Form of Work
Książki
(15)
Publikacje naukowe
(4)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Status
available
(22)
unavailable
(3)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(7)
Wypożyczalnia Chodzież
(4)
Wypożyczalnia Czarnków
(3)
Wypożyczalnia Trzcianka
(2)
Wypożyczalnia Złotów
(3)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(5)
Czytelnia Wągrowiec
(1)
Author
Grandin Temple
(2)
Mazurek Krzysztof
(2)
Panek Richard
(2)
Albański Łukasz
(1)
Błeszyński Jacek Jarosław
(1)
Gawrycka Małgorzata
(1)
Górnicka Agnieszka
(1)
Haliżak Edward M
(1)
Jemielniak Dariusz
(1)
Kirenko Janusz
(1)
Kowalak Tadeusz
(1)
Maier Marta
(1)
Majchrzak Jadwiga
(1)
Muchacka Agnieszka
(1)
Racław-Markowska Mariola
(1)
Thomson Helen
(1)
Tomaszek Katarzyna
(1)
Ulam Stanisław M
(1)
Watson James D
(1)
Wawrzyński Adam
(1)
Zagórski Włodzimierz
(1)
Zamiara Krystyna
(1)
Ziętarski Jarosław
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Łaba-Hornecka Agnieszka
(1)
Łukowski Jan
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(10)
2000 - 2009
(1)
1990 - 1999
(3)
1980 - 1989
(1)
Time Period of Creation
2001-
(5)
Country
Poland
(17)
Language
Polish
(16)
unknown (po)
(1)
Subject
Mózg
(3)
Adopcja
(2)
Autystycy
(2)
Grandin, Temple
(2)
Rodzina zastępcza
(2)
Autuzm
(1)
Autyzm
(1)
Badania naukowe
(1)
Bezdomność
(1)
Bezradność
(1)
Broń jądrowa
(1)
Choroby mózgu
(1)
Chorzy w stanach terminalnych
(1)
Drugoroczność
(1)
Dysocjacja (psychologia)
(1)
Dzieci
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko trudne
(1)
Fizjologia
(1)
Genetyka
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Homoseksualizm
(1)
Kwasy nukleinowe
(1)
Los Alamos (Stany Zjednoczone)
(1)
Marginalizacja społeczna
(1)
Matematyka
(1)
Migracje
(1)
Motywacja
(1)
Myślenie
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Niepełnosprawni umysłowo
(1)
Opieka paliatywna
(1)
Organizacja
(1)
Orientacja przestrzenna
(1)
Pamiętniki amerykańskie
(1)
Pamięć
(1)
Pokrewieństwo
(1)
Polska
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przemysły wysokiej techniki
(1)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(1)
Rasy ludzkie
(1)
Rodzina adopcyjna
(1)
Samobójstwo
(1)
Starzenie się ludności
(1)
Swobodny przepływ osób
(1)
Synestezja
(1)
Ubóstwo
(1)
Uczniowie
(1)
Ulam, Stanisław M. (1909-1984)
(1)
Wypalenie uczniowskie
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Zmęczenie
(1)
Śmierć
(1)
Subject: time
2001-
(3)
1989-2000
(2)
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
Subject: place
Stany Zjednoczone (USA)
(3)
Polska
(2)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Rio de Janeiro (Brazylia)
(1)
Genre/Form
Stan badań
(3)
Opracowanie
(2)
Pamiętniki amerykańskie
(2)
Raport z badań
(2)
Monografia
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(4)
Psychologia
(2)
Biologia
(1)
Edukacja i pedagogika
(1)
Medycyna i zdrowie
(1)
Nauka i badania
(1)
17 results Filter
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 10165 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 11097 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 12124 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 18152, 16470 (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62220 (1 egz.)
