Form of Work
Książki
(25)
E-booki
(4)
IBUK Libra
(4)
Status
available
(54)
unavailable
(3)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(14)
Czytelnia Piła
(2)
Wypożyczalnia Chodzież
(3)
Czytelnia Chodzież
(2)
Wypożyczalnia Czarnków
(9)
Czytelnia Czarnków
(1)
Wypożyczalnia Trzcianka
(3)
Wypożyczalnia Złotów
(11)
Czytelnia Złotów
(2)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(8)
Czytelnia Wągrowiec
(2)
Author
Wykrętowicz Stanisław
(3)
Pawłowski Sławomir
(2)
zbiorowa Praca
(2)
Balicki Janusz
(1)
Banasiński Cezary
(1)
Błażejczyk Marian
(1)
Chmaj Marek
(1)
Czekaj Janusz
(1)
Gilejko Leszek
(1)
Gronkiewicz-Waltz Hanna
(1)
Ishikawa Akihiro
(1)
Kostowska-Watanabe Elżbieta
(1)
Kozioł Leszek
(1)
Kuryłek Roman
(1)
Leoński Zbigniew
(1)
Liszcz Teresa
(1)
Matysiak Andrzej
(1)
Piorunek Magdalena
(1)
Ratyński Władysław
(1)
Rutkowska Marzena
(1)
Salwa Zbigniew
(1)
Skrzydło Wiesław
(1)
Szlachta Bogdan
(1)
Tabernacka Magdalena
(1)
Teczke Janusz
(1)
Waligórski Michał A
(1)
Wierzbowski Marek
(1)
Woś Jerzy
(1)
Zahorska Marta
(1)
Ćwiertniak Bolesław M
(1)
Żmigrodzki Marek
(1)
Year
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(15)
1990 - 1999
(1)
1980 - 1989
(5)
Country
Poland
(29)
Language
Polish
(26)
unknown (po)
(2)
English
(1)
Subject
Samorząd zawodowy
(10)
Związki zawodowe
(10)
Samorząd gospodarczy
(7)
Samorząd terytorialny
(7)
Samorząd gminny
(5)
Samorząd pracowniczy
(5)
Przedsiębiorstwo
(4)
Samorząd
(4)
Samorząd powiatowy
(4)
Samorząd województwa
(4)
Bezrobocie
(3)
Administracja
(2)
Banki
(2)
Czas pracy
(2)
Demokracja
(2)
Gospodarka
(2)
Grupy nacisku
(2)
Innowacje
(2)
Liberalizm
(2)
Najwyższa Izba Kontroli
(2)
Narodowy Bank Polski (NBP)
(2)
Państwo
(2)
Polityka
(2)
Polska
(2)
Powiat
(2)
Pracodawcy
(2)
Prawa człowieka
(2)
Prawo pracy
(2)
Praworządność
(2)
Prywatyzacja
(2)
Płaca
(2)
Region (adm.)
(2)
Rodzina
(2)
Rozwiązanie umowy o pracę
(2)
Totalitaryzm
(2)
Umowa o pracę
(2)
Urlopy wypoczynkowe
(2)
Województwo
(2)
Zarządzanie
(2)
Absolutyzm
(1)
Aktywizacja zawodowa
(1)
Alkoholizm
(1)
Anarchizm
(1)
Aspiracje edukacyjne
(1)
Asystenci rodzin
(1)
Audyt wewnętrzny
(1)
Autonomia (politologia)
(1)
Autorytaryzm
(1)
Autorytet
(1)
Bhp
(1)
Bioetyka
(1)
Burmistrz
(1)
Bóg
(1)
Cenzura
(1)
Chrześcijaństwo
(1)
Cnota (filoz.)
(1)
Controlling
(1)
Cykl koniunkturalny
(1)
Deficyt budżetowy
(1)
Demografia
(1)
Dialog społeczny
(1)
Dotacja
(1)
Dyskryminacja
(1)
Działalność charytatywna
(1)
Dziecko z zespołem Downa
(1)
Dług publiczny
(1)
Efektywność ekonomiczna
(1)
Egalitaryzm
(1)
Ekologia
(1)
Ekonomia
(1)
Ekonomia społeczna
(1)
Ekspertyza
(1)
Ekstradycja
(1)
Elita społeczna
(1)
Emerytura
(1)
Encykliki społeczne
(1)
Etyka
(1)
Etyka społeczna
(1)
Europejski Bank Centralny
(1)
Faszyzm
(1)
Feudalizm
(1)
Filozofia
(1)
Finanse publiczne
(1)
Francja
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Gospodarka komunalna
(1)
Gospodarka narodowa
(1)
Grzech
(1)
Głosowanie
(1)
Ideologia
(1)
Immunitety
(1)
Imperializm
(1)
Indywidualizm (filoz.)
