Form of Work
Książki
(19)
E-booki
(3)
IBUK Libra
(3)
Status
available
(31)
unknown
(3)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(13)
Wypożyczalnia Chodzież
(5)
Wypożyczalnia Czarnków
(3)
Wypożyczalnia Trzcianka
(2)
Wypożyczalnia Złotów
(7)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(4)
Author
Fiszel Henryk
(2)
Karmańska Anna
(2)
Kozioł Leszek
(2)
Begg David K. H
(1)
Blajer-Gołębiewska Anna
(1)
Ciopiński Andrzej
(1)
Czerwonka Leszek
(1)
Gamrot Wojciech
(1)
Hołdowska Elżbieta
(1)
Kelm Robert
(1)
Kolonko Józef
(1)
Koźmiński Andrzej Krzysztof
(1)
Księżopolski Krzysztof M
(1)
Marciniak Stanisław
(1)
Matkowski Zbigniew
(1)
Mendel Tadeusz
(1)
Michalski Tomasz
(1)
Mączyńska-Ziemacka Elżbieta
(1)
Orzeszko Teresa
(1)
Ostaszewski Janusz
(1)
Pluciński Eugeniusz Maciej
(1)
Przeniczka Jerzy
(1)
Simbierowicz Hanna
(1)
Smith Peter
(1)
Stiglitz Joseph E
(1)
Szkutnik Włodzimierz
(1)
Witkowski Marek
(1)
Śliwiński Adam
(1)
Year
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(10)
1990 - 1999
(1)
1980 - 1989
(2)
1970 - 1979
(1)
Country
Poland
(22)
Language
Polish
(22)
Subject
Ryzyko gospodarcze
(14)
Zarządzanie ryzykiem
(6)
Przedsiębiorstwo
(5)
Decyzje
(3)
Gospodarka
(3)
Banki
(2)
Bogactwo
(2)
Konkurencja
(2)
Planowanie gospodarcze
(2)
Podatek
(2)
Ryzyko inwestycyjne
(2)
Ryzyko kredytowe
(2)
Wzrost gospodarczy
(2)
Zarządzanie
(2)
Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
(1)
Bezrobocie
(1)
Ceny
(1)
Coaching
(1)
Controlling
(1)
Cykl koniunkturalny
(1)
Demokracja
(1)
Dochód
(1)
Dochód narodowy
(1)
Ekonometria
(1)
Ekonomia
(1)
Emerytura
(1)
Energetyka
(1)
Energia elektryczna
(1)
Etyka biznesu
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Handel
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Inflacja
(1)
Informacja gospodarcza
(1)
Innowacje
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Inteligencja emocjonalna
(1)
Inwestycje
(1)
Jakość życia
(1)
Jednolity rynek UE
(1)
Kadry
(1)
Klastry (ekon.)
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Koszty
(1)
Kraje rozwijające się
(1)
Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej
(1)
Kryzys finansowy
(1)
Kryzys gospodarczy
(1)
Księgowość
(1)
Makroekonomia
(1)
Mikroekonomia
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Mobbing
(1)
Moda
(1)
Monopol
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Oceny pracowników
(1)
Państwo
(1)
Popyt
(1)
Postęp techniczny
(1)
Pracodawcy
(1)
Produkcja
(1)
Prywatyzacja
(1)
Przedsiębiorcy
(1)
Przedsiębiorczość
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwo usługowe
(1)
Rachunek ekonomiczny
(1)
Rachunkowość
(1)
Rezerwy (finanse)
(1)
Rynek
(1)
Rynek pracy
(1)
Ryzyko bankowe
(1)
Ryzyko finansowe
(1)
Ryzyko ubezpieczeniowe
(1)
Siła robocza
(1)
Stany Zjednoczone
(1)
Statystyka
(1)
Statystyka gospodarcza
(1)
Transport pasażerski
(1)
Ubezpieczenia gospodarcze
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Unia Europejska
(1)
Upadłość
(1)
Upaństwowienie
(1)
Waluta zagraniczna
(1)
Wolność ekonomiczna
(1)
Wydatki budżetowe
(1)
Wykształcenie
(1)
Zarządzanie międzykulturowe
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Zdolność kredytowa
(1)
Związki zawodowe
(1)
Świadczenia społeczne
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(5)
Materiały konferencyjne
(1)
Podręcznik
(1)
22 results Filter
Book
In basket
(Monografie i Opracowania / [Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu], ISSN 2084-6193 ; nr 223.)
Niniejsza rozprawa, mająca charakter monografii, włącza się w nurt badań poświęconych różnorodnym aspektom funkcjonowania bankowych rezerw na straty kredytowe i ma, w założeniu, stanowić przyczynek do dyskusji na ich temat. Koncepcja i charakter pracy naukowej determinują przedmiot i podmiot oraz zakres czasowy i przestrzenny prowadzonych przez autorkę badań, a także przyjęte przez nią hipotezy i cele badawcze. Przedmiotem badań są szeroko rozumiane rezerwy na straty kredytowe oraz zasady ich funkcjonowania, a ich podmiotem banki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45688 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 98586 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 52254 (1 egz.)
