Form of Work
Książki
(10)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(24)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(7)
Wypożyczalnia Chodzież
(4)
Wypożyczalnia Czarnków
(4)
Wypożyczalnia Złotów
(8)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(3)
Author
Bakalarski Krzysztof
(1)
Bartkowiak Piotr
(1)
Bartkowiak Ryszard
(1)
Bąk Mieczysław
(1)
Gaworecki Władysław Włodzimierz
(1)
Ginda Stanisław
(1)
Kancik-Kołtun Ewelina
(1)
Korzeniowska Anna
(1)
Kowalik Izabela
(1)
Kukuła Artur Jan
(1)
Kulawczuk Przemysław
(1)
Mieczkowska-Czerniak Katarzyna
(1)
Misterek Wojciech
(1)
Ostaszewski Janusz
(1)
Radzik-Maruszak Katarzyna
(1)
Urbańczyk Edward
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Subject
Samorząd terytorialny
(7)
Globalizacja
(3)
Marketing
(3)
Facebook
(2)
Fundusze strukturalne UE
(2)
Internet
(2)
Marketing elektroniczny
(2)
Negocjacje
(2)
Oceny pracowników
(2)
Public relations
(2)
Reklama
(2)
Samorząd
(2)
Samorząd gminny
(2)
Sektor publiczny
(2)
Turystyka
(2)
Usługi
(2)
Administracja
(1)
Agroturystyka
(1)
Alokacja
(1)
Archeologia
(1)
Banki
(1)
Bezpieczeństwo osobiste
(1)
Bezrobocie
(1)
Budżety gminne
(1)
Budżety terenowe
(1)
Controlling
(1)
Czas wolny od pracy
(1)
Ekonomiści
(1)
Ekorozwój
(1)
Fundusze hedgingowe
(1)
Gospodarka komunalna
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Grupy nacisku
(1)
HACCP
(1)
ING Bank Śląski
(1)
Informacja
(1)
Inspekcja Ochrony Środowiska
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Jakość
(1)
Jellinek, Georg
(1)
Język państwowy
(1)
Kampania wyborcza
(1)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(1)
Katastrofy ekologiczne
(1)
Kobieta
(1)
Komitet wyborczy
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Konflikt
(1)
Korupcja
(1)
Kryzys finansowy
(1)
Kryzys gospodarczy
(1)
Manipulacja (psychol.)
(1)
Marketing narodowy
(1)
Marketing polityczny
(1)
Marketing terytorialny
(1)
Motywacja pracy
(1)
Nauki ekonomiczne
(1)
Odnawialne źródła energii
(1)
Opieka społeczna
(1)
Partie polityczne
(1)
Politycy
(1)
Polityka regionalna
(1)
Polskie Stronnictwo Ludowe (1989- )
(1)
Popyt
(1)
Portal społecznościowy
(1)
Portale internetowe
(1)
Produkt globalny
(1)
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przemysł rolno-spożywczy
(1)
Przywództwo
(1)
Rachunkowość
(1)
Reklama internetowa
(1)
Reklama radiowa
(1)
Rozwój społeczny
(1)
Rynek
(1)
Samorząd gospodarczy
(1)
Samorząd powiatowy
(1)
Samorząd wiejski
(1)
Schumpeter, Joseph Alois
(1)
Sport
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Spożycie
(1)
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
(1)
Starzenie się społeczeństwa
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Słuchanie
(1)
Terroryzm
(1)
Transport
(1)
Turystyka biznesowa
(1)
Turystyka kosmiczna
(1)
Turystyka kulturowa
(1)
Turystyka morska
(1)
Turystyka pielgrzymkowa
(1)
Turystyka polonijna
(1)
Turystyka socjalna
(1)
Turystyka zdrowotna
(1)
Unia Europejska
(1)
Urbanizacja
(1)
Subject: time
1989-2000
(2)
2001-
(1)
Subject: place
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Norwegia
(1)
Podkarpacie Północne
(1)
Polska
(1)
Stany Zjednoczone
(1)
Wielka Brytania
(1)
Genre/Form
Opracowanie
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Domain
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
10 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Niniejsza publikacja powstała jako efekt moich zainteresowań i badań – przeprowadzonych na przestrzeni kilku lat – dotyczących problemów elektronicznej administracji samorządowej oraz partycypacji obywateli w społeczeństwie informacyjnym. Pomimo coraz częstszego stosowania przez jednostki samorządu terytorialnego i administrację publiczną dobrych praktyk zarządzania, dostrzegam, że rzadko badany jest poziom akceptacji, zadowolenia i zrozumienia u ich klienta, czyli mieszkańca, turysty, przedsiębiorcy, w związku z nowymi formami komunikowania się z nimi. Jeszcze rzadziej próbuje się poznać jego potrzeby w tym zakresie. Problem polega tym, że dzisiaj brakuje rozpoznania potrzeb społeczności lokalnej, co skutkuje obniżeniem efektywności działań wspomnianych instytucji, a daje się to zaobserwować już w samym Internecie: źle/wadliwie funkcjonujące strony internetowe urzędów utrudniają bądź wręcz blokują mieszkańcom uczestnictwo w lokalnym życiu społecznym a klientom uniemożliwiają korzystanie z elektronicznych usług. Przełamywanie przez samorządy tego rodzaju barier partycypacji, blokowanie otwartości na klienta i na nowe technologie w trzech wymiarach: e-komunikacji, e-informacji i e-promocji to główny temat mojej książki. [Autorka].