Form of Work
Książki
(28)
Publikacje naukowe
(2)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
available
(52)
unavailable
(5)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(11)
Wypożyczalnia Chodzież
(8)
Wypożyczalnia Czarnków
(6)
Wypożyczalnia Trzcianka
(7)
Wypożyczalnia Złotów
(14)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(8)
Czytelnia Wągrowiec
(3)
Informatorium
(1)
Author
Becker-Pestka Daria
(1)
Bereźnicka Małgorzata
(1)
Bożejewicz Wiesław
(1)
Brzeziński Jerzy
(1)
Budnik Monika
(1)
Buliński Leszek
(1)
Descours Danuta
(1)
Eisenbardt Monika
(1)
Fal Andrzej M
(1)
Gumieniak Agata
(1)
Iwański Rafał
(1)
Jadamus-Hacura Maria
(1)
Jędrzejko Mariusz
(1)
Kaleta Andrzej
(1)
Kaliszczak Lidia
(1)
Kamińska-Czubała Barbara
(1)
Klonowska Iwona (psycholog)
(1)
Kotlarska-Michalska Anna
(1)
Kowalik Elżbieta
(1)
Kubis Maria
(1)
Kuriata-Kościelniak Ewa
(1)
Kwieciński Zbigniew
(1)
Leszczyński Marek
(1)
Maciaszczyk Paweł
(1)
Marody Mirosława
(1)
Mochocki Ryszard
(1)
Muszyński Wojciech
(1)
Nawrocka Joanna
(1)
Nowak Paweł A
(1)
Olejniczak Anna
(1)
Owczarek Lidia
(1)
Papaj Tomasz
(1)
Radziewicz-Winnicki Andrzej
(1)
Safjański Michał
(1)
Sobiesiak-Penszko Paulina
(1)
Stępkowska Agnieszka
(1)
Szewior Krzysztof
(1)
Witczak Izabela
(1)
Zamęcki Łukasz
(1)
Ziemba Ewa
(1)
Zięba-Kołodziej Beata
(1)
Świerszcz Katarzyna
(1)
Year
2010 - 2019
(21)
2000 - 2009
(7)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(28)
Language
Polish
(24)
unknown (po)
(4)
Audience Group
Studenci
(1)
Subject
Społeczeństwo
(8)
Ludzie starzy
(7)
Społeczeństwo obywatelskie
(7)
Społeczeństwo informacyjne
(6)
Bezrobocie
(4)
Rodzina
(4)
Starzenie się społeczeństwa
(4)
Jakość życia
(3)
Kształcenie
(3)
Młodzież
(3)
Społeczności lokalne
(3)
Wieś
(3)
Geriatria
(2)
Informatyka
(2)
Internet
(2)
Niepełnosprawni
(2)
Organizacje
(2)
Policja
(2)
Postmodernizm
(2)
Rolnictwo
(2)
Starość
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(2)
Wypalenie zawodowe
(2)
Zdrowie publiczne
(2)
Adaptacja zawodowa
(1)
Arteterapia
(1)
Atrakcyjność interpersonalna
(1)
BHP
(1)
Bezpieczeństwo osobiste
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bezpieczeństwo społeczne
(1)
Biurokracja
(1)
Ból
(1)
Choroba Alzheimera
(1)
Chorzy na depresję
(1)
Czas wolny od pracy
(1)
Czas wolny od pracy ucznia
(1)
Czytelnictwo
(1)
Demokracja
(1)
Depresja psychiczna
(1)
Dialog społeczny
(1)
Dopalacze (substancje odurzające)
(1)
Dostęp do oświaty
(1)
Dwujęzyczność
(1)
Dyskryminacja ze względu na wiek
(1)
Działalność charytatywna
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko wiejskie
(1)
Edukacja włączająca
(1)
Feminizm
(1)
Fundusz emerytalny
(1)
Globalizacja
(1)
Gry edukacyjne
(1)
Informacja
(1)
Informacja publiczna
(1)
Inicjatywy lokalne
(1)
Integracja europejska
(1)
Kapitalizm
(1)
Kariera
(1)
Kompetencje społeczne
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Korupcja
(1)
Ludzie starzy w rodzinie
(1)
Macierzyństwo
(1)
Małżeństwo międzyetniczne
(1)
Miłość
(1)
Mobbing
(1)
Motywacja
(1)
Motywacja uczenia się
(1)
Narkomania
(1)
Narkotyki
(1)
Nauczyciele
(1)
Nałóg
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Ojcostwo
(1)
Osteoporoza
(1)
Otępienie
(1)
Partie polityczne
(1)
Patologia społeczna
(1)
Pedagogika
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Plan daltoński
(1)
Polityka społeczna
(1)
Polska
(1)
Pożarnictwo
(1)
Praca
(1)
Pracoholizm
(1)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(1)
Przestępczość
(1)
Płeć
(1)
Radni
(1)
Ratownictwo medyczne
(1)
Referendum lokalne
(1)
Regionalizm
(1)
Religijność
(1)
