Form of Work
Książki
(12)
Status
available
(31)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(5)
Czytelnia Piła
(2)
Wypożyczalnia Chodzież
(4)
Czytelnia Chodzież
(3)
Wypożyczalnia Czarnków
(5)
Wypożyczalnia Trzcianka
(1)
Wypożyczalnia Złotów
(6)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(1)
Czytelnia Wągrowiec
(4)
Wypożyczalnia Piła zbiory specjalne
(1)
Author
Auleytner Julian
(1)
Bernini Stefania
(1)
Bonisławska Elwira Anna
(1)
Dudek Mieczysław
(1)
Firlit-Fesnak Grażyna
(1)
Frąckowiak-Sochańska Monika
(1)
Frątczak-Müller Joanna
(1)
Gabryszak Renata
(1)
Głąbicka Katarzyna
(1)
Hryciuk Renata Ewa
(1)
Kocik Magdalena
(1)
Korolczuk Elżbieta
(1)
Kołaczkowski Bartosz
(1)
Królikowska Sabina
(1)
Leś Ewa
(1)
Magierek Dariusz
(1)
Nowak Zofia
(1)
Ratajczyk Małgorzata
(1)
Szylko-Skoczny Małgorzata
(1)
Woźniak Wojciech
(1)
Year
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(4)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(11)
unknown (po)
(1)
Subject
Polityka społeczna
(7)
Rodzina
(7)
Bezrobocie
(4)
Migracje
(3)
Rynek pracy
(3)
Ubóstwo
(3)
Dziecko
(2)
Nierówności społeczne
(2)
Opieka społeczna
(2)
Oświata
(2)
Patologia społeczna
(2)
Starość
(2)
Wychowanie w rodzinie
(2)
Zdrowie publiczne
(2)
AIDS
(1)
Akcja Wyborcza Solidarność
(1)
Bezdomność
(1)
Bochniarz, Henryka
(1)
Borowski, Marek
(1)
Budżety rodzinne
(1)
Cimoszewicz, Włodzimierz
(1)
Dochód
(1)
Dyskryminacja
(1)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(1)
Dziecko seksualnie wykorzystywane
(1)
Egalitaryzm
(1)
Gospodarstwo domowe
(1)
Ideologia
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Kaczyński, Lech
(1)
Kalinowski, Jarosław
(1)
Kobieta
(1)
Kształcenie
(1)
Kultura
(1)
Lepper, Andrzej
(1)
Lewica (polit.)
(1)
Liberalizm
(1)
Liga Polskich Rodzin
(1)
Ludzie starzy
(1)
Merytokracja
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Odpoczynek
(1)
Opinia publiczna
(1)
Partie polityczne
(1)
Państwo dobrobytu
(1)
Platforma Obywatelska
(1)
Polskie Stronnictwo Ludowe (1903-1913)
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Pracownicy socjalnii
(1)
Prawo do nauki
(1)
Prawo do żywności
(1)
Prawo i Sprawiedliwość
(1)
Prawo rodzinne
(1)
Prostytucja
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Przestępczość
(1)
Przestępczość nieletnich
(1)
Płeć
(1)
Rodzina nieprzystosowana
(1)
Rodzina wielodzietna
(1)
Rodzina zastępcza
(1)
Samobójstwo
(1)
Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
(1)
Samorząd
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej
(1)
Sojusz Lewicy Demokratycznej
(1)
Sprawiedliwość
(1)
Służba zdrowia
(1)
Terapia rodzinna
(1)
Tusk, Donald
(1)
Unia Europejska
(1)
Unia Wolności
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Wybory parlamentarne
(1)
Wybory prezydenckie
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Władza rodzicielska
(1)
Świadczenia społeczne
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Żebracy
(1)
Subject: time
1989-
(5)
1989-2000
(3)
2001-
(1)
Subject: place
Rodzina
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(1)
12 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64796 (1 egz.)
