Form of Work
Książki
(28)
Publikacje naukowe
(4)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(68)
unavailable
(9)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(15)
Czytelnia Piła
(2)
Wypożyczalnia Chodzież
(8)
Czytelnia Chodzież
(2)
Wypożyczalnia Czarnków
(19)
Czytelnia Czarnków
(1)
Wypożyczalnia Trzcianka
(6)
Czytelnia Trzcianka
(1)
Wypożyczalnia Złotów
(10)
Czytelnia Złotów
(1)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(7)
Czytelnia Wągrowiec
(5)
Author
Przybyliński Sławomir
(4)
Marczak Monika
(2)
Misiuk Andrzej
(2)
Przesławski Tomasz
(2)
Ambrozik Wiesław
(1)
Badowska-Hodyr Monika
(1)
Bartkowicz Zdzisław
(1)
Broda Maryla
(1)
Chybicka Aneta
(1)
Ciosek Mieczysław
(1)
Ciosek Mieczysław (1945- )
(1)
Gardocka Teresa
(1)
Horyń Wojciech
(1)
Itrich-Drabarek Jolanta
(1)
Jaworska Anetta
(1)
Kalaman Marek
(1)
Karpowicz-Dajcze Iwona
(1)
Klimczak Joanna
(1)
Krause Amadeusz
(1)
Kwieciński Adam
(1)
Lewicka Agnieszka
(1)
Maciejewski Jan
(1)
Moczydłowski Paweł
(1)
Niełaczna Maria
(1)
Ogińska-Bulik Nina
(1)
Pastwa-Wojciechowska Beata
(1)
Pastwa-Wojciechowska Beata (1965- )
(1)
Piotrowski Andrzej
(1)
Polkowska-Nowak Grażyna
(1)
Sołtysiak Teresa
(1)
Stępniak Piotr
(1)
Stępniak Piotr Andrzej
(1)
Szczepanik Renata
(1)
Szymanowska Aleksandra
(1)
Szymanowski Teodor
(1)
Urbanek Arkadiusz
(1)
Wawrzyniak Joanna
(1)
Węgliński Andrzej
(1)
Yamazaki Małgorzata
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(17)
2000 - 2009
(10)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(4)
Country
Poland
(29)
Language
Polish
(29)
Audience Group
Dziennikarze
(1)
Funkcjonariusze publiczni
(1)
Politycy
(1)
Studenci
(1)
Subject
Służba więzienna
(28)
Więźniowie
(17)
Więziennictwo
(13)
Pedagogika penitencjarna
(12)
Pedagogika resocjalizacyjna
(7)
Subkultura
(6)
Penitencjarystyka
(5)
Kara pozbawienia wolności
(4)
Niedostosowanie społeczne
(4)
Przestępczość
(4)
Agresywność
(3)
Funkcjonariusze publiczni
(3)
Kuratorzy (prawo)
(3)
Policja
(3)
Socjoterapia
(3)
Wolontariusze
(3)
Wypalenie zawodowe
(3)
Administracja
(2)
Alkoholizm
(2)
Autodestruktywność
(2)
Centralne Biuro Antykorupcyjne
(2)
Dozór elektroniczny sprawców przestępstw
(2)
Inspekcja Transportu Drogowego
(2)
Kara (prawo)
(2)
Kobieta
(2)
Praca
(2)
Probacja (prawo)
(2)
Przemoc w rodzinie
(2)
Psychologia penitencjarna
(2)
Religia
(2)
Samobójstwo
(2)
Straż graniczna
(2)
Stres
(2)
Służba celna
(2)
Służby mundurowe
(2)
AIDS
(1)
Aborcja
(1)
Adaptacja społeczna
(1)
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW)
(1)
Aktorzy
(1)
Arteterapia
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Biblioterapia
(1)
Biuro Ochrony Rządu
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Cyberprzestępczość
(1)
Diagnoza
(1)
Domy pomocy społecznej
(1)
Duszpasterstwo więzienne
(1)
Dyskryminacja
(1)
Dziecko z ADHD
(1)
Dziennikarze
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Ekspertyza (prawo)
(1)
Etyka zawodowa
(1)
Eutanazja
(1)
Filmoterapia
(1)
HIV
(1)
Homoseksualizm
(1)
Inspekcja Ochrony Środowiska
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Internet
(1)
Kazirodztwo
(1)
Kierowcy zawodowi
(1)
Konkubinat
(1)
Kontrola skarbowa i podatkowa
(1)
Korupcja
(1)
Kultura fizyczna
(1)
Kuratela
(1)
Leczenie
(1)
Ludzie starzy
(1)
Małżeństwo
(1)
Menedżerowie
(1)
Ministerstwo Sprawiedliwości
(1)
Mobbing
(1)
Muzykoterapia
(1)
Mężczyzna
(1)
Młodzież trudna
(1)
Nagrody
(1)
Narkomania
(1)
Nauczyciele
(1)
Nałóg
(1)
Negacja
