Form of Work
Książki
(37)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(52)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(21)
Czytelnia Piła
(2)
Wypożyczalnia Chodzież
(4)
Czytelnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Czarnków
(7)
Wypożyczalnia Trzcianka
(2)
Wypożyczalnia Złotów
(5)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(7)
Czytelnia Wągrowiec
(3)
Author
Matyjas Bożena
(2)
Mendel Maria
(2)
Bakalarski Krzysztof
(1)
Bartkowski Jerzy
(1)
Chodań Natalia
(1)
Cichocki Ryszard
(1)
Czapska Janina
(1)
Dolata Roman
(1)
Drąg Zbigniew
(1)
Galor Zbigniew
(1)
Giermanowska Ewa
(1)
Glensk Joachim
(1)
Gorlach Krzysztof
(1)
Gurdek Magdalena
(1)
Gąciarz Barbara
(1)
Hrynkiewicz Józefina
(1)
Jedlewska Barbara
(1)
Kalczyńska Maria
(1)
Kaźmierczak Tomasz
(1)
Klimska Urszula
(1)
Korzeniowska Katarzyna
(1)
Kotarba Bogusław
(1)
Kowalczyk Ryszard
(1)
Kołomycew Anna
(1)
Lewenstein Barbara
(1)
Makowski Grzegorz
(1)
Marska Natalia
(1)
Mielczarek Adam
(1)
Murawska Barbara
(1)
Niedźwiedzki Dariusz
(1)
Okrasa Włodzimierz
(1)
Okrasa Włodzimierz. Local risks and public interventions : identifying needs and targeting sources of development at the level of microregion
(1)
Pazderski Filip
(1)
Piekara Andrzej
(1)
Potoczek Andrzej
(1)
Putkiewicz Elżbieta
(1)
Racław-Markowska Mariola
(1)
Radziewicz-Winnicki Andrzej
(1)
Rakowski Witold
(1)
Schindler Jacek
(1)
Segiet Katarzyna
(1)
Seręga Zygmunt
(1)
Skrzypiec Ryszard
(1)
Stojecka-Zuber Renata
(1)
Swianiewicz Paweł
(1)
Szweda Edmund
(1)
Słupska Kamila
(1)
Tarkowska Elżbieta
(1)
Theiss Wiesław
(1)
Tokaj Astrid
(1)
Trempała Edmund
(1)
Urban Andrzej
(1)
Urbanik Waldemar
(1)
Widacki Jan
(1)
Załęcki Jarosław
(1)
Śliwczyński Waldemar
(1)
Żebrowski Jan
(1)
Year
2010 - 2019
(11)
2000 - 2009
(22)
1990 - 1999
(4)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(37)
Language
Polish
(31)
unknown (po)
(6)
Subject
Społeczności lokalne
(37)
Samorząd terytorialny
(6)
Bezrobocie
(4)
Społeczeństwo obywatelskie
(4)
Ubóstwo
(4)
Bezpieczeństwo publiczne
(3)
Polityka regionalna
(3)
Praca kulturalno-oświatowa
(3)
Zmiana społeczna
(3)
Animacja społeczno-kulturalna
(2)
Dziecko
(2)
Instytucje nonprofit
(2)
Kapitał społeczny
(2)
Partnerstwo lokalne
(2)
Pedagogika opiekuńcza
(2)
Pedagogika społeczna
(2)
Praca społeczna
(2)
Rodzice
(2)
Rozwój regionalny
(2)
Rozwój społeczny
(2)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(2)
Wychowanie w rodzinie
(2)
Administracja
(1)
Aktywizacja społeczna
(1)
Aspiracje
(1)
Bezpieczeństwo osobiste
(1)
Biblioteki
(1)
Biblioteki publiczne
(1)
Budżety obywatelskie
(1)
Budżety rodzinne
(1)
Czas wolny od pracy ucznia
(1)
Demokracja uczestnicząca
(1)
Edukacja regionalna
(1)
Elita społeczna
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Globalizacja
(1)
Grupy nacisku
(1)
Informacja
(1)
Integracja społeczna
(1)
Internet
(1)
Język państwowy
(1)
Język polski
(1)
Kielce (woj. świętokrzyskie)
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Kształcenie
(1)
Ludzie starzy
(1)
Marketing
(1)
Miasta
(1)
Młodzież
(1)
Młodzież wiejska
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Negocjacje
(1)
Opieka społeczna
(1)
Oświata
(1)
Podmiotowość
(1)
Prasa (wydawnictwa)
(1)
Przestępczość
(1)
Przywództwo
(1)
Public relations
(1)
Radni
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Regionalizm
(1)
Reklama
(1)
Rodzina
(1)
Rodzina wiejska
(1)
Rynek pracy
(1)
Samorząd gminny
(1)
Samorząd powiatowy
(1)
Samorząd województwa
(1)
Stopa życiowa
(1)
Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015
(1)
Streetworking
(1)
Szkolnictwo podstawowe
(1)
Słuchanie
(1)
Testy
(1)
Uczniowie
(1)
Wielokulturowość
(1)
Wieś
(1)
Wolontariusze
(1)
Współdziałanie
(1)
Wybory samorządowe
(1)
Wychowanie obywatelskie
(1)
Wychowanie pozaszkolne
(1)
Wzrost gospodarczy
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Środki masowego przekazu regionalne
(1)
Świadczenia społeczne
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Subject: time
1989-
(19)
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(3)
Gdańsk (woj. pomorskie)
(1)
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
(1)
Poznań (woj. wielkopolskie)
(1)
Radom
(1)
Genre/Form
Czasopisma regionalne i lokalne polskie
(2)
Podręczniki akademickie
(2)
Dane statystyczne
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(1)
37 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 109241 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 31699 (1 egz.)
