Form of Work
Książki
(13)
Status
available
(32)
unavailable
(7)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(8)
Wypożyczalnia Chodzież
(5)
Wypożyczalnia Czarnków
(7)
Wypożyczalnia Trzcianka
(4)
Wypożyczalnia Złotów
(8)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(5)
Czytelnia Wągrowiec
(2)
Author
Mendel Maria
(2)
Banasiak Małgorzata
(1)
Karwowska-Struczyk Małgorzata
(1)
Okońska Elżbieta
(1)
Plopa Mieczysław
(1)
Przecławska Anna
(1)
Smykowska Dorota
(1)
Sobierańska Dorota
(1)
Stanek Janusz
(1)
Starzyński Wojciech
(1)
Szempruch Jolanta
(1)
Szpotowicz Magdalena
(1)
Waloszek Danuta
(1)
Wiłkomirska Anna
(1)
Wołowska Agata
(1)
Łacina-Łanowski Artur
(1)
Żebrowski Jan
(1)
Żłobicki Wiktor
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(7)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(11)
unknown (po)
(2)
Subject
Rodzice
(12)
Oświata
(5)
Nauczyciele
(4)
Szkolnictwo
(3)
Asertywność
(2)
Internet
(2)
Kultura
(2)
Nauczanie początkowe
(2)
Nauczyciele przedszkoli
(2)
Praca kulturalno-oświatowa
(2)
Praca społeczna
(2)
Rodzina
(2)
Społeczności lokalne
(2)
Stosunki interpersonalne
(2)
Szkolnictwo podstawowe
(2)
Uczniowie
(2)
Wychowanie przedszkolne
(2)
Wypalenie zawodowe
(2)
Adaptacja społeczna
(1)
Administracja
(1)
Animacja społeczno-kulturalna
(1)
Bezdomność
(1)
Bezrobocie
(1)
Chorzy po udarze mózgu
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Czas wolny od pracy
(1)
Depresja psychiczna
(1)
Dogoterapia
(1)
Dojrzałość szkolna
(1)
Dyscyplina szkolna
(1)
Dziecięce porażenie mózgowe
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(1)
Dziecko wiejskie
(1)
Emigracja zarobkowa
(1)
Etyka zawodowa
(1)
Geometria
(1)
Grupy rówieśnicze
(1)
Integracja społeczna
(1)
Inteligencja emocjonalna
(1)
Język angielski
(1)
Języki
(1)
Kara (psychol.)
(1)
Katecheci
(1)
Katecheza
(1)
Klasa szkolna (socjol.)
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Korczak, Janusz
(1)
Kształcenie podyplomowe
(1)
Kultura masowa
(1)
Kuratorzy (prawo)
(1)
Matematyka
(1)
Mobbing
(1)
Mowa
(1)
Muzykoterapia
(1)
Młodzież
(1)
Nagrody
(1)
Narkomania
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Nauczyciele nauczania początkowego
(1)
Niepełnosprawność
(1)
Ojcostwo
(1)
Partnerstwo lokalne
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Podmiotowość
(1)
Poradnictwo zawodowe
(1)
Programy wychowania przedszkolnego
(1)
Przyroda
(1)
Psychologia społeczna
(1)
Religia
(1)
Rozwód
(1)
Rynek pracy
(1)
Ryzyko
(1)
Samorząd gminny
(1)
Socjalizacja
(1)
Stres zawodowy
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Wartość
(1)
Wieś
(1)
Więźniowie
(1)
Współdziałanie
(1)
Wychowanie
(1)
Wychowanie religijne
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Zespół ADHD
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: time
1989-2000
(7)
1989-
(3)
Subject: place
Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie)
(1)
Wrocław (woj. dolnośląskie)
(1)
Genre/Form
Legendy i podania
(1)
Literatura dziecięca
(1)
13 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 60730 P 2,3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 33803 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 56786 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 101354 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46774 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 35392 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 101637 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31240 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43657 (1 egz.)
Book
In basket
Publikacja prezentuje wybrane problemy współczesnej szkoły odnoszące się do 3 obszarów jej funkcjonowania: aktywności ucznia, pracy nauczyciela oraz relacji między uczniem i nauczycielem z uwzględnieniem wpływu rodziców. W obszarze zainteresowań autorek znalazły się między innymi takie szczegółowe kwestie jak: trudności nauczycieli z utrzymaniem dyscypliny na lekcji, radzeniem sobie uczniów z wygórowanymi oczekiwaniami rodziców i związana z tym presja, kolejnych stopni awansu zawodowego, które nie idą w parze ze wzrostem kompetencji oraz problem ich „wypalania się” w zawodzie. Poza charakterystyką problemów książka zawiera również wiele cennych wskazówek i pomysłów na to, jak radzić sobie z tymi trudnymi sytuacjami i w jaki sposób im przeciwdziałać.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 109663 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently on loan: sygn. 49589 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 39882 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32859 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 46291 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64637 (1 egz.)
