Form of Work
Książki
(24)
Publikacje naukowe
(4)
Czasopisma
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(53)
unavailable
(10)
unknown
(2)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(13)
Czytelnia Piła
(2)
Wypożyczalnia Chodzież
(7)
Czytelnia Chodzież
(2)
Wypożyczalnia Czarnków
(9)
Wypożyczalnia Trzcianka
(11)
Wypożyczalnia Złotów
(13)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(5)
Czytelnia Wągrowiec
(3)
Author
Kawula Stanisław
(6)
Kochan-Wójcik Marta
(2)
Sujak-Lesz Krystyna
(2)
Baran Jolanta
(1)
Cywińska Małgorzata
(1)
Deptuła Maria
(1)
Dmochowska Halina
(1)
Fluda-Krokos Agnieszka
(1)
Gunia Grażyna
(1)
Hajduk Barbara
(1)
Janik Beata
(1)
Jerschina Jan
(1)
Kordziński Jarosław
(1)
Kozielska Joanna
(1)
Misiuk Agnieszka
(1)
Penczek Mateusz
(1)
Piorunek Magdalena
(1)
Skowrońska-Pućka Agnieszka
(1)
Sowa-Behtane Ewa
(1)
Szafrańska Anida
(1)
Szkolak Anna
(1)
Szymański Mirosław Józef
(1)
Turos Lucjan
(1)
Wiatrowska Leokadia
(1)
Wysocka Ewa
(1)
Łukaszewicz Ryszard
(1)
Year
2010 - 2019
(12)
2000 - 2009
(9)
1990 - 1999
(2)
1970 - 1979
(2)
Time Period of Creation
2001-
(5)
Country
Poland
(25)
Language
Polish
(25)
Subject
Diagnoza pedagogiczna
(13)
Dziecko
(11)
Wsparcie społeczne
(9)
Opieka społeczna
(8)
Rodzina
(8)
Socjalizacja
(8)
Wychowanie w rodzinie
(8)
Zmiana społeczna
(8)
Agresywność
(7)
Edukacja ekologiczna
(7)
Nierówności społeczne
(7)
Pedagogika społeczna
(7)
Babicki, Józef Czesław
(6)
Bezrobocie
(6)
Ciczkowski, Wiesław Andrzej
(6)
Czas wolny od pracy
(6)
Dykcik, Władysław
(6)
Dziecko ulicy
(6)
Jeżewski, Kazimierz
(6)
Kamiński, Aleksander
(6)
Kawula, Stanisław
(6)
Kibice
(6)
Kowalski, Stanisław
(6)
Lachowicz, Jan
(6)
Lisiecki, Kazimierz
(6)
Mysłakowski, Zygmunt
(6)
Olubiński, Andrzej
(6)
Orłowska, Małgorzata
(6)
Patologia społeczna
(6)
Promocja zdrowia
(6)
Przemoc
(6)
Radlińska, Helena
(6)
Rodzice
(6)
Starość
(6)
Starzenie się
(6)
Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce
(6)
Subkultura
(6)
Syrek, Ewa
(6)
Theiss, Wiesław
(6)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(6)
Winiarski, Mikołaj
(6)
Wolny, Marek
(6)
Wroczyński, Ryszard
(6)
Šackij, Stanislav Teofilovič
(6)
Nauczanie początkowe
(4)
Wychowanie
(4)
Nauczyciele
(3)
Pedagogika specjalna
(3)
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
(3)
Socjologia pedagogiczna
(3)
Dziecko głuche
(2)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(2)
Motywacja uczenia się
(2)
Niepełnosprawni
(2)
Pedagogika
(2)
Praca socjalna
(2)
Socjologia
(2)
Uczniowie klas początkowych
(2)
Adaptacja społeczna
(1)
Autorytet
(1)
Autyzm
(1)
Biblioteki pedagogiczne
(1)
Chałasiński, Józef
(1)
Diagnoza
(1)
Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna
(1)
Dojrzałość szkolna
(1)
Durkheim, Émile
(1)
Dyskalkulia
(1)
Dysleksja i dysgrafia
(1)
Dziecko krzywdzone emocjonalnie
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Egalitaryzm
(1)
Eksperyment
(1)
Filozofia
(1)
Freud, Sigmund
(1)
Fromm, Erich
(1)
Giroux, Henry A.