(1)
Inflacja
(1)
Inicjatywa ustawodawcza
(1)
Inkubatory przedsiębiorczości
(1)
Inspekcja pracy
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Integracja europejska
(1)
Internacjonalizacja przedsiębiorstw
(1)
Subject: time
1901-
(1)
1989-
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(4)
Encyklopedie
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
29 results Filter
Book
In basket
Zakres wykonywania zadań publicznych przez organy samorządów zawodowych / Magdalena Tabernacka. - Stan prawny na dzień 1 czerwca 2006 r. - Wrocław : "Kolonia Limited", 2007. - 245, [1] s. ; 25 cm.
Samorządy zawodowe są ustanowionymi przez prawodawcę związkami osób połączonych wspólnotą interesów zawodowych. Samorządy zawodowe stanowią reprezentację tych osób, a także wykonują inne czynności nakazane przepisami prawa. Pewne cechy tych związków, jeżeli chodzi o ich prawną organizację w zakresie ustroju i warunków prawnych działania, mogłyby pozwolić na zaliczenie samorządów zawodowych w skład struktur administracji publicznej, chociażby w sensie funkcjonalnym, inne cechy wskazują na partykularyzm ich istoty. Stan prawny aktów normatywnych analizowany w niniejszej pracy oceniany jest na dzień 1 czerwca 2006 r., jednakże analizowane w pracy przepisy, mają głównie znaczenie ilustracyjne dla prezentowanych tu poglądów i stawianych tez, gdyż celem pracy było przede wszystkim wyjaśnienie istoty samorządu zawodowego oraz skonstruowanie modelu zadania publicznego, które, jako baza teoretyczna, mogą znaleźć zastosowanie w przeprowadzaniu analiz prawnych. W związku z tym, mam nadzieję, że większość uwag poczynionych w tym opracowaniu zachowa aktualność, pomimo - nieuniknionej przecież - zmiany stanu prawnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110568 (1 egz.)
Book
In basket
Niniejsza praca, powstała w 2000 r., stanowi wynik zainteresowań autorki tworzeniem się i działaniem szczególnej kategorii grup interesu, jaką są samorządy zawodowe. Podjęte badania nad transformacją systemową, wykorzystujące neoklasyczną teorię instytucji, objęły pierwszą fazę rozwoju samorządów zawodowych po zakończeniu funkcjonowania gospodarki nakazowo-rozdzielczej. Ze względu jednak na dużą dynamikę zmian zachodzących w korporacjach zawodowych, praca została uzupełniona o analizę kilku wydarzeń, które nastąpiły już po jej napisaniu. Obserwacja zmieniającej się rzeczywistości doprowadza do wniosku, iż rola korporacji zawodowych w Polsce będzie coraz istotniejsza. Przed samorządami zawodowymi pojawiają się wciąż nowe problemy i zadania, jednocześnie zaś kolejne grupy zawodowe starają się o uzyskanie przywileju posiadania samorządu. Dlatego też autorka wyraża nadzieję, iż niniejsza praca, mimo iż analizuje początki funkcjonowania samorządów, stanie się przyczynkiem do dyskusji nad przyszłością korporacjonizmu w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110567 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 68532 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 33502 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 46680 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110566 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 58350, 58349 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 30617 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 22181 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 28824 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 40776 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu)
Wraz z przemianami ustrojowymi, jakie zaszły w Rzeczypospolitej po 1989 r., obserwuje się znaczny wzrost zainteresowania ustawodawcy instytucją samorządu zawodowego (takich korporacji jest już blisko 20). Niniejsze opracowanie stanowi analizę obecnych rozwiązań prawnych, która obejmuje m.in. problematykę zadań publicznych o charakterze władczym, w szczególności sądownictwa dyscyplinarnego. Książka jest tym bardziej warta uwagi, iż może stanowić punkt odniesienia w ciągle żywym dyskursie społecznym dotyczącym obligatoryjnej przynależności osób wykonujących zawody zaufania publicznego do tychże korporacji prawa publicznego. Autor od lat podejmuje w swej działalności naukowej problematykę samorządu zawodowego. (...) Publikacja prezentuje spore wartości, tak gdy chodzi o wybór zagadnień w niej podejmowanych, jak i sposób prezentacji wywodów oraz rzetelność w dokonywanej interpretacji przepisów prawnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110565 (1 egz.)