Book
In basket
Złożona problematyka funkcjonowania szkoły i współczesnego nauczyciela w kontekście zmiany społecznej znajduje odbicie w treści książki. Podkreślono znaczenie technologii informacyjnych w kształtowaniu się społeczeństwa wiedzy. Dużo miejsca poświęcono problematyce funkcjonowania człowieka w wymiarze społecznym i ekonomicznym. Zwrócono uwagę na edukacyjne problemy współczesności, zagrożenia zdrowotne i ekologiczne oraz wyzwania etyczne czasu przemian społecznych. Na ich tle ukazano zadania edukacji wobec zmiany społecznej. W części drugiej scharakteryzowano funkcjonowanie nauczyciela w nowych realiach społecznych. Przedstawiono rolę nauczyciela w kształtowaniu kapitału społecznego, zwrócono uwagę na jego funkcje, role i kompetencje oraz podmiotowe relacje w szkole. Omówiono zjawisko partnerstwa edukacyjnego nauczycieli, uczniów, rodziców i społeczności lokalnej. Wyeksponowano istotne zadanie nauczyciela w czasach zmiany społecznej: doradztwo społeczne i zawodowe. Zwrócono też uwagę na dylematy moralne nauczyciela w kontekście jego funkcjonowania w zmieniającym się społeczeństwie i w realiach otwartej, samorządnej i innowacyjnej szkoły.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104545 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently on loan: sygn. 47885 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38540 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32168 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 44612 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64503 (1 egz.)
Book
In basket
Książka jest efektem badań i refleksji pedagogów z Katedry animacji kultury i pracy socjalno-wychowawczej Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Zbiór studiów poświęcony jest refleksji nad społecznymi konsekwencjami życia w warunkach ciągłej zmiany. Autorzy próbują odpowiedzieć na pytanie, czy przewrót polityczno-społeczny w Polsce i otwarcie na dynamikę globalizacji spowodowały istotne zmiany w postawach młodych ludzi i czy istnieje potrzeba zredefiniowania zadań wychowania. Zmienność i chwilowość przestają szokować, stają się codziennością. Trauma zmiany jednak w określony sposób działa, młodzi żyją teraźniejszością, są zanurzeni w swojej własnej codzienności, wyizolowani z szerszych kontekstów nie szukają sposobów kreowania rzeczywistości, bardziej ceniąc wygodę odbiorcy niż wysiłek twórcy kultury. Uczestnictwo w kulturze analizowane jest zarówno w wymiarze partycypacji, jak i wykluczenia społecznego. W książce podjęta została także próba rzeczowej diagnozy i oceny zmian spowodowanych dominacją mediów elektronicznych w kulturze globalnej, komunikacji, a przede wszystkim ich socjalizacyjnej, w tym edukacyjnej funkcji.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103475 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47133, 47014 (2 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43796 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65296 (1 egz.)
Book
In basket
Na ogół wychowanie rozumiane jest jako proces, czyli swoisty rodzaj ludzkiego działania lub jako wynik czy produkt oddziaływań wychowawczych. Od innych wpływów wyróżnia je to, że jest podejmowane świadomie i celowo dla uformowania osobowości wychowanka, a jego efekty mają wymiar nie tylko jednostkowy, ale również społeczny. Dlatego zainteresowane są nim nie tylko jednostki, ale także grupy społeczne, przede wszystkim rodzina i nauczyciele. To właśnie tym grupom wielu Autorów przypisało kluczową rolę w wychowaniu, czyniąc je podmiotem swych rozważań.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110246 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39864 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46071 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 97314, 97313 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39117, 39116 (2 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45174 (1 egz.)
Book
In basket
W ostatnim dwudziestoleciu, począwszy od przemian ustrojowych w 1989 roku, było wiele prób zmierzających do udoskonalenia polskiej edukacji. Zaczęło się od 1992 r., czyli przekazania zarządzania edukacją władzom lokalnym. Później w latach 1999 i 2009 nastąpiły jej kolejne reformy. Autorzy tego tomu, który poświęcony jest edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej należą do grupy osób, których wiedza i działalność zawodowa wpływają na rozwój oświaty w Polsce. Jak widzą ten problem z perspektywy dnia dzisiejszego, zobaczą czytelnicy w tej publikacji. Znajdują się tu teksty analityczne i krytyczne, oceniające między innymi ostatnie działania reformatorów, wskazujące dalsze kierunki rozwoju oświaty w Polsce, zaczynając od spraw najważniejszych relacji nauczyciela z dziećmi i umiejętnej współpracy nauczycieli z rodzicami. W sumie teksty prezentują współczesny obraz edukacji oferowanej dzieciom od 3. do 10. roku życia, proponują jednocześnie stałą debatę na temat jej dalszego rozwoju.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104475 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47973 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 38462 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31788 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44544 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63525, 63324 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again