Form of Work
Książki
(8)
Poradniki i przewodniki
(1)
Status
available
(37)
unavailable
(3)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(6)
Czytelnia Piła
(1)
Wypożyczalnia Chodzież
(5)
Wypożyczalnia Czarnków
(5)
Wypożyczalnia Trzcianka
(6)
Wypożyczalnia Złotów
(8)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(6)
Czytelnia Wągrowiec
(2)
Wypożyczalnia Piła zbiory specjalne
(1)
Author
Banaszczyk Izabela
(1)
Chromik-Kovačs Joanna
(1)
Dryll Elżbieta
(1)
Dudek Mieczysław
(1)
Herda-Płonka Katarzyna
(1)
Jagielska Katarzyna
(1)
Ogrodzka-Mazur Ewa
(1)
Pawlak Piotr
(1)
Solecki Roman
(1)
Zdrojewska Justyna
(1)
Łukasik Joanna Małgorzata
(1)
Święcicka Małgorzata
(1)
Year
2010 - 2019
(8)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Audience Group
Nauczyciele
(1)
Rodzice
(1)
Subject
Dziecko z ADHD
(8)
Rodzice
(7)
Wychowanie w rodzinie
(4)
Zespół ADHD
(4)
Dziecko
(3)
Rodzeństwo
(2)
Rodzina
(2)
Stosunki interpersonalne
(2)
Współdziałanie
(2)
Wychowawstwo
(2)
Zachowanie
(2)
Agresywność
(1)
Dokumenty
(1)
Dyrektorzy
(1)
Dyscyplina szkolna
(1)
Dziecko trudne
(1)
Globalizacja
(1)
Godzina wychowawcza
(1)
Metody wychowawcze
(1)
Miłość
(1)
Młodzież
(1)
Młodzież trudna
(1)
Narracja
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauczyciele
(1)
Nauczyciele nauczania początkowego
(1)
Niemowlę
(1)
Odporność psychiczna
(1)
Osobowość
(1)
Przemoc w szkole
(1)
Psychoedukacja
(1)
Psychopatia
(1)
Reklama
(1)
Stres
(1)
Sztuka dziecka
(1)
Twórczość dzieci i młodzieży
(1)
Uczniowie
(1)
Uczniowie gimnazjów
(1)
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych
(1)
Wartość
(1)
Wiedza
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Wychowanie estetyczne
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Wychowanie religijne
(1)
Genre/Form
Poradniki
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(1)
Psychologia
(1)
8 results Filter
Book
In basket
Publikacja poświęcona jest problematyce funkcjonowania dzieci z ADHD oraz ich rodzin. Wyodrębniono charakterystyczne cechy funkcjonowania społecznego, edukacyjnego oraz emocjonalnego dzieci z ADHD, a także podjęto próbę zdiagnozowania sytuacji psychospołecznej ich rodzeństwa. Zebrany materiał umożliwił także przybliżenie czynników wpływających na relacje między rodzeństwem. Dzięki przyjęciu takiej perspektywy badawczej podkreślono znaczenie problemów każdego członka rodziny, w której wychowywane jest dziecko z dysfunkcją.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106505 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39045 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32279 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45128 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64495 (1 egz.)
Book
In basket
(Psychologia Kliniczna Dziecka i Rodziny ; 10.)
Trzeci tom serii wydawniczej „Psychologia Kliniczna Dziecka i Rodziny”, praca zbiorowa. Autorzy prezentują różne konteksty, w których można rozważać rozwój osobowości w okresie dzieciństwa i dorastania, i omawiają wybrane czynniki sprzyjające prawidłowemu rozwojowi oraz prowadzące do zakłóceń jego przebiegu. W ośmiu rozdziałach tomu mowa jest o znaczeniu związków między naturą a kulturą, o roli przemian cywilizacyjnych w dalekiej przeszłości i we współczesnym świecie, o uwarunkowaniach rozwoju zdolności rozumienia własnych zachowań i działań innych ludzi, zagrożeniach związanych z wczesną utratą rodzica i z występowaniem u rodziców zaburzeń osobowości, mechanizmach kształtowania się specyficznego stylu motywacyjnego u dzieci z ADHD, a także o rozwoju cech psychopatycznych u dzieci i młodzieży.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 109930 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49382 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39780 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32838 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46188 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64654 (1 egz.)
Book
In basket
Książka stanowi kompendium aktualnej wiedzy o tym, czym jest zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) oraz jak radzić sobie na co dzień z tym zaburzeniem. Dowiesz się z niej, czego potrzebują dziecko i nastolatek, co stanowi dla nich największe trudności oraz co sprzyja ich rozwojowi. Ten praktyczny poradnik znanych ekspertek napisany na podstawie wieloletniego doświadczenia w pracy z osobami z ADHD, w przystępny sposób odpowiada na pytania: jak rozpoznać typowe objawy ADHD, jak pracować z osobą z ADHD w domu i szkole, jak wspierać dziecko i nastolatka w ich dorastaniu oraz życiu społecznym. To proste i bardzo konkretne porady dotyczące kwestii najważniejszych dla rodziców i nauczycieli – zrozumienia osoby z ADHD, zapewnienia jej optymalnego rozwoju, pielęgnowania jej mocnych stron oraz pokazywania, jak może harmonijnie i twórczo funkcjonować w świecie.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 115638 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 52162 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 34993 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 48538 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently on loan: sygn. 67321 (1 egz.)
