Form of Work
Książki
(33)
Status
available
(36)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(15)
Wypożyczalnia Chodzież
(3)
Wypożyczalnia Czarnków
(3)
Wypożyczalnia Trzcianka
(2)
Wypożyczalnia Złotów
(4)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(11)
Author
Godlewska Hanna
(2)
Grosse Tomasz Grzegorz
(2)
Klamut Mirosława
(2)
Bartkowski Jerzy
(1)
Brodecki Zdzisław
(1)
Brol Ryszard
(1)
Bryx Marek
(1)
Chmielak Anna
(1)
Domański Ryszard
(1)
Dziemianowicz Wojciech
(1)
Fierla Irena
(1)
Gąciarz Barbara
(1)
Haffer Mirosław
(1)
Horodeński Ryszard
(1)
Jachowicz Stanisław
(1)
Kaja Jan
(1)
Karaszewski Włodzimierz
(1)
Klasik Andrzej
(1)
Korenik Stanisław
(1)
Kosiedowski Wojciech
(1)
Kudłacz Tadeusz
(1)
Kurcz Zbigniew
(1)
Lipowicz Irena
(1)
Mackiewicz Marta
(1)
Obrębalski Marek
(1)
Olesiński Zbigniew
(1)
Orzeszko Teresa
(1)
Piech Krzysztof
(1)
Plawgo Bogusław
(1)
Potoczek Andrzej
(1)
Prusek Andrzej
(1)
Pyszkowski Andrzej
(1)
Sadowska-Snarska Cecylia
(1)
Strahl Danuta
(1)
Strużycki Marian
(1)
Strzelecki Zbigniew
(1)
Styś Stanisław
(1)
Szlachta Jacek
(1)
Winiarski Bolesław
(1)
Węcławowicz Grzegorz
(1)
Zioło Zbigniew
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(17)
1990 - 1999
(14)
Country
Poland
(33)
Language
Polish
(25)
unknown (po)
(8)
Subject
Regionalizacja gospodarcza
(33)
Gospodarka terenowa
(7)
Polska
(4)
Regiony (adm.)
(4)
Polityka regionalna
(3)
Polityka regionalna UE
(3)
Przemysł
(3)
Regiony przygraniczne
(3)
Zarządzanie
(3)
Fundusze strukturalne UE
(2)
Inwestycje zagraniczne
(2)
Konkurencja
(2)
Przedsiębiorczość (postawa)
(2)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(2)
Unia Europejska
(2)
Wzrost gospodarczy
(2)
Banki
(1)
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
(1)
Benchmarking
(1)
Bezrobocie
(1)
Białoruś
(1)
Biura podróży
(1)
Decentralizacja (adm.)
(1)
Demokracja uczestnicząca
(1)
Elita społeczna
(1)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Euroregion Karpaty
(1)
Euroregion Niemen
(1)
Farmacja
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka żywnościowa
(1)
Harmonizacja prawa
(1)
Hotelarstwo
(1)
Innowacje
(1)
Integracja europejska
(1)
Kadry
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Leasing
(1)
Litwa
(1)
Marketing
(1)
Małopolskie, województwo
(1)
Menedżerowie
(1)
Negocjacje
(1)
Opieka społeczna
(1)
Opolskie, województwo (od 1999)
(1)
Otoczenie firmy
(1)
Oświata
(1)
Planowanie przestrzenne
(1)
Planowanie terenowe
(1)
Podkarpackie, województwo
(1)
Podmiotowość
(1)
Program Phare Spójność Gospodarcza i Społeczna
(1)
Program Współpracy Przygranicznej Cross Border Cooperation
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Radni
(1)
Regionalizm
(1)
Regionalny rynek pracy
(1)
Reklama
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Rozwój społeczny
(1)
Ruchliwość społeczna
(1)
Samorząd powiatowy
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Samorząd województwa
(1)
Siła robocza
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015
(1)
Szkoła Główna Handlowa (Warszawa)
(1)
Tajemnica bankowa
(1)
Turystyka
(1)
Usługi
(1)
Współpraca gospodarcza
(1)
Wybory samorządowe
(1)
Zarszyn (woj.podkarpackie)
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Łotwa
(1)
Subject: time
1989-2000
(15)
Subject: place
Polska
(4)
Podlaskie, województwo
(1)
Tarnów (woj. małopolskie ; okręg)
(1)
Warszawa
(1)
Śląsk
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(4)
Podręczniki
(3)
33 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Book
In basket
(Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa / [Szkoła Główna Handlowa])
Książka powstała jako drugie opracowanie zespołu, kierowanego przez prof. SGH dr hab. Hannę Godlewską-Majkowską, składającego się z pracowników i współpracowników Instytutu Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie. Autorzy zajęli się istotnymi problemami alokacji w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego oraz określeniem zróżnicowania przestrzennego potencjalnej i rzeczywistej atrakcyjności inwestycyjnej w Polsce. Celem opracowania jest określenie regionalnego i lokalnego zróżnicowania przestrzennego atrakcyjności inwestycyjnej Polski w odniesieniu do wymiaru potencjalnego i rzeczywistego tego zjawiska. Z uwagi na różnorodność problematyki wchodzącej w zakres badania realizacja tak postawionego celu nie była zadaniem łatwym. W publikacji zastosowano autorską metodę ułatwiającą diagnozowanie stanu gospodarki w wymiarze lokalnym i regionalnym, pozwalającą uzyskiwać lepsze rezultaty w procesie zarządzania strategicznego rozwojem w wymiarze regionu oraz społeczności lokalnych. Ważnym wyróżnikiem przeprowadzanych badań jest ujęcie problematyki podejmowania i realizacji określonych przedsięwzięć inwestycyjnych w ujęciu regionalnym i lokalnym z punktu widzenia potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej oraz rzeczywistej atrakcyjności inwestycyjnej. Z pewnością ujęcie to stanowi nowe interesujące podejście metodyczne w odniesieniu do ocen o charakterze przedinwestycyjnym stawianych celów rozwoju gminy, powiatu, województwa oraz z punktu widzenia już istniejących, jak i kształtowania w przyszłości określonych specjalizacji gospodarczych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
(Monografie i Opracowania / [Szkoła Główna Handlowa], ISSN 0867-7727 ; 452.)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Polityka rozwoju regionalnego i lokalnego nabiera w ostatnich latach szczególnego znaczenia. Zwłaszcza w kontekście przystąpienia Polski do UE. Stąd też problem ten przewija się podczas szeregu konferencji i sympozjów naukowych. W przytoczonym opracowaniu znajdujemy ślady wielu dyskusji naukowych prowadzonych na forum SGH, PTE, w środowisku młodych ekonomistów. Za szczególnie ważny można uznać fragment pracy poświęcony dysproporcjom rozwoju społeczno-gospodarczego regionów i ich konkurencyjności. Obecność Polski w UE rodzi pytanie, czy owe dysproporcje w naszym kraju bedą się utrzymywały, czy też nastąpi ich pogłębienie? Czy ewentualne ich narastanie zależy jedynie od koniunktury gospodarczej? Czy części regionów Polski, ze względu na narastanie w ostatnim okresie dystansu dzielącego je od rozwiniętych ekonomicznie regionów oraz ze względu na ich małą konkurencyjność, nie grozi dalszy regres społeczny? Cieszy fakt, że coraz młodsi ekonomiści podejmują tak ważkie zagadnienia rozwojowe kraju.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Publikacja jest zbiorem referatów wygłoszonych na koneferncji zorganizowanej przez Państwową Wyższą Szkołę Informatyki i Przedsiebiorczości w Łomży w czerwcu 2005 r. Zawiera ona 17 referatów różnych autorów podzielonych na dwie części. Część pierwsza zatytułowana "Istota i czynniki przedsiębiorczości" zawiera interpretację przedsiębiorczości, jej głównych determinant oraz oddziaływania na ogólny proces zmian dokonujących się w społeczeństwie. Część druga pod tytułem "Uwarunkowania rozwoju regionu" odzwierciedla złożoność problemu i wielowątkowość jego analizy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again