Book
In basket
W strukturze pracy jedynie rozdział pierwszy ma wyłącznie charakter teoretyczny, pozostałe są prezentacją przeprowadzonych badań. Każdy z nich rozpoczyna się od syntezy teoretycznej w celu wprowadzenia w eks-plorowaną problematykę i kończy się podsumowaniem opartym na zestawieniu i konfrontacji uzyskanych wyników z innymi zawartymi w literatu-rze przedmiotu. Rozdział pierwszy stanowi wprowadzenie w istotę niepełnosprawności intelektualnej. Ukazano jej ewolucję, zdefiniowano samo pojęcie, zaprezen-towano klasyfikacje, szczególnie na podstawie DSM-5 (Diagnostic and Statistical...). Omówiono nie mniej ważne systemy pomocy i wspieranie osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich środowiska bytowania, czyli: środowisko rodzinne, domów pomocy społecznej i warsztatów terapii zaję-ciowej. W rozdziale drugim syntetycznie przedstawiono koncepcję badań wła-snych. Zawiera on również wykaz zastosowanych narzędzi badawczych oraz charakterystykę osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób w normie intelektualnej, tzw. sprawnych, samodzielnie mieszkających, stanowiących grupę porównawczą, dobraną w odniesieniu do takich wskaźników, jak: płeć, wiek i miejsce zamieszkania. Kolejne rozdziały, trzeci i czwarty, poświęcone są analizie uzyskanych wyników z zakresu wyuczonej bezradności, spostrzegania siebie i innych, preferowanych wartości i przystosowania psychospołecznego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 114631 (1 egz.)
Book
In basket
Książka Marioli Racław "Zinstrumentalizowane rodzicielstwo" została opatrzona jakże wymownym podtytułem: "Rodziny zastępcze - miedzy usługą a odruchem serca", który znakomicie oddaje charakter, wprawdzie naukowej i napisanej z perspektywy socjologicznej, monografii, jednakże o dużym potencjale społecznego zaangażowania. I trzeba tu wyraźnie podkreślić, że w niczym to nie ujmuje "naukowości" monografii, która zapewne będzie przyjęta z dużym zainteresowaniem zarówno przez badaczy tytułowej problematyki, jak i praktyków reprezentujących obszar szeroko pojętej pracy socjalnej na rzecz rodzin i dzieci. Ten unikalny charakter prezentowanej tu książki oraz wysoki poziom zawartych w niej ustaleń merytorycznych został podkreślony w recenzjach wydawniczych. I tak, dr hab. Beata Szluz, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, w swojej opinii stwierdza: "Książka Marioli Racław została napisana po długoletnich badaniach i przemyśleniach dotyczących prezentowanej tematyki. Zdobyte doświadczenie pozwoliło na przygotowanie dojrzałego opracowania, będącego wkładem do dyskusji nad problematyką opieki zastępczej. Autorka zaznaczyła, że podejmuje rozważania w perspektywie socjologicznej, jednocześnie uzasadniając odniesienia do polityki społecznej. (.) Zainteresowania Autorki obejmowały przeobrażenia, które miały miejsce po 2000 r., po wprowadzeniu reformy opieki zastępczej (opieka społeczna - oświata - pomoc społeczna - polityka społeczna). Wiele miejsca poświęciła kształtowaniu się nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej po 2012 r., wynikających z wprowadzonej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Za cenne należy uznać omówienie złożonego zbioru ról w zakresie opieki zastępczej, ponadto powstanie i specyfikę biurokracji emocjonalnej, jak również ujednolicenie propozycji i rozwiązań w tego rodzaju opiece".