Book
In basket
Demokracja obywatelska najpełniej przejawia się w samorządzie terytorialnym, gospodarczym i zawodowym. Istota wszystkich form samorządu jest taka sama: stanowią one podmioty zdecentralizowanej administracji państwowej, czyli publicznej. Wszystkie powstają w drodze ustawy i posiadają władztwo administracyjne, to jest zdolność do wykonywania zadań administracji publicznej w różnych dziedzinach życia społecznego. W sferze administracji lokalnej i regionalnej jest to samorząd terytorialny. W ramach tej formy samorządu społeczność gminna i powiatowa, zwana regionalną wspólnotą samorządową otrzymują, w drodze ustawy, określony zakres zadań publicznych, które deleguje państwo w przekonaniu, że zdecentralizowana administracja samorządowa, przy udziale czynnika obywatelskiego, wykona je efektywniej niż scentralizowana i zbiurokratyzowana administracja rządowa. W sferze ekonomicznej wyrazem decentralizacji administracji publicznej jest samorząd gospodarczy, zinstytucjonalizowany w izbach rolniczych, rzemieślniczych i przemysłowo-handlowych. Zakres zadań publicznych delegowanych w drodze ustawy na izby, ich obligatoryjny i powszechny charakter jest miarą decentralizacji administracji państwowej w dziedzinie gospodarczej oraz wyrazem zaufania państwa do przedsiębiorców bardziej niż urzędnicy administracji rządowej kompetentnych w rozwiązywaniu lokalnych i regionalnych problemów: rolnictwa, przemysłu, handlu i rzemiosła. Wyrazem decentralizacji administracji państwowej jest również samorząd zawodowy, zorganizowany w izbach lekarskich, adwokackich, aptekarskich, maklerskich itd. Izby te stanowią ochronę zawodów zaufania publicznego, które ze względu na interes społeczny wymagają najwyższych kwalifikacji merytorycznych i moralnych. Książka jest pierwszą publikacją, która w sposób zwięzły, podręcznikowy obejmuje wszystkie formy samorządu: terytorialny, gospodarczy i zawodowy; umożliwia czytelnikowi zrozumienie istoty samorządu oraz jego miejsca i roli w ustroju Rzeczypospolitej Polskiej po reformie administracji publicznej. Publikacja adresowana jest do studentów, działaczy i pracowników samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz innych osób, które interesują się zdecentralizowanymi formami administracji publicznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 102656, 102655 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36745 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 42085 (1 egz.)
Book
In basket
Demokracja obywatelska najpełniej przejawia się w samorządzie terytorialnym, gospodarczym i zawodowym. Istota wszystkich form samorządu jest taka sama: stanowią one podmioty zdecentralizowanej administracji państwowej, czyli publicznej. Wszystkie powstają w drodze ustawy i posiadają władztwo administracyjne, to jest zdolność do wykonywania zadań administracji publicznej w różnych dziedzinach życia społecznego. W sferze administracji lokalnej i regionalnej jest to samorząd terytorialny. W ramach tej formy samorządu społeczność gminna i powiatowa, zwana regionalną wspólnotą samorządową otrzymują, w drodze ustawy, określony zakres zadań publicznych, które deleguje państwo w przekonaniu, że zdecentralizowana administracja samorządowa, przy udziale czynnika obywatelskiego, wykona je efektywniej niż scentralizowana i zbiurokratyzowana administracja rządowa. W sferze ekonomicznej wyrazem decentralizacji administracji publicznej jest samorząd gospodarczy, zinstytucjonalizowany w izbach rolniczych, rzemieślniczych i przemysłowo-handlowych. Zakres zadań publicznych delegowanych w drodze ustawy na izby, ich obligatoryjny i powszechny charakter jest miarą decentralizacji administracji państwowej w dziedzinie gospodarczej oraz wyrazem zaufania państwa do przedsiębiorców bardziej niż urzędnicy administracji rządowej kompetentnych w rozwiązywaniu lokalnych i regionalnych problemów: rolnictwa, przemysłu, handlu i rzemiosła. Wyrazem decentralizacji administracji państwowej jest również samorząd zawodowy, zorganizowany w izbach lekarskich, adwokackich, aptekarskich, maklerskich itd. Izby te stanowią ochronę zawodów zaufania publicznego, które ze względu na interes społeczny wymagają najwyższych kwalifikacji merytorycznych i moralnych. Książka jest pierwszą publikacją, która w sposób zwięzły, podręcznikowy obejmuje wszystkie formy samorządu: terytorialny, gospodarczy i zawodowy; umożliwia czytelnikowi zrozumienie istoty samorządu oraz jego miejsca i roli w ustroju Rzeczypospolitej Polskiej po reformie administracji publicznej. Publikacja adresowana jest do studentów, działaczy i pracowników samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz innych osób, które interesują się zdecentralizowanymi formami administracji publicznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 111851 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 35288 (1 egz.)
