Form of Work
Książki
(11)
Status
available
(28)
unavailable
(3)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(5)
Czytelnia Piła
(1)
Wypożyczalnia Chodzież
(3)
Wypożyczalnia Czarnków
(6)
Wypożyczalnia Trzcianka
(3)
Wypożyczalnia Złotów
(4)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(5)
Czytelnia Wągrowiec
(3)
Zbiory specjalne Piła-Wypożyczalnia
(1)
Author
Biel Krzysztof
(2)
Barczykowska Agnieszka
(1)
Bieńko Mariola
(1)
Bożyk Michał
(1)
Bębas Sylwester
(1)
Czerwińska-Jakimiuk Ewa
(1)
Guła Przemysław
(1)
Kobes Paweł
(1)
Kwak Anna
(1)
Majchrzyk Zdzisław
(1)
Szymański Andrzej
(1)
Terelak Jan Feliks
(1)
Wach Tomasz
(1)
Wesołowska Anna Maria
(1)
Year
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(3)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Subject
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(11)
Pedagogika resocjalizacyjna
(6)
Młodzież
(4)
Niedostosowanie społeczne
(3)
Nieletni przestępcy
(3)
Agresywność
(2)
Alkoholizm
(2)
Dziecko
(2)
Dziewczęta
(2)
Internet
(2)
Kuratorzy (prawo)
(2)
Patologia społeczna
(2)
Rodzina
(2)
Agnew Robert
(1)
Aspiracje
(1)
Blokowisko
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Dorosłe dzieci alkoholików
(1)
Dorosłe dzieci rozwiedzionych rodziców
(1)
Emancypacja kobiet
(1)
Freud, Sigmund
(1)
Grupy rówieśnicze
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Kara (prawo)
(1)
Kobieta
(1)
Kryminologia
(1)
Książki mówione
(1)
Macierzyństwo
(1)
Majątek wspólny małżonków
(1)
Małżeńska umowa majątkowa
(1)
Małżeństwo
(1)
Mediacja (prawo)
(1)
Miasta
(1)
Młodociane matki
(1)
Młodociani przestępcy
(1)
Młodzież trudna
(1)
Nauczyciele
(1)
Niepowodzenia szkolne
(1)
Odpowiedzialność karna
(1)
Poczucie bezpieczeństwa
(1)
Porządek społeczny
(1)
Postępowanie w sprawach nieletnich
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Prostytucja nieletnich
(1)
Przemoc seksualna wobec dziecka
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Przemoc w szkole
(1)
Przestępczość
(1)
Przestępczość miejska
(1)
Płeć
(1)
Rodzina wielodzietna
(1)
Rodzina zastępcza
(1)
Rozwód
(1)
Rzeczywistość wirtualna
(1)
Stalking
(1)
Szkolnictwo
(1)
Umowy międzynarodowe
(1)
Ustrój majątkowy małżeński
(1)
Wagary
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Zabójstwo
(1)
Zakłady poprawcze
(1)
Zakłady poprawcze i wychowawcze
(1)
Subject: time
2001-
(9)
Subject: place
Kraków (woj. małopolskie ; okręg)
(1)
Poznań (woj. wielkopolskie)
(1)
Genre/Form
Dokumenty dźwiękowe
(1)
Publicystyka polska
(1)
11 results Filter
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46214 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37255 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62287 P 4,4 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 576)
Praca dotyczy zjawiska przestępczości młodocianych, tzn. osób, które w chwili popełnienia czynu ukończyły 17 lat, ale nie osiągnęły jeszcze 21. roku życia. Autorka stara się je wyjaśnić, wykorzystując ogólną teorię napięcