Form of Work
Książki
(11)
Status
available
(19)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(6)
Wypożyczalnia Chodzież
(2)
Wypożyczalnia Czarnków
(4)
Wypożyczalnia Złotów
(4)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(2)
Czytelnia Wągrowiec
(1)
Author
Jordan Paweł
(2)
Mendel Maria
(2)
Bajkowski Tomasz
(1)
Bartkowski Jerzy
(1)
Bąbska Barbara
(1)
Dudkiewicz Magdalena
(1)
Dąbrowska-Bąk Maria
(1)
Gumieniak Agata
(1)
Gąciarz Barbara
(1)
Jackowski Aleksander
(1)
Kaźmierczak Tomasz
(1)
Kubis Maria
(1)
Leszczyński Marek
(1)
Mochocki Ryszard
(1)
Namiotko Urszula
(1)
Owczarek Lidia
(1)
Pawełek Katarzyna
(1)
Popłońska-Kowalska Magdalena
(1)
Sawicki Krzysztof
(1)
Skrzypczak Bohdan
(1)
Sobiesiak-Penszko Paulina
(1)
Tuziak Arkadiusz
(1)
Tuziak Bożena
(1)
Year
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Subject
Społeczności lokalne
(10)
Samorząd terytorialny
(3)
Społeczeństwo obywatelskie
(3)
Inicjatywy lokalne
(2)
Organizacje
(2)
Radni
(2)
Agresywność
(1)
Aktywizacja społeczna
(1)
Autorytet
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Chuligaństwo
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Demokracja
(1)
Demokracja uczestnicząca
(1)
Diagnoza
(1)
Działalność charytatywna
(1)
Dziecięce porażenie mózgowe
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Elita społeczna
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Gimnazja
(1)
Informacja publiczna
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Kradzież
(1)
Kuratorzy (prawo)
(1)
Liderzy lokalni
(1)
Ludzie starzy
(1)
Mniejszości (socjol.)
(1)
Młodzież trudna
(1)
Nauczyciele
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Ojcostwo
(1)
Opieka społeczna
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Penitencjarystyka
(1)
Pielęgniarki i pielęgniarze
(1)
Podmiotowość
(1)
Policja
(1)
Polityka regionalna
(1)
Pożarnictwo
(1)
Referendum lokalne
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Regionalizm
(1)
Rodzina
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Rozwój społeczny
(1)
Samorząd powiatowy
(1)
Samorząd województwa
(1)
Sport
(1)
Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015
(1)
Straż gminna
(1)
Suwerenność państwa
(1)
Szkoła
(1)
Uczniowie
(1)
Uniwersytety trzeciego wieku
(1)
Wielokulturowość
(1)
Wolontariusze
(1)
Wybory samorządowe
(1)
Wzrost gospodarczy
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zgromadzenia i imprezy masowe
(1)
Znaniecki, Florian
(1)
Środki psychoaktywne
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Subject: time
2001-0
(3)
2001-
(2)
1989-
(1)
Subject: place
Goleniów (woj. zachodniopomorskie ; okręg)
(1)
Polska
(1)
Rzeszów (woj. podkarpackie ; okręg)
(1)
Genre/Form
Poradniki
(2)
11 results Filter
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 113461 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 66428 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 114492 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 114493 (1 egz.)
Book
In basket
Bilans monitoringu prawa, wydawany w ramach projektu "Decydujmy razem", poświęcony jest prawnym uwarunkowaniom związanym z partycypacją publiczną czyli zaangażowaniem obywateli w podejmowanie decyzji publicznych. Autorzy chcą zwrócić uwagę na znaczenie ram prawnych, jako ważnego czynnika kształtującego uczestnictwo obywateli w procesach decyzyjnych, który może zarówno mu sprzyjać, jak też ograniczać.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45441 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 35264 (1 egz.)
Book
In basket
Rozpoznanie znaczenia czynnika autorytetu gminnych władz samorządowych dla rozwoju wiejskich społeczności lokalnych może prowadzić do zmiany perspektywy w myśleniu o samorządzie. Oparte na autorytecie przywództwo jest niezbędne do ukierunkowanego i dynamicznego rozwoju społeczności lokalnej. Zrealizowane w podkarpackich gminach badania, będące empiryczną egzemplifikacją problematyki podjętej w tej pracy, ukazały m.in. znaczenie roli przedstawicieli władz samorządowych jako lokalnych liderów, których pożądaną, a nie zawsze w wystarczającym stopniu rozwiniętą cechą jest umiejętność sieciowej współpracy, tworzenia koalicji, mobilizowania wewnętrznych i zewnętrznych zasobów dla przyspieszenia procesów rozwojowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110238 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39848 (1 egz.)