(1)
Globalizacja
(1)
Glokalizacja
(1)
Głuchoniewidomi
(1)
Głusi
(1)
Indywidualizm (filoz.)
(1)
Ingarden, Roman Stanisław
(1)
Integracja społeczna
(1)
Język polski
(1)
Kariera
(1)
Kolektywizm (filoz., socjol.)
(1)
Kompetencje społeczne
(1)
Komunikacja interpersonalna
(1)
Kształcenie
(1)
Kultura
(1)
Kultura fizyczna
(1)
Marx, Karl
(1)
Matematyka
(1)
Małżeństwo międzyetniczne
(1)
Mowa
(1)
Muzealnictwo
(1)
Młodzież niedosłysząca
(1)
Subject: time
2001-
(4)
1901-2000
(1)
Subject: place
Polska
(4)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(2)
Praca zbiorowa
(2)
Monografia
(1)
Poradniki
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(5)
Edukacja i pedagogika
(3)
25 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 08812 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ISSN 0239-6661 ; no 496.Prace Pedagogiczne, ISSN 0137-1096 ; 19)
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 21866 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 19561 (1 egz.)
Book
In basket
(Forum Bibliotek Pedagogicznych ; nr 3.)
Kolejny tom, trzeci już w serii Forum Bibliotek Pedagogicznych, jest poświęcony wspieraniu pracy nauczycieli - szczególnego i wyróżnionego klienta bibliotek pedagogicznych. Zawarte w nim artykuły odzwierciedlają sukcesy i trudności w realizowaniu zadań bibliotek.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40994 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33797 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently on loan: sygn. 65742 (1 egz.)
Book
In basket
Książka dostarcza rzetelnej wiedzy na temat kompetencji społecznych i ich znaczenia dla funkcjonowania dziecka w otoczeniu społecznym. Omówiono w niej narzędzia ułatwiające nauczycielom diagnozę kompetencji społecznych dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Przedstawiono także propozycję sposobów poznawania umiejętności współpracy dzieci w młodszym wieku szkolnym z perspektywy dziecka, rówieśników i nauczyciela. Diagnoza kompetencji społecznych dzieci może być punktem wyjścia w planowaniu pracy wychowawczej lub sposobem sprawdzenia efektów działań już podjętych.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 112386 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 51357, 50866 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 40745 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33709 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 47132 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 66139 (1 egz.)
Book
In basket
(Psychologia i Pedagogika - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0083-4254 ; nr 269)
Problematyka podjęta w książce koncentruje się wokół działań pomocowych i interwencyjnych adresowanych do różnych grup potrzebujących. W warunkach dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości społecznej naturalne wydaje się szukanie wsparcia, pomocy, poradnictwa. W każdej niemal dziedzinie życia obserwujemy przejawy aktywności specjalistów od pomagania – doradców, konsultantów, trenerów, terapeutów, mentorów, tutorów, coachów, zarówno profesjonalistów, jak i osób działających w układach nieformalnych. Wiąże się to często z rosnącym zapotrzebowaniem jednostek nieradzących sobie w różnych wymiarach życia, objętych rzeczywistą czy zagrożonych potencjalną marginalizacją i społecznie wykluczanych oraz aktywnością jednostek zmotywowanych do optymalizowania, z uwzględnieniem posiadanych i rozwijanych zasobów swojego funkcjonowania w różnych obszarach. Autorzy poszczególnych rozdziałów przyglądają się zjawisku pomagania w perspektywie pomagających i wspomaganych. Poddają interdyscyplinarnemu, interparadygmatycznemu oglądowi potrzeby, kompetencje, cechy, właściwości i uwarunkowania wzajemnych relacji między tymi podmiotami. Koncentrują się na koncepcjach teoretycznych, dyskusjach, analizach wyników weryfikacji empirycznych i wynikających z nich inspiracjach istotnych dla dokonywania pogłębionego oglądu rzeczywistości społecznej i miejsca w niej działań z zakresu pomocy, wsparcia społecznego, poradnictwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 115452 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 48242/T.1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 76089 (1 egz.)