Book
In basket
Publikacja zawiera istotne uporządkowanie problematyki zarządzania ryzykiem i jego pomiaru. Głównym celem jest prezentacja obszarów ryzykogennych w działalności przedsiębiorstwa i ich oddziaływania na rachunkowość. Rozpoznanie tytułowego problemu podzielono na trzy etapy. Po pierwsze, prześledzono ewolucję definiowania ryzyka w różnych nurtach myśli ekonomicznej, przeanalizowano klasyfikacje ryzyka oraz podjęto próbę selekcji płaszczyzn ryzyka w wybranych obszarach rachunkowości. Po drugie, rozważono możliwości pomiaru ryzyka związanego z rachunkowością rozumianą jako całościowy system informacyjny. W części trzeciej skoncentrowano się na zagadnieniu tworzenia specjalnego sprawozdania z ryzyka, uznając przy tym wstępnie, że sprawozdanie takie może być w przyszłości elementem sprawozdawczości finansowej generowanej przez system rachunkowości przedsiębiorstwa. Książka prezentuje oryginalne, kompleksowe podejście do ustalania relacji pomiędzy ryzykiem gospodarczym a rachunkowością finansową oraz zarządczą.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105520 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 07640 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Teoria gospodarowania / Henryk Fiszel. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1980 dr. ukończ. 1979 (Pozn : UAM). - 370, [2] s. : tab. wykr. ; 20 cm.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 12618 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 18484 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 26928 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach.)
Statystyka jest nauką dojrzałą. Wyrazem tego jest m.in. postępująca specjalizacja poszczególnych kierunków dociekań badawczych, które w jej nurcie można zidentyfikować. Kierunki te charakteryzują się na ogół szczególnym przedmiotem dociekań lub też wykorzystaniem specyficznych metod badawczych opartych na różnych systemach założeń o charakterze otaczającej rzeczywistości. Struktura książki w pewnym stopniu odzwierciedla ten podział. Opracowanie bowiem składa się z czterech części. Część pierwsza poświęcona jest ogółowi zagadnień związanych z analizą szeregów czasowych i pomiarem ryzyka. W drugiej części skoncentrowano się na zagadnieniach dotyczących rozmaitych zagadnień demograficznych. Trzecia część opracowania dotyczy wykorzystania metod statystycznych do oceny stanu środowiska i pomiaru jakości życia. Na ostatnią najbardziej zróżnicowaną część publikacji składają się zarówno prace o charakterze teoretycznym, jak też przykłady praktycznych zastosowań narzędzi statystyczny.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105913 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 111515 (1 egz.)
Book
In basket
Książka ukierunkowana jest na następujące obszary: teoretyczne aspekty dotyczące podstawowych dla funkcjonowania przedsiębiorstw kategorii: niepewności, ryzyka i bankructwa; rekomendacje praktyczne dla przedsiębiorstw i polityki gospodarczej służące łagodzeniu negatywnych następstw ryzyka i niepewności; edukacyjne aspekty dotyczące niepewności i ryzyka w funkcjonowaniu przedsiębiorstw i cyklach ich życia. Książka składa się z trzech części. Cz.1 dotyczy podstawowych zagadnień dotyczących kształtowania się cykli życia i przyszłości przedsiębiorstw. W części tej dominują analizy ogólno-teoretyczne. Jednak dla pełniejszej egzemplifikacji i kompleksowości wnioskowania przedstawiane są także wybrane dane i analizy empiryczne. Cz.2 dotyczy analiz ryzyka w kontekście cyklu życia przedsiębiorstw. Natomiast cz.3 to analizy empiryczne, w tym case study, obejmujące badania wybranych przedsiębiorstw.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 107157 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63490 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 113219 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 50766 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.)
W pierwszej i drugiej części monografii dokonano modelowego ujęcia zagadnień ekonomii wprowadzając pierwiastek egzemplifikacji w postaci formalizmu pojęciowego statystyki. Zwrócono uwagę na modele uwzględniające strukturę stochastyczną wielkości makroekonomicznych, a także dynamikę w ramach równowagi ogólnej. W rozdziale trzecim rozwinięto tematykę prognozowania wskaźnika inflacji. Ważny aspekt analiz w inwestycjach kapitałowych i w inwestycjach typu ubezpieczeniowego został omówiony w rozdziałach czwartym, piątym i szóstym. Do prognozowania kursu wymiany euro wykorzystano aparat formalny w postaci falek Daubechies, a inwestycje w obligacje na dożywocie przedstawiono jako przykład zabezpieczenia hipoteki wstecznej w procesie sekurytyzacji. W rozdziale siódmym ujęto tematykę bezrobocia przez pryzmat przejawiania się ryzyka ekonomicznego na rynku pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105914 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103257, 103256 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47286 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37997, 37996 (2 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44250, 44230 (2 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63249 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 41287 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36031 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44399 (1 egz.)
