Form of Work
Książki
(10)
Status
available
(26)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(7)
Wypożyczalnia Chodzież
(3)
Wypożyczalnia Czarnków
(4)
Wypożyczalnia Trzcianka
(2)
Wypożyczalnia Złotów
(6)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(4)
Czytelnia Wągrowiec
(2)
Author
Brągiel Józefa
(2)
Garbula-Orzechowska Joanna
(1)
Górnicka Beata
(1)
Kaniok Przemysław Eugeniusz
(1)
Kawula Stanisław
(1)
Klinik Anna
(1)
Kokot Katarzyna
(1)
Kurcz Alicja
(1)
Muszyński Wojciech
(1)
Pilch Tadeusz
(1)
Sawczuk Wiktor
(1)
Sosnowski Tomasz
(1)
Zakrzewska Aldona
(1)
Łaciak Beata
(1)
Ładyżyński Andrzej
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(2)
1970 - 1979
(1)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(8)
unknown (po)
(2)
Subject
Wychowanie w rodzinie
(8)
Rodzina wiejska
(7)
Dziecko
(5)
Rodzina
(5)
Dziecko niepełnosprawne
(3)
Dziecko wiejskie
(3)
Kobieta
(2)
Niedostosowanie społeczne
(2)
Niepełnosprawni
(2)
Rodzina niepełna
(2)
Socjalizacja
(2)
Wolontariusze
(2)
Wykluczenie społeczne
(2)
Agresywność
(1)
Autyzm
(1)
Bezrobocie
(1)
Bóg
(1)
Chorzy w rodzinie
(1)
Cyganie
(1)
Diabeł
(1)
Domy dziecka
(1)
Domy pomocy społecznej
(1)
Dorosłe dzieci rozwiedzionych rodziców
(1)
Dyskryminacja
(1)
Dziecko chore przewlekle
(1)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(1)
Dziecko niewidome
(1)
Dziecko ulicy
(1)
Edukacja zdrowotna
(1)
Egzaminy gimnazjalne
(1)
Emigracja zarobkowa
(1)
Erotyzm
(1)
Eurosieroctwo
(1)
Gender mainstreaming
(1)
Gimnazja
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Internet
(1)
Islam
(1)
Kara (psychol.)
(1)
Katolicyzm
(1)
Kobieta wiejska
(1)
Kolektywizacja rolnictwa
(1)
Komunikacja interpersonalna
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kształcenie integracyjne
(1)
Marcelina Darowska
(1)
Marginalizacja społeczna
(1)
Małżeństwo
(1)
Merkantylizm
(1)
Miasta
(1)
Mieszkania
(1)
Migracje
(1)
Moda dziecięca
(1)
Muzykoterapia
(1)
Mężczyzna
(1)
Młodzież
(1)
Młodzież niepełnosprawna
(1)
Nagrody
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Niepełnosprawni umysłowo
(1)
Niepełnosprawność
(1)
Odmienność kulturowa
(1)
Odrzucenie rówieśnicze
(1)
Opieka społeczna
(1)
Osoby w wieku starszym
(1)
Patologia społeczna
(1)
Pedagogika rodziny
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Praca młodocianych
(1)
Prostytucja dziecięca
(1)
Rehabilitacja zawodowa
(1)
Reklama
(1)
Rodzice
(1)
Rodzice niepełnosprawni
(1)
Rodzina adopcyjna
(1)
Rodzina wielodzietna
(1)
Rodzina zastępcza
(1)
Rozwód
(1)
Rynek pracy
(1)
Serial filmowy
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Spożycie
(1)
Sprawiedliwość społeczna
(1)
Starość
(1)
Starzenie się społeczeństwa
(1)
Subkultura
(1)
Tożsamość
(1)
Ubóstwo
(1)
Uzależnienia
(1)
Wielokulturowość
(1)
Wieś
(1)
Wolność
(1)
Wychowanie
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Wychowanie religijne
(1)
Zawód
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Subject: time
1989-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(1)
10 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 16296 (1 egz.)
Book
In basket
Książka stanowi trzecie już opracowanie poświęcone rodzicielstwu. W 21 rozdziałach autorzy prezentują wieloaspektowe rozważania teoretyczne i wyniki badań nad rodzicielstwem w obliczu sytuacji trudnych, do których zaliczono niepełnosprawność i zaniedbanie. Zostały w niej poruszone zagadnienia dotyczące rodzicielstwa zdeterminowanego problemem niepełnosprawności lub choroby przewlekłej dziecka, które powodują, iż wykonywanie zadań rodzicielskich wymaga pokonania wielu przeszkód i ograniczeń. Ponadto omówiono problematykę rzeczywistych i potencjalnych rodzicielskich zaniedbań z perspektywy czynników wywołujących sytuacje trudne, powodujące zakłócenia w realizacji roli rodzicielskiej. Książka adresowana jest do wszystkich osób zainteresowanych problematyką rodzicielstwa: do rodziców, jak też nauczycieli i wychowawców, a także do studentów kierunków pedagogicznych, którzy w przyszłości będą realizować ważne zadania w zakresie rozpoznawania trudnych sytuacji w rodzinie oraz podejmowania działań wspierających rodziców w wypełnianiu ich ról rodzicielskich.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108644 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 39595 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 59149 (1 egz.)
Book
In basket
Dom rodzinny to coś szczególnego w życiu każdego człowieka. Odzwierciedla wyjątkową przestrzeń codzienności i święta, bliskość relacji, kryje w sobie bogatą symbolikę. Dom rodzinny to zjawisko znane niemal każdemu z doświadczenia. Jednocześnie to doświadczenie jest bardzo odmienne dla każdej osoby. W prezentowanym tomie autorzy analizują pojęcie "dom" w wielu jego płaszczyznach.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 32185 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44382 (1 egz.)
