Form of Work
Książki
(22)
Publikacje naukowe
(2)
Status
available
(49)
unavailable
(4)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(13)
Czytelnia Piła
(3)
Wypożyczalnia Chodzież
(4)
Wypożyczalnia Czarnków
(10)
Wypożyczalnia Trzcianka
(4)
Wypożyczalnia Złotów
(13)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(5)
Czytelnia Wągrowiec
(1)
Author
Jarmołowicz Wacław
(2)
Balcerowicz-Szkutnik Maria
(1)
Duszczyk Maciej
(1)
Dyduch Monika
(1)
Gabryszak Renata
(1)
Gałęziak Janusz
(1)
Gerlach Ryszard
(1)
Grabowska-Lusińska Izabela
(1)
Głowski Piotr
(1)
Hildebrandt Anna
(1)
Horyń Jolanta
(1)
Knapińska Magdalena
(1)
Kompa Krzysztof
(1)
Liberda Barbara Z
(1)
Maciejewski Jan
(1)
Magierek Dariusz
(1)
Marciniszyn Marcin
(1)
Matiaszkiewicz Antonina
(1)
Matuszewska-Janica Aleksandra
(1)
Oczki Jarosław
(1)
Piekutowska Agnieszka
(1)
Polcyn Jan
(1)
Sikora Jan
(1)
Suchy Stanisław
(1)
Szaban Jolanta
(1)
Szaban Jolanta M
(1)
Szkutnik Włodzimierz
(1)
Wach Krzysztof
(1)
Witkowska Dorota
(1)
Zawadzki Kamil
(1)
Year
2010 - 2019
(13)
2000 - 2009
(9)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(22)
Language
Polish
(21)
Subject
Rynek pracy
(20)
Zatrudnienie
(6)
Bezrobocie
(5)
Kobieta
(3)
Migracje
(3)
Niepełnosprawni
(3)
Praca
(3)
Płaca
(3)
Cudzoziemcy
(2)
Emigracja
(2)
Emigracja zarobkowa
(2)
Integracja europejska
(2)
Mniejszości narodowe
(2)
Swobodny przepływ osób
(2)
Szkolnictwo zawodowe
(2)
Unia Europejska
(2)
Adaptacja kulturowa
(1)
Agroturystyka
(1)
Aktywność zawodowa
(1)
Animaloterapia
(1)
Benchmarking
(1)
Budżety terenowe
(1)
Cyganie
(1)
Czas wolny od pracy
(1)
Czas wolny od pracy ucznia
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Edukacja regionalna
(1)
Ekonometria
(1)
Europejski Fundusz Społeczny
(1)
Fundusz emerytalny
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarstwo rolne
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Imigracja
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Języki
(1)
Kadry
(1)
Kariera
(1)
Krajobraz
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Luka płacowa
(1)
Mleczarstwo
(1)
Muzealnictwo
(1)
Młodzież
(1)
Nauczanie dorosłych
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Odnawialne źródła energii
(1)
Odpoczynek
(1)
Oświata dorosłych
(1)
Państwo dobrobytu
(1)
Polityka regionalna
(1)
Polityka społeczna
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Prezydencja Rady Unii Europejskiej
(1)
Promocja
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Przedsiębiorstwo jednoosobowe
(1)
Rada Unii Europejskiej
(1)
Religia
(1)
Rodzina
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Ruchliwość społeczna
(1)
Rynek
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Siła robocza
(1)
Strefa euro
(1)
Studenci zagraniczni
(1)
Szkolenie zawodowe
(1)
Traktat lizboński (2007)
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Turystyka
(1)
Ubóstwo
(1)
Uniwersytet Warszawski. Instytut Polityki Społecznej
(1)
Urzędy pracy
(1)
Usługi
(1)
Wielokulturowość
(1)
Wieś
(1)
Wypalenie zawodowe
(1)
Wzrost gospodarczy
(1)
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
(1)
Zatrudnienie cudzoziemców
(1)
Zatrudnienie wspomagane
(1)
Zatrudnienie za granicą
(1)
Subject: time
1989-
(2)
2001-
(2)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Kraje Unii Europejskiej
(2)
Słowacja
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(2)
Monografia
(1)
Opracowanie
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(2)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
22 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. Br 1612 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44480 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 96401 (1 egz.)
