Form of Work
Książki
(6)
Status
available
(20)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(4)
Wypożyczalnia Chodzież
(4)
Wypożyczalnia Czarnków
(2)
Wypożyczalnia Trzcianka
(3)
Wypożyczalnia Złotów
(3)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(3)
Czytelnia Wągrowiec
(3)
Author
Marynowicz-Hetka Ewa
(2)
Braun Katarzyna
(1)
Chmieleńska Irena
(1)
Ciczkowska-Giedziun Małgorzata
(1)
Dunajska Anna
(1)
Kantowicz Ewa
(1)
Lisowski Adam
(1)
Pilch Tadeusz
(1)
Sosnowski Tomasz
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
1990 - 1999
(1)
1980 - 1989
(2)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Rodzina niepełna
(6)
Rodzina
(4)
Dziecko
(3)
Wychowanie w rodzinie
(3)
Dziecko niepełnosprawne
(2)
Dziecko ulicy
(2)
Marginalizacja społeczna
(2)
Pedagogika społeczna
(2)
Wykluczenie społeczne
(2)
Agresywność
(1)
Alkoholizm
(1)
Bezrobocie
(1)
Cyganie
(1)
Domy dziecka
(1)
Dyskryminacja
(1)
Dziecko autystyczne
(1)
Dziecko wiejskie
(1)
Dziecko z ADHD
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Macierzyństwo
(1)
Migracje
(1)
Młodociane matki
(1)
Młodociani rodzice
(1)
Odmienność kulturowa
(1)
Opieka społeczna
(1)
Osoby w wieku starszym
(1)
Przemoc
(1)
Rodzicielstwo
(1)
Rodzina wielodzietna
(1)
Rodzina zastępcza
(1)
Rozwód
(1)
Rynek pracy
(1)
Samotni ojcowie
(1)
Socjalizacja
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Sprawiedliwość społeczna
(1)
Starość
(1)
Subkultura
(1)
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
(1)
Ubóstwo
(1)
Wolontariusze
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
6 results Filter
Book
In basket
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 54305, 54304, 54303, 54302, 54301 (5 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 29298, 29297 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 21182, 20786 (2 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 26584, 26583 (2 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 26564, 26563, 26562, 26561 (4 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 38752, 38751 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 35844, 35843, 35841 (3 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 20797, 20796 (2 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 20228 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 28611, 28610 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62942 P 4,2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 38175, 37653, 37652 (3 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 57562 (1 egz.)
Book
In basket
Książka dedykowana prof. S. Kawuli stanowi drugą część swoistego tryptyku podejmującego aktualne kwestie nurtujące tak teorię, jak i praktykę pedagogiki społecznej. Dwie pozostałe książki w tym cyklu, to: "Szkoły polskiej pedagogiki społecznej wobec nowych wyzwań" oraz "Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej młodzieży". Wszystkie trzy łączy wspólny podtytuł: "Polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku". Strukturę prezentowanej tu pracy tworzą cztery części. Pierwsza z nich zatytułowana "Perspektywy badań nad rodziną" przybliża m.in. fenomenologiczno-hermeneutyczną koncepcję badań nad rodziną, jak również dotyczy wielowymiarowości macierzyństwa w realiach współczesności. B. Kromolicka podejmuje cenną próbę dookreślenia definicyjnego problematyki zjawiska małoletnich matek. Całości dopełnia artykuł E. Sierankiewicz-Miernik poświęcony zagadnieniom rodzin niepełnych czasowo. W tekście W. Danilewicz pojawia się natomiast nowa kategoria pojęciowa - transnarodowego rodzicielstwa jako alternatywnej formy "organizacji" rodziny. W części II monografii pt.: "Współczesna rodzina w procesie zmiany" przybliżona została problematyka przeobrażeń współczesnej rodziny, ukazująca kierunki przemian w życiu małżeńsko-rodzinnym oraz nowe obszary zadań socjalno-wychowawczych w pracy z rodziną. G. Orzechowska zwraca uwagę na zagadnienia związane z potrzebą wspierania rodziny w odniesieniu do seniorów, zaś M. Ciczkowska-Giedziun - rodzin doświadczających rozwodu. Obraz współczesnej rodziny w polskich serialach telewizyjnych przedstawiony przez K. Szatrawskiego stanowi następny wątek tego rozdziału, który kończy się rodzicielskimi strategiami edukacyjnymi w kontekście uczestnictwa chłopców w treningach piłki nożnej, rozpatrywanymi przez K. Hübscher. Na część III składają się artykuły ukazujące "Rodzinę i dziecko jako podmiot wsparcia społecznego". Autorzy zwracają uwagę na wielość zagrożeń tkwiących w środowisku rodzinnym oraz sugerują różnorodne działania wspierające rodzinę. B. Matyjas podejmuje zagadnienie osamotnienia dziecka w rodzinie dysfunkcjonalnej. A. Rozłucka i G. Szabelska omawiają temat krzywdzenia dzieci w środowisku rodzinnym i społecznej wrażliwości na tę krzywdę, zaś Cz. Lewicki - funkcjonowania dzieci i młodzieży w obliczu przewlekłej choroby. Odrębny blok artykułów dotyczy socjalizacji dziecka w rodzinach: biednej, wielodzietnej, z przemocą i alkoholowej. Ciekawym wątkiem jest także problematyka dziecka ulicy w społeczeństwie ponowoczesnym. Część IV dotyczy "Działań społeczno-pedagogicznych i instytucjonalnych form pomocy dziecku i rodzinie". Dyskusję otwiera artykuł M. Gawęckiej poświęcony nowym podejściom do interwencji socjalnej zorientowanej na rodzinę. Kolejny z nich przybliża funkcjonowanie domów dziecka w Polsce, po reformie systemu opieki. Jednym z sugerowanych tu przez J. Białą rozwiązań w pokonywaniu barier społecznych wychowanków jest wielopodmiotowy model relacji domu dziecka, szkoły i środowiska lokalnego. Inne instytucje pomocy rodzinie, na które zwrócili uwagę Autorzy, to między innymi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ale także szkoła w kontekście pomocy dzieciom czeczeńskim. Pozostałe artykuły ukazują różne wymiary funkcjonowania dziecka we współczesnym świecie. Całości zaś dopełnia tekst W. Łuczaka poświęcony prawnym możliwościom wspierania rodziny niewydolnej wychowawczo.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 106461 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently on loan: sygn. 46877 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37716 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31917 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63152 P 5,6 (1 egz.)
Book
In basket
Jest to 25 opracowań na temat najbardziej palących problemów współczesnej rzeczywistości społecznej i pedagogicznej. Powstało obszerne kompendium wiedzy pod redakcją wybitnego pedagoga społecznego prof. Tadeusza Pilcha, który zaprosił do grona autorów - profesorów i pracowników naukowych z uczelni pedagogicznych z całej Polski. Wśród autorytetów, którzy zabrali głos są profesorowie: Barbara Kromolicka, Ewa Jarosz, Wioleta Danilewicz, Bogusław Śliwerski, Bożena Matyjas i wielu innych. Jako motto redaktorzy naukowi tej monografii zbiorowej przyjęli znane słowa Korczaka: "Nie wolno zostawiać świata takim, jaki jest." Wydźwięk tego tomu jest na wskroś humanistyczny - z troski o rzeczywistość społeczną pedagodzy społeczni upominają się o wartości zagrożone we współczesnym świecie. Publikacja powstała również z okazji V Zjazdu Pedagogów Społecznych, o których historii pisze w tomie prof. Wiesław Theiss.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108009 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49169 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45626 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64643 P 4,3 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again