Book
In basket
Ludzie starsi wiele lat przeżyli w systemie społeczno-politycznym, w którym panowało przeświadczenie, że przeciętny obywatel nie ma wpływu na politykę. Była ona zarezerwowana dla grupy skupionej wokół jednej partii, do której przynależność wymagała niemal całkowitego podporządkowania się. Wybory miały praktycznie minimalny wpływ na to, co działo się w kraju. Stąd też panowała atmosfera zniechęcenia do angażowania się w politykę. Społeczeństwo charakteryzowało się jednak dużą aktywnością społeczną, samopomocową, ludzie pomagali sobie wzajemnie. Dzisiaj natomiast możemy jako obywatele podejmować odpowiedzialność za państwo, w tym również za działania o charakterze politycznym. Wybory do władz na różnych szczeblach są - w pełnym tego słowa znaczeniu - wolne. Uwzględniając przeszłość starszych pokoleń, zasadne wydaje się postawienie pytania: „Czy i w jaki sposób ludzie starsi zmienili swoje przeświadczenie o możliwości wpływania na politykę państwa?”. To właśnie zagadnienie podejmuję w książce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46699 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65461 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Bezpieczeństwem)
Coraz większego znaczenia w skutecznym zapewnieniu bezpieczeństwa nabierają wspólnoty lokalne, które we współpracy z administracją rządową poszukują efektywnych metod i sposobów projektowania systemów bezpieczeństwa, jak też badania nad bezpieczeństwem w wymiarze lokalnym wymagają, zarówno studiów teoretycznych jak też tworzenia rozwiązań praktycznych na potrzeby jednostek samorządu terytorialnego. Niniejsza publikacja stanowi, przynajmniej w pewnej części, odpowiedź na potrzeby studiów nad bezpieczeństwem w wymiarze lokalnym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46911 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 66718 P 16,6 (1 egz.)
Book
In basket
Prezentowana zbiorowa monografia szczególnie trafnie wpisuje się we współczesny świat z nieodłącznym obrazem wielokulturowości i metaforą życia człowieka ukazanego jako wędrówka. Jak przyznali redaktorzy naukowi: Prezentowana publikacja ma na celu przybliżenie czytelnikom aktualnych wyzwań i problemów charakterystycznych dla społeczeństw wielokulturowych. Dodatkowym zamierzeniem jest przedstawienie propozycji modelowych rozwiązań w pracy edukacyjnej, opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej. Problematyka pracy dotyczy procesu diagnozowania w warunkach między- i wielokulturowości, instytucji szkoły w społeczeństwie wielokulturowym, pracy z jednostkami niedostosowanymi społecznie w warunkach wielokulturowości, a także jest prezentacją warsztatów kierowanych do różnych grup odbiorców kształtujących postawę otwartą wobec wielokulturowości. Książka jest przeznaczona dla pedagogów, socjologów, edukatorów, metodyków oraz badaczy kultury pracujących w obszarach wielokulturowości.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 50381 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40023 (1 egz.)
Book
In basket
(Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0083-4254 ; nr 188.)
Książka poświęcona jest złożonym problemom funkcjonowania społeczności lokalnej w aspekcie jej funkcji wychowawczo-profilaktycznej, na przykładzie powiatu goleniowskiego (Zachodniopomorskie). Układ pracy pozwala jednocześnie na porównanie wywodów autorek z ilustrującymi je zbiorami danych. Publikacja jest w pewnym sensie ewenementem pisarstwa pedagogicznego, gdyż zazwyczaj współczesna polska twórczość naukowa poświęcona jest globalnym problemom i zjawiskom społecznym, tracąc w ten sposób z pola widzenia lokalne różnice, które jednak właśnie w kontekście globalizacji nabierają szczególnego znaczenia. Książka wzbogaci polski rynek publikacji pedagogicznych, szczególnie w zakresie ukazywania znaczenia lokalnych środowisk społecznych w kreowaniu i realizowaniu funkcji wychowawczo-profilaktycznych. Takich bowiem publikacji brakuje w polskiej, pedagogicznej rzeczywistości księgarskiej.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 107300 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48772 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39282 (1 egz.)
Book
In basket
Praca jest przedsięwzięciem z pogranicza socjologii, nauk politycznych i studiów regionalnych, w nich bowiem sytuuje się pojęcie "samorządności", wokół którego krążą rozważania autorów. Myśli autorów podążają w kierunku szukania optymalnych modeli zarządzania publicznego na poziomie lokalnym, a co za tym idzie - warunków ich implementacji, ograniczeń i możliwych dysfunkcji. Starają się oni pokazać, w jaki sposób samorząd terytorialny wpływa na rozwój podlegających mu obszarów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106098 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45095 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again