Book
In basket
Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej / Jolanta M. Szaban. - Wyd. 2 uaktual. i poszerz. - Warszawa : "Difin", 2016. - 371 s. : il. ; 23 cm.
Zmiany na światowym, europejskim i krajowym rynku zachodzą tak szybko, że wymaga to reakcji pracowników naukowych zajmujących się tematyką rynku pracy, tak by wszyscy zainteresowani, głównie studenci i doktoranci, mieli dostęp do najaktualniejszych danych pochodzących z różnorodnych unijnych i krajowych statystyk, książek oraz artykułów opisujących współczesne rynki pracy. W niniejszym wydaniu Autorka nie tylko przedstawia i analizuje te dane, lecz także zwraca uwagę na zjawiska, które w ostatnim czasie mają szczególne znaczenie dla rynku pracy, jak np. ruchy migracyjne. Zwrócono także uwagę na inne czynniki demograficzne determinujące zmiany na rynkach pracy oraz na efekty funkcjonujących na nich rozwiązań prawnych i organizacyjnych, czego skutkiem jest np. kształtowanie się takich nowych grup, a nawet klas społecznych, jak prekariat czy plutokracja. Opisano zjawisko ubóstwa, jego uwarunkowania i związek z rynkiem pracy. Zaprezentowano informacje dotyczące pracy w szarej strefie i jej powiązań z rynkiem pracy, a także scharakteryzowano współczesne standardowe i niestandardowe formy zatrudnienia. W odniesieniu do zasadniczego problemu, czyli bezrobocia, opisano próby zapobiegania temu zjawisku w Unii Europejskiej, m.in. przedstawiono reformy polskich urzędów pracy. Opisano także koncepcję kontraktu psychologicznego i jego związku z rynkiem pracy. Uwagę poświęcono także kwestiom zróżnicowań na rynku pracy, w tym pracy kobiet i mężczyzn, pracowników młodych i tych w wieku 50+, oraz związkowi między osiągnięciami edukacyjnymi ludności w krajach UE a rynkiem pracy. Przyjrzano się zarówno wynagrodzeniom bezpośrednio związanym z rynkiem pracy, jak i wpływom takich czynników, jak: wolność gospodarcza, innowacyjność, łatwość prowadzenia biznesu czy kwestie podatkowe, na gospodarkę, przede wszystkim zaś na funkcjonowanie współczesnych rynków pracy. Istotnym przedmiotem rozważań są wszystkie Kluczowe Wskaźniki Rynku Pracy (KILM), według ostatniej, dziewiątej edycji klasyfikacji Międzynarodowej Organizacji Pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 40371 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu)
Książka przygotowana została z myślą o osobach, które interesuje wszystko, co ma istotny wpływ na ich warunki pracy i bytu i co może zarazem - poprzez naukowe poznanie - przyczynić się do lepszego zrozumienia otaczającej nas rzeczywistości gospodarczej, w następstwie zaś - także do adekwatnego i racjonalnego dostosowania się do niej czy też do inicjowania i realizowania pożądanych zmian. W szczególności jednak, z uwagi nie tylko na walory poznawcze i aplikacyjne, ale również dydaktyczne monografii, polecamy ją studentom i nauczycielom akademickim, menedżerom i pracownikom, politykom i związkowcom, jak również szerokiemu gronu zainteresowanych osób.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105264 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 111641 P (1 egz.)