Book
In basket
Urzeczywistnianie zasad demokracji wymaga istnienia świadomego swoich praw i obowiązków społeczeństwa, którego członkowie chcieliby angażować się w sprawy publiczne, a nawet samodzielnie inicjować działania. W ciągu ponad dwóch dekad, jakie upłynęły od momentu wprowadzenia istotnych dla Polski przeobrażeń w obrębie stery publicznej i społecznej, można było obserwować kolejne etapy tworzenia podstaw prawnych i instytucjonalnych dla funkcjonowania zaangażowanego społeczeństwa. Świadomość aktywnego uczestnictwa w sferze publicznej przejawiająca się w podejmowaniu działań na rzecz wspólnoty lokalnej jest podstawą budowy społeczeństwa obywatelskiego, a to z kolei traktowane jest jako jeden ze wskaźników rozwoju systemu demokratycznego. Realizacja zasad demokracji oraz jej formy, podobnie jak sfera społeczna i publiczna, podlegają ciągłym przeobrażeniom. Przyjęte powszechnie standardy demokracji należy uznać za wzorcowe, zakładając jednak pewien margines tolerancji i odstępstw. Trzeba bowiem pamiętać o wielu uwarunkowaniach, które powodują, że w zależności od poziomu wdrażania (lokalnego, regionalnego, centralnego), tradycji i doświadczeń, kultury, jak również stosowanych przez społeczności instrumentów dostępu do sfery publicznej oraz współpracy z decydentami demokracja (zwłaszcza na poziomie lokalnym) będzie nabierała odmiennego znaczenia i specyficznych cech.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108115 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 92673, 92672 (2 egz.)
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 92674 P (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 85941, 85940 (2 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 34185 (1 egz.)
Book
In basket
W publikacji autor stara się odpowiedzieć na pytania: od czego zależy jakość naszej współczesnej administracji publicznej i jaki ona ma wpływ na jakość życia. Ponadto zajmuje się wybranymi, podstawowymi problemami aktywności społecznej, zakładając, że kreatywność ludzka determinowana jest, w znacznym stopniu, przez otoczenie instytucjonalne człowieka, a w tym przez administrację publiczną. Kolejnym poruszonym problemem jest jakość czynnika ludzkiego w administracji samorządowej, jakości intelektualnej, profesjonalnej i etycznej. Książka jest polecana studentom administracji oraz działaczom i urzędnikom administracji lokalnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105173 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 111972, 111971 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32324 (1 egz.)
Book
In basket
Zgodnie z art. 2 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym. Termin „demokracja" pochodzi od dwóch greckich zwrotów demos - lud i creatos - panowanie. A zatem demokracja to panowanie (rządy) ludu. Ponieważ Konstytucja RP w art. 15 zapewnia decentralizację władzy publicznej, demokracja ta odnosi się zarówno do władzy centralnej, jak i lokalnej. Może ona jednak przybrać postać bezpośrednią, kiedy to władzę sprawuje sam naród, albo pośrednią, kiedy władzę tę również sprawuje naród, ale za pośrednictwem swoich przedstawicieli. Zasadą obowiązującą w samorządzie terytorialnym jest, podobnie zresztą jak w wymiarze centralnym, sprawowanie władzy przy wykorzystaniu form demokracji pośredniej. Zgodnie bowiem z art. 169 Konstytucji RP jednostki samorządu terytorialnego wykonują swoje zadania za pośrednictwem organów stanowiących i wykonawczych, aczkolwiek od czasu do czasu do głosu dochodzi również demokracja bezpośrednia, kiedy to mieszkań- cy jednostek samorządowych podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (w drodze wyborów i referendum). Do niedawna jednak samorządy korzystały z tej formy bardzo rzadko (...).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 112446 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65744 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 87012, 87011 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 42578 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 33480 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105576 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 99192 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44484 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 102752 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63695 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 102739 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again