Form of Work
Książki
(9)
Status
available
(32)
unavailable
(7)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(6)
Wypożyczalnia Chodzież
(8)
Czytelnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Czarnków
(7)
Wypożyczalnia Trzcianka
(4)
Czytelnia Trzcianka
(1)
Wypożyczalnia Złotów
(5)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(1)
Czytelnia Wągrowiec
(6)
Author
Bębas Sylwester
(1)
David Myriam
(1)
Falk Judit
(1)
Janicka Iwona
(1)
Jóźwiak Justyna
(1)
Kantowicz Ewa
(1)
Kolankiewicz Maria
(1)
Liberska Hanna
(1)
Malek-Yonan Vida
(1)
Marzec Helena
(1)
Rejzner Andrzej
(1)
Rączka Aleksandra
(1)
Sikorska Anna
(1)
Stelmaszuk Zofia Waleria
(1)
Szymanowska Zofia
(1)
Vincze Maria
(1)
Wiśniewski Czesław
(1)
Łuczyński Andrzej
(1)
Święcicka Hanna
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(2)
1970 - 1979
(1)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(8)
unknown (po)
(1)
Subject
Rodzina zastępcza
(9)
Dziecko
(5)
Rodzina
(5)
Wychowanie w rodzinie
(5)
Przemoc w rodzinie
(4)
Rozwód
(3)
Agresywność
(2)
Bezrobocie
(2)
Domy dziecka
(2)
Konkubinat
(2)
Małżeństwo
(2)
Opieka społeczna
(2)
Sieroctwo
(2)
Aborcja
(1)
Adopcja
(1)
Alkoholizm
(1)
Aspiracje edukacyjne
(1)
Aspiracje zawodowe
(1)
Bezpieczeństwo osobiste
(1)
Chorzy w rodzinie
(1)
Chrześcijaństwo
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Dzieciobójstwo
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Dziecko seksualnie wykorzystywane
(1)
Erotyzm
(1)
Eurosieroctwo
(1)
Eutanazja
(1)
Feminizm
(1)
Homoseksualizm
(1)
Internet
(1)
Izby dziecka
(1)
Kobieta
(1)
Kuratorzy (prawo)
(1)
Ludzie starzy
(1)
Migracje
(1)
Młodzież
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Nieletni przestępcy
(1)
Niepowodzenia szkolne
(1)
Odmienność kulturowa
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
(1)
Pogotowie opiekuńcze
(1)
Pornografia
(1)
Praca socjalna
(1)
Prawa dziecka
(1)
Prostytucja
(1)
Przemoc
(1)
Przemoc seksualna wobec dziecka
(1)
Przestępczość nieletnich
(1)
Przestępstwo komputerowe
(1)
Przywiązanie (psych.)
(1)
Psychologia rozwojowa
(1)
Relacje międzypokoleniowe
(1)
Religijność
(1)
Rodzicielstwo
(1)
Rodzina adopcyjna
(1)
Rodzina dysfunkcyjna
(1)
Rodzina niepełna
(1)
Rodzina zrekonstruowana
(1)
Samobójstwo
(1)
Samotne matki
(1)
Samotni ojcowie
(1)
Separacja (prawo)
(1)
Sieroctwo społeczne
(1)
Sieroctwo społeczne a socjalizacja
(1)
Sieroty
(1)
Socjalizacja a sieroctwo społeczne
(1)
Systemowa terapia rodzin
(1)
Terapia rodzinna
(1)
Uczniowie
(1)
Wielokulturowość
(1)
Więź rodzinna
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Zachowanie
(1)
Zakłady poprawcze i wychowawcze
(1)
Zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu
(1)
Życie seksualne
(1)
Subject: time
1989-
(2)
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
2001-
(1)
2001-0
(1)
Genre/Form
Podręczniki
(1)
9 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 85078, 85077 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 40740 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 32625 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 39044 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 56371 P 4,2 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 05761 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 09035 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 9788 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46192 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 61397 P 4,2 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 7 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 113470 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 40748 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 41281 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 29417 (1 egz.)
Czytelnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 29053 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 39062 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62313 P 4,2 (1 egz.)