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Książka ma charakter interdyscyplinarnego namysłu nad miejscem promocji i reklamy we współczesnym społeczeństwie. Celem pracy było uchwycenie najważniejszych sposobów wykorzystania promocji i reklamy w społeczeństwie (...) pozwalających formułować wnioski na temat ich pozytywnych i negatywnych wpływów na kształtowanie tożsamości jednostkowej i społecznej oraz zmiany instytucjonalne odpowiadające nowym wyzwaniom cywilizacyjnym.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Rozważania zawarte w książce koncentrują się wokół czterech obszarów tematycznych. Pierwszy z nich dotyczy szeroko rozumianej roli samorządu terytorialnego w systemie politycznym. Odnaleźć tu można teksty odnoszące się zarówno do filozofii działania samorządu, jak i rozwoju poszczególnych jego szczebli. Z kolei w części drugiej zawarte są refleksje skupiające się na funkcjonowaniu samorządów w wybranych krajach. Poszczególni autorzy prezentują doświadczenia amerykańskie i zachodnioeuropejskie w reformowaniu samorządów oraz problemy związane z restytucją administracji lokalnej w innych państwach byłego bloku wschodniego. W trzeciej części pracy dokonano analizy zagadnień rozwoju lokalnego i regionalnego. Autorzy zawartych w niej artykułów koncentrują się przede wszystkim na problemie efektywności działania polskich jednostek samorządowych, wskazując zarówno dobre praktyki, jak i obszary wymagające dalszych reform. Publikację zamykają rozważania dotyczące relacji między samorządem a społeczeństwem. Podnoszone tu kwestie odnoszące się do problemu braku zaufania obywateli wobec instytucji samorządu, jak i trudnych relacji między lokalnymi władzami a mediami.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Turystyka / Władysław W. Gaworecki. - Wyd. 6. zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. - 421 s. : il. ; 24 cm.
Przedmiotem rozważań zawartych w książce jest turystyka, jej rodzaje, uwarunkowania cywilizacyjne, tendencje rozwoju i konsekwencje społeczno-ekonomiczne dla różnych dziedzin współczesnego życia. Turystyka bowiem stymuluje rozwój gospodarek krajów, dostarczając rozlicznych korzyści. Przynosi jednak także negatywne skutki społeczne i kulturowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Komunikacja społeczna w swych różnych obliczach kształtuje naszą cywilizację i kulturę, oddziałując na kształt i zasięg uznawanych norm, wzorców zachowań, idei. Nowe jej formy i technologie kreują inne niż dotąd sposoby naszego postępowania - indywidualnego i zbiorowego. Wydaje się, że mają one większe znaczenie w budowaniu oblicza współczesnych społeczeństw, niż wola i dążenia ludzi, czyniąc nas niewolnikami informacji, technicznych środków jej przekazu oraz niezależnych od naszej woli źródeł informacji. Do takiego oblicza rzeczywistości pewnie większość z nas zdążyła się przyzwyczaić. Jednak czy zastanawiamy się nad tym na ile komunikacja, stan kompetencji komunikacyjnych, rola jaką komunikacja odgrywa albo może odgrywać w życiu społecznym, powiązane są z dążeniem do tego, by lepsza była jego jakość? By lepiej, bogaciej żyć? Co może łączyć komunikację z procesami rozwoju? Dlaczego rozwój miałby w jakikolwiek sposób wiązać się ze sposobami komunikowania się ludzi? Czy od rozmawiania, informowania, nauczania, przekonywania może przybywać bogactwa? To niektóre z pytań jakie stawia w tej publikacji jej Autor. Poszukując na nie odpowiedzi prowadzi Czytelnika w świat dialogu i jego uwarunkowań politycznych, edukacyjnych i społecznych istniejących w naszym kraju. Podpowiada również, jak kształtować nasze osobiste kompetencje komunikacyjne, by dobrze z nich korzystać dla pożytku własnego i ogółu. Poznajemy też sprawczą moc kreatywnego myślenia wspólnot ludzkich oraz warunki pozwalające na pojawienie się twórczej wartości kapitału społecznego.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again