Form of Work
Książki
(19)
Status
available
(33)
unavailable
(3)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(8)
Czytelnia Piła
(1)
Wypożyczalnia Chodzież
(8)
Wypożyczalnia Czarnków
(3)
Wypożyczalnia Trzcianka
(5)
Wypożyczalnia Złotów
(6)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(2)
Czytelnia Wągrowiec
(3)
Author
Bilińska-Suchanek Ewa
(1)
Bomba Jacek
(1)
Ciczkowska-Giedziun Małgorzata
(1)
Deptuła Maria
(1)
Dylak Stanisław
(1)
Gołębiowski Bronisław
(1)
Hajduk Barbara
(1)
Kantowicz Ewa
(1)
Kwiatkowska Henryka
(1)
Kwiecińska Roma
(1)
Legutko Piotr
(1)
Lewowicki Tadeusz
(1)
Matyjas Bożena
(1)
Osik Danuta
(1)
Plopa Mieczysław
(1)
Rostowska Teresa
(1)
Rostowski Jan
(1)
Rybczyńska Dorota
(1)
Sikorska Małgorzata
(1)
Sołtysiak Teresa
(1)
Szczupał Bernadeta
(1)
Szymański Mirosław Józef
(1)
Wojciechowski Franciszek
(1)
Woźniakowska Dagmara
(1)
Żebrowski Jan
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(13)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(19)
Language
Polish
(17)
unknown (po)
(2)
Subject
Socjalizacja
(17)
Rodzina
(6)
Młodzież
(5)
Patologia społeczna
(5)
Wychowanie w rodzinie
(5)
Uczniowie
(4)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(3)
Szkolnictwo
(3)
Alkoholizm
(2)
Domy dziecka
(2)
Dziecko
(2)
Kobieta
(2)
Komunikacja społeczna
(2)
Macierzyństwo
(2)
Marginalizacja społeczna
(2)
Młodzież niepełnosprawna
(2)
Narkomania
(2)
Nauczyciele
(2)
Ojcostwo
(2)
Pedagogika społeczna
(2)
Przemoc
(2)
Rodzina zastępcza
(2)
Rozwód
(2)
Studenci
(2)
Wartość
(2)
Wsparcie społeczne
(2)
AIDS
(1)
Administracja
(1)
Agresywność
(1)
Arteterapia
(1)
Asertywność
(1)
Aspiracje
(1)
Bezdomność
(1)
Bezrobocie
(1)
Chorzy po udarze mózgu
(1)
Chorzy w rodzinie
(1)
Czas wolny od pracy ucznia
(1)
Depresja psychiczna
(1)
Dogoterapia
(1)
Dziecięce porażenie mózgowe
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Dziecko niewidome
(1)
Dziewczęta
(1)
Emigracja zarobkowa
(1)
Grupy rówieśnicze
(1)
HIV
(1)
Harcerstwo
(1)
Inteligencja emocjonalna
(1)
Internaty
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Konflikt pokoleń
(1)
Kryminologia
(1)
Kształcenie
(1)
Kultura
(1)
Kwestionariusz osobowości
(1)
Marynarze
(1)
Mobbing
(1)
Muzykoterapia
(1)
Młodociane matki
(1)
Młodzież trudna
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nałóg
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Nieletni przestępcy
(1)
Niepełnosprawność
(1)
Ofiary przestępstw
(1)
Oświata
(1)
Pedagogika opiekuńcza
(1)
Pedagogika penitencjarna
(1)
Pedagogika pracy
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Pogotowie opiekuńcze
(1)
Polski Związek Niewidomych (Gdańsk)
(1)
Pomoc postpenitencjarna
(1)
Postawy
(1)
Probacja (prawo)
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Przepustka z zakładu karnego
(1)
Przestępczość
(1)
Psychologia społeczna
(1)
Publicystyka polska
(1)
Płeć
(1)
Recydywa (prawo)
(1)
Rodzice
(1)
Rodzicielstwo
(1)
Rodzina niepełna
(1)
Rynek pracy
(1)
Ryzyko
(1)
Sieroctwo
(1)
Socjalizacja polityczna
(1)
Socjometria
(1)
Socjoterapia
(1)
Stosunki interpersonalne
(1)
Twórczość
(1)
Uczniowie gimnazjów
(1)
Wychowanie
(1)
Wychowankowie domów dziecka
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Wypalenie zawodowe
(1)
Subject: time
1989-
(11)
2001-0
(2)
Subject: place
Zielona Góra (woj. lubuskie)
(1)
19 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 41260 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 87431 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 42410 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 101768, 94669 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46086 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 29827 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 44219 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 86092, 86091, 86090 (3 egz.)
