Form of Work
Książki
(9)
Status
available
(33)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(9)
Wypożyczalnia Chodzież
(7)
Wypożyczalnia Czarnków
(4)
Wypożyczalnia Trzcianka
(5)
Wypożyczalnia Złotów
(3)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(4)
Czytelnia Wągrowiec
(2)
Author
Madalińska-Michalak Joanna
(5)
Mazurkiewicz Grzegorz
(3)
Jeżowski Antoni
(1)
Kapcia Alicja
(1)
Kwiatkowski Stefan M
(1)
Kwiatkowski Stefan Michał
(1)
Nowosad Inetta
(1)
Wojnarowska Małgorzata
(1)
Year
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(1)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Przywództwo
(9)
Szkolnictwo
(7)
Dyrektorzy szkół
(6)
Kadry
(2)
Nadzór pedagogiczny
(2)
Nauczyciele
(2)
Oświata
(2)
Awans zawodowy
(1)
Edukacja globalna
(1)
Globalizacja
(1)
Nauczanie
(1)
Postawy
(1)
Uczenie się
(1)
Współdziałanie
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Subject: time
2001-0
(1)
9 results Filter
Book
In basket
Publikacja ma na celu przybliżenie światowej myśli teoretycznej skupionej wokół problematyki przywództwa edukacyjnego. Zawiera szczegółowe omówienie najnowszych nurtów dotyczących przywództwa, przedstawiono tu także propozycje badawcze oraz przykłady "dobrych praktyk" rekomendowanych jako rozwiązania do szerokiego zastosowania. W pracy zintegrowano teorię z praktyką, wskazano na znaczenie interdyscyplinarnego podejścia do zagadnień przywództwa edukacyjnego oraz dostarczono przykładów zachowań i postaw przywódczych w szkole i jej otoczeniu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 107460 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49662 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106739, 106738 (2 egz.)
Book
In basket
Kategoria przywództwa jest przedmiotem zainteresowań różnych dyscyplin naukowych. W sposób naturalny ma więc charakter interdyscyplinarny. Łączy podejścia charakterystyczne dla filozofii, psychologii, socjologii, teorii zarządzania i pedagogiki. W przypadku pedagogiki uwagę skupia szkoła i jej lokalne otoczenie. Szkoła rozumiana jako instytucja w strukturze systemu edukacji jest miejscem interakcji zachodzących między grupami wewnątrzszkolnymi - dyrekcją, nauczycielami, pracownikami administracyjnymi, uczniami i rodzicami. W szerszej perspektywie dochodzą relacje między szkołą a jednostkami samorządu terytorialnego i władzami oświatowymi, a także między szkołą a funkcjonującymi w jej otoczeniu instytucjami i społecznością lokalną - generalnie rzecz ujmując: między szkołą a grupami zewnętrznymi w stosunku do niej. W każdej z wyróżnionych grup wewnątrzszkolnych można zidentyfikować, podobnie jak w otoczeniu społecznym szkoły, przywódców rozmaitego rodzaju. W szkole jednak, w odróżnieniu od jej otoczenia zewnętrznego, można w sposób intencjonalny tworzyć warunki do kształtowania postaw sprzyjających rozwojowi predyspozycji przywódczych. Rodzi się w tym kontekście pytanie o celowość takich zabiegów, ich granice, a także stosowane formy i metody. Próbę odpowiedzi na te pytania podjęto w prezentowanej publikacji. Autorami są zarówno teoretycy, jak i praktycy - pracownicy naukowi, studenci, przedstawiciele organizacji powołanych do wspomagania rozwoju systemu edukacji.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103630 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48257 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38107 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31725 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63328 (1 egz.)
Book
In basket
Przywództwo w szkole / pod red. nauk. Joanny M. Michalak. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. - 202, [1] s. : il. ; 24 cm.
Książka pozwoli Czytelnikowi uzyskać odpowiedzi na następujące pytania: Co jest istotą przywództwa? Czym różni się lider od zwykłego szefa? Jakie cechy charakteru, predyspozycje i umiejętności powinien mieć lider? Czy człowiek rodzi się liderem? Jaki tym przywództwa jest pożądany w danej fazie rozwojowej placówki oświatowej? W jaki sposób przywództwo edukacyjne może pomóc w doskonaleniu szkoły? Autorzy udowadniają, że nie ma prostych rozwiązań służących doskonaleniu szkoły. Wskazują, że skuteczni liderzy to ci, którzy potrafią być odpowiedzialni, budować pozytywne relacje i oferować nauczycielom, rodzicom, uczniom możliwości wspólnej pracy na rzecz doskonalenia ich szkół. Problematyka przywództwa w szkole wymaga podjęcia dalszych studiów oraz przeprowadzenia szkoleń wśród pracowników oświaty. Wierzę, że zebrane tu teksty zainspirują do takich działań i dostarczą cennego materiału badaczom, pracownikom naukowym i studentom pedagogiki, a dyrektorom szkół i nauczycielom pomogą w trudnym zadaniu wprowadzania zmian w szkole.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 107002 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49663 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39253 (1 egz.)