Book
In basket
Praca niewątpliwie wartościowa pod względem merytorycznym, jak i metodologicznym; wyjaśnia mechanizmy funkcjonowania gospodarki otwartej, ze szczególnym uwzględnieniem roli UE jako regionalnego ugrupowania gospodarczego w gospodarce światowej; ma wysokie walory poznawcze poruszając najwyższej wagi problemy dla Polski, dotyczące jej aktualnej i perspektywicznej polityki gospodarczej w związku z jej integracją w jednolitym rynku europejskim i otwarciem na gospodarkę globalną, wskazując jak zwiększają się jej możliwości w zglobalizowanej rzeczywistości właśnie dzięki partycypacji we wspólnej polityce handlowej Unii Europejskiej. (...) Monografia ma niewątpliwe walory dydaktyczne, zwłaszcza dla studentów posiadających wiedzę podstawową z zakresu makro- i mikroekonomii, handlu zagranicznego i doktryn ekonomicznych, którzy poszerzają swoją wiedzę w zakresie międzynarodowych stosunków ekonomicznych, teorii handlu zagranicznego, teorii handlu międzynarodowego, teorii unii celnej i teorii i praktyki politycznej integracji ekonomicznej oraz szczegółowych polityk UE. Dotyczy to w szczególności kierunków studiów: europeistyka, ekonomia, prawo, politologia, międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze. [z recenzji naukowej prof. zw. dra hab. Wiesława Bokajło z Zakładu Europeistyki Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105545 (1 egz.)
Book
In basket
Zbiór zadań uzupełnia podręcznik ekonomii Davida Begga, Stanleya Fischera i Rudigera Dornbuscha. Zbiór zadań zawiera zestaw ćwiczeń i zadań, które pozwalają sprawdzić zrozumienie poszczególnych pojęć i twierdzeń, uczą ich wykorzystania w analizie ekonomicznej, ułatwiają przyswojenie teoretycznych treści podręcznika, pokazują wykorzystanie teorii w praktyce gospodarczej oraz ugruntowują zdobytą wiedzę.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 111868 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 41391 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 34340 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46778 (1 egz.)
Book
In basket
Z uwagi na konieczność rozwijania wiedzy dotyczącej sposobów pomiaru dobrobytu oraz szukania czynników go kształtujących głównym celem poznawczym tej monografii jest zbadanie możliwości znalezienia nowych dróg w zakresie pomiaru i sposobów zwiększania dobrobytu. Główną tezą badawczą jest stwierdzenie, że na dobrobyt mają wpływ zarówno zjawiska przebiegające w sferze realnej gospodarki, jak i subiektywne jego odczuwanie, na przykład w odniesieniu do nierówności społeczno-ekonomicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45905 (1 egz.)
Book
In basket
(Przyszłość Zarządzania)
Nowoczesne instrumenty zarządzania prezentowane w książce wpisują się w nowe orientacje w zarządzaniu, np.: zarządzanie zmianami, organizacja ucząca się, zarządzanie wartością firmy, zarządzanie procesowe, zarządzanie wartością klienta, zarządzanie wiedzą i potencjałem społecznym organizacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105549, 104421 (2 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45434 (1 egz.)
E-book
In basket
Światowy kryzys finansowy wywołany załamaniem rynków kredytów subprime oraz następujące po nim kryzysy zadłużeniowe krajów południowoeuropejskich sprawiły, że szeroko dyskutowane wcześniej problemy związane z przystąpieniem Polski do strefy euro straciły nieco na ostrości. Status Polski jako członka Unii Gospodarczej i Walutowej z derogacją oznacza jednak, iż spełnienie kryteriów konwergencji nominalnej jest nadal głównym celem polityki gospodarczej. W monografii przedstawiono wyniki ekonometrycznej analizy potencjalnych zagrożeń, jakie może napotykać polityka gospodarcza przy realizacji kryterium stabilności kursu złoty/euro w ramach mechanizmu ERM2. Przy wykorzystaniu metod ekonometrycznych podjęto próbę konstrukcji modelu kursu złoty/euro w okresie obowiązywania reżimu kursu płynnego. Weryfikacji empirycznej poddane zostały najważniejsze teoretyczne modele kursów walutowych, a ostatecznym wynikiem badań jest empiryczny model kursu złoty/euro opisujący warunki równowagi rynku walutowego w różnych horyzontach czasowych. Wyniki potwierdzają, iż czynnikiem decydującym o krótkookresowych wahaniach kursu złoty/euro są wahania ryzyka walutowego indukowanego przez nierównowagę w sektorze fiskalnym i ryzyko globalne. Najważniejszymi determinantami kursu złoty/euro w dłuższych horyzontach czasowych są zmiany produktywności czynników produkcji wynikające z napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz narastające zadłużenie zagraniczne.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again