Form of Work
Książki
(13)
Status
available
(32)
unavailable
(4)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(5)
Czytelnia Piła
(1)
Wypożyczalnia Chodzież
(4)
Czytelnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Czarnków
(6)
Wypożyczalnia Trzcianka
(5)
Wypożyczalnia Złotów
(5)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(4)
Czytelnia Wągrowiec
(4)
Zbiory specjalne Piła-Wypożyczalnia
(1)
Author
Urban Bronisław
(2)
Bożyk Michał
(1)
Bębas Sylwester
(1)
Grzegorzewska Maria
(1)
Guła Przemysław
(1)
Han-Ilgiewicz Natalia
(1)
Kobes Paweł
(1)
Konopczyński Marek
(1)
Kwaśniewski Jerzy
(1)
Lipka Marian
(1)
Majchrzyk Zdzisław
(1)
Rybczyńska Dorota
(1)
Szczęsny Wiesław Wojciech
(1)
Szymański Andrzej
(1)
Terelak Jan Feliks
(1)
Wach Tomasz
(1)
Wesołowska Anna Maria
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(4)
1990 - 1999
(1)
1970 - 1979
(1)
1960 - 1969
(1)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(12)
unknown (po)
(1)
Subject
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(13)
Pedagogika resocjalizacyjna
(8)
Niedostosowanie społeczne
(7)
Młodzież
(6)
Patologia społeczna
(5)
Nieletni przestępcy
(4)
Agresywność
(3)
Alkoholizm
(3)
Pedagogika penitencjarna
(3)
Arteterapia
(2)
Dziecko
(2)
Internet
(2)
Kobieta
(2)
Kuratorzy (prawo)
(2)
Młodzież trudna
(2)
Narkomania
(2)
Nałóg
(2)
Pomoc postpenitencjarna
(2)
Probacja (prawo)
(2)
Przemoc w rodzinie
(2)
Przemoc w szkole
(2)
Przestępczość
(2)
Szkolnictwo
(2)
Zakłady poprawcze i wychowawcze
(2)
Świetlice socjoterapeutyczne
(2)
AIDS
(1)
Aspiracje
(1)
Bezdomność
(1)
Bezrobocie
(1)
Bioterroryzm
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Dorosłe dzieci alkoholików
(1)
Dziecko ulicy
(1)
Erotomania
(1)
Grupy rówieśnicze
(1)
HIV
(1)
Harcerstwo
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Kara (prawo)
(1)
Konkubinat
(1)
Konopie indyjskie
(1)
Kontrola społeczna (socjol.)
(1)
Korupcja
(1)
Książki mówione
(1)
Kwestionariusz osobowości
(1)
Mediacja (prawo)
(1)
Młodociane matki
(1)
Młodociani przestępcy
(1)
Nauczyciele
(1)
Niepełnosprawni umysłowo
(1)
Odporność psychiczna
(1)
Odpowiedzialność karna
(1)
Ofiary przestępstw
(1)
Partyworking
(1)
Pedofilia
(1)
Poczucie własnej wartości
(1)
Postępowanie w sprawach nieletnich
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Prostytucja
(1)
Prostytucja nieletnich
(1)
Przemoc seksualna wobec dziecka
(1)
Przepustka z zakładu karnego
(1)
Przestępcy
(1)
Przestępczość nieletnich
(1)
Przestępstwa i wykroczenia drogowe
(1)
Recydywa (prawo)
(1)
Rezyliencja
(1)
Rodzina zastępcza
(1)
Rzeczywistość wirtualna
(1)
Samobójstwo
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Sekty i ruchy religijne
(1)
Socjoterapia
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Stalking
(1)
Streetworking
(1)
Stygmatyzacja społeczna
(1)
Szkolnictwo specjalne
(1)
Terror
(1)
Ubóstwo
(1)
Uczniowie gimnazjów
(1)
Umowy międzynarodowe
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Zabójstwo
(1)
Zakłady poprawcze
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Subject: time
2001-0
(4)
1989-
(3)
1901-
(1)
Subject: place
Kraków (woj. małopolskie ; okręg)
(1)
Warszawa
(1)
Zielona Góra (woj. lubuskie ; okręg)
(1)
Genre/Form
Antologie
(1)
Dokumenty dźwiękowe
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Pamiętniki polskie
(1)
Publicystyka polska
(1)
13 results Filter
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 06263 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 05949 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 07285 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 10726 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46214 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37255 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62287 P 4,4 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43243 (1 egz.)
Book
CD
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zbiory specjalne Piła-Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. CD. 2255 (1 egz.)