Book
In basket
Koniec z pracą? / Anna Hildebrandt. - Warszawa : Difin, 2013. - 204, [2] : il. ; 23 cm
Publikacja jest analizą trudnego i wielowątkowego problemu funkcjonowania rynków pracy w środowisku integracyjnym UE. Problem ten dotyka różnych aspektów z pogranicza ekonomii, etyki, filozofii integracji i polityki społecznej, i z tego względu jest trudny do pełnego zbadania i dobrej oceny. Autorka w kompetentny sposób dokonała oceny doświadczeń UE w zakresie koordynacji zatrudnienia i rynków pracy. Przeprowadziła wartościowe badania empiryczne stopnia zróżnicowania rynków pracy i modeli społecznych w krajach członkowskich, wnosząc tym samym własny wkład do badań nad integracją rynków pracy w UE.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106865 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45283 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 41979 (1 egz.)
Book
In basket
W w sposób kompleksowy omówiono najważniejsze problemy i wyzwania europejskiej polityki społecznej. Proces tworzenia takiej polityki na poziomie UE dopiero się rozpoczął w ostatnich kilku latach, kiedy podjęto szereg działań mających zwalczać ubóstwo i wykluczenie społeczne oraz sprzyjać integracji społecznej i wzmocnieniu pozycji obywateli wszystkich krajów członkowskich UE. Przed kryzysem gospodarczym w całej UE ubóstwem zagrożonych było aż 80 mln osób. W europejski program walki z ubóstwem zaangażowana jest zarówno UE, jak i kraje członkowskie. Znalazło to wyraz w przyjętej w 2009 r. Strategii Lizbońskiej oraz nowej strategii UE "Europa 2020". Jednak ze względu na brak kompetencji UE w dziedzinie integracji społecznej obecne strategie integracji społecznej realizowane są za pomocą otwartej metody koordynacji. Omówiony w pracy Europejski Model Socjalny stanowi nadal przedmiot ożywionych dyskusji i kontrowersji. W publikacji przedstawiono także różne koncepcje europeizacji lub/i unionizacji polityki społecznej oraz zbyt powolną konwergencję systemów zabezpieczenia społecznego w UE. Sporo miejsca i uwagi poświęcono również funkcjonowaniu rynków pracy, strategiom zatrudnienia oraz prawnym aspektom regulacji rynku pracy. Szczegółowo omówiono też zmiany demograficzne we wszystkich krajach UE, które wymuszają odpowiednie przemiany w polityce rynku pracy wobec szybkiego kurczenia się europejskich zasobów siły roboczej. W końcowych częściach pracy przedstawiono działania krajów członkowskich i UE przeciw ubóstwu i wykluczeniu społecznemu, realizację strategii integracji społecznej oraz ocenę koordynacji w dziedzinie zabezpieczenia społecznego
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103589 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47317 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38176 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31737 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44275 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63184 P 4,3 (1 egz.)
Book
In basket
Celem książki jest służenie pomocą przede wszystkim studentom, interesującym się szeroko rozumianą problematyką rynku pracy. Może ona pozwolić im zrozumieć skomplikowanie współczesnych zasad rządzących rynkiem pracy - nie tylko po to, by zdobyć wiedzę potrzebną na studiach, ale także kompetencje ułatwiające poruszanie się na tym rynku. Wiele odniesień międzynarodowych w tej pracy, w szczególności dotyczących europejskiego rynku pracy, ma związek ze swobodą przepływu osób, pozwalającą szukać i znajdować pracę w dowolnym kraju UE i pomóc może w zorientowaniu się w sytuacji na konkretnych rynkach pracy w wybranych krajach unijnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 107839 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48915 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.)