Book
In basket
Demokracja obywatelska najpełniej przejawia się w samorządzie terytorialnym, gospodarczym i zawodowym. Istota wszystkich form samorządu jest taka sama: stanowią one podmioty zdecentralizowanej administracji państwowej, czyli publicznej. Wszystkie powstają w drodze ustawy i posiadają władztwo administracyjne, to jest zdolność do wykonywania zadań administracji publicznej w różnych dziedzinach życia społecznego. W sferze administracji lokalnej i regionalnej jest to samorząd terytorialny. W ramach tej formy samorządu społeczność gminna i powiatowa, zwana regionalną wspólnotą samorządową otrzymują, w drodze ustawy, określony zakres zadań publicznych, które deleguje państwo w przekonaniu, że zdecentralizowana administracja samorządowa, przy udziale czynnika obywatelskiego, wykona je efektywniej niż scentralizowana i zbiurokratyzowana administracja rządowa. W sferze ekonomicznej wyrazem decentralizacji administracji publicznej jest samorząd gospodarczy, zinstytucjonalizowany w izbach rolniczych, rzemieślniczych i przemysłowo-handlowych. Zakres zadań publicznych delegowanych w drodze ustawy na izby, ich obligatoryjny i powszechny charakter jest miarą decentralizacji administracji państwowej w dziedzinie gospodarczej oraz wyrazem zaufania państwa do przedsiębiorców bardziej niż urzędnicy administracji rządowej kompetentnych w rozwiązywaniu lokalnych i regionalnych problemów: rolnictwa, przemysłu, handlu i rzemiosła. Wyrazem decentralizacji administracji państwowej jest również samorząd zawodowy, zorganizowany w izbach lekarskich, adwokackich, aptekarskich, maklerskich itd. Izby te stanowią ochronę zawodów zaufania publicznego, które ze względu na interes społeczny wymagają najwyższych kwalifikacji merytorycznych i moralnych. Książka jest pierwszą publikacją, która w sposób zwięzły, podręcznikowy obejmuje wszystkie formy samorządu: terytorialny, gospodarczy i zawodowy; umożliwia czytelnikowi zrozumienie istoty samorządu oraz jego miejsca i roli w ustroju Rzeczypospolitej Polskiej po reformie administracji publicznej. Publikacja adresowana jest do studentów, działaczy i pracowników samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz innych osób, które interesują się zdecentralizowanymi formami administracji publicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39751 (1 egz.)
Book
In basket
Zarys prawa administracyjnego / Zbigniew Leoński. - Stan prawny na 31 lipca 2000 r. - Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 2000. - 252 s. ; 24 cm.
Zadaniem prezentowanej książki jest przybliżenie Czytelnikowi węzłowych problemów prawa administracyjnego. Autor dokonuje podziału analizowanego materiału badawczego według wzorców sądowych: na prawo materialne, procesowe i ustrojowe. Analizuje zagadnienia związane z realizacją zadań przez organy administracji publicznej, łącznie z kontrolą administracji i charakterystyką prawa urzędniczego. Wiele uwagi poświęca problematyce źródeł prawa oraz - co ma zawsze wielkie znaczenie dla obywateli i podmiotów gospodarczych - rozległej problematyce aktu administracyjnego, w tym problematyce egzekucji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33330 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46728 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Społeczeństwo i Polityka. Nr 1 (6) 2006. - Pułtusk : WSH WNP, 2006. - 183, [1] s. ; 24 cm.
(Społeczeństwo i Polityka: pismo edukacyjne / red. nacz. Wojciech Jakubowski ; Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. Wydział Nauk Politycznych ISSN 1733-8050)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 35958 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 32697 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 31055 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 44085 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 94609 (1 egz.)
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 44753 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36011 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 42331 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 61175 P 16,5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 28189, 28188 (2 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 61647 (1 egz.)
Book
In basket
Celem niniejszej publikacji jest zaprezentowanie najnowszego dorobku socjologii edukacji i wychowania. Poruszone w niej zagadnienia i problemy wiążą się bezpośrednio z debatami nad systemem nauczania w Polsce. Problematyka edukacji wymaga obecnie zaangażowania specjalistów z rozmaitych dziedzin, poczynając od socjologów, pedagogów i psychologach, a kończąc na ekonomistach i politykach. Książka adresowana jest do studentów i wykładowców akademickich socjologii, pedagogiki, psychologii, polityki społecznej czy nauk o rodzinie. Zainteresuje też z pewnością nauczycieli, metodyków, a także działaczy oświatowych i samorządowych zajmujących się edukacją.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105760 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32194 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45012 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 20376 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 29323 (1 egz.)
Book
In basket
(Podręczniki LexisNexis : prawo handlowe i gospodarcze.)
Podręcznik Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne zawiera omówienie jednej z najbardziej reformowanych i rozwijających się w ostatnich latach gałęzi prawa, określanej jako publiczne prawo gospodarcze lub administracyjne prawo gospodarcze. Wiedza z tego zakresu jest niezbędna każdemu prawnikowi zajmującemu się prawnymi aspektami działalności gospodarczej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46724 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 60157 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104419, 102990 (2 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44983/T.2 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again