Book
In basket
(Psychologia i Pedagogika - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0083-4254 ; nr 270)
Prezentowane rozważania sygnalizują wiele niepodlegających klasyfikowaniu czy systematyzowaniu problemów, ważkich z perspektywy teorii i praktyki poradnictwa i wsparcia społecznego oraz pomocy, stanowiących kontynuację problemów podejmowanych w pierwszej części („Społeczne i jednostkowe konteksty pomocy, wsparcia społecznego, poradnictwa. Koncepcje – Dyskursy – Inspiracje” pod redakcją Magdaleny Piorunek). Książka została podzielona na trzy obszary tematyczne. Pierwszy z nich porusza problematykę grup defaworyzowanych, w tym młodzieży, wychowanków instytucji pieczy zastępczej, nastoletnich matek oraz osób bezrobotnych. Drugi oscyluje wokół zagadnień związanych ze wspieraniem potencjału rozwojowego jednostek i grup społecznych (studentów, wolontariuszy, imigrantów), ostatni jest próbą uchwycenia przykładów dobrych praktyk w perspektywie mikro – w optyce pomagającego lub wspieranego. Pokładamy ufność, iż zaprezentowane treści stanowić będą przyczynek do dalszych prac empirycznych, teoretycznych i praktycznych z zakresu pomocy, poradnictwa i wsparcia społecznego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 115453 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 48243/T.2 (1 egz.)
Book
In basket
Książka ta to szeroka perspektywa postrzegania dziecka 6-letniego jako potencjalnego ucznia szkoły podstawowej, któremu rzeczywistość kreuje los bardziej lub mniej odpowiadający osobistym preferencjom. W wyniku kontrowersji zogniskowanych wokół reformy oświaty, a w niej wcześniejszego rozpoczynania edukacji już przez dzieci 6-letnie, akcentuje się w niej holistyczny ogląd dziecka. Przedstawione możliwości i ograniczenia w rozwoju poszczególnych sfer dają możliwość antycypacji obrazu funkcjonowania tego dziecka w szkolnej rzeczywistości, co wyznacza się jego gotowością edukacyjną. Jednak gotowość szkolna dziecka to nie tylko jego dojrzałość biologiczna, ale też gotowość szkoły przejawiająca się w wielu aspektach jej instytucjonalnej i zadaniowej działalności. To współbrzmienie obu podmiotów edukacyjnych zmagań gwarantujących małemu dziecku osiąganie szkolnych efektów. Warunkiem poznania dziecka i jego całościowego oglądu są działania diagnostyczne, których szeroki wachlarz prezentowany jest kandydatom na nauczycieli, jak i nauczycielom czynnie pracującym. Bogata oferta narzędzi badawczych pozwala na koncentrowanie się na tych obszarach rozwoju sześciolatka, które stanowią istotę jego gotowości do podejmowania zadań szkolnych. W kompetencjach diagnostycznych nauczyciela mieści się też możliwość jego działań pomocowych aktywizujących gorzej funkcjonujące sfery, wyróżnione podczas diagnozy.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 107986 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 39332 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32724 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 45456 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently on loan: sygn. 64422 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 99042, 99041 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46563 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36424 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 30501 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 42691 (1 egz.)
Book
In basket
(W Przestrzeni Niepełnosprawności ; t. 3)
Książka "Wybrane przestrzenie niepełnosprawności. Teoria, diagnoza, badania" jest kontynuacją zapoczątkowanej w 2017 roku serii wydawniczej „W Przestrzeni Niepełnosprawności” pod redakcją prof. dr hab. Anny Nowak.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 48083 (1 egz.)
Book
In basket
Wielokulturowość jako zjawisko społeczne oznacza nie tylko istnienie obok siebie wielu kultur, ale to przede wszystkim dynamiczny aspekt kontaktów zachodzących między nimi (…). W skali mikrospołecznej znakomicie ilustruje ten proces i oddaje jego istotę zawieranie małżeństw binacjonalnych i tworzenie rodzin wielokulturowych. Z tego punktu widzenia należy wyrazić pełną akceptację dla pomysłu przygotowania przez Ewę Sowa-Behtane odrębnej publikacji poświęconej kategorii rodzin wielokulturowych. Walor recenzowanej książki tkwi w aktualności jej problematyki, ale też w samym podjęciu przez Autorkę analizy zjawiska dotychczas postrzeganego w Polsce jako niszowe (biorąc pod uwagę jego wymiar statystyczny), słabo obecne w świadomości społecznej i w gruncie rzeczy mało rozpoznane. (…) W mojej ocenie przedstawiony do recenzji tekst książki reprezentuje dobry poziom naukowy i wnosi istotny wkład do wiedzy pedagogicznej i socjologicznej o procesach wielokulturowości i rodzinie. O walorach recenzowanej książki stanowi ranga, aktualność i wszechstronność podjętej problematyki, a także jej wymiar praktyczny, odpowiadający na społeczne potrzeby poszerzania specjalistycznej wiedzy o metodach pracy oraz wspierania rodziny wielokulturowej. Z recenzji dr hab. Jadwigi Plewko, prof. KUL
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33291 (1 egz.)