Analiza empiryczna rynku pracy i uwarunkowań, w jakich przebiegają procesy determinujące niekorzystne relacje gospodarcze i społeczne, wywołane m.in. bezrobociem, wymaga stosowania określonych metod badawczych. Z uwagi na to duże znaczenie w prowadzeniu takich analiz nadaje się rzetelności identyfikowania przyczyn pozostawania w stanie bezrobocia, jego czasu trwania i także innych czynników specyficznych dla bezrobocia. Rzetelność badań z zakresu rynku pracy zależy w dużym stopniu od bazy informacyjnej dotyczącej tego rynku. W tym aspekcie podstawowe są dane pochodzące z indywidualnego zbioru danych Badań Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) oraz z bazy Banku Danych Regionalnych GUS oraz przy rozważaniach zagadnień w aspekcie międzynarodowym z bazy Eurostatu. Do tego rodzaju danych dostosowane bywają zazwyczaj nietypowe procedury numeryczne. Ich rozwinięcie, a przynajmniej odpowiednie zaadaptowanie ma istotne znaczenie z metodologicznego punktu widzenia dla właściwej specyfikacji różnych czynników charakteryzujących rynek pracy i rozpoznania niekorzystnych tendencji obserwowanych na tym rynku. W opracowaniu główna uwaga została skupiona na metodach i analizie rynku pracy, uwzględniających statystyczny sposób postrzegania zatrudnienia i bezrobocia w statystyczno-ekonometrycznym opisie formalnym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105917 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie / [Uniwersytet Łódzki])
Nierówne traktowanie ze względu na płeć i dyskryminacja kobiet na rynku pracy są uważane w krajach Unii Europejskiej za jeden z głównych problemów, o czym świadczą m.in. zapisy legislacyjne i strategie zmierzające do poprawy pozycji kobiet. Istotna jest zatem analiza sytuacji kobiet na rynku pracy Unii Europejskiej, co było celem badań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, których wstępne wyniki dotyczą lat 2002-2014. W monografii zaprezentowano w szczególności aktywność zawodową, modelowanie płac oraz obecność kobiet w kierownictwie. Interesujące wydają się zmiany aktywności na rynku pracy w krajach Unii Europejskiej po kryzysie, bowiem dotknął on przede wszystkim sektory mocno zmaskulinizowane. Ważnymi problemami są też bierność zawodowa i jej przyczyny, które poddano analizie. Modelowanie płac i badanie luki płacowej implikowanej płcią należą do podstawowych zagadnień, dlatego poświęcono im w publikacji sporo miejsca, poszukując czynników oddziałujących na oba zjawiska. Dostęp kobiet do stanowisk kierowniczych i rozważanie wpływu struktury managementu na sytuację finansową przedsiębiorstw jest natomiast stosunkowo nowym i godnym uwagi nurtem w badaniach rynku pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 41996 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 97654 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43819 (1 egz.)
Book
In basket
Przedstawione w publikacji problemy dotyczą szeroko rozumianej edukacji zawodowej w aspekcie przemian społeczno-gospodarczych dokonujących się w Polsce. Ilustruje ważne, podstawowe i aktualne dla pedagogiki pracy kwestie notowane w naszym kraju, w lokalnej a także szerszej - europejskiej oraz globalnej skali. Wyodrębnić można pięć zakresów prezentowanej problematyki: ogólne teoretyczne problemy, nawiązujące do historii bądź do współczesności oraz rysujących się prognoz; problemy rynku pracy w nawiązaniu do kształcenia zawodowego; zagadnienia gospodarki w powiązaniu z procesem kształcenia; wstępna orientacja zawodowa a także zawodoznawstwo; zagadnienia aktywizacji zawodowej. W pierwszej części zaakcentowano przede wszystkim wyznaczniki edukacji zawodowej w XXI wieku. Drugą grupę stanowią teksty nawiązujące do relacji: edukacja zawodowa - rynek pracy. Funkcjonowanie jednostki w warunkach zmieniającego się rynku pracy omówiono w następnej części opracowania. Całość uzupełniają rozważania dotyczące działań podejmowanych w okresie kształcenia "przedzawodowego" i "prozawodowego" oraz ich wpływu na proces edukacji zawodowej.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106285, 106284, 105817, 105816 (4 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39115 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32372 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44026 (1 egz.)