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 114211 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 50993 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Jak wygląda wewnętrzny świat osoby autystycznej? Fascynująca podróż do wnętrza autystycznego umysłu wiedzie przez rozmaite struktury mózgowe, geny oraz codzienne doświadczenia osób autystycznych i ich opiekunów. Temple Grandin, sama będąca osobą autystyczną, pokazuje, że kluczem do zrozumienia autyzmu są zmysły, których odmienne funkcjonowanie warunkuje sposób doświadczania świata. Przygląda się różnym typom myślenia, których właściwe wykorzystanie, może prowadzić do zdumiewających rezultatów. Książka uczy osoby autystyczne, ich rodziny, lekarzy i terapeutów, jak rozpoznać i wykorzystać potencjał drzemiący w mózgu autystycznym, a pozostałym czytelnikom pozwala lepiej zrozumieć funkcjonowanie umysłu i działanie mózgu w ogóle. Krajobraz cywilizacyjny, w którym urodziłam się 65 lat temu, był bardzo odmienny od dzisiejszego. Przeszliśmy od zamykania dzieci z ostrym autyzmem w zakładach leczniczych do prób zapewnienia im spełnionego, najlepszego z możliwych sposobu życia. W tej książce poprowadzę czytelnika krok po kroku przez wszystkie etapy mojej podróży. Temple Grandin Temple Grandin jest profesorem zootechniki na Colorado State University oraz autorką wielu bestsellerowych książek przetłumaczonych na kilkanaście języków. W 2010 roku została uznana za jedną ze stu najbardzeij wpływowych osób według tygodnika „Time”. Oliver Sacks poświęcił jej tytułowy esej słynnej książki Antropolog na Marsie, a opowiadający o jej życiu film z Claire Danes w roli głównej zdobył Złoty Glob i siedem statuetek Emmy. Jako osoba autystyczna angażuje się w w badania naukowe i popularyzację wiedzy na temat tego zaburzenia. Richard Panek jest amerykańskim pisarzem i popularyzatorem nauki. W Polsce ukazała się jego książka Ciemna strona wszechświata (2011).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33513 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 40476 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 47928 (1 egz.)
Book
In basket
Zawarty w książce przegląd badań nad szkolnym wypaleniem u adolescentów budzi uznanie i podziw. Jest syntetyczny, autorsko skomponowany, przejrzysty, logiczny i spójny. Sprawia, że obie Autorki za pomocą swoich badań stają się częścią naukowej wspólnoty, dołączają do grupy osób zaangażowanych w poznawanie tego społecznie ważnego zjawiska. Mamy w tej książce pokaz warsztatu badawczego na najwyższym poziomie metodologii oraz samodzielności i kreatywnego podejścia do stawianych problemów…, książka jest nie tylko godna najwyższego uznania, nie tylko może stać się swoistym wzorem do naśladowania czy też pewnym standardem dla badań pedagogicznych… Może stać się ona naszym przewodnikiem po zawiłej, bardzo zróżnicowanej problematyce współczesnej szkoły… Brakuje w pedagogice takich zaangażowanych książek. Z tym większym przekonaniem rekomenduję tę znakomitą publikację do druku, gratulując jednocześnie obu Autorkom dojrzałości, wiedzy, opanowania warsztatu metodologicznego oraz precyzji i staranności w badaniach.Prof. zw. dr hab. Mirosław Nowak-Dziemianowicz
Bezsprzecznym walorem monografii jest porównawczy charakter zaprezentowanych w niej badań i analiz – w rodzimych realiach do rzadkości wciąż należą bowiem badania porównawcze, które pozwalają na wielostronne spojrzenie na rozpatrywane kwestie. Na tym większe uznanie zasługuje w związku z tym, podjęcie przez Autorki badań polsko-amerykańskich. W moim przekonaniu jest to praca oryginalna o dużych walorach poznawczych, która z pewnością wzbudzi zainteresowanie w szerokich kręgach odbiorców – przede wszystkim nauczycieli i rodziców, ale także nauczycieli akademickich (którzy mogą wykorzystać przedstawione wyniki badań w procesie przygotowania przyszłych nauczycieli do skutecznej pracy w zawodzie) oraz samych uczniów (którzy, dzięki lekturze, zyskać mogą świadomość istnienia zjawiska wypalenia szkolnego, jego przyczyn, symptomów i metod przeciwdziałania jego występowaniu, a gdyby to ostatnie zawiodło lub okazało się niemożliwe – jego negatywnym konsekwencjom). Dr hab. Stefan T. Kwiatkowski, prof. ChAT
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 116389 (1 egz.)
