Form of Work
Książki
(11)
Status
available
(38)
unavailable
(5)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(8)
Wypożyczalnia Chodzież
(7)
Czytelnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Czarnków
(5)
Wypożyczalnia Trzcianka
(5)
Czytelnia Trzcianka
(1)
Wypożyczalnia Złotów
(9)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(2)
Czytelnia Wągrowiec
(5)
Author
Wasilewska-Ostrowska Katarzyna Maria
(2)
Apanel Danuta
(1)
Badora Sylwia
(1)
Białobrzeska Katarzyna
(1)
Biernat Tomasz
(1)
Borawska-Kalbarczyk Katarzyna
(1)
Dołęgowska Beata
(1)
Dołęgowski Wiesław
(1)
Jaworska Anetta
(1)
Jóźwiak Justyna
(1)
Karpińska Anna
(1)
Kurkowski Cezary
(1)
Malinowski Jan Adam
(1)
Pilch Tadeusz
(1)
Piorunek Magdalena
(1)
Rejzner Andrzej
(1)
Róg Anna
(1)
Sosnowski Tomasz
(1)
Stelmaszuk Zofia Waleria
(1)
Zięba-Kołodziej Beata
(1)
Year
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(1)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Subject
Rodzina zastępcza
(11)
Opieka społeczna
(6)
Dziecko
(5)
Rodzina
(5)
Marginalizacja społeczna
(4)
Wychowanie w rodzinie
(4)
Alkoholizm
(3)
Wsparcie społeczne
(3)
Wykluczenie społeczne
(3)
Adopcja
(2)
Domy dziecka
(2)
Młodzież trudna
(2)
Niepowodzenia szkolne
(2)
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
(2)
Prostytucja
(2)
Rozwód
(2)
Ubóstwo
(2)
Agresywność
(1)
Aktywizacja zawodowa
(1)
Arteterapia
(1)
Asystenci rodzin
(1)
Bezrobocie
(1)
Chorzy przewlekle
(1)
Cyganie
(1)
Demokracja
(1)
Dorosłe dzieci alkoholików
(1)
Dyskryminacja
(1)
Dzieciobójstwo
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Dziecko seksualnie wykorzystywane
(1)
Dziecko trudne
(1)
Dziecko ulicy
(1)
Dziecko wiejskie
(1)
Dziecko z FAS
(1)
Dziecko z zespołem Downa
(1)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Integracja społeczna
(1)
Inteligencja (psychol.)
(1)
Internet
(1)
Izby dziecka
(1)
Jąkanie
(1)
Koalkoholizm
(1)
Kobieta
(1)
Kuratorzy (prawo)
(1)
Liberalizm
(1)
Ludzie starzy
(1)
Macierzyństwo
(1)
Małżeństwo
(1)
Migracje
(1)
Młodzież
(1)
Nauczyciele zawodu
(1)
Nałóg
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Nieletni przestępcy
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Niepełnosprawni umysłowo
(1)
Niepubliczny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy (Otwock)
(1)
Ochotnicze Hufce Pracy
(1)
Odmienność kulturowa
(1)
Ojcostwo
(1)
Osoby bezdzietne
(1)
Osoby w wieku starszym
(1)
Palenie tytoniu
(1)
Partyworking
(1)
Patologia społeczna
(1)
Pedagodzy społeczni
(1)
Pedagodzy szkolni
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Poczucie bezpieczeństwa
(1)
Pogotowie opiekuńcze
(1)
Pograniczne zaburzenie osobowości
(1)
Poradnictwo
(1)
Pornografia
(1)
Prawa dziecka
(1)
Program "Młodzież w Działaniu"
(1)
Przemoc
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Przemoc w szkole
(1)
Przestępczość nieletnich
(1)
Rodzina dysfunkcyjna
(1)
Rodzina niepełna
(1)
Rodzina wielodzietna
(1)
Rynek pracy
(1)
Rzeczywistość wirtualna
(1)
Socjalizacja
(1)
Sponsoring
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Sprawiedliwość społeczna
(1)
Starość
(1)
Subkultura
(1)
Tolerancja
(1)
Tutoring
(1)
Uczniowie
(1)
Umuzykalnianie
(1)
Wolontariusze
(1)
Zachowanie
(1)
Zakłady poprawcze i wychowawcze
(1)
Subject: time
2001-
(2)
1989-2000
(1)
Subject: place
Otwock (woj. mazowieckie)
(1)
Pomorskie, województwo (od 1999)
(1)
Słupsk (woj. pomorskie)
(1)
Ustka (woj. pomorskie)
(1)
11 results Filter
Book
In basket
(Problemy Pracy Socjalnej)