Rodzice
(1)
Ruchy społeczne
(1)
Rynek pracy
(1)
Subject: time
2001-
(23)
1901-2000
(2)
1989-2000
(2)
Subject: place
Polska
(5)
Ukraina
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(1)
Monografia
(1)
Podręcznik
(1)
Raporty z badań
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Językoznawstwo
(1)
Praca, kariera, pieniądze
(1)
28 results Filter
Book
In basket
(Akademia Samorządowa)
Monografia poświęcona społeczeństwu informacyjnemu i jego roli w rozwoju społecznym i gospodarczym XXI wieku. Autor szczególną uwagę poświęcił bieżącym i planowanym działaniom samorządu terytorialnego na rzecz budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 51619 (1 egz.)
Book
In basket
(Nauka, Dydaktyka, Praktyka = Science, Didactics, Practice ; 148.)
Narzekamy na upodobania młodego pokolenia do bezrefleksyjnego korzystania z elektronicznych zasobów informacyjnych i związanych z nimi technologii. Zarówno artykuły w popularnych periodykach, jak i naukowe monografie pełne są opisów młodych ludzi wysiadujących dzień i noc przed ekranem komputera i spustoszeń, jakie to czyni w ich organizmach, a mózgach w szczególności. Niewiele jest badań, pokazujących realną sytuację i ewentualne rzeczywiste zagrożenia. Książka powstała jako rezultat badań dr Barbary Kamińskiej-Czubały zapełnia tę lukę, ukazując młodych ludzi (studentów) w codziennych sytuacjach realizacji potrzeb informacyjnych, podczas pracy, poszukiwań wiadomości praktycznych i rozrywki. Bardzo interesujący i cenny jest opis oraz typologia strategii informacyjnych realizowanych przez Pokolenie Y w życiu codziennym. Zaletą książki jest też wyraźne wskazywanie przez Autorkę na problemy dotąd nierozwiązane. dr hab. Marek Nahotko
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49063 (1 egz.)
Informatorium
There are copies available to loan: sygn. 109096 BL (1 egz.)
Book
In basket
Opieka długoterminowa nad osobami starszymi / Rafał Iwański. - Warszawa : CeDeWu, 2016. - 223 s. : il. ; 24 cm.
Prognozowane postępujące starzenie się populacji stawia przed społeczeństwami nowe wyzwania związane z koniecznością zabezpieczenia opieki nad niesamodzielnymi osobami starszymi, które wymagają wsparcia i pomocy w wymiarze długoterminowym. Ważny jest kontekst społeczny procesu starzenia się populacji, który wyraża się w zmianie dominującego modelu rodziny i funkcjonowania gospodarstw domowych. W książce przedstawione zostały różne formy opieki długoterminowej nad niesamodzielnymi osobami starszymi realizowane przez: Ľ sektor pomocy społecznej w formie środowiskowej i stacjonarnej; Ľ sektor ochrony zdrowia w formie środowiskowej i stacjonarnej; Ľ opiekę nieformalną (rodzinną); Ľ prywatne placówki opiekuńcze. W monografii scharakteryzowano obecny system opieki nad osobami starszymi oraz opisano różne ujęcia starości i procesów starzenia w perspektywie: Ľ ekonomicznej, Ľ społecznej, Ľ psychologicznej, Ľ medycznej, Ľ prawno-socjalnej. Książka przeznaczona jest dla wykładowców i studentów, którzy stykają się z problematyką starzenia się populacji na kierunkach związanych z polityką społeczną, pracą socjalną oraz nauk o zdrowiu, a także pracowników sektora pomocy społecznej i ochrony zdrowia oraz dla osób odpowiedzialnych za kreowanie i wdrażanie polityki społecznej wobec niesamodzielnych seniorów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40806 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 112109 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33672 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 58078, 58077 (2 egz.)