Book
In basket
Wyobraź sobie, że gubisz się we własnej kawalerce, że wokół ludzi dostrzegasz aureolę, że pamiętasz każdą minioną chwilę... Puść wodze fantazji i spojrzyj na świat inaczej niż wszyscy, choćby oczami tygrysa albo kogoś, kto namacalnie czuje ból innych ludzi. Spróbuj pomyśleć, jak to jest żyć w przeświadczeniu, że się już nie żyje, albo z dnia na dzień zmienić osobowość. Potrafisz? Helen Thomson przez lata jeździła po świecie i spotykała się z osobami mającymi rzadkie zaburzenia pracy mózgu. W efekcie powstał zbiór osobliwych historii życiowych, przedstawionych nie tylko z perspektywy lekarzy, lecz przede wszystkim osób, które postrzegają świat kompletnie inaczej niż reszta ludzi. Chcesz przeniknąć tajemnicę uczuć, kreatywności oraz poznać mechanizmy, które pozwalają nam zrozumieć nas samych? Chciałbyś nauczyć się doznawać halucynacji „na życzenie” lub osiągnąć mistrzostwo w zapamiętywaniu? A może chcesz jedynie zrozumieć, jak to jest, kiedy trzeba sobie radzić w życiu, będąc jednocześnie niezwykłym przypadkiem medycznym? Jedno jest pewne, po lekturze tej książki zaczniesz myśleć nieszablonowo - całkiem nie do pomyślenia!
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 115081 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 41694 (1 egz.)
Book
In basket
Jak wygląda wewnętrzny świat osoby autystycznej? Fascynująca podróż do wnętrza autystycznego umysłu wiedzie przez rozmaite struktury mózgowe, geny oraz codzienne doświadczenia osób autystycznych i ich opiekunów. Temple Grandin, sama będąca osobą autystyczną, pokazuje, że kluczem do zrozumienia autyzmu są zmysły, których odmienne funkcjonowanie warunkuje sposób doświadczania świata. Przygląda się różnym typom myślenia, których właściwe wykorzystanie, może prowadzić do zdumiewających rezultatów. Książka uczy osoby autystyczne, ich rodziny, lekarzy i terapeutów, jak rozpoznać i wykorzystać potencjał drzemiący w mózgu autystycznym, a pozostałym czytelnikom pozwala lepiej zrozumieć funkcjonowanie umysłu i działanie mózgu w ogóle. Krajobraz cywilizacyjny, w którym urodziłam się 65 lat temu, był bardzo odmienny od dzisiejszego. Przeszliśmy od zamykania dzieci z ostrym autyzmem w zakładach leczniczych do prób zapewnienia im spełnionego, najlepszego z możliwych sposobu życia. W tej książce poprowadzę czytelnika krok po kroku przez wszystkie etapy mojej podróży. Temple Grandin Temple Grandin jest profesorem zootechniki na Colorado State University oraz autorką wielu bestsellerowych książek przetłumaczonych na kilkanaście języków. W 2010 roku została uznana za jedną ze stu najbardzeij wpływowych osób według tygodnika „Time”. Oliver Sacks poświęcił jej tytułowy esej słynnej książki Antropolog na Marsie, a opowiadający o jej życiu film z Claire Danes w roli głównej zdobył Złoty Glob i siedem statuetek Emmy. Jako osoba autystyczna angażuje się w w badania naukowe i popularyzację wiedzy na temat tego zaburzenia. Richard Panek jest amerykańskim pisarzem i popularyzatorem nauki. W Polsce ukazała się jego książka Ciemna strona wszechświata (2011).
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 110882 (1 egz.)
Długość kolejki oczekujących: 1.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40279 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46996 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 66614 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 61714 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 58031 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 58032 P 5,4 (1 egz.)