Book
In basket
Autor postawił sobie zadanie trudne i wymagające rozległej wiedzy. Jest nim ujawnienie i analiza rodzinnych korelatów nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD). Osiągnął cel, którym jest wzbogacenie wiedzy pedagogicznej o problemach rodzin wychowujących dzieci z ADHD o istotne treści ujęte w sposób wielostronny, poddane wnikliwej analizie prowadzącej do wartościowych spostrzeżeń i wniosków praktycznych oraz uogólnień interesujących z teoretycznego punktu widzenia, dobrze umocowanych w danych ilościowych poddanych analizie statystycznej. Wartość poznawcza pracy jest bardzo duża. Składa się na nią ocena zarówno części poświęconej stanowi badań nad zespołem ADHD oraz syntezie wybranych aspektów wiedzy o rodzinie, jak i wiedzy dodanej, pozyskanej w wyniku badań własnych oraz oryginalnej autorskiej refleksji. Wiedza wniesiona przez Autora ma nie tylko charakter porządkujący, ale stanowi także novum dla polskiej pedagogiki. Najważniejszą zaletą pracy jest jej osadzenie w polskiej rzeczywistości społecznej - zarówno edukacyjnej, jak i rodzinnej. Pozyskanie bogatych danych dotyczących problemów uczniów żyjących w tej rzeczywistości stworzyło warunki do podjęcia refleksji pedagogicznej nacechowanej realizmem i prowadzącej do stworzenia mocnych podstaw programu wsparcia dla rodzin wychowujących dzieci z ADHD. Na bardzo wysoką ocenę zasługuje aspekt aplikacyjny pracy. Zawarty w niej program wsparcia ma charakter kompleksowy, jest przemyślany i wyczerpujący; nadaje się do modyfikowania i rozwijania w związku z indywidualnymi potrzebami uczniów. Fragment recenzji wydawniczej prof. dr hab. Kazimiery Krakowiak
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110910 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 47706 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65698 (1 egz.)
Book
In basket
Książka w nowatorski sposób podejmuje zagadnienie związków między edukacją a kulturą z perspektywy psychologii narracyjnej. Autorka wykazuje, że istotną rolę w procesie wychowania odgrywają narracje "wielkie", opowieści rodzinne o miłości czy dzieciństwie, jak również narracje "małe", za pomocą których rodzice przekazują dzieciom ważne treści. Rozwój psychiczny jest efektem nie tylko świadomych oddziaływań wychowawczych rodziców, ale także "zanurzania się" dziecka w świecie znaczeń, jakie oferuje mu kultura. Narracje kultury są bogate w psychologiczne treści; zapisane w języku kształtują środowisko rodzinne, moralność i regulują stosunki międzyludzkie. Publikacja adresowana do psychologów i pedagogów, jak również antropologów, socjologów, terapeutów rodzinnych oraz rodziców zainteresowanych problematyką wychowania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 107271 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46130 (1 egz.)
Book
CD
In basket
Niniejsza publikacja składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy dotyczy teoretycznych podstaw badań, drugi zawiera założenia metodologiczne badań własnych, a w rozdziale trzecim zaprezentowano wyniki badań oraz płynące z nich wnioski i zalecenia dla osób odpowiadających za wychowanie i kształcenie dzieci z ADHD. Istotne jest zatem, aby wiedza o zespole ADHD była rozpowszechniana na dużą skalę, zarówno w środowiskach rodzinnych, jak i szkolnych. To głównie na nich spoczywa ciężar wychowania i kształcenia dzieci, w tym również dzieci z zespołem ADHD.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48889 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39961 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32269 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45062 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64226 (1 egz.)
Wypożyczalnia Piła zbiory specjalne
There are copies available to loan: sygn. 106011 (1 egz.)
Book
In basket
Tom 4 serii otwiera kolejne opracowania poświęcone szeroko rozumianej problematyce edukacji, wychowania i wsparcia dziecka w toku jego życia na poszczególnych etapach rozwoju. W tomie zostały poruszone zagadnienia związane ze wspomaganiem rozwoju i uczenia się dziecka. Opracowania zostały podzielone na dwie części: pierwszą zatytułowaną Wspomaganie rozwoju i uczenia się małego dziecka i część drugą Konteksty wychowawcze - ku pedagogice współbycia. Artykuły prezentują rozważania teoretyczne, jak i empiryczne z zakresu kształcenia ogólnego dziecka w wybranych obszarach jego rozwoju poznawczego lub społecznego.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106861/T.4 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48940 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 39237 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32379 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45302 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64201 P 2,5 (1 egz.)
Book
In basket
Przed współczesnym nauczycielem-wychowawcą staje wiele wyzwań. Od nauczyciela wymaga się bardzo wiele w zakresie działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i społecznych. Książkę kierujemy do nauczycieli-wychowawców, szczególnie tych o krótkim stażu zawodowym. Także doświadczeni nauczyciele-wychowawcy znajdą w naszym podręczniku wiele inspirujących materiałów. Praca składa się dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Pierwsza to źródło wiedzy teoretycznej i praktycznych wskazówek. Część druga - Aneksy - zawiera szereg konkretnych propozycji metodycznych, gotowych scenariuszy, ciekawych pomysłów na zajęcia z dziećmi i młodzieżą, z rodzicami i nauczycielami. Nauczycielom i nauczycielom-wychowawcom życzymy wielu sukcesów oraz nieustających inspiracji do pracy z wychowankami. Odbiorcy: nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy - zarówno doświadczeni w codziennej pracy z uczniem, jak i rozpoczynający swą karierę zawodową oraz studenci kierunków pedagogicznych. Dlaczego warto nabyć tę książkę? Jest ona efektem twórczej pracy i doświadczeń nauczycieli akademickich., zarówno jej część teoretyczna, jak i praktyczna opierają się na konkretnych doświadczeniach pedagogicznych, to materiał z pierwszej linii szkolnego frontu. Jest to praktyczna pomoc dla nauczycieli, z której korzystać będą każdego dnia.
This item is available in 7 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 106132 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48549 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39216 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32328 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45157 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64090 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65115 P 3,2 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again