Book
In basket
(Inspiracje Edukacyjne.)
W funkcjonowanie szkoły wpisana jest współpraca wielu podmiotów - organizowana przez nauczycieli, ale angażująca uczniów współdziałających zarówno ze sobą, jak i z nauczycielami oraz rodziców. Podejmowanie wspólnych działań oraz zespołowe uczenie się sprzyjają indywidualnemu rozwojowi, zwiększają efektywność oddziaływań edukacyjnych na uczniów, a przede wszystkim wzmacniają rozwój szkoły jako organizacji uczącej się. Efektem zaangażowania wielu podmiotów jest także wzrost skuteczności pracy szkoły oraz zwiększenie jej roli w środowisku, a co za tym idzie - wzmocnienie jej konkurencyjności wobec innych podobnych placówek działających na tym samym terenie. W książce czytelnik znajdzie m.in.: - praktyczne odniesienia do przepisów prawa określających zadania dyrektorów szkół w ramach nadzoru pedagogicznego na zarządzanie szkołą i zespołami nauczycielskimi, - rozwiązania dotyczące organizacji pracy nauczycieli z uczniami oraz współpracy z ich rodzicami, a także współpracy z innymi nauczycielami, - gotowe propozycje i rozwiązania w zakresie nawiązania i rozwoju współpracy, które można wykorzystać w pracy na rzecz szkół.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 41086 (1 egz.)
Book
In basket
Zaprezentowany punkt widzenia jest wyrazem nadziei na sprowokowanie debaty wokół koncepcji oraz praktyki wspierania i wspomagania w pedagogice specjalnej, ich wspólnych i rozłącznych znaczeń. Autorzy, których opracowania zamieszczono w I części tomu, określili założenia i uwarunkowania interdyscyplinarności oraz wielokontekstowości wczesnego wspomagania i wspierania rozwoju oraz rehabilitacji. W II części, ukazującej formy i metody pomocy rodzinom osób z niepełnosprawnością, zwrócono uwagę nie tylko na problem stosunku rodziców do niepełnosprawnego dziecka i pomoc w zakresie wspierania jego rozwoju w procesie rehabilitacji, ale także podkreślono szczególną rolę ojców i innych członków rodziny (rodzeństwa, dziadków) w procesie terapii.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106830 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49150 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32393 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45271 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64375 P 3,5 (1 egz.)
Book
In basket
Socjologia edukacji : / zarys problematyki / Mirosław J. Szymański. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2013. - 218 s. : il. ; 22 cm.
(Pedagogika Nauce i Praktyce)
Autor charakteryzuje socjologię edukacji jako dziedzinę wiedzy. Omawia edukacyjne znaczenie takich procesów społecznych, jak: stratyfikacja społeczna, zmiana społeczna, socjalizacja, współczesne kształcenie i wychowanie. Przedstawia analizy dotyczące jednostki i społeczeństwa. Charakteryzuje funkcje edukacyjne instytucji: rodziny, szkoły, zakładu pracy, ośrodków władzy. Ukazuje tworzące się w społeczeństwie współczesnym napięcia między indywidualizmem a wspólnotowością, wartościami i antywartościami, dążeniami do równości społecznej i narastającymi nierównościami, reprodukcją społeczną a emancypacją jednostek i grup społecznych. Końcowa część pracy dotyczy kształtowania tożsamości, procesu będącego jednym z najważniejszych wyzwań socjalizacyjnych i wychowawczych naszych czasów.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106572 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48539 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39396 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32346 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45257 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
All copies are currently on loan: sygn. 64135 P 2,5 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 785.)
