Form of Work
Książki
(9)
Publikacje naukowe
(3)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(16)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(3)
Wypożyczalnia Chodzież
(2)
Wypożyczalnia Czarnków
(2)
Wypożyczalnia Trzcianka
(1)
Wypożyczalnia Złotów
(2)
Czytelnia Złotów
(1)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(4)
Czytelnia Wągrowiec
(1)
Author
Beck Ulrich
(2)
Cieśla Stanisław
(2)
Bahyrycz Monika
(1)
Giddens Anthony
(1)
Giszterowicz Agnieszka
(1)
Karwat Mirosław
(1)
Klekot Ewa
(1)
Kościńska Elżbieta
(1)
Król Małgorzata
(1)
Lipka Anna
(1)
Marzec Bożena
(1)
Orłowska Małgorzata
(1)
Pichlak Maciej
(1)
Prajsner Mira
(1)
Waszczak Stanisław
(1)
Ziółkowski Jacek
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(4)
Time Period of Creation
2001-
(4)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Subject
Ryzyko
(3)
Społeczeństwo ryzyka
(3)
Agresywność
(2)
Młodzież
(2)
Przemoc
(2)
Terroryzm
(2)
Zaufanie
(2)
Alkoholizm
(1)
Autorytaryzm
(1)
Autorytet
(1)
Bezpieczeństwo
(1)
Biurokracja
(1)
Decyzje
(1)
Demokracja
(1)
Despotyzm
(1)
Dialog społeczny
(1)
Dobro wspólne
(1)
Doradcy polityczni
(1)
Dyskryminacja
(1)
Dyskusja
(1)
Edukacja włączająca
(1)
Ekspertyza
(1)
Ekstremizm polityczny
(1)
Elita władzy
(1)
Emancypacja kobiet
(1)
Fanatyzm
(1)
Globalizacja
(1)
Godność ludzka
(1)
Hobby i czas wolny
(1)
Interes prywatny
(1)
Interes społeczny
(1)
Jakość życia
(1)
Jednostkowienie
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Klerykalizm
(1)
Kolaboracja
(1)
Kompromis
(1)
Komunikacja polityczna
(1)
Konflikt
(1)
Konformizm
(1)
Kreatywność
(1)
Legitymizacja władzy
(1)
Ludzie starzy
(1)
Manipulacja (psychol.)
(1)
Narkomania
(1)
Nauki polityczne
(1)
Nałóg
(1)
Niemcy
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Opinia publiczna
(1)
Partie polityczne
(1)
Patologia społeczna
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Perswazja
(1)
Pluralizm polityczny
(1)
Podmiotowość
(1)
Polityka
(1)
Poprawność polityczna
(1)
Populizm (politol.)
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prestiż
(1)
Propaganda
(1)
Przymus
(1)
Przywództwo
(1)
Rewolucja
(1)
Rodzina
(1)
Ryzyko krajowe
(1)
Ryzyko personalne
(1)
Ryzyko zdrowotne
(1)
Samotność
(1)
Socjalizacja polityczna
(1)
Socjologia
(1)
Socjotechnika
(1)
Społeczeństwo
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Starość
(1)
Sugestia
(1)
Totalitaryzm
(1)
Tłum
(1)
Walka
(1)
Wartość
(1)
Wojna
(1)
Wychowanie
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Władza
(1)
Własność
(1)
Zachowania prozdrowotne
(1)
Zachowania ryzykowne
(1)
Zachowanie
(1)
Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
(1)
Zatrudnienie
(1)
Subject: time
2001-
(3)
1901-2000
(1)
1945-
(1)
1989-
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Czechy
(1)
Niemcy
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(2)
Encyklopedie
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Monografia
(1)
Opracowanie
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(4)
Edukacja i pedagogika
(2)
Medycyna i zdrowie
(1)
Psychologia
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
11 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 93425, 93424 (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47518 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36753 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46815 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64583 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.)
Przedkładana czytelnikowi książka ma wymiar wieloaspektowej dysputy między przedstawicielami różnych dyscyplin naukowych oraz różnych obszarów aktywności społecznej. Ujawnia ona jak jest (diagnoza konstatująca) w różnych obszarach życia społecznego oraz jakie są podejmowane aktywności na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu i budowania wspólnoty ludzi o różnych stopniach społecznej aktywności. Część pierwsza pracy dotyczy zakreślenia ram dyskursu. Zawiera się on między prezentacją modelu polityki społecznej a przesłankami aksjologicznymi. Odwołanie się do wartości jest szczególnie ważne w chwilach chaosu wytwarzanego przez procesy globalizacji. Część druga pracy dotyczy środowiska życia i fundamentalnych kręgów środowiskowych: rodziny i szkoły wraz ze środowiskiem rówieśniczym. Są to podstawowe obszary życia społecznego, które wywierają na nas wpływ i mogą wspierać nas w procesach wykluczenia bądź powrotu do społeczeństwa – inkluzji. Trzecia część pracy dotyczy wprost funkcjonujących instytucjonalnych formy wsparcia. Obejmuje ona opis zarówno instytucji o charakterze profilaktyki jak i włączających. Szeroki wachlarz problemów dotyczy różnych grup doświadczających wykluczenia i traumy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 115316, 114225 (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 66648 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65287 (1 egz.)
