Form of Work
Książki
(7)
Status
available
(16)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(4)
Wypożyczalnia Chodzież
(2)
Wypożyczalnia Czarnków
(6)
Wypożyczalnia Trzcianka
(1)
Wypożyczalnia Złotów
(2)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(2)
Czytelnia Wągrowiec
(1)
Author
Przybyliński Sławomir
(3)
Ambrozik Wiesław
(1)
Chybicka Aneta
(1)
Pastwa-Wojciechowska Beata
(1)
Stępniak Piotr Andrzej
(1)
Szczepanik Renata
(1)
Szymanowska Aleksandra
(1)
Wawrzyniak Joanna
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(4)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Służba więzienna
(7)
Więźniowie
(4)
Subkultura
(3)
Więziennictwo
(3)
Aborcja
(1)
Alkoholizm
(1)
Domy pomocy społecznej
(1)
Dyskryminacja
(1)
Dziecko z ADHD
(1)
Eutanazja
(1)
Homoseksualizm
(1)
Kara (prawo)
(1)
Kazirodztwo
(1)
Kobieta
(1)
Konkubinat
(1)
Małżeństwo
(1)
Mężczyzna
(1)
Narkomania
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Opieka społeczna
(1)
Osoby w wieku starszym
(1)
Palenie tytoniu
(1)
Patologia społeczna
(1)
Pedagogika penitencjarna
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Penitencjarystyka
(1)
Prostytucja
(1)
Przestępczość
(1)
Religia
(1)
Rodzina zastępcza
(1)
Rozwód
(1)
Samobójstwo
(1)
Samorealizacja
(1)
Seksizm
(1)
Sieroctwo społeczne
(1)
Zgwałcenie
(1)
Życie seksualne
(1)
Subject: time
1989-
(5)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(1)
7 results Filter
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 42976 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 61979 (1 egz.)
Book
In basket
Pracę podzieliłem na dwie korespondujące ze sobą części. Pierwsza ma charakter teoretyczny i składa się na nią pięć rozdziałów przybliżających wielość zagadnień, które stanowią istotę funkcjonowania w izolacji więźniów "niebezpiecznych". Część druga publikacji stanowi relację z badań własnych. Również składa się z pięciu rozdziałów, z czego rozdział pierwszy to prezentacja koncepcji metodologicznej. Pozostałe cztery rozdziały zawierają analizę zgromadzonego materiału badawczego... Nie ulega wątpliwości, że permanentnie izolowany człowiek tworzy swoistą rzeczywistość wyobrażeniową, co niejednokrotnie przekłada się na brak realnego spojrzenia na świat "tu i teraz" oraz świat poza murem więziennym. Należy więc mieć na uwadze, że treści zawarte w rozdziałach badawczych były konstruowane w przestrzeni zdeformowanej sensorycznie i poznawczo. Tam, gdzie funkcjonują moi rozmówcy, zmienia się wizja otoczenia, a pojęcia nabierają innych znaczeń. Skazani tworzą wówczas subiektywne scenariusze, nierzadko mutując jego obraz. Mimo wszystko pozwala to choćby częściowo przybliżyć swoistość środowiska więźniów "niebezpiecznych", wzbogacając - mam nadzieję - obecny stan wiedzy na temat ich funkcjonowania, myślenia i postrzegania oraz rodzimą refleksję naukową w tym zakresie.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105032 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47881 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38616 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 95230, 95229 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 35305 (1 egz.)
Book
In basket
Tematyka związana z płcią budziła od zawsze duże zainteresowanie - w przeszłości przynależność do konkretnej płci stawała się niejednokrotnie podstawą wartościowania, czego przykładem może być podejście ewolucyjne oparte na założeniach Herberta Spencera i Karola Darwina. Dzisiaj podobne rozważania budzą jedynie uśmiech. Rozwój wiedzy i zmieniające się społeczne role związane z funkcjonowaniem mężczyzn i kobiet pozwoliły zmienić historyczne poglądy na temat przynależności do konkretnej płci. Dowodem na postęp w tej dziedzinie jest wprowadzenie do języka nauki pojęcia "rodzaju", podkreślającego różnice społeczne, i odróżnienie go od biologicznie definiowanej płci. Prezentowana pozycja ma charakter interdyscyplinarny - analizuje problematykę rodzaju z różnych perspektyw: psychologicznej, penitencjarnej, socjologicznej i religioznawczej. Publikacja opisuje wątki psychologii rodzaju i w zamierzeniu jest pracą obiektywną, rzetelną i bezstronną, opartą na naukowych badaniach ilościowych i jakościowych oraz na dogłębnej analizie dostępnej literatury przedmiotu. Takie podejście zapewnia bezstronność analizy tematu i pomaga w wieloaspektowym zrozumieniu tego wielowątkowego, fascynującego, emocjonującego i często trudnego zagadnienia.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103323 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37233 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43086 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62202 (1 egz.)
Book
In basket
Opieka i wychowanie instytucjonalne zmienia się we wszystkich sferach swojego funkcjonowania. Jakie są formalno-prawne przeobrażenia współczesnych instytucji opiekuńczo-wychowawczych? Jakim zmianom podlegają wewnętrzne struktury placówek W jakim kierunku podążają te zmiany? Jakie przemiany dokonały się w zakresie funkcji realizowanych przez współczesne instytucje? Jaki wpływ ma opieka i wychowanie instytucjonalne na wzmacnianie mechanizmu wykluczenia społecznego? Jakie są problemy osób objętych pomocą i oddziaływaniem instytucji opiekuńczo-wychowawczych: dzieci, młodzież, dorosłych, seniorów? Na te i wiele innych pytań próbują odpowiedzieć Autorzy poszczególnych artykułów stanowiących zawartość tego opracowania. Poruszane w książce zagadnienia wybiegają daleko poza obszar poszukiwań jedynie pedagogicznych i stanowią przedmiot rozważań prawników, kryminologów, socjologów, psychologów i pracowników socjalnych.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105105 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47971 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39523 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 32048 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64588 P 4,3 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again