Book
In basket
Imigracja zarobkowa i jej wpływ na rynek pracy / Agnieszka Piekutowska. - Warszawa : CeDeWu, 2019. - 351 stron : wykresy ; 24 cm.
Migracje międzynarodowe niosą szereg konsekwencji dla państwa przyjmującego, a jednym z obszarów odczuwających skutki napływu obcokrajowców jest rynek pracy. W świetle ograniczonej skuteczności działań ukierunkowanych na zapewnianie równowagi na tym rynku, państwa mogą rozważać imigrację zarobkową. W związku z tym rodzą się zasadnicze pytania: • Jaki wpływ ma imigracja na wynagrodzenia krajowej siły roboczej? • Czy napływ imigrantów prowadzi do zwiększenia bezrobocia wśród krajowych zasobów pracy? • Czy imigracja jest skutecznym narzędziem w kontekście problemu z zaspokojeniem popytu na pracę ze strony krajowej siły roboczej? Celem podjętej analizy, która w części empirycznej odnosiła się do państw członkowskich Unii Europejskiej, była próba odpowiedzi na te ważne pytania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 41989 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110437 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49937 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39982 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32963 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46355 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65032 (1 egz.)
Book
In basket
Monografia zgłębia znaczenie migracji w życiu zawodowym człowieka. Empiryczną podstawę prezentowanego tomu stanowią wyniki badań prowadzonych w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę można jednocześnie traktować jako syntezę rozważań teoretycznych, stosowanych metod i wreszcie wyników badawczych dotyczących migracji. Migracja traktowana jest w pracy i jako zjawisko społeczne, o określonych uwarunkowaniach, przebiegu, zamierzonych i niezamierzonych konsekwencjach oraz jako zjawisko indywidualne, będącym istotnym składnikiem ludzkich losów, owych tytułowych "ścieżek zawodowych", a nawet szerzej całych ścieżek biograficznych migrantów.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105429 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38848 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44891 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64586 (1 egz.)
Book
In basket
Przełom XX i XXI wieku przyniósł wiele znaczących zmian w edukacji dorosłych ważnych z punktu widzenia rozwoju gospodarki i społeczeństwa. Książka ukazuje te zmiany, a zwłaszcza odnoszące się do celów, organizacji, form i metod kształcenia dorosłych - pracowników i bezrobotnych. Publikacja ukazuje organizację i funkcjonowanie edukacji ustawicznej dorosłych, głównie pracowników i osób bezrobotnych w Polsce. Uchwycenie i przedstawienie zmian, jakie dokonują się w przepisach prawnych, koncepcji, warunkach społeczno-ekonomicznych i organizacyjnych w obszarze edukacji dorosłych, pozwoli lepiej zrozumieć ich znaczenie dla dalszego rozwoju i doskonalenia kształcenia ustawicznego dorosłych zarówno w wymiarze osobniczym, jak i społeczno-gospodarczym.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103635 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47395 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 37619 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31239 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43729 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62804 (1 egz.)
Book
In basket
Doświadczenia innych państw pokazują, że imigracja przebiega niejako po ścieżkach, które są wydeptywane w pierwszym okresie przekształcenia się danego państwa w kraj atrakcyjny dla imigracji zarobkowej. Polska jest obecnie w sytuacji, kiedy może jeszcze skutecznie wytyczać ścieżki, po których będą w przyszłości przyjeżdżać do naszego kraju imigranci. Może przy tym uniknąć wielu popełnionych przez inne państwa błędów zarówno w stosowaniu instrumentów polityki imigracyjnej, jak i integracyjnej. Przedstawiona praca stanowi pod wieloma względami bardzo cenne, nowatorskie na polskim gruncie opracowanie, zawierające bogaty materiał empiryczny oraz wiele istotnych rozważań teoretycznych, a także cały szereg wartościowych, solidnie uzasadnionych rekomendacji dla praktyków kształtujących polską politykę imigracyjną.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106039 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38916 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45093 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64561 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again