Book
In basket
(Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ISSN 2450-7865 ; nr 730.)
Monografia ma walory poznawcze i praktyczne. W części teoretycznej przedstawiono zagadnienia związane ze społeczeństwem informacyjnym, kulturą pedagogiczną i pedagogizacją rodziców w Polsce. Część druga ma charakter empiryczny; na podstawie badań własnych Autorka stawia diagnozę stanu kultury pedagogicznej oraz opracowuje projekt pedagogizacji społeczeństwa w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem grupy rodziców. Publikacja może być przydatna zarówno dla rodziców, jak i dla nauczycieli, pedagogów, dyrektorów szkół, specjalistów tworzących programy szkolne, polityków i wszystkich osób zajmujących się kwestiami edukacyjnymi, a zwłaszcza wychowaniem dzieci i młodzieży.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 40593 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33641 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65812 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 57971 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 93970, 93969 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 43182 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31319 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 41074 (1 egz.)
Book
In basket
Zaproponowane katalogi krytycznych czynników sukcesu wykorzystania ICT przez interesariuszy społeczeństwa informacyjnego w Polsce, zidentyfikowane czynniki krytyczne, rozpoznany poziom wykorzystania ICT oraz propozycja wskaźników do pomiaru poziomu wykorzystania ICT mogą być w różnoraki sposób spożytkowane przez środowiska akademickie i praktyków gospodarczych. Badacze mogą doskonalić zaproponowane katalogi i metodologię ich opracowania oraz wykorzystać je do badania krytycznych czynników sukcesu wykorzystania ICT, także w innych krajach, w szczególności w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Natomiast praktycy biznesowi, administracja publiczna i władze publiczne mogą wykorzystać wyniki badań w podejmowaniu decyzji strategicznych dotyczących dostępu do ICT, kompetencji ICT oraz rzeczywistego używania ICT w Polsce. Ponadto metodologia i wyniki badań nad poziomem wykorzystania ICT oraz zaproponowany zestaw wskaźników do pomiaru tego poziomu mogą stanowić pole do dalszych eksploracji naukowych i praktycznych implementacji. Autorami książki są pracownicy naukowi specjalizujący się w problematyce informatyki ekonomicznej i zarządzania. Tematyka podjęta w tej monografii jest ważna i aktualna zarówno z poznawczego, jak i praktycznego punktu widzenia. (...) uzyskane wyniki badań i sprecyzowane na tej podstawie rekomendacje można potraktować jako drogowskaz zarówno dla badaczy, jak i dla decydentów zainteresowanych wykorzystaniem ICT w przedsiębiorstwach oraz jednostkach administracji publicznej. Z recenzji dr hab. Heleny Dudycz, prof. UE we Wrocławiu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 114835 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 52008 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 48199 (1 egz.)
Book
In basket
W książce pokazano wybrane aspekty opieki geriatrycznej, sygnalizując deficyt w zakresie rozwiązań systemowych w Polsce. Jednocześnie przedstawiono kierunki rozwoju polityki wobec ludzi starszych nakreślonej w wielu dokumentach strategicznych, wskazującej na priorytety w obszarze rozwoju form oraz standardów jakościowych opieki nad ludźmi starszymi w Polsce i Europie.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 111555 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 52014 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40514 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33685 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 47040 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 58067 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Książka jest udaną próbą przeprowadzenia systematyzaji wielu refleksji nad społecznym funkcjonowaniem człowieka i szeroko rozumianą edukacją w sytuacji m.in.: ponowoczesnej płynności i mobliności społecznej, dokonującej się autonomizacji, nowego ładu technologiczno-medialnego, jak również zaniku wielopokoleniowych struktur rodzinnych. Z jednej strony Autor prezentuje ideę kształtowania refleksyjnej postawy wobec mediów-technologii oraz umiejętności krytycznego dekodowania medialnych przekazów, z drugiej zaś, umiejętnie wykorzystuje ją do wzbogacania wiedzy i poszerzania świadomości współczesnego człowieka." dr hab. prof. ndzw. Mirosław Kowalski
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 112266 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33150 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46887 (1 egz.)
Book
In basket
Książka doktor Nawrockiej dotyczy wyjątkowo ważnej problematyki społecznej, jaką jest starość. Autorka nie tylko z dużą wiedzą, ale też z dużą wrażliwością prezentuje serie oryginalnych badań na temat percepcji ludzi starych, ustosunkowań wobec nich i ich satysfakcji z życia, w tym poglądów na miłość.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106803 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48903 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 45270 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64222 (1 egz.)
