Form of Work
Książki
(22)
Publikacje naukowe
(2)
Status
available
(63)
unavailable
(5)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(11)
Czytelnia Piła
(1)
Wypożyczalnia Chodzież
(10)
Czytelnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Czarnków
(13)
Wypożyczalnia Trzcianka
(9)
Czytelnia Trzcianka
(1)
Wypożyczalnia Złotów
(12)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(5)
Czytelnia Wągrowiec
(6)
Author
Winiarz Jan
(4)
Krajewska Beata
(3)
Andrzejewski Marek
(1)
Bernini Stefania
(1)
Braun Katarzyna
(1)
Bębas Sylwester
(1)
Błeszyński Jacek Jarosław
(1)
Dunajska Anna
(1)
Flisek Aneta
(1)
Gilarska-Pasek Angelika
(1)
Jóźwiak Justyna
(1)
Kobes Paweł
(1)
Kocik Magdalena
(1)
Kolankiewicz Maria
(1)
Kwaśniewska Agnieszka
(1)
Leś Ewa
(1)
Liberska Hanna
(1)
Lisowski Adam
(1)
Luberadzka-Gruca Joanna
(1)
Malina Alicja
(1)
Marzec Helena
(1)
Rejzner Andrzej
(1)
Suwalska-Barancewicz Dorota
(1)
Walancik-Ryba Karolina
(1)
Wiśniewski Czesław
(1)
Wojtasińska Edyta
(1)
Zmarzlik Jolanta
(1)
Łapiński Andrzej
(1)
Year
2010 - 2019
(11)
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(2)
1980 - 1989
(2)
1970 - 1979
(2)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(22)
Language
Polish
(22)
Subject
Rodzina zastępcza
(22)
Dziecko
(9)
Kuratorzy (prawo)
(9)
Prawo rodzinne
(8)
Rodzina
(6)
Małżeństwo
(5)
Opieka społeczna
(5)
Adopcja
(4)
Alimenty
(4)
Młodzież
(3)
Pedagogika opiekuńcza
(3)
Pedagogika resocjalizacyjna
(3)
Alkoholizm
(2)
Asystenci rodzin
(2)
Bezrobocie
(2)
Dziecko seksualnie wykorzystywane
(2)
Eurosieroctwo
(2)
Kobieta
(2)
Konkubinat
(2)
Młodzież trudna
(2)
Nieletni przestępcy
(2)
Ośrodki przystosowania społecznego
(2)
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
(2)
Polski Czerwony Krzyż (PCK)
(2)
Prawa dziecka
(2)
Przemoc w rodzinie
(2)
Rozwód
(2)
Samobójstwo
(2)
Samotne matki
(2)
Sieroctwo
(2)
Stowarzyszenie "MONAR"
(2)
Terapia zajęciowa
(2)
Wychowanie w rodzinie
(2)
Zakłady poprawcze i wychowawcze
(2)
Aborcja
(1)
Agresywność
(1)
Aspiracje edukacyjne
(1)
Aspiracje zawodowe
(1)
Astma oskrzelowa
(1)
Atrakcyjność interpersonalna
(1)
Autoprezentacja
(1)
Bezpieczeństwo osobiste
(1)
Chrześcijaństwo
(1)
Ciało ludzkie
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Domy dziecka
(1)
Domy samotnej matki
(1)
Dwujęzyczność
(1)
Dzieciobójstwo
(1)
Dziecko maltretowane
(1)
Ekspertyza (prawo)
(1)
Eutanazja
(1)
Fani
(1)
Homoseksualizm
(1)
Imiona osób
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Internet
(1)
Interwencja kryzysowa (psychologia)
(1)
Izby dziecka
(1)
Kara (prawo)
(1)
Kariera
(1)
Kluby
(1)
Kobieta ciężarna
(1)
Ludzie starzy
(1)
Macierzyństwo
(1)
Mediacja (prawo)
(1)
Motywacja
(1)
Mężczyzna
(1)
Młodociane matki
(1)
Naprotechnologia
(1)
Nauczyciele
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Niepełnosprawni umysłowo
(1)
Niepowodzenia szkolne
(1)
Niepłodność kobieca
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Obraz własnego ciała
(1)
Odpowiedzialność karna
(1)
Ośrodki preadopcyjne
(1)
Oświata
(1)
Pedagogika penitencjarna
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Piecza zastępcza
(1)
Pogotowie opiekuńcze
(1)
Polityka społeczna
(1)
Pornografia
(1)
Postępowanie w sprawach nieletnich
(1)
Praca
(1)
Praca socjalna
(1)
Praca społeczna
(1)
Pracoholizm
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Prostytucja
(1)
Prostytucja dziecięca
(1)
Prostytucja nieletnich
(1)
Przemoc seksualna wobec dziecka
(1)
Przestępczość nieletnich
(1)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(1)
Przestępstwo komputerowe
(1)
Subject: time
1989-2000
(5)
2001-
(5)
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Genre/Form
Monografia
(1)
Poradniki
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
Edukacja i pedagogika
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
22 results Filter
Book
In basket
(Biblioteka RPD.)
