Form of Work
Książki
(6)
Status
available
(18)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(4)
Wypożyczalnia Chodzież
(2)
Wypożyczalnia Czarnków
(2)
Wypożyczalnia Trzcianka
(3)
Wypożyczalnia Złotów
(4)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(3)
Czytelnia Wągrowiec
(1)
Zbiory specjalne Piła-Wypożyczalnia
(1)
Author
Bożyk Michał
(1)
Guła Przemysław
(1)
Jaworska Anetta
(1)
Kobes Paweł
(1)
Konopczyński Marek
(1)
Lipka Marian
(1)
Rybczyńska Dorota
(1)
Urban Bronisław
(1)
Wesołowska Anna Maria
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(2)
1970 - 1979
(1)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(6)
Pedagogika resocjalizacyjna
(4)
Arteterapia
(3)
Młodzież
(3)
Nieletni przestępcy
(3)
Patologia społeczna
(3)
Pedagogika penitencjarna
(3)
Agresywność
(2)
Alkoholizm
(2)
Kobieta
(2)
Kuratorzy (prawo)
(2)
Młodzież trudna
(2)
Niedostosowanie społeczne
(2)
Pomoc postpenitencjarna
(2)
Probacja (prawo)
(2)
Przemoc w rodzinie
(2)
Przestępczość
(2)
Socjoterapia
(2)
Szkolnictwo
(2)
Zakłady poprawcze i wychowawcze
(2)
Świetlice socjoterapeutyczne
(2)
AIDS
(1)
Dziecko ulicy
(1)
Grupy rówieśnicze
(1)
HIV
(1)
Harcerstwo
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Kara (prawo)
(1)
Kara pozbawienia wolności
(1)
Konopie indyjskie
(1)
Książki mówione
(1)
Kwestionariusz osobowości
(1)
Mediacja (prawo)
(1)
Mobbing
(1)
Młodociani przestępcy
(1)
Narkomania
(1)
Nałóg
(1)
Niepełnosprawni umysłowo
(1)
Odporność psychiczna
(1)
Odpowiedzialność karna
(1)
Ofiary przestępstw
(1)
Partyworking
(1)
Poczucie własnej wartości
(1)
Postępowanie w sprawach nieletnich
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Probacja
(1)
Prostytucja nieletnich
(1)
Przepustka z zakładu karnego
(1)
Przestępcy
(1)
Przestępczość nieletnich
(1)
Przestępstwa i wykroczenia drogowe
(1)
Recydywa (prawo)
(1)
Rezyliencja
(1)
Rodzina
(1)
Rodzina zastępcza
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Sekty i ruchy religijne
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Streetworking
(1)
Stygmatyzacja społeczna
(1)
Uczniowie gimnazjów
(1)
Umowy międzynarodowe
(1)
Więźniowie
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Subject: time
1989-
(1)
2001-0
(1)
Genre/Form
Dokumenty dźwiękowe
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Publicystyka polska
(1)
6 results Filter
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 06263 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 05949 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 07285 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 10726 (1 egz.)
Book
CD
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zbiory specjalne Piła-Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. CD. 2255 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104982 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46610 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38611 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31667 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43541 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63179 P 4,5 (1 egz.)
Book
In basket
Z uwagi na swój złożony charakter zagadnienie demoralizacji i przestępczości nieletnich pozostaje w sferze zainteresowań badaczy wielu dyscyplin naukowych. Nie da się bowiem ograniczyć rozważań nad tym, niestety wciąż narastającym problemem, do sfery prawnokarnej czy też wyłącznie pedagogicznej. Z tego powodu publikacja poświęcona problematyce demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz prawnemu systemowi przeciwdziałania tym zjawiskom stanowi klasyczny przykład rozważań o charakterze kryminologicznym nad patologicznymi zachowaniami nieletnich, ich źródłami i sposobami ich przezwyciężenia. Książka ta stanowi niejako próbę włączenia się w żywą dyskusję o poszukiwaniu skutecznego panaceum na naganne postawy nieletnich, co wydaje się być nabierać dodatkowej doniosłości w kontekście podejmowanych prób zmiany obecnego ustawodawstwa dotyczącego nieletnich.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104595 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 44616 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65573 (1 egz.)
Book
In basket
W ostatnich dziesięcioleciach wprowadzono do praktyki zapobiegania przestępczości i patologii zachowań różnorodne strategie oparte na najważniejszych teoriach z zakresu nauk społecznych, wynikach eksperymentów naukowych prowadzonych w krajach o najwyższej kulturze resocjalizacyjnej oraz doświadczeniach z najbardziej skutecznych projektów realizowanych przez specjalistów w wielu obszarach szczególnie zagrożonych rozwojem patologii społecznej. amieszczone w niniejszym zbiorze artykuły zapoznają z licznymi koncepcjami i ich weryfikacjami w obszarach działalności profilaktyczno-probacyjnej oraz podają przykłady organizacyjnych rozwiązań i metod działań uwzględniających specyficzne uwarunkowania skutecznych działań w wielu środowiskach.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106092 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38950 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32343 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45109 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64398 (1 egz.)
Book
In basket
Prezentowana książka stanowi efekt rozważań przedstawicieli różnych ośrodków akademickich w Polsce oraz praktyków. Przedstawione poglądy, doniesienia z badań oraz refleksje wyraźnie wskazują na obszerną problematykę pedagogiki resocjalizacyjnej. Całość opracowania podzielono na dwie części, z których pierwsza nosi tytuł "Wybrane aspekty profilaktyki niedostosowania społecznego". Część druga "Wybrane aspekty pedagogiki resocjalizacyjnej" omawia zagadnienia resocjalizacji wobec przestępczości oraz niedostosowania społecznego w kontekście badań i praktyki pedagogicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 40926 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again