Book
In basket
Z uwagi na swój złożony charakter zagadnienie demoralizacji i przestępczości nieletnich pozostaje w sferze zainteresowań badaczy wielu dyscyplin naukowych. Nie da się bowiem ograniczyć rozważań nad tym, niestety wciąż narastającym problemem, do sfery prawnokarnej czy też wyłącznie pedagogicznej. Z tego powodu publikacja poświęcona problematyce demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz prawnemu systemowi przeciwdziałania tym zjawiskom stanowi klasyczny przykład rozważań o charakterze kryminologicznym nad patologicznymi zachowaniami nieletnich, ich źródłami i sposobami ich przezwyciężenia. Książka ta stanowi niejako próbę włączenia się w żywą dyskusję o poszukiwaniu skutecznego panaceum na naganne postawy nieletnich, co wydaje się być nabierać dodatkowej doniosłości w kontekście podejmowanych prób zmiany obecnego ustawodawstwa dotyczącego nieletnich.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104595 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 44616 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65573 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 02324 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 02809 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 03011 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 05439 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Patologia jest coraz częściej powtarzanym słowem które weszło już na trwałe do języka polskiego. Nic dziwnego, bo kryją się za nim takie pojęcia jak: przemoc w rodzinie, pijaństwo i rozbój, korupcja, kradzieże oraz prostytucja i terror. Wynika to między innymi ze swobód jakie uzyskaliśmy wraz z odzyskaniem niepodległości ale również z narastającego w Polsce bezrobocia, coraz szerszego ubóstwa i nędzy a także wzrastającej liczby bezdomnych. Dzięki powszechności środków masowego przekazu upowszechniają, się również obce wpływy służące przyjmowaniu różnych wynaturzeń społecznych. Stąd konieczność zapobiegania szerzącym się dewiacjom, między innymi przez placówki edukacyjno-wychowawcze. Przykładem tego jest wprowadzenie "pedagogiki resocjalizacji" do programów studiów pedagogicznych. A jak to robić praktycznie znajdziecie Państwo odpowiedź na łamach tej książki, której dodatkowym atutem jest zamieszczony na końcu w formie "aneksu" wybór obowiązujących w Polsce aktów prawnych.
This item is available in 7 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106963, 92995 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 45477, 43201 (2 egz.)
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 43200 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 35395 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31913, 29833 (2 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 41134 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 61096 P 4,4 (1 egz.)
Book
In basket
W ostatnich dziesięcioleciach wprowadzono do praktyki zapobiegania przestępczości i patologii zachowań różnorodne strategie oparte na najważniejszych teoriach z zakresu nauk społecznych, wynikach eksperymentów naukowych prowadzonych w krajach o najwyższej kulturze resocjalizacyjnej oraz doświadczeniach z najbardziej skutecznych projektów realizowanych przez specjalistów w wielu obszarach szczególnie zagrożonych rozwojem patologii społecznej. amieszczone w niniejszym zbiorze artykuły zapoznają z licznymi koncepcjami i ich weryfikacjami w obszarach działalności profilaktyczno-probacyjnej oraz podają przykłady organizacyjnych rozwiązań i metod działań uwzględniających specyficzne uwarunkowania skutecznych działań w wielu środowiskach.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106092 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38950 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 32343 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45109 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64398 (1 egz.)
Book
In basket
Książka w swojej zawartości uwzględnia najnowsze rozwiązania prawno instytucjonalne z zakresu niedostosowania społecznego. Stanowi także materiał, który pomaga w ukierunkowaniu samodzielnej nauki, a zarazem jest źródłem zasobu wiadomości dla studentów, wykładowców oraz praktyków zawodu o etiologii, przejawach, rozmiarach i zapobieganiu zaburzonym zachowaniom wśród nieletnich.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105415 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63684 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63685 P 4,5 (1 egz.)
Book
In basket
Prezentowana książka stanowi efekt rozważań przedstawicieli różnych ośrodków akademickich w Polsce oraz praktyków. Przedstawione poglądy, doniesienia z badań oraz refleksje wyraźnie wskazują na obszerną problematykę pedagogiki resocjalizacyjnej. Całość opracowania podzielono na dwie części, z których pierwsza nosi tytuł "Wybrane aspekty profilaktyki niedostosowania społecznego". Część druga "Wybrane aspekty pedagogiki resocjalizacyjnej" omawia zagadnienia resocjalizacji wobec przestępczości oraz niedostosowania społecznego w kontekście badań i praktyki pedagogicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 40926 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again