestie związane ze stereotypami w kontekście niepełnosprawności. (...) Publikacja jest zbiorem tekstów, merytorycznie różnych, jednak tożsamych w obszarze wyznaczonym przez tytuł pracy zbiorowej. Podjęty problem jest ważny i aktualny. Autorki przez pryzmat swej naukowej wiedzy identyfikują ważne społecznie problemy dotyczące stereotypów, podejmują rozważania nad zjawiskami stereotypizacji w aspektach pedagogicznych. (...) Publikacja może stać się wartościową pozycją w grupie wydawnictw pedagogicznych, z korzyścią dla szerokiego audytorium. (...) Dwa zbiorowe podmioty rozważań - osoby starsze oraz osoby niepełnosprawne, doświadczają przejawów marginalizacji społecznej. Każdy głos wdyskusji nad optymalizowaniem tego stanu rzeczyjest cenny. [dr hab. Zofia Szarota Profesor Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106838 (1 egz.)
Book
In basket
Monografia jest egzemplifikacją badań teoretyczno-empirycznych nad zjawiskiem stereotypizacji i stygmatyzacji w kontekście pedagogiki, socjologii, pracy socjalnej i resocjalizacji, będąc ważnym wyzwaniem dla profesjonalistów społecznych w kreowaniu świadomości społecznej, dotyczącej mechanizmów naznaczania osób lub grup charakteryzujących się jakąś odmiennością oraz poszerzania wiedzy w tym obszarze. Niewątpliwie obydwa analizowane zjawiska (pojęcia - stereotypizacja i stygmatyzacja), choć są, przez autorów tekstów niejednokrotnie używane zamiennie, posiadają nieco odmienny kontekst semantyczny. (...) Oddając w ręce Czytelnika monografię mamy nadzieję, że zainteresuje ona tych, którym procesy wykluczenia i stereotypizacji są bliskie oraz będzie ważnym drogowskazem dla pedagogów i innych profesjonalistów społecznych w kreowaniu nowej świadomości społecznej dotyczącej stereotypów. Ewa Kantowicz i Anna Leszczyńska-Rejchert Autorki koncepcji książki podjęły ciekawy i stosunkowo rzadko eksplorowany problem jakim jest funkcjonowanie stereotypów w pedagogice, zwłaszcza w obszarze pedagogiki resocjalizacyjnej i społecznej. Problem ten jest o tyle ważki, że od jego uświadomienia i właściwej reakcji samych zainteresowanych, jak i wychowawców zależy sukces wychowawczy - zarówno w resocjalizacji, jak i w pracy socjalnej. Zwłaszcza w tej ostatniej, którą coraz rzadziej wiążemy z procesami wychowawczymi. A szkoda, tym bardziej, że bez odwołania się do aspektu wychowawczego nie możemy mówić w zasadzie o pracy socjalnej jako takiej, a jedynie o pewnych procesach zarządzania społecznego biedą czy wykluczeniem. Stąd chwała Redaktorom, jaki Autorom za podjęcie się tego problemu. [dr hab. Małgorzata Orłowska]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106837 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39296 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Płeć i Rodzaj)
Niniejsza publikacja stanowi bardzo interesujący przyczynek do wiedzy na temat koncepcji płci, zarówno formułowanych przez kobiety, jak i przez mężczyzn. Autor, stosując interdyscyplinarne ujęcie, przedstawia współczesne teorie dotyczące problematyki męskości, wywodzące się z badań prowadzonych w ramach studiów nad mężczyznami i płcią społeczno-kulturową (rodzajem). Dokonuje także analizy i interpretacji współczesnej wizji mężczyzny obecnej w polskich filmach, czasopismach, podręcznikach szkolnych, reklamach, a nawet propozycjach ustawodawczych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31898 (1 egz.)
Book
In basket
W ciągu ostatnich dziesięcioleci psychologowie dostrzegli, że kategorie społeczne postrzegane są nie tylko jako zbiór jednostek, lecz czasem jako realnie istniejące byty, połączone trudną do dostrzeżenia więzią, a nawet obdarzone zbiorową intencjonalnością. Grupy czasem postrzegane są jako podobne gatunkom biologicznym, a ich członkowie jako bardziej bądź mniej obdarzeni ludzkimi właściwościami. Każdy z tych sposobów postrzegania ma też specyficzne następstwa emocjonalne oraz behawioralne ľ co znajduje odzwierciedlenie w rozdziałach przedstawianej czytelnikowi książki, które pokazują funkcje, jakie dehumanizacja, esencjalizm i bytowość mogą pełnić w konfliktach międzygrupowych, represjach, wojnach, a nawet ludobójstwie. Mamy nadzieję, że nasza książka rozszerzy refleksję czytelników nad złożonością postrzegania międzygrupowego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44867 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63713 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again