Book
In basket
Przedstawiona książka jest próbą szerokiego, wielopłaszczyznowego spojrzenia na funkcjonowanie współczesnych rodzin, przede wszystkim z perspektywy społeczno-edukacyjnej. Monografia, poprzez prezentowane teksty, podejmuje interdyscyplinarne rozważania wokół problematyki rodziny, jej dziejowego i współczesnego znaczenia dla jednostki i społeczeństwa. Odwołuje się zatem do dwóch generalnych wymiarów temporalnych zawartych w poszczególnych tekstach. Jeden z nich odnosi się do przeszłości i z tej perspektywy następuje analiza rodziny w jej wielowymiarowych kontekstach historycznych. Drugi związany jest ze współczesnością i odnosi się do kondycji rodziny w świecie ponowoczesnym.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 107989 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39660 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45721 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64373 P 5,6 (1 egz.)
Book
In basket
Kondycja współczesnych rodzin / redakcja naukowa Wojciech Muszyński. - Toruń : Adam Marszałek, 2015. - 431 s. : il., rys., wykr. ; 23 cm.
(Przestrzenie Życia Społecznego)
Przeobrażenia społeczno-polityczne i gospodarcze jakie zaistniały w Polsce po 1989 roku powodują pewną ewolucję życia rodzinnego, są istotnym czynnikiem zmian aksjologicznych, strukturalnych i funkcjonalnych rodziny polskiej. Konsekwencją tych przeobrażeń są obserwowalne zjawiska kryzysowe w rodzinach końca XX i początku XXI wieku, które ujawniają się w coraz mniejszej trwałości małżeństwa i rodziny, narastającej konfliktowości, atomizacji wewnątrzrodzinnej, zaniku tradycji i więzi rodzinnych, przyjmowaniu modeli życia z państw Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110539 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46506 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65112 (1 egz.)
Book
In basket
Książka stanowi zbiór tekstów autorstwa polskich i zagranicznych naukowców, którzy zajęli się, w sposób pośredni lub bezpośredni, problematyką rodzicielstwa w kontekście wychowania i edukacji. Z uwagi na wielowątkowość materiałów całość pogrupowano na trzy części. W części pierwszej "Wychowawczo-edukacyjne role rodziców" znalazły się teksty poświęcone różnorodnym formom oddziaływania rodziców na dzieci i młodzież, poruszono także kwestię pomocy udzielanej krzywdzonym przez nich dzieciom. W części drugiej "Edukacja i wspieranie rodziców" zaprezentowano opracowania poświęcone kształceniu rodziców do rodzicielstwa oraz motywowaniu ich do realizacji swych ról. Część trzecia "Rodzicielstwo w obliczu niepełnosprawności i niedostosowania" zawiera teksty dotyczące problemów rodzin będących w sytuacji kryzysowej oraz osób niedostosowanych społecznie. Książka adresowana jest do tych osób, które przejawiają zainteresowania lub poszukują źródła wiedzy o rodzicielstwie w kontekście procesu wychowania i edukacji.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 107673 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48633 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39294 (1 egz.)
Book
In basket
Książka, jak wskazuje Beata Łaciak, ma mozaikowy, niejednorodny charakter, przedstawia obraz dzieciństwa uwypuklając tematy najbardziej aktualne we współczesnej Polsce - migracje nieletnich Polaków, życie w dawnych i obecnych czasach na wsi, wychowanie dziecka w świecie wszechpanującej konsumpcji, modę dla dzieci, dziecięce postrzeganie roli kobiety oraz ukazując obraz galerianek. W tomie zawierającym wiele tematów bliskich współczesnym rodzicom, nauczycielom i wychowawcom, zawarte są liczne odniesienia do założeń Korczakowskiej koncepcji wychowania jako tematu przewodniego minionego Roku Korczakowskiego.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106576 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49384, 48939 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39375 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32327 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45199 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64114 (1 egz.)
Book
In basket
Jest to 25 opracowań na temat najbardziej palących problemów współczesnej rzeczywistości społecznej i pedagogicznej. Powstało obszerne kompendium wiedzy pod redakcją wybitnego pedagoga społecznego prof. Tadeusza Pilcha, który zaprosił do grona autorów - profesorów i pracowników naukowych z uczelni pedagogicznych z całej Polski. Wśród autorytetów, którzy zabrali głos są profesorowie: Barbara Kromolicka, Ewa Jarosz, Wioleta Danilewicz, Bogusław Śliwerski, Bożena Matyjas i wielu innych. Jako motto redaktorzy naukowi tej monografii zbiorowej przyjęli znane słowa Korczaka: "Nie wolno zostawiać świata takim, jaki jest." Wydźwięk tego tomu jest na wskroś humanistyczny - z troski o rzeczywistość społeczną pedagodzy społeczni upominają się o wartości zagrożone we współczesnym świecie. Publikacja powstała również z okazji V Zjazdu Pedagogów Społecznych, o których historii pisze w tomie prof. Wiesław Theiss.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108009 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49169 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45626 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64643 P 4,3 (1 egz.)
Book
In basket
(Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych t. 4.)
Obecnie poglądy na funkcjonowanie osób niepełnosprawnych wskazują na celowość i trafność w podejmowaniu przez nie same decyzji i branie odpowiedzialności za swoje postawy i rozwój. W książce znajdziemy m.in. rozważania na temat poczucia jakości życia niepełnosprawnych, pozytywnych postaw społecznych warunkujących skuteczną rehabilitację, problemu zapomnianych niepełnosprawnych pacjentów, psychologicznych wyznaczników walki z chorobą, statusu osób niepełnosprawnych, metod terapii wobec dzieci z defektami.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 109936 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45217 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again