Form of Work
Książki
(11)
Status
available
(24)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(4)
Wypożyczalnia Chodzież
(3)
Wypożyczalnia Czarnków
(4)
Wypożyczalnia Trzcianka
(2)
Wypożyczalnia Złotów
(7)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(2)
Czytelnia Wągrowiec
(3)
Author
Szymanowska Aleksandra
(2)
Szymanowski Teodor
(2)
Błachut Janina
(1)
Florczykiewicz Janina
(1)
Kudlak Grzegorz
(1)
Pawela Stanisław
(1)
Rybczyńska Dorota
(1)
Skafiriak Beata
(1)
Szczepanik Renata
(1)
Toroń Barbara
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(3)
1980 - 1989
(2)
1970 - 1979
(1)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Subject
Recydywa (prawo)
(9)
Pedagogika resocjalizacyjna
(5)
Więźniowie
(5)
Przestępczość
(4)
Adaptacja społeczna
(3)
Kobieta
(3)
Pedagogika penitencjarna
(3)
Kara pozbawienia wolności
(2)
Przestępcy
(2)
Więziennictwo
(2)
Wychowanie w rodzinie
(2)
AIDS
(1)
Agresywność
(1)
Alkoholizm
(1)
Arteterapia
(1)
Grupy rówieśnicze
(1)
HIV
(1)
Harcerstwo
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Kompetencje społeczne
(1)
Kwestionariusz osobowości
(1)
Metoda biograficzna (psychologia)
(1)
Mężczyzna
(1)
Młodzież trudna
(1)
Narkomania
(1)
Nałóg
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Nieletni przestępcy
(1)
Ofiary przestępstw
(1)
Opieka społeczna
(1)
Patologia społeczna
(1)
Polskie Towarzystwo Penitencjarne
(1)
Pomoc postpenitencjarna
(1)
Prawo karne
(1)
Probacja (prawo)
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Przepustka z zakładu karnego
(1)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(1)
Przestępstwo
(1)
Recydywa
(1)
Recydywa (prawo))
(1)
Socjoterapia
(1)
Szkolnictwo
(1)
Terapia plastyczna
(1)
Uczniowie gimnazjów
(1)
Więzień
(1)
Wolność
(1)
Zachowanie
(1)
Zakłady poprawcze i wychowawcze
(1)
Świetlice socjoterapeutyczne
(1)
Subject: time
1989-
(2)
2001-0
(1)
11 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 37227 (1 egz.)
Book
In basket
Książka została poświęcona zagadnieniu wykorzystania arteterapii w resocjalizacji recydywistów penitencjarnych. Jest to jej drugie wydanie, w którym poszerzono znacznie część badawczą o analizy dwojakiego rodzaju. Poddano badaniom wpływ programu arteterapeutycznego na poprawę zachowania recydywistów, zmianę w hierarchii wartości oraz zmianę w postawach wobec uczestnictwa w działaniach resocjalizacyjnych. Korzystna zmiana w zakresie tych kategorii jest istotnym wskaźnikiem efektywności resocjalizacji. Drugi nurt analiz podejmował zagadnienie wpływu czynników związanych z przebiegiem resocjalizacji: systemu odbywania kary, charakteru przestępczości, statusu podkulturowego oraz stażu pobytu w zakładzie karnym na zróżnicowanie rezultatów terapii przez kreację plastyczną. Poszerzenie zaprezentowanych badań o analizę czynników pedagogicznych dopełnia zaprezentowany w pierwszym wydaniu książki obraz efektywności weryfikowanej metody terapii przez kreację plastyczną w zakresie korzystnego wpływu na zmiany w zachowaniu i osobowości resocjalizowanych jednostek - recydywistów penitencjarnych. Publikacja obejmuje jedenaście rozdziałów, w tym cztery pierwsze składają się na część teoretyczną, a kolejne zawierają koncepcję badawczą oraz wyniki zrealizowanych badań. Przedstawiona na łamach tej książki koncepcja resocjalizacji stanowi teoretyczne podłoże dla projektowania programów adresowanych do jednostek, u których nieprzystosowanie społeczne i przestępczość są wynikiem splotu niekorzystnych czynników socjokulturowych, sytuacyjnych bądź psychicznych, z wyłączeniem osób, u których zaburzenia zachowania są następstwem patologii w obrębie centralnego układu nerwowego lub innych uwarunkowań biologicznych. Zawężenie zasięgu stosowania koncepcji nie oznacza jej "nieprzydatności" w resocjalizacji wymienionej grupy jednostek, lecz sugeruje konieczność łączenia procedur resocjalizacyjnych z innymi formami terapii, często farmakologicznej i psychiatrycznej, co znacznie wykracza poza zakres pedagogiki resocjalizacyjnej.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106122 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32295 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64073 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37521 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 20476 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 43007 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 35624 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 61798 P 4,4 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 71454, 71453, 71451 (3 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 35360, 35359 (2 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 49748, 49747 (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 44897 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 42478 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 61953 P 4,4 (1 egz.)