Book
In basket
Starzenie się ludności stanowi obecnie jeden z najważniejszych problemów społeczno-ekonomicznych krajów UE. Ograniczony dostęp do zasobów pracy może stać się jednym z czynników utrudniających wzrost i rozwój gospodarek krajowych w przyszłości. Obserwując kraje wysoko rozwinięte UE, można stwierdzić, że proces ten jest trudny do zahamowania i wymaga podjęcia szczególnych działań zarówno w zakresie polityki gospodarczej, jak i społecznej. Mając na uwadze zachodzące zmiany demograficzne, autorzy prezentowanej publikacji zbadali, w jaki sposób swoboda przepływu osób wpłynęła na populację ludności i saldo migracji w poszczególnych krajach UE. Książka skierowana jest do wszystkich zainteresowanych problematyką zasobów pracy, ich dostępności i niedoborów. Specjalistom daje obraz zmian demograficznych i ich konsekwencji, zarządzającym przedsiębiorstwami – wskazuje problemy, przed którymi mogą stanąć w niedalekiej przyszłości w obliczu zmian demograficznych. Politykom oraz przedstawicielom władz – skalę problemu wynikającą z podejmowania trudnych decyzji społeczno-ekonomicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 41667 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently on loan: sygn. 46719 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43577 (1 egz.)
E-book
In basket
Pierwszy rocznik „Prac Polonistycznych ukazał się w Łodzi w 1937 roku, z inicjatywy wybitnych humanistów związanych z Wolną Wszechnicą (ze Stefanią Skwarczyńską na czele). Pismo na trwałe związało się z Łodzią i regionem, ale od początku było periodykiem o charakterze ogólnopolskim. Po wojnie, nie przestając pełnić funkcji forum środowiska macierzystego, zyskiwało z każdym wydanym tomem coraz większy zasięg oddziaływania i coraz mocniejszą pozycję ogólnopolską. Przyjęto i konsekwentnie realizowano zasadę, aby publikować w kolejnych rocznikach artykuły literaturoznawców z rozmaitych ośrodków i środowisk, oraz aby byli to najlepsi specjaliści w zakresie danej problematyki. W ciągu ponad siedemdziesięciu lat istnienia „Prace Polonistyczne” zyskały uznanie i wysoką rangę ze względu na to, że każdy rocznik w zgodnej opinii badaczy wydatnie wzbogacał wiedzę o rodzimej literaturze. Rozprawy opublikowane w „Pracach Polonistycznych” weszły w dziesiątkach pozycji do podstawowej bibliografii każdej epoki literackiej i każdej dziedziny literaturoznawstwa. Od blisko dwudziestu lat redakcja „Prac Polonistycznych” (najpierw pod kierunkiem Krystyny Poklewskiej, a od ponad dekady — Wiesława Pusza) nadaje tomom charakter monograficzny. Ukazały się roczniki poświęcone dorobkowi autorskiemu: Z. Herberta, J. Słowackiego, J. Tuwima, wydano tomy tematyczne: Przypomnienia i promocje; U zbiegów stuleci; Zaskoczenia; „Jakaż to nuża wisi nade mną”, czyli w okowach ciała i duszy; Romantycy — fantastyka — podróż; Tobie — teraz. W kręgu literackich ofiarowań; Z powodu okoliczności, pod wpływem chwili; Pory dnia, pory roku; Potomność i potomkowie. Zapisać się w pamięci, zapisać się w nazwisku; Jak literat z literatem. Słowem i czynem, na tak i na nie; Z warsztatów badaczy literatury oświecenia. Aktualia. W ostatnich latach pismo wzbogaciło się o nowe działy; do „Rozpraw i artykułów” doszły „Edycje”, „Na marginesach lektur” i „Przekłady”. W roku 2014 planowany jest tom: Talent i umiejętności w literackiej potrzebie.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