Praca zbiorowa "Rodzina w pracy socjalnej - aktualne wyzwania i rozwiązania" pod redakcją Tomasza Biernata, Jana A. Malinowskiego i Katarzyny M. Wasilewskiej-Ostrowskiej składa się z czterech części. Każda z nich poświęcona jest aktualnym pytaniom, na które Autorzy zawartych w książce tekstów udzielają interesujących poznawczo i praktycznie odpowiedzi. I tak w części pierwszej pt. Rodzina w pracy socjalnej - aktualne dylematy aksjologiczne i teoretyczne zamieszczono artykuły, które dotyczą ważnych aspektów pracy socjalnej z rodziną. Część druga książki ukazuje aktualne wyzwania praktyczne i rozwiązania pracy socjalnej z rodziną. Zamieszczone w niej artykuły koncentrują się wokół pytania, jak pracować z rodziną? Tradycyjnym obszarem pracy socjalnej są rodziny zastępcze. Dla każdego dziecka rodzina jest najważniejszym środowiskiem wychowania i socjalizacji, miejscem, gdzie zaspokajane są potrzeby, zarówno materialne, jak i duchowe jej członków. Czasem jednak, z różnych powodów rodzina nie jest w stanie należycie wypełniać swych funkcji. Wówczas pomocne staje się wsparcie rodzinnych form pieczy zastępczej, którym poświęcono część trzecią książki. Ostatnia część książki zatytułowana Konteksty empiryczne pracy socjalnej z rodziną zawiera pięć rozdziałów. Znaczenie podjętej w książce zagadnień podkreślają jej recenzenci, którzy w swoich opiniach m.in. stwierdzają: - "Jak pokazują dobitnie poszczególne teksty recenzowanego zbioru, podejmując temat rodziny w pracy socjalnej, mamy możliwość dotknięcia właściwie wszystkich aspektów pracy socjalnej. (.) Mimo że teksty składające się na pracę zbiorową są dosyć zróżnicowane co do ich 'głębi' teoretycznej, obudowania w najnowszą literaturę przedmiotu, sposobu narracji, itd., wszystkie one spełniają niezbędne kryteria do ich publikacji" [Prof. dr hab. Krzysztof Piątek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu]; - "Recenzowana książka jest (.) udaną próbą połączenia teorii z rozwiązaniami praktycznymi, których poszukują pracownicy socjalni. Namysł teoretyczny i analizy podejmowanych, czy proponowanych działań w obszarze pracy socjalnej z rodziną, dla rodziny i w rodzinie, znajdujące się w prezentowanej publikacji dostarczają interesującego materiału dla debat akademickich oraz zajęć praktycznych ze studentami kierunku praca socjalna. (.) Zawartość merytoryczna przedstawionej do recenzji książki rodzi refleksję dotyczącą różnorodności podejścia do problematyki rodziny, która w naukach społecznych, a zwłaszcza w pedagogice, ma swoje znaczące miejsce. Wydawać by się mogło, że o rodzinie już wszystko zostało napisane, tymczasem oceniana publikacja wskazuje nowe możliwości odkrywania środowiska rodzinnego i jego wspomagania" [Dr hab. Halina Guzy-Steinke, profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65198 (1 egz.)
Book
In basket
Niniejsza publikacja jest ważnym dyskursem naukowym w czasach rozpowszechnionej kultury indywidualizmu. Redaktor Magdalena Piorunek stawia pytania o stan, uwarunkowania i możliwości pomocy psychopedagogicznej, pomocy socjalnej, zinstytucjonalizowanego poradnictwa, pomocy związanej z terapią, rehabilitacją i kryzysami w życiu człowieka. Zadaje bardzo istotne pytania o to, kto, co i na ile kreuje współczesne doświadczane i praktykowane scenariusze biograficzne Polaków i dlaczego brak jest ogólnopolskich badań empirycznych w tym zakresie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently on loan: sygn. 49257 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45996 (1 egz.)
Book
In basket
W publikacji Autorzy omówili, jak pracować w pomocy społecznej z osobą uzależnioną i jej rodziną, a w szczególności: wyjaśnili istotę uzależnienia, przedstawili wybrane problemy, na jakie może napotkać pracownik socjalny w pracy z uzależnioną osobą i jej rodziną, opisali profilaktykę uzależnień - jako przykład usług socjalnych.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 109094 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently on loan: sygn. 49258 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39653 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32771 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46036 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
All copies are currently on loan: sygn. 64801 P 1,6 (1 egz.)