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Odszkodowanie
(1)
Ofiary przestępstw
(1)
Ojcostwo
(1)
Opieka społeczna
(1)
Osoby w wieku starszym
(1)
Oświata dorosłych
(1)
Palenie tytoniu
(1)
Patologia społeczna
(1)
Państwowa Inspekcja Sanitarna
(1)
Państwowa Straż Pożarna
(1)
Pedagodzy
(1)
Pedagodzy resocjalizacyjni
(1)
Policjanci
(1)
Pomoc postpenitencjarna
(1)
Pracownicy banków
(1)
Subject: time
1989-
(7)
2001-
(3)
2001-0
(1)
Subject: place
Polska
(5)
Chiny
(1)
Czechy
(1)
Litwa
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(2)
Praca zbiorowa
(2)
Kompendia i repetytoria
(1)
Monografia
(1)
Państwowa Inspekcja Pracy
(1)
Podręcznik
(1)
Raport z badań
(1)
Słowniki
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(4)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Filozofia i etyka
(1)
Psychologia
(1)
29 results Filter
Book
In basket
Publikacja dokłada cegiełkę do wcześniejszych rozważań z zakresu trudnej i skomplikowanej pracy penitencjarnej. Poza tym ukazuje uwarunkowania, w których należałoby dokonywać zmian, by działalność penitencjarna w zakładach karnych była bardziej efektywna.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 106843 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48790 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37773 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63118 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 35801 (1 egz.)
Book
In basket
Monografia dotyczy odpowiedzialności Skarbu Państwa za wadliwą organizację wykonywania kary pozbawienia wolności i innych środków izolacyjnych stosowanych wobec osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, a także za wadliwą organizację Służby Więziennej, przyczyniającą się do powstania negatywnych konsekwencji dla funkcjonariuszy. W książce są omawiane roszczenia służące ochronie dóbr osobistych i naprawieniu wyrządzonych szkód zarówno osobom pozbawionym wolności, jak i funkcjonariuszom Służby Więziennej w ramach organizacji służby, z uwzględnieniem roszczeń związanych z powstaniem, zmianą i zakończeniem stosunku służbowego. Autor, poddając analizie dotychczasowe orzecznictwo sądowe i konstytucyjne, proponuje przyjęcie określonych kwalifikacji prawnych w celu zrekonstruowania norm prawnych, które odpowiadają zgłaszanym żądaniom w obu sferach działalności Służby Więziennej. Publikacja jest adresowana do teoretyków prawa, sędziów, pełnomocników procesowych, funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz skazanych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40362 (1 egz.)
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis. No 3224.)
Socjologiczna, dotycząca całego społeczeństwa prawidłowość, iż proces kształcenia zawodowego nie zapewnia już dzisiaj pracownikowi sprawności zawodowej na całe życie, obowiązuje oczywiście i we współczesnych grupach dyspozycyjnych. Tom opisuje procesy permanentnej de facto edukacji tych grup właśnie. Część pierwsza dotyczy środowiska wojskowych (selekcja do zawodu, wykształcenie specjalistyczne, przygotowanie na zderzenie z innymi kulturami). Część druga - pozostałych grup dyspozycyjnych (policja, straż pożarna, straż miejska, straż więzienna). Część trzecia - permanentnego dokształcania pracowników administracji państwowej i samorządów lokalnych.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103434 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37570 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43648 (1 egz.)