Book
In basket
Praca dotyczy ważnego i aktualnego zagadnienia. Wchodzi ono w zakres pedagogiki społecznej i w związku ze stałym zwiększaniem się liczby seniorów udzielanie wsparcia tej grupie populacji jest dla pedagogiki nowym wyzwaniem. Autorka zaprezentowała w pracy wieloaspektową wiedzę na temat zachowań seniorów. Badania własne dotyczą licznej grupy seniorów oraz pracowników medycznych i socjalnych. Z recenzji prof. dr hab. med. Barbary Woynarowskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 41015 (1 egz.)
Book
In basket
Publikacja przedstawia dorobek seminarium naukowego "Perspektywy profilaktyki dla młodzieży z grup ryzyka - dylematy, wyzwania, potrzeby", które w 2003 roku zorganizowała Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Składają się na nią cztery bloki tematyczne. Ważną część książki stanowi relacja z dyskusji, w której brali udział wybitni praktycy z zakresu psychologii i pedagogiki, dzieląc się swoimi doświadczeniami i osobistymi refleksjami na temat efektywnego pomagania oraz budowania kontaktu z młodymi ludźmi mającymi problemy z substancjami psychoaktywnymi.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 96109, 94090, 94089, 94088 (4 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 43471 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 30124 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46816 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 60980 P 1,6 (1 egz.)
Book
In basket
Przesłanie tego leksykonu można określić dwojako. Z jednej strony, staramy się w przedstawionym katalogu haseł ukazać, jak niezbędne jest w myśleniu politycznym, w próbach zrozumienia mechanizmów życia politycznego, działania politycznego, gry politycznej, walki, rządzenia etc. posługiwanie się w punkcie wyjścia pojęciami teorii polityki. Z drugiej strony, staramy się też ukazać, jak pomocne są pojęcia i schematy teorii polityki w refleksyjnym, krytycznym, dociekliwym operowaniu terminami pozornie oczywistymi lub banalnymi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46829 p (1 egz.)
E-book
In basket
Młyny sprawiedliwości mielą powoli – prawdopodobnie każdy zna to powiedzenie dotyczące sposobu działania prawa. Szczególnie ciekawe jest w nim jednak nie to, co przysłowie wprost stwierdza, ale co milcząco zakłada. Przyjmuje ono, że sprawiedliwość można porównać do młyna wykonującego kołowy, zdałoby się jałowy, ruch, w wyniku którego powstaje jednak treść nowa jak mąka sypiąca się spod młyńskich żaren, czyli rozstrzygnięcie prawnego zagadnienia. Książka jest próbą uchwycenia tego, jak kołowy ruch prawa może być rozumiany. Jej przedmiotem jest pojęcie refleksyjności prawa, a obszarem poszukiwań – teoria społeczna. Badając kolejne koncepcje z tej dziedziny, autor odsłania przy okazji, na czym polegają związki między teorią a praktyką prawną. Jak się okazuje, również one mają charakter refleksyjny, rodząc potrzebę nieustannej wędrówki od teorii do praktyki i z powrotem.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Tom poświęcony jest problematyce podziałów społecznych, ich przeobrażeń, uwarunkowań i konsekwencji. Główne wątki analiz prezentowane w tomie odnoszą się do przemian, jakim podlegają struktury współczesnych społeczeństw w pierwszej dekadzie XXI wieku, poddane oddziaływaniu procesów globalizacyjnych i transformacyjnych. Większość artykułów zamieszczonych w tomie charakteryzuje klasyczne podejście do analiz struktury społecznej oparte na próbach dobranych metodą losową. Analizy te dokumentują, iż współczesne społeczeństwa nadal mają strukturę warstwową, a teorie klasowe wciąż pozwalają nam wyjaśnić sposób, w jaki nierówności związane z produkcją i rynkiem, dostępem do edukacji i zasobów organizacyjnych, utrwalają stare i nowe nierówności w czasie. Procesy klasowe nie są jednak jedynymi czynnikami przyczyniającymi się do utrzymania i reprodukcji nierówności. Stąd badanie strukturalnych nierówności społecznych pozostaje wyzwaniem i jednym z głównych celów socjologicznych eksploracji. Teksty zamieszczone w tomie ilustrują różne podejścia stosowane przez badaczy dla wyjaśniania strukturalnych nierówności społecznych wraz z towarzyszącymi im wzorami przekonań i działań.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again