Dziecko, które trafia do rodziny zastępczej, często ma za sobą traumatyczne przeżycia przemocy i doświadczenia zerwanych więzi. Rodzice zastępczy i profesjonaliści potrzebują wiedzy i narzędzi, aby skutecznie je wspierać. Odpowiedzią na te potrzeby jest Kodeks Bezpiecznej Opieki. Stworzyły go wspólnie Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej i Fundacja Dzieci Niczyje oraz Fundacja Przyjaciółka i Stowarzyszenie Jedno Serce. Kodeks wydało Biuro Rzecznika Praw Dziecka. Inicjatywa została objęta honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Adresatami Kodeksu Bezpiecznej Opieki są przede wszystkim rodzice zastępczy, członkowie ich rodzin oraz profesjonaliści, którzy ich wspierają. Zostały w nim zebrane zasady, którymi powinni się kierować, aby dziecko w nowej rodzinie było bezpieczne. Kodeks jest nie tylko kompendium „dobrych praktyk” w codziennym życiu rodziny zastępczej, ale także swego rodzaju poradnikiem, jak wspierać dziecko powierzone i jego potencjał, jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami, które są wyzwaniem dla każdej takiej rodziny. Rodzice zastępczy mogą czuć się osamotnieni i bezradni wobec problemów dzieci. Brak wsparcia w takich sytuacjach może skutkować oddaniem przyjętego dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej czy rozpadem małżeństwa rodziców zastępczych. Kodeks jest odpowiedzią na potrzeby środowiska związanego z rodzinną opieką zastępczą. W Kodeksie znajdują się informacje nt. rodzajów zagrożeń wobec dziecka, wskazówki jak je chronić i wspierać w rozwoju oraz jak ułatwić mu odnalezienie się w nowym środowisku. Autorki kładą nacisk nie tylko na rolę rodziców zastępczych, ale także koordynatorów i pracowników socjalnych. Kodeks odnosi się także do sytuacji dzieci biologicznych rodziców zastępczych, które w Polsce są najczęściej niezauważane w systemie.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 111072, 111071, 111070 (3 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 50723, 50722 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40326, 40325, 40324 (3 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33306, 33305, 33304 (3 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46682, 46681, 46680 (3 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65212 P 4,3 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 96298, 96297 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 35727 (1 egz.)
Book
In basket
Niniejsza publikacja powstała w odpowiedzi na potrzebę wyjaśnienia nowych zagadnień, które wprowadziła w 2012 roku ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wielu opiekuów zastępczych i osoby ich wspierające zgłaszają się do Stowarzyszeia Interwencji Prawnej z prośbą o pomoc w codziennych problemach, jakie napotykają w swojej pracy z dziećmi pozbawionymi opieki swoich biologicznych rodziców.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 109443 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45408 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 25505 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 17422, 17421, 17263 (3 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 22376 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 33787 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 75549, 75548 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 38502 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 10611 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 14844 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 31976 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 19890 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 12649 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 18733 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 26930 (1 egz.)
Book
In basket
Z recenzji: "… monografia dotyczy problematyki, która spotkała się z niewielkim zainteresowaniem piśmiennictwa. Istniejące publikacje z zakresu prawa pochodzą z reguły z okresu sprzed wejścia w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej lub też dotyczą głównie zagadnień pedagogiczno-psychologicznych. Nie budzi moim zdaniem wątpliwości potrzeba opublikowania recenzowanej monografii, która umiejętnie łączy zagadnienia teoretyczne z praktycznymi". dr hab. Grzegorz Jędrek, prof. UKSW
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 52360 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 35141 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 48506 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 07706 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 12159, 12158 (2 egz.)