Book
In basket
„Życie człowieka składa się z sekwencji pewnych wydarzeń, które dla każdej jednostki wypełnione są innego rodzaju doświadczeniami, gdyż przeżywa ona emocje i zdarzenia w sposób zindywidualizowany, a więc jedyny w swoim rodzaju.” Autorka zgromadziła w swojej publikacji liczne teorie resocjalizacyjne (antropologiczne, psychologiczne, socjologiczne, ekonomiczne) dotyczące jednostek przestępczych w odniesieniu do przebiegu ich życia, a także poszczególnych jego elementów tj. tożsamości, stylu życia i innych. Niepowtarzalnym uzupełnieniem badań są materiały biograficzne osiemdziesięciu siedmiu skazanych osób, stanowiących grupę reprezentatywną. Książka jest ważnym i aktualnym głosem w interdyscyplinarnej dyskusji o kondycji pedagogiki resocjalizacyjnej, a także ma duży wkład w badania nad znaczeniem metody biograficznej w naukach społecznych i dziedzinach pokrewnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40759 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 47071 (1 egz.)
Book
In basket
(Engram)
Publikacja zwraca uwagę na problematykę oferty resocjalizacyjnej skierowanej do dzieci i młodzieży z poważnymi kłopotami z zachowaniem norm społecznych. Wspólnym celem instytucji publicznych, kierujących swoją aktywność do tej grupy powinno być skuteczne podejmowanie działań w celu zapobiegania dalszej demoralizacji. Każda z instytucji, i każdy z pomysłów pomocy małoletnim popełniającym przestępstwa zasługuje więc na rozważenie oraz rzetelną ocenę ewaluacyjną skuteczności tych działań.W publikacji podjęto rozważania nt. funkcjonowania zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 111249 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 50257 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40351 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33575 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46688 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65622 P 4,5 (1 egz.)
Book
In basket
Zagadnienia podjęte w książce autorka lokuje w obszarze pedagogiki resocjalizacyjnej (więziennej) i dlatego podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie o to, czy istnieją „punkty” w karierze instytucjonalnej recydywisty, które pozwalają (jemu, społeczeństwu, systemowi) zapobiegać powrotowi do przestępczości.Przedmiotem analiz zawartych w książce jest odkrywanie sposobów, w jaki recydywiści interpretują własne doświadczenia i w jaki przenoszą te interpretacje na swoją aktywność życiową (głównie w obrębie rzeczywistości izolacji więziennej).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46514 (1 egz.)
Book
In basket
Prezentowana książka stanowi efekt rozważań przedstawicieli różnych ośrodków akademickich w Polsce oraz praktyków. Przedstawione poglądy, doniesienia z badań oraz refleksje wyraźnie wskazują na obszerną problematykę pedagogiki resocjalizacyjnej. Całość opracowania podzielono na dwie części, z których pierwsza nosi tytuł "Wybrane aspekty profilaktyki niedostosowania społecznego". Część druga "Wybrane aspekty pedagogiki resocjalizacyjnej" omawia zagadnienia resocjalizacji wobec przestępczości oraz niedostosowania społecznego w kontekście badań i praktyki pedagogicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 40926 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again