Book
In basket
Opracowanie stanowi zbiór artykułów, które dotyczą przebiegu procesów socjalizacji dziecka w środowisku rodzinnym i szkolnym. Analizie poddano wybrane czynniki rodzinne (m.in. status społeczno-zawodowy rodziców, sytuację materialno-bytową, realizację funkcji opiekuńczo-wychowawczej wobec dziecka i inne), które wpływają na uspołecznienie dziecka (jego społeczne funkcjonowanie). Drugim środowiskiem, które przeanalizowane zostało w aspekcie socjalizacji dziecka jest szkoła (sytuacja dziecka w szkole, pełnienie przez niego roli ucznia, kolegi, członka społeczności szkolnej). Celem publikacji jest przedstawienie czynników (w skali makro- i mikro-), które pozytywnie i negatywnie wpływają na proces socjalizacji dziecka. W przypadku tych drugich chodzi o podanie środków zapobiegawczych i sformułowanie konkretnych programów pomocy. Wśród autorów opracowania znajdują się pracownicy naukowi z różnych ośrodków uniwersyteckich i akademickich
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108333 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 101392 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 99861 (1 egz.)
Book
In basket
(Seksualia : nowa kobieta, nowy mężczyzna, nowa rodzina)
Książka odpowiada na pytania: na czym polega zmiana układu sił we współczesnych rodzinach? Co jest rzeczywiście nowego we wzajemnych relacjach między rodzicami a także między rodzicami a dziećmi? Czy zmiana dotyczy tylko wąskiej grupy rodzin lepiej sytuowanych, mieszkających w dużych miastach, których członkowie są lepiej wykształceni? Czy też ten nowy układ może stać się coraz popularniejszym wzorem? Autorka korzystała z różnych typów danych: zrealizowała wywiady jakościowe z rodzicami, analizowała zastane dane ilościowe (komunikaty CBOS i TNS OBOP), prowadziła analizy treści dyskursu ekspertów zajmujących się socjalizacją (analiza treści miesięcznika "Dziecko" i najpopularniejszych poradników dla rodziców), wykorzystywała wskaźniki ekonomiczne i demograficzne, prowadziła analizy o charakterze historycznym i porównawczym, starała się także analizować ewolucję przepisów prawnych.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103924 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46262 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31721 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43290 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62209 P 5,5 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently on loan: sygn. 44861 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36251 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 30125 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 42502 (1 egz.)