Monografia poświęcona diagnozie specyficznych trudności w uczeniu się, a więc: dysleksji, dysgrafii, dysortografii oraz dyskalkulii. Jej odbiorcami mogą być kandydaci do zawodu nauczycielskiego, czynni zawodowo nauczyciele edukacji przedszkolnej i szkolnej, rodzice, pedagodzy szkolni, logopedzi, terapeuci, pracownicy oświaty i wszyscy zainteresowani problematyką diagnozy i postępowania diagnostycznego.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 114136 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 41371 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 66603 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 42692 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 40511 (1 egz.)
Book
In basket
(Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0083-4254 ; nr 215.)
Praca zbiorowa wpisująca się w szeroki kontekst współczesnej zmiany myślenia o edukacji, stanowiąca ważny i wartościowy przyczynek dyskusji nad problematyką edukacji małego dziecka. W zmianach tych wybija się konieczność szerszego uwzględniania potrzeb i bieżących sytuacji dzieci żyjących w świecie ciągłych, dynamicznych, wielokierunkowych transformacji. Zaznacza się w nich koncentracja na dziecku w kontekście nowego rozumienia paradygmatu pajdocentryzmu (…). Wzrost zagrożeń rozwoju dziecka powoduje wzrost zapotrzebowań na badania naukowe i koncepcje działań praktycznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110311 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46235 (1 egz.)
Book
In basket
Przygotowanie podręcznikowego opracowania z zakresu pedagogiki społecznej wychodzi naprzeciw społecznym potrzebom wynikającym ze zmiany społecznej. Stawiane są bowiem określone wymagania edukacyjne i profesjonalne, związane z przygotowaniem pedagogów społecznych w szkołach wyższych. Publikacja z całą pewnością dostarczy studentom niezbędnej wiedzy dla zrozumienia zasadniczych wartości wypływających z dotychczasowego dorobku pedagogiki społecznej, ukazując genezę i etapy jej rozwoju, a także umożliwi poznanie struktury procesów wychowawczych w warunkach zmiany społecznej, pozwala zapoznać się z przeglądem różnych teorii środowiskowych, klasyfikacją i komponentami środowiska wychowawczego, wykazując ich różne funkcje, umożliwia prześledzenie różnych form i możliwości rozwijania aktywności człowieka w różnych fazach jego życia, teoretyczne i praktyczne zapoznanie się z przykładami realizacji koncepcji integracyjnych, ukazuje metody i planowanie pracy środowiskowej, nowe wyzwania badawcze dla współczesnej pedagogiki społecznej. Ta forma podręcznika akademickiego odbiega od klasycznych ujęć podręcznikowych, dając szersze możliwości wykorzystanych w nim problemów i informacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 41289 (1 egz.)
Book
In basket
Przygotowanie podręcznikowego opracowania z zakresu pedagogiki społecznej wychodzi naprzeciw społecznym potrzebom wynikającym ze zmiany społecznej. Stawiane są bowiem określone wymagania edukacyjne i profesjonalne, związane z przygotowaniem pedagogów społecznych w szkołach wyższych. Publikacja z całą pewnością dostarczy studentom niezbędnej wiedzy dla zrozumienia zasadniczych wartości wypływających z dotychczasowego dorobku pedagogiki społecznej, ukazując genezę i etapy jej rozwoju, a także umożliwi poznanie struktury procesów wychowawczych w warunkach zmiany społecznej, pozwala zapoznać się z przeglądem różnych teorii środowiskowych, klasyfikacją i komponentami środowiska wychowawczego, wykazując ich różne funkcje, umożliwia prześledzenie różnych form i możliwości rozwijania aktywności człowieka w różnych fazach jego życia, teoretyczne i praktyczne zapoznanie się z przykładami realizacji koncepcji integracyjnych, ukazuje metody i planowanie pracy środowiskowej, nowe wyzwania badawcze dla współczesnej pedagogiki społecznej. Ta forma podręcznika akademickiego odbiega od klasycznych ujęć podręcznikowych, dając szersze możliwości wykorzystanych w nim problemów i informacji.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 87100, 87099 (2 egz.)
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 87101 P (1 egz.)
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 42190 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again