Book
In basket
Warunki gospodarki wolnorynkowej czynią trudnym zadaniem utrzymanie licznej rodziny. W okresie transformacji społeczno-ustrojowej w Polsce skala i obszar ubóstwa uległy rozszerzeniu, do czego przyczyniła się likwidacja lub prywatyzacja wielu zakładów pracy i - co za tym idzie - bezrobocie w skali masowej. Autorka jest przekonana, że polityka społeczna powinna poświęcać o wiele więcej uwagi rodzinom wielodzietnym, stanowiącym liczną grupę społeczną, przy tym szczególnie narażoną na niedostatek.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38524 (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła zbiory specjalne
There are copies available to loan: sygn. 87208 (1 egz.)
Z powodu inwentaryzacji zbiorów inwentarz należący do zbiorów specjalnych w wymienionym okresie będzie niedostepny dla użytkowników biblioteki. Zapraszamy po inwentaryzacji!
Book
In basket
This item is available in 7 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 97833, 97832, 97147 (3 egz.)
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 97148 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 45254 (1 egz.)
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 45058 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36298 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 42644 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 61412 P 4,2 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37782 (1 egz.)
Book
In basket
Zależność pomiędzy rodziną a społeczeństwem wyraża się w tym, że funkcje i struktura rodziny muszą być co najmniej niesprzeczne z wymogami społeczeństwa, w ramach którego rodzina istnieje i odwrotnie. Połączenie więc dwóch sfer - polityki społecznej i coraz bardziej komplikujących się form życia małżeńsko-rodzinnego - tworzy nowe obszary wymagań i potrzeb niezaspokojonych. Niniejsza praca stanowi próbę poznawczego spojrzenia na przedstawioną kwestię.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110306 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49680 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 39955 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46239 (1 egz.)
Book
In basket
Próba rekonstrukcji aksjologicznego wymiaru rodziny, jako swoistego antidotum w dobie jej kryzysu; Terapia rodzin w świetle wybranych koncepcji teoretycznych; Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka - jako forma pomocy rodzinie; Wsparcie społeczne rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie; Przedszkole, jako instytucja oświatowa, wspierająca działania wychowawcze rodziny wobec dziecka; Pracownik socjalny - profesja wspomagająca rodzinę dysfunkcjonalną; Pomoc dziecku wykorzystywanemu seksualnie i jego rodzinie; Współczesne kierunki działań rządowych w Polsce wobec polityki rodzinnej.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108398 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49163 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31510 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43844 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62800 P 4,3 (1 egz.)
Book
In basket
Publikacja stanowi kompleksową analizę regulacji prawnych dotyczących pomocy społecznej w Polsce. Autorzy przedstawiają pomoc społeczną jako złożony, ale jednocześnie spójny system, wyodrębniając i omawiając najważniejsze jego elementy: cele, zasady i wartości, organy i zakres ich działania, jednostki organizacyjne, system świadczeń, system opieki nad rodziną i dzieckiem oraz zadania i uprawnienia pracowników socjalnych. Głównymi walorami opracowania są: kompleksowość - omówiono najważniejsze zagadnienia z zakresu problematyki pomocy społecznej; oryginalność ujęcia - jest to jedyne na rynku opracowanie ukazujące działanie pomocy społecznej jako wieloelementowego, ale jednocześnie spójnego systemu z uwzględnieniem nowych instytucji tworzonych na mocy przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; wnikliwa analiza rozwiązań prawnych dotyczących pomocy społecznej w Polsce; przejrzysta struktura; prosty, zrozumiały język; bogata bibliografia, w tym liczne pozycje literatury zagranicznej.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 107453 P (1 egz.)
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 50608 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64286 P 4,3 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 99625, 99624 (2 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43056 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 52365 (1 egz.)
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 42271 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 33674 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 60259 P 4,2 (1 egz.)
Book
In basket
Książka Wojciecha Woźniaka podejmuje ważny poznawczo i społecznie problem związany z percepcją nierówności społecznych i ich dziedziczenia przez reprezentantów gremiów politycznych na szczeblu centralnym i lokalnym. Obydwie te grupy mają istotny wpływ na formułowanie polityki społecznej: pierwsi na poziomie krajowym poprzez stanowienie prawa i jego monitoring, drudzy na poziomie lokalnym, oraz - w przypadku drugich - na realizację tej polityki wobec konkretnych społeczności, jednostek i rodzin.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106010 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45055 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again