Book
In basket
Książka dedykowana prof. S. Kawuli stanowi drugą część swoistego tryptyku podejmującego aktualne kwestie nurtujące tak teorię, jak i praktykę pedagogiki społecznej. Dwie pozostałe książki w tym cyklu, to: "Szkoły polskiej pedagogiki społecznej wobec nowych wyzwań" oraz "Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej młodzieży". Wszystkie trzy łączy wspólny podtytuł: "Polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku". Strukturę prezentowanej tu pracy tworzą cztery części. Pierwsza z nich zatytułowana "Perspektywy badań nad rodziną" przybliża m.in. fenomenologiczno-hermeneutyczną koncepcję badań nad rodziną, jak również dotyczy wielowymiarowości macierzyństwa w realiach współczesności. B. Kromolicka podejmuje cenną próbę dookreślenia definicyjnego problematyki zjawiska małoletnich matek. Całości dopełnia artykuł E. Sierankiewicz-Miernik poświęcony zagadnieniom rodzin niepełnych czasowo. W tekście W. Danilewicz pojawia się natomiast nowa kategoria pojęciowa - transnarodowego rodzicielstwa jako alternatywnej formy "organizacji" rodziny. W części II monografii pt.: "Współczesna rodzina w procesie zmiany" przybliżona została problematyka przeobrażeń współczesnej rodziny, ukazująca kierunki przemian w życiu małżeńsko-rodzinnym oraz nowe obszary zadań socjalno-wychowawczych w pracy z rodziną. G. Orzechowska zwraca uwagę na zagadnienia związane z potrzebą wspierania rodziny w odniesieniu do seniorów, zaś M. Ciczkowska-Giedziun - rodzin doświadczających rozwodu. Obraz współczesnej rodziny w polskich serialach telewizyjnych przedstawiony przez K. Szatrawskiego stanowi następny wątek tego rozdziału, który kończy się rodzicielskimi strategiami edukacyjnymi w kontekście uczestnictwa chłopców w treningach piłki nożnej, rozpatrywanymi przez K. Hübscher. Na część III składają się artykuły ukazujące "Rodzinę i dziecko jako podmiot wsparcia społecznego". Autorzy zwracają uwagę na wielość zagrożeń tkwiących w środowisku rodzinnym oraz sugerują różnorodne działania wspierające rodzinę. B. Matyjas podejmuje zagadnienie osamotnienia dziecka w rodzinie dysfunkcjonalnej. A. Rozłucka i G. Szabelska omawiają temat krzywdzenia dzieci w środowisku rodzinnym i społecznej wrażliwości na tę krzywdę, zaś Cz. Lewicki - funkcjonowania dzieci i młodzieży w obliczu przewlekłej choroby. Odrębny blok artykułów dotyczy socjalizacji dziecka w rodzinach: biednej, wielodzietnej, z przemocą i alkoholowej. Ciekawym wątkiem jest także problematyka dziecka ulicy w społeczeństwie ponowoczesnym. Część IV dotyczy "Działań społeczno-pedagogicznych i instytucjonalnych form pomocy dziecku i rodzinie". Dyskusję otwiera artykuł M. Gawęckiej poświęcony nowym podejściom do interwencji socjalnej zorientowanej na rodzinę. Kolejny z nich przybliża funkcjonowanie domów dziecka w Polsce, po reformie systemu opieki. Jednym z sugerowanych tu przez J. Białą rozwiązań w pokonywaniu barier społecznych wychowanków jest wielopodmiotowy model relacji domu dziecka, szkoły i środowiska lokalnego. Inne instytucje pomocy rodzinie, na które zwrócili uwagę Autorzy, to między innymi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ale także szkoła w kontekście pomocy dzieciom czeczeńskim. Pozostałe artykuły ukazują różne wymiary funkcjonowania dziecka we współczesnym świecie. Całości zaś dopełnia tekst W. Łuczaka poświęcony prawnym możliwościom wspierania rodziny niewydolnej wychowawczo.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106461 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently on loan: sygn. 46877 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37716 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31917 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63152 P 5,6 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46626 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31132 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43476 (1 egz.)
Book
In basket
Prezentowana książka stanowi efekt rozważań przedstawicieli różnych ośrodków akademickich w Polsce oraz praktyków. Przedstawione poglądy, doniesienia z badań oraz refleksje wyraźnie wskazują na obszerną problematykę pedagogiki resocjalizacyjnej. Całość opracowania podzielono na dwie części, z których pierwsza nosi tytuł "Wybrane aspekty profilaktyki niedostosowania społecznego". Część druga "Wybrane aspekty pedagogiki resocjalizacyjnej" omawia zagadnienia resocjalizacji wobec przestępczości oraz niedostosowania społecznego w kontekście badań i praktyki pedagogicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 40926 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again