Book
In basket
Celem monografii jest zbadanie i opisanie stopnia językowej i kulturowej adaptacji cudzoziemców w parach dwujęzycznych z obywatelami polskimi. Podstawą badania są 24 wywiady pogłębione z parami dwujęzycznymi. Nadrzędna hipoteza zakłada, że postawy językowe kształtują się w procesie nauki poprzez komunikację, wykonywaną pracę i funkcjonowanie w związku z partnerem o innym języku i kulturze. Takie założenie daje wgląd w proces socjalizacji cudzoziemców w polską kulturę i język jako dorosłych osób dwujęzycznych. Pary dwujęzyczne będące przedmiotem badań stanowią przeciwwagę dla zbyt uproszczonych poglądów na temat międzykulturowych związków osób oraz ich zachowań językowych, a z drugiej strony są okazją do zaprezentowania postaw wobec języka polskiego przez obcokrajowców mających partnerów, którzy są obywatelami polskimi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 48231 (1 egz.)
Book
In basket
Bilans monitoringu prawa, wydawany w ramach projektu "Decydujmy razem", poświęcony jest prawnym uwarunkowaniom związanym z partycypacją publiczną czyli zaangażowaniem obywateli w podejmowanie decyzji publicznych. Autorzy chcą zwrócić uwagę na znaczenie ram prawnych, jako ważnego czynnika kształtującego uczestnictwo obywateli w procesach decyzyjnych, który może zarówno mu sprzyjać, jak też ograniczać.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45441 (1 egz.)
Book
In basket
Książka powstała w wyniku ponad 20 lat naukowej i zupełnie potocznej obserwacji przemian społecznych, dokonujących się na obszarach wiejskich pod wpływem technologii informatycznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 47033 (1 egz.)
Book
In basket
Konieczne dla współczesnej praktyki pedagogicznej jest nie tylko rozwiązywanie zaistniałych problemów, ale także właściwe przygotowanie do pracy przyszłych nauczycieli, terapeutów, wychowawców. Osoby podejmujące pracę w instytucjach kształcących i wychowujących będą zmuszone sprostać licznym trudnościom i wyzwaniom pedagogicznym, typowym dla obecnej i przyszłej rzeczywistości. Wyposażanie ich w trakcie studiów w określone umiejętności i kompetencje staje się możliwe poprzez wprowadzanie zmodyfikowanych metod kształcenia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 112586 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33704 (1 egz.)
Book
In basket
(Roczniki Socjologii Rodziny : studia socjologiczne oraz interdyscyplinarne, ISSN 0867-2059 ; t. 23 (2013))
W prezentowanych artykułach zaznaczone są wyraźnie trzy nurty refleksji o starości i o ludziach w starszym wieku. W pierwszym nurcie rozważań poruszone zostały klasyczne zagadnienia dotyczące pozycji i miejsca człowieka starego w rodzinie. W drugim nurcie zostały pokazane kulturowe zmiany zachodzące w roli człowieka starego. W trzecim natomiast poruszone zostały zagadnienia najsilniej łączące się z problematyką starości, czyli zagadnienia opieki, pomocy oraz wsparcia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 45902 (1 egz.)
Book
In basket
Ludzie starsi wiele lat przeżyli w systemie społeczno-politycznym, w którym panowało przeświadczenie, że przeciętny obywatel nie ma wpływu na politykę. Była ona zarezerwowana dla grupy skupionej wokół jednej partii, do której przynależność wymagała niemal całkowitego podporządkowania się. Wybory miały praktycznie minimalny wpływ na to, co działo się w kraju. Stąd też panowała atmosfera zniechęcenia do angażowania się w politykę. Społeczeństwo charakteryzowało się jednak dużą aktywnością społeczną, samopomocową, ludzie pomagali sobie wzajemnie. Dzisiaj natomiast możemy jako obywatele podejmować odpowiedzialność za państwo, w tym również za działania o charakterze politycznym. Wybory do władz na różnych szczeblach są - w pełnym tego słowa znaczeniu - wolne. Uwzględniając przeszłość starszych pokoleń, zasadne wydaje się postawienie pytania: „Czy i w jaki sposób ludzie starsi zmienili swoje przeświadczenie o możliwości wpływania na politykę państwa?”. To właśnie zagadnienie podejmuję w książce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 46699 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65461 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again