Book
In basket
Książka ukazuje drugą, ciemniejszą stronę adopcji i procedur adopcyjnych przeprowadzanych przez niektóre ośrodki adopcyjne w Polsce. Opisuje trudne sytuacje dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej, czyli w domach małego dziecka, wielofunkcyjnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Pokazuje mechanizmy pracy ośrodków, oparte o procedury wypracowane jeszcze w czasach PRL-u, instrumentalne traktowanie przez nie, tak dzieci, jak i przyszłych rodziców adopcyjnych. Odsłania kulisy przeprowadzanych, czasami szokujących, procedur adopcyjnych służących do wykazania sukcesów statystycznych, żonglowanie prawem, biurokrację, opieszałość w podejmowaniu decyzji , miast działania w imię szeroko pojętego dobra dziecka. Prezentuje niezdrową rywalizację pomiędzy ośrodkami i dążenie do ograniczenia możliwości działania "konkurencji", a przecież dziecko to nie lalka, rzecz, przypadek statystyczny, tylko człowiek. Mały, ale człowiek. Dzieci, których losy zostały opisane w tej publikacji, mają często bagaż przeżyć, który dorosłemu ciężko byłoby udźwignąć.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 107858 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45616 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 7 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 113470 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 40748 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 41281 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 29417 (1 egz.)
Czytelnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 29053 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 39062 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62313 P 4,2 (1 egz.)
Book
In basket
Tom poświęcony został m.in. zagadnieniom związanym z analizą zagrożeń w kontekście środowiska wychowawczego, jakim jest rodzina. Zaprezentowano różne stanowiska dotyczące przemian struktury współczesnej rodziny, jak też pełnienia przez nią przypisanych jej funkcji. W tomie znalazły się również teksty traktujące o braku poczucia bezpieczeństwa, w szerokim tego słowa znaczeniu, dotyczące okresu dzieciństwa i dorastania, a w szczególności kryzysu autorytetów, wartości, buntu młodych ludzi w odniesieniu do ładu społecznego oraz budowaniu przez nich wizji świata opartej na wzorcach kultury masowej.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106864 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48584 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32400 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45292 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently on loan: sygn. 64577 (1 egz.)
Book
In basket
Oddana do rąk Czytelnika książka stanowi wieloaspektowe opracowanie dotyczące zagadnień wykluczenia społecznego. Poruszane w tej pracy obszary wykluczenia obejmują problematykę ekskluzji społecznej dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych. Jednym ze spójników wszystkich siedmiu wyodrębnionych w książce rozdziałów jest problematyka kształcenia i wychowania, stanowiąca w przypadku wadliwości tych oddziaływań czynnik marginalizujący bądź też (jak w przypadku osób niepełnosprawnych) element skutecznych działań inkluzyjnych.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110064 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 45993 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64668 P 4,3 (1 egz.)
Book
In basket
Jest to 25 opracowań na temat najbardziej palących problemów współczesnej rzeczywistości społecznej i pedagogicznej. Powstało obszerne kompendium wiedzy pod redakcją wybitnego pedagoga społecznego prof. Tadeusza Pilcha, który zaprosił do grona autorów - profesorów i pracowników naukowych z uczelni pedagogicznych z całej Polski. Wśród autorytetów, którzy zabrali głos są profesorowie: Barbara Kromolicka, Ewa Jarosz, Wioleta Danilewicz, Bogusław Śliwerski, Bożena Matyjas i wielu innych. Jako motto redaktorzy naukowi tej monografii zbiorowej przyjęli znane słowa Korczaka: "Nie wolno zostawiać świata takim, jaki jest." Wydźwięk tego tomu jest na wskroś humanistyczny - z troski o rzeczywistość społeczną pedagodzy społeczni upominają się o wartości zagrożone we współczesnym świecie. Publikacja powstała również z okazji V Zjazdu Pedagogów Społecznych, o których historii pisze w tomie prof. Wiesław Theiss.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108009 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49169 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45626 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64643 P 4,3 (1 egz.)
Book
In basket
(Engram)
Publikacja jest rzetelnym kompendium wiedzy dotyczącej różnego rodzaju aspektów związanych z edukacją. Redaktorkom udało się bardzo zróżnicowane pod względem poziomu merytorycznego i tematycznego artykuły uporządkować, oddając czytelnikowi do dyspozycji spójną, logiczną całość. W ten sposób powstała niezwykle interesująca publikacja, po którą powinni sięgnąć zarówno naukowcy zajmujący się w swej pracy edukacją, jak i wychowawcy. Autorzy zamieszczonych artykułów dają bowiem wiele odpowiedzi na trudne pytania związane z teraźniejszością i przyszłością edukacji. Odkrywają przed czytelnikiem całe spektrum nadziei, ale i wątpliwości dotyczących różnego rodzaju zjawisk dotykających nie tylko polską edukację, a będących konsekwencją przemian cywilizacyjnych. Nie ma żadnych wątpliwości, że książka stanowi ważne wydarzenie wydawnicze i naukowe. Dzięki pracy Redaktorek, książka ma swoją duszę, a logika, trafność doboru kolejności artykułów, jak i merytoryczna zawartość zapewnia wysoki status poznawczy publikacji. [z recenzji wydawniczej ks. prof. dr hab. Janusza Mastalskiego]
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104903 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48310 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38962 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31762 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44435 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 7 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 101118/cz.3 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46160 (1 egz.)
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46556 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37174 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 30885 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43589 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62296 P 4,4 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again