Book
In basket
Publikacja powstała w ramach projektu „Przywództwo i zarządzanie w oświacie - opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek”. W niniejszej książce staraliśmy się dowieść, że różne spojrzenia na naturę pracy dyrektora szkoły nie wykluczają się nawzajem, że mogą współistnieć nie tylko dla pełnej jego samorealizacji w wielu rolach, ale że w codziennej praktyce nierzadko wypełniają już postulaty tak przywództwa, jak i bieżącego administrowania, z zarządzania szkołą. Uporządkowanie pojęć i terminów, ale także sformułowanie postulatów pod adresem kształcenia i doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół, określenie pożądanych u dyrektora cech, kompetencji, przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na niespójność rozwiązań prawnych czy niejednoznacznym treściowo adoptowaniu dla polskich potrzeb terminów z języka angielskiego, to niewątpliwie nowość w polskim spojrzeniu na omawiane zagadnienia. To walor tej książki i - jak zakładamy - spory argument za tym, by wziąć ją do ręki, zapoznać się z jej treścią i po prostu polubić ją.
This item is available in 7 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110575, 110574 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49916 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40119, 40118 (2 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33026, 33025 (2 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46411, 46410 (2 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65050 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65051 P 3,2 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108317, 108316 (2 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 35555 (1 egz.)
Book
In basket
(Inspiracje Edukacyjne.)
W książce Dyrektor szkoły liderem - inspiracje i perspektywy w przystępny sposób omówiono istotę przywództwa edukacyjnego jako swoistego rodzaju wyzwania. Autorka proponuje nowy sposób myślenia o szkole i dyrektorze szkoły, ujawnia tajniki stawania się liderem oraz sposoby jego skutecznego działania. Opracowanie zachęca do namysłu nad praktyką kierowania szkołą i pomaga odpowiedzieć na szereg ważnych pytań, m.in.: - dlaczego dyrektor szkoły powinien być liderem, co może go do tego motywować, - czy liderem się jest, czy też się staje, - co kryje się za przywództwem edukacyjnym, - jak być skutecznym przywódcą edukacyjnym, na co położyć szczególny nacisk.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110232 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently on loan: sygn. 51061 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32890 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 66144 (1 egz.)
Book
In basket
Przywództwo w edukacji to nie prowadzenie grupy według znanych punktów orientacyjnych z mapą w ręku, to raczej podróż z wieloma objazdami, zawracaniem, pytaniem o drogę, i tylko, lub aż tylko na to trzeba być przygotowanym - na ciągłe zmiany kierunku, tempa i środka lokomocji. Podjęcie refleksji nad zarządzaniem sferą edukacji, przy założeniu integracji wiedzy z wielu obszarów, uważam za trafne i uzasadnione. Zmieniająca się rola szkoły, procesy demokratyzacji społeczeństwa oraz pewne negatywne zjawiska obserwowane w oświacie zachęcają do podjęcia refleksji na temat specyfiki zarządzania szkołą oraz wymagań wobec dyrektorów szkół, z perspektywy dorobku nauk o zarządzaniu i socjologii oświaty. [Z recenzji dr hab. Aldony Andrzejczak, prof. nadzw. UEP] Temat przywództwa edukacyjnego, któremu poświęcona jest niniejsza publikacja, należy do zaniedbanych w sensie teoretycznym obszarów badawczych, wpisujących się w nauki humanistyczne, a w szczególności w takie dyscypliny, jak nauki o zarządzaniu i pedagogika. Dobrze więc się stało, że Autor postanowił ten stan rzeczy zmienić, proponując nowy model przywództwa w zarządzaniu edukacyjnym (...). Nie da się przeprowadzić skutecznej reformy systemu edukacji bez uwzględnienia roli, jaką odgrywa przywództwo w edukacji, bez nowego podejścia do kierowania szkołą, skoncentrowanego na wydobywaniu potencjału przywódczego wśród nauczycieli, (...) i bez aktywnego podejścia do rzeczywistości, polegającego na jej odpowiednim kształtowaniu. Grzegorz Mazurkiewicz właśnie te czynniki uczynił przedmiotem swych rozważań. [Z recenzji dr hab. Joanny Michalak, prof. UL]
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103910 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47578 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44288 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 7 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110579, 110578 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49920 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40121, 40120 (2 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33028, 33027 (2 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46409, 46408 (2 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65053 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65052 P 3,2 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again