Book
In basket
Publikacja dotyczy dzieci pozbawionych pieczy naturalnych rodziców, a także podmiotów świadczących pomoc społeczną, wsparcie i pieczę zastępczą. Jest w niej mowa o ośrodkach o solidnym instytucjonalnym kształcie oraz instytucjach tworzonych współcześnie wobec nowych potrzeb społecznych. (ks. prof. Piotr Krakowiak) Książka Beaty Krajewskiej […] stać się może podstawowym źródłem informacji dla osób zainteresowanych instytucjami z obszaru wsparcia, pomocy społecznej i pieczy zastępczej. (prof. Andrzej Ładyżyński)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 48494 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31331 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43843 (1 egz.)
Book
In basket
Celem opracowania jest przybliżenie wiedzy na temat zadań instytucji wsparcia dziecka i rodziny przede wszystkim na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa, ponieważ perspektywa pedagogiczna ich funkcjonowania jest osadzona w realiach wyznaczonych przez ustawodawcę. Zawarte w aktach prawnych wiadomości dotyczące poszczególnych instytucji mają przy tym charakter elementarny, natomiast ich znajomość wśród pedagogów nie wydaje się powszechna. Dlatego też do przygotowania tej pracy posłużyły źródła prawa oraz możliwie szeroki zakres ogólnych publikacji pedagogicznych, w których opisano poszczególne instytucje wsparcia dziecka i rodziny. Niezwykle przydatne okazały się encyklopedie i słowniki oraz opracowania podręcznikowe na temat subdyscyplin pedagogicznych. Cennym źródłem wiedzy były także prace poświęcone poszczególnym instytucjom. Z uwagi na to, że książka przedstawia zagadnienia podstawowe dotyczące tytułowej problematyki, nie sięgnięto do opracowań szczegółowych na temat poszczególnych podmiotów wsparcia dziecka i rodziny.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104630 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37937 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31540 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43732 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 95309 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently on loan: sygn. 40762 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 32655 (1 egz.)
Czytelnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 29084 P (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 55803 P 4,2 (1 egz.)
Book
In basket
Z uwagi na swój złożony charakter zagadnienie demoralizacji i przestępczości nieletnich pozostaje w sferze zainteresowań badaczy wielu dyscyplin naukowych. Nie da się bowiem ograniczyć rozważań nad tym, niestety wciąż narastającym problemem, do sfery prawnokarnej czy też wyłącznie pedagogicznej. Z tego powodu publikacja poświęcona problematyce demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz prawnemu systemowi przeciwdziałania tym zjawiskom stanowi klasyczny przykład rozważań o charakterze kryminologicznym nad patologicznymi zachowaniami nieletnich, ich źródłami i sposobami ich przezwyciężenia. Książka ta stanowi niejako próbę włączenia się w żywą dyskusję o poszukiwaniu skutecznego panaceum na naganne postawy nieletnich, co wydaje się być nabierać dodatkowej doniosłości w kontekście podejmowanych prób zmiany obecnego ustawodawstwa dotyczącego nieletnich.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104595 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44616 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65573 (1 egz.)
Book
In basket
Książka doskonale wpisuje się w aktualną dyskusję na temat zagrożeń rodziny. Publikacja stanowi próbę odpowiedzi na współczesne pytania dotyczące rodziny patologicznej i dysfunkcyjnej. Skoncentrowano się w niej na takich zagrożeniach jak: migracje rodziców, eurosieroctwo, bezrobocie i inne. Analizowana problematyka jest aktualna i niezwykle przydatna dla grona pedagogów, psychologów i osób zajmujących się szeroko rozumianą troską o rodzinę. Praca ma wartość poznawczą, ponieważ jest opracowaniem interdyscyplinarnym, a autorzy: pedagodzy, psycholodzy, socjolodzy i prawnicy prezentują spore doświadczenie badawcze. Ich znajomość problemów oparta jest także o doświadczenie praktyczne. Sama problematyka rodziny i zmian, także patologicznych, w jej funkcjonowaniu jest wyzwaniem szczególnie aktualnym w ponowoczesnym świecie. Z recenzji prof. UKSW dr. hab. Zdzisława Majchrzyka.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 109646 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47831 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 39302 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64273 P 5,6 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 7 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 101118/cz.3 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46160 (1 egz.)
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46556 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37174 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 30885 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43589 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62296 P 4,4 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again