Book
In basket
Rozwijamy się i jesteśmy kształtowani w rodzinie. Doświadczenia z niej wyniesione - dobre lub złe - wywierają niezatarty wpływ na nasze życie. By zrozumieć drugiego człowieka, odwołujemy się do jego historii rodzinnej. Żadnej sferze naszej egzystencji nie przypisujemy tak wielkiego znaczenia, jak życiu rodzinnemu. A jednak odpowiedź na pozornie proste pytanie: czym właściwie jest rodzina?, nie jest łatwa, zwłaszcza współcześnie. Obserwujemy różnorodność form życia rodzinnego, wielość problemów, z jakimi zmagają się systemy rodzinne. Zespół znakomitych polskich familiologów przygotował podręcznik, którego celem jest usystematyzowanie współczesnej wiedzy na temat rodziny. Znajdą w nim Państwo informacje na temat: · funkcjonowania systemu rodzinnego - funkcji i ról rodzinnych, komunikacji i narracji rodzinnych, więzi, transmisji międzypokoleniowej · nietradycyjnych form życia rodzinnego - rodzin zrekonstruowanych, adopcyjnych, wielokulturowych i innych · problemów życia rodzinnego - choroby w systemie rodzinnym, problemów prokreacyjnych, przemocy · współczesnych nurtów w terapii rodziny, rytuałów rodzinnych, pozytywnej psychologii rodziny. Walorem tej monografii jest to, że stanowi ona nowe spojrzenie na różne problemy życia rodzinnego z perspektywy współcześnie zachodzących przemian społecznych oraz to, że w polskiej literaturze psychologicznej niewiele jest opracowań tak wieloaspektowo traktujących współczesne problemy życia rodzinnego. Z recenzji prof. Teresy Rostowskiej
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 109072 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently on loan: sygn. 49490 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 39832 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 32752 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46037 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64673 P 5,3 (1 egz.)
Book
In basket
W swojej najnowszej książce Ewa Kantowicz porusza tematykę pracy socjalnej. Dziedzina ta, jako zawód posiadająca długą tradycję i rozpoznawalna, jest jednak stosunkowo nowa jako oddzielna nauka. Wymaga więc wnikliwego i obszernego opisu. Autorka podejmuje się tego zadania, przedstawiając w swojej publikacji szeroki wachlarz powiązań, inspiracji i kwestii, jakie obejmuje współczesna praca socjalna. Choć rozważania skupiają się przede wszystkim na sytuacji w Polsce, nie są ograniczone tylko do kraju. Przyjęta perspektywa uwzględnia również odniesienia i porównania do tego, jak przedstawiają się poruszane kwestie np. w Europie Zachodniej. Wśród zawartych w ośmiu rozdziałach (każdy poświęcony jest innemu zagadnieniu) dociekaniach pojawiają się problemy takie jak: współczesne rozumienie, zakres i wymagania pracy socjalnej oraz jej relacje z innymi naukami humanistycznymi i społecznymi (zwłaszcza pedagogiką); motywacje, uzasadnienia ideowe i prawne działań podejmowanych w ramach pracy socjalnej; wymagania edukacyjne, jakie musi spełniać pracownik socjalny i cechy charakteru, które powinien posiadać, aby dobrze realizować swoje zadania; nowa profesja - asystent rodziny i wiele innych. Poruszane są również związane z pracą socjalną kwestie, wśród których można wymienić ochronę dziecka i standardy w niej stosowane, działania prowadzone na rzecz tzw. rodzin ryzyka, pracę z bezrobotnymi czy edukację ludzi starszych. Analizowanej problematyce towarzyszy rys historyczny, przedstawiający najważniejsze zmiany, jakie zachodziły w dziejach wybranych zagadnień, dopełniający w ten sposób publikację i nadający jej kompleksowy charakter.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108109 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49011 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39446 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33245 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 7 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 101118/cz.3, 101117/cz.3 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46160 (1 egz.)
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46556 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37174 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 30885 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43589 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62296 P 4,4 (1 egz.)
Book
In basket
Książka doskonale wpisuje się w aktualną dyskusję na temat zagrożeń rodziny. Publikacja stanowi próbę odpowiedzi na współczesne pytania dotyczące rodziny patologicznej i dysfunkcyjnej. Skoncentrowano się w niej na takich zagrożeniach jak: migracje rodziców, eurosieroctwo, bezrobocie i inne. Analizowana problematyka jest aktualna i niezwykle przydatna dla grona pedagogów, psychologów i osób zajmujących się szeroko rozumianą troską o rodzinę. Praca ma wartość poznawczą, ponieważ jest opracowaniem interdyscyplinarnym, a autorzy: pedagodzy, psycholodzy, socjolodzy i prawnicy prezentują spore doświadczenie badawcze. Ich znajomość problemów oparta jest także o doświadczenie praktyczne. Sama problematyka rodziny i zmian, także patologicznych, w jej funkcjonowaniu jest wyzwaniem szczególnie aktualnym w ponowoczesnym świecie. Z recenzji prof. UKSW dr. hab. Zdzisława Majchrzyka.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 109646 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently on loan: sygn. 47831 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 39302 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64273 P 5,6 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again