Book
In basket
Na całość książki składa się ponad 200 autorskich programów wybranych ze względu na ich różnorodność. Prawie połowa z nich została przedstawiona w poszczególnych rozdziałach podręcznika w ujednoliconej formie i przyporządkowana trzem głównym grupom wyodrębnionym ze względu na formę i przedmiot oddziaływań. W pierwszym rozdziale zaprezentowano oddziaływania redukujące deficyty wychowawcze, w drugim - oddziaływania psychokorekcyjne, a w trzecim oddziaływania edukacyjne przez kulturę. Pozostała cześć programów została umieszczona w aneksie w skróconej formie. Uzyskane z poszczególnych zakładów karnych i aresztów śledczych materiały, po odpowiednim opracowaniu, stały się podstawą do stworzenia tego podręcznika, który, Autorka ma nadzieję, stanie się wartościowym materiałem nie tylko dla studentów i znawców problematyki resocjalizacyjnej i penitencjarnej, ale także będzie stanowić zachętę i inspirację do podejmowania dalszych działań dla praktyków.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49141 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 42976 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 61979 (1 egz.)
Book
In basket
(Patologia Społeczna.)
ROZDZIAŁ I Pojęcie norma – dewiacja w psychologii i resocjalizacji. Prawo do odmienności w społeczeństwie postmodernistycznym (Zdzisław Majchrzyk, Maria Podolska) 1. Wstęp – pojęcie normy w psychologii 2. Model rozwojowy normy psychologicznej 3. Pojęcie normy w psychologii klinicznej i psychiatrii 4. Zaburzenia osobowości a dewiacje 5. Dewiacje – odmienność w dobie postmodernizmu. Społeczne i indywidualne konsekwencje 6. Tradycja psychologiczna – człowiek i jego możliwości adaptacyjne 7. (Re)socjalizacja w dobie postmodernizmu i globalnym świecie 8. Niektóre stosowane obecnie formy resocjalizacji i terapii w globalizującym się świecie 9. Podsumowanie 10. Wnioski Bibliografia ROZDZIAŁ II Zagrożenia dla bezpieczeństwa jednostek penitencjarnych wynikające z organizacji i funkcjonowania Służby Więziennej (Krzysztof Wójcik) 1. Wstęp 2. Zadania Służby Więziennej 3. Specyfika Służby Więziennej na tle innych służb mundurowych 4. Źródła zagrożeń dla właściwego funkcjonowania jednostek penitencjarnych 5. Wnioski Bibliografia ROZDZIAŁ III Przeciwdziałanie zachowaniom suicydalnym w warunkach izolacji penitencjarnej (Krzysztof Linowski) 1. Wstęp 2. Samobójstwa w zakładzie karnym 3. Działania prewencyjne w warunkach izolacji penitencjarnej 4. Samobójstwa oraz zgony spowodowane zachowaniami autoagresywnymi wśród osadzonych w latach 2007–2015 5. Realizacja programu „Zanim będzie za późno” 6. Wnioski Bibliografia ROZDZIAŁ IV Przemoc i agresja w instytucji penitencjarnej a opinie skazanych na temat tego zjawiska (Jolanta Malina) 1. Wstęp 2. Opinie badanych na temat uwarunkowań stosowania przemocy i agresji między osadzonymi 3. Rodzaje przemocy i agresji między osadzonymi 4. Opinie na temat przyczyn występowania przemocy i agresji między osadzonymi 5. Izolacja więzienna a poziom przemocy i agresji między osadzonymi 6. Miejsca występowania aktów przemocy i agresji między osadzonymi 7. Skutki stosowania przemocy i agresji w relacjach między osadzonymi 8. Sposoby przeciwdziałania zjawisku przemocy i agresji w relacjach między osadzonymi 9. Zasady funkcjonowania społeczności więziennej 10. Wskazania do pracy penitencjarnej 11. Wnioski Bibliografia ROZDZIAŁ V Wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec osadzonych uzależnionych od alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych – wybrane aspekty (Monika Badowska-Hodyr) 1. Wstęp 2. Przepisy regulujące oddziaływania terapeutyczne w jednostkach penitencjarnych 3. Ewaluacja oddziaływań terapeutycznych wobec osadzonych uzależnionych 4. Program readaptacji społecznej „Remedium” z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i nadużywaniu alkoholu 5. Wnioski Bibliografia ROZDZIAŁ VI Prawne, penitencjarne i społeczne dylematy resocjalizacji instytucjonalnej (Witold Kędzierski) 1. Wstęp 2. Prawne i terminologiczne ustalenia dotyczące resocjalizacji penitencjarnej 3. Dysfunkcjonalność resocjalizacji prowadzonej w zakładach karnych wynikająca z totalnego charakteru instytucji 4. Prawne i formalno-organizacyjne bariery resocjalizacji penitencjarnej 5. Perspektywy poprawy efektywności resocjalizacyjnej w zakładach karnych 6. Alternatywa dla resocjalizacji instytucjonalnej 7. Wnioski Bibliografia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 113870 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 41384 (1 egz.)