W numerze [Contents]: S T U D I A [S T U D I E S] Edward Haliżak: Obszar badawczy nauki o stosunkach międzynarodowych [The Scope of the Discipline of International Relations], doi: 10.7366/020909612201501, s. 9–36; Jakub Zajączkowski: Strategie morskie Indii, Chin i USA w regionie Oceanu Indyjskiego: analiza w kategoriach realizmu ofensywnego [ Maritime Strategies of India, China and the United States in the Indian Ocean Region: An Analysis Based on Offesive Realism], doi: 10.7366/020909612201502, s. 37–70; Marcin Florian Gawrycki: Latynoamerykańska ekonomia polityczna stosunków międzynarodowych – studium endemicznej myśli [Latin American Political Economy of International Relations – a Study of Endemic Thought], doi: 10.7366/020909612201503, s. 71–92; Charles F. Doran: Imperatives of European Security at Russia’s Critical Point on its Power Cycle, doi: 10.7366/020909612201504, s. 93–106; Mat thew McCartney: From Problems to Policy: Sustaining Growth and Public Services after the Global Financial Crisis in India and Pakistan, doi: 10.7366/020909612201505, s. 107–136; Marek Madej: Spóźniony (i krótkotrwały) entuzjazm. Polska wobec Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony w latach 2008–2014 [ Belated (and Short-Lived) Enthusiasm. Poland vis-à-vis the Common (European) Security and Defence Policy in 2008–2014], doi: 10.7366/020909612201506, s. 137–152; Paula Marcinkowska: The European Union as a Regional Power and Its Potential to Become an Effective Global Player, doi: 10.7366/020909612201507, s. 153–166; Maria Dunin-Wąsowicz: Kwestia walutowa a TTIP w perspektywie międzynarodowej ekonomii politycznej. Rok 2015 [The Monetary Issue and TTIP in International Political Economy Perspective. Year 2015], doi: 10.7366/020909612201508, s. 167–188; Anna Wróbel: Uwarunkowania negocjacji rolnych TTIP [Determinants of TTIP Negotiations on Agriculture], doi: 10.7366/020909612201509, s. 189–214; Rafał Ulatowski: Znaczenie czynnika energetycznego w stosunkach międzynarodowych: studium przypadku w negocjacjach TTIP [Cooperation in the Energy Sector in TTIP Negotiations], doi: 10.7366/020909612201510, s. 215–230; Małgorzata Grącik-Zajaczkowski: Kwestie społeczne w negocjacjach nad utworzeniem Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji [Social Issues in the Transatlantic Trade and Investment Partnership Negotiations], doi: 10.7366/020909612201511, s. 231–254; Jarosław Adamowski: Instytucje oceny skutków regulacji w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej w kontekście negocjacji nad TTIP [Regulatory Impact Assessment Institutions in the United States and the European Union in the Context of TTIP Negotiations], doi: 10.7366/020909612201512, s. 255–280; Aleksandra Jarczewska: Wspólnota Transatlantycka w systemie międzynarodowym [The Transatlantic Community in the International System], doi: 10.7366/020909612201513, s. 281–304; Jacek Kosiarski: Deutschland, Mitteleuropa und die Revolutionierung Russlands [Germany, Mitteleuropa and the Revolutionising of Russia], doi: 10.7366/020909612201514, s. 305–352; Maria Pasztor, Dariusz Jarosz: Stosunki polsko-francuskie 1986–1989 [Polish-French relations in the years 1986–1989], doi: 10.7366/020909612201515, s. 353–366. S P R AWO Z DA N I A [R E P O R T S] Edward Haliżak: Sprawozdanie z 56. Konwencji International Studies Association pt. Global IR and Regional Worlds: A New Agenda for International Studies, Nowy Orlean, 18–21 lutego 2015 r. [Report on International Studies Association’s 56th Annual Convention ‘Global IR and Regional Worlds: A New Agenda for International Studies’, February 18th–21st, 2015, New Orleans, Louisiana], s. 367–372. R E C E N Z J E [R E V I EWS] Edward Haliżak: Stanisław Rudolf (red.), Nowa ekonomia instytucjonalna wobec współczesnych problemów gospodarczych [New Institutional Economy vis-à-vis Contemporary Economic Problems], s. 373–375; Katarzyna Matusiak: Trevor Houser, Shashank Mohan, Fueling up: The Economic Implications of Ame rica’s Oil and Gas Boom, s. 376–380; Teresa Łoś-Nowak: Łukasz Kamieński, Nowy wspaniały żołnierz. Rewoluc (...)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again