Book
In basket
Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych / Jolanta Itrich-Drabarek. - Wydanie II uaktualnione, uzupełnione, poprawione. - Warszawa : Difin, 2019. - 284 strony ; 23 cm.
Autorka omawia zasady etyki zawodowej funkcjonariuszy policji, straży granicznej i służby celnej, służby więziennej, straży pożarnej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Biura Ochrony Rządu. Przeprowadzone badania i analizy pozwoliły jej na sformułowanie wielu wniosków, które mają wysoki poziom użyteczności, zarówno dla polityków, przedstawicieli administracji publicznej, jak i studentów prawa, nauk politycznych oraz bezpieczeństwa narodowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 52895 (1 egz.)
Book
In basket
Tematyka związana z płcią budziła od zawsze duże zainteresowanie - w przeszłości przynależność do konkretnej płci stawała się niejednokrotnie podstawą wartościowania, czego przykładem może być podejście ewolucyjne oparte na założeniach Herberta Spencera i Karola Darwina. Dzisiaj podobne rozważania budzą jedynie uśmiech. Rozwój wiedzy i zmieniające się społeczne role związane z funkcjonowaniem mężczyzn i kobiet pozwoliły zmienić historyczne poglądy na temat przynależności do konkretnej płci. Dowodem na postęp w tej dziedzinie jest wprowadzenie do języka nauki pojęcia "rodzaju", podkreślającego różnice społeczne, i odróżnienie go od biologicznie definiowanej płci. Prezentowana pozycja ma charakter interdyscyplinarny - analizuje problematykę rodzaju z różnych perspektyw: psychologicznej, penitencjarnej, socjologicznej i religioznawczej. Publikacja opisuje wątki psychologii rodzaju i w zamierzeniu jest pracą obiektywną, rzetelną i bezstronną, opartą na naukowych badaniach ilościowych i jakościowych oraz na dogłębnej analizie dostępnej literatury przedmiotu. Takie podejście zapewnia bezstronność analizy tematu i pomaga w wieloaspektowym zrozumieniu tego wielowątkowego, fascynującego, emocjonującego i często trudnego zagadnienia.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103323 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37233 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43086 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62202 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36390 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 67047 (1 egz.)
Book
In basket
Prowadzone rozważania utrzymane są w konwencji analizy indukcyjnej, która rozpoczyna się od badań indywidualnych, aby na każdym kolejnym etapie uogólniać wnioski.
W pierwszej części przeprowadzono analizę sytuacji spotkania pracowników systemu penitencjarnego z odmiennością skazanych muzułmanów przebywających w polskich zakładach karnych. Utrzymując konwencję myślenia systemowego o zjawiskach społecznych, należy uznać, że samo pojawienie się wyznawców islamu było czynnikiem zakłócającym dla systemu, ponieważ zmusiło go do jakiejś reakcji.
Analizie poddano pięć opisów sytuacji, które rozegrały się w polskiej przestrzeni penitencjarnej na styku relacji personelu więziennego ze skazanymi muzułmanami. Każde z tych zdarzeń wymagało niestandardowej reakcji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 35433 (1 egz.)
Book
In basket
W opracowaniu przedstawiono szczegółową charakterystykę formacji oraz ukazano jej misję, cele i sposoby działania oraz metody i techniki wykorzystywane w zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli oraz jednostek organizacyjnych więziennictwa. Publikacja podzielona jest na dwie części. W pierwszej autorzy skoncentrowali się na rozwoju Służby Więziennej w zakresie prawno-organizacyjnym. W drugiej na modernizacji technicznej. Przy takim ujęciu tej tematyki publikacja może być wykorzystywana jako podręcznik dla funkcjonariuszy SW, ponieważ nie ma obecnie publikacji poruszających kwestie dotyczące nowoczesnych i technicznych kierunków rozwoju służby.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40161 (1 egz.)
Book
In basket
(Naukowe Forum Pedagogów Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego. T. 8.)
Współczesny świat podlega dynamicznym zmianom w wielu obszarach ludzkiej egzystencji. Przeobrażenia nie omijają również środowisk inkarcerowanych , w tym zakładów karnych i aresztów śledczych, w którym przebywa wielotysięczna grupa więźniów. [ů] Poszczególne teksty mają niejednolity charakter oraz różnicują je wartość poznawcza i informacyjna. Wszystkie jednak dotyczą problematyki resocjalizacyjnej czy naprawczej w kontekście życia osób nieprzestrzegających norm prawnych, w sensie zarówno instytucjonalnym, jak i funkcjonowania ich w środowisku otwartym. Publikacja pt. Resocjalizacja penitencjarna ľ aktualne wyzwania i rozwiązania to zbiór artykułów uwzględniających wielokontekstowość procesu resocjalizacji, jego niejednorodność, a zarazem kreślących ciekawe sposoby widzenia zasygnalizowanej problematyki. Autorzy podejmują próby zmagania się teoretycznego, ale też badawczego z bieżącymi trudnościami ulokowanymi na kanwie penitencjarnej, ale ľ co ważniejsze - sygnalizują wiele rozwiązań w tym obszarze. Mowa więc m.in. o procesie reintegracji społecznej skazanych w warunkach probacji i jej istotności na gruncie poprawnego funkcjonowania człowieka w środowisku otwartym, pokonując wszelkie przeszkody i przełamującego sytuację opresyjną.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105778 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38973 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32207 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 45023 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65582 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
No availability information: sygn. 47447
Book
In basket
Pracę podzieliłem na dwie korespondujące ze sobą części. Pierwsza ma charakter teoretyczny i składa się na nią pięć rozdziałów przybliżających wielość zagadnień, które stanowią istotę funkcjonowania w izolacji więźniów "niebezpiecznych". Część druga publikacji stanowi relację z badań własnych. Również składa się z pięciu rozdziałów, z czego rozdział pierwszy to prezentacja koncepcji metodologicznej. Pozostałe cztery rozdziały zawierają analizę zgromadzonego materiału badawczego... Nie ulega wątpliwości, że permanentnie izolowany człowiek tworzy swoistą rzeczywistość wyobrażeniową, co niejednokrotnie przekłada się na brak realnego spojrzenia na świat "tu i teraz" oraz świat poza murem więziennym. Należy więc mieć na uwadze, że treści zawarte w rozdziałach badawczych były konstruowane w przestrzeni zdeformowanej sensorycznie i poznawczo. Tam, gdzie funkcjonują moi rozmówcy, zmienia się wizja otoczenia, a pojęcia nabierają innych znaczeń. Skazani tworzą wówczas subiektywne scenariusze, nierzadko mutując jego obraz. Mimo wszystko pozwala to choćby częściowo przybliżyć swoistość środowiska więźniów "niebezpiecznych", wzbogacając - mam nadzieję - obecny stan wiedzy na temat ich funkcjonowania, myślenia i postrzegania oraz rodzimą refleksję naukową w tym zakresie.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105032 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47881 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38616 (1 egz.)
Book
In basket
Książka jest prawnym studium o ustroju i działalności Służby Więziennej w Polsce. Podstawę pracy stanowią analizy prawnoporównawcze prowadzone na podstawie literatury przede wszystkim z prawa administracyjnego, karnego wykonawczego oraz konstytucyjnego, z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego. Przedmiotem analiz jest organizacja Służby Więziennej, ukierunkowana na utrzymanie własnej struktury, w tym rodzajów powiązań pomiędzy funkcjonariuszami SW w ramach hierarchicznego podporządkowania, oraz usytuowanie tej służby wśród innych podmiotów w różny sposób przyczyniających się do realizacji kary pozbawienia wolności. Autor określił status prawny organów Służby Więziennej z punktu widzenia konstytucyjnego podziału władzy państwowej i scharakteryzował role, w jakich występują organy Służby Więziennej ze względu na spełniane funkcje publiczne, zadania wewnątrzorganizacyjne i świadczenia penitencjarne. Zaprezentował również perspektywę rozwoju polityki penitencjarnej w kierunku świadczenia ekspiacyjnego, którego wyrazem jest efektywne zadośćuczynienie poszkodowanemu lub społeczeństwu przy jednoczesnym braku degradacji sprawcy w życiu społecznym.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105738 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38754 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 44912 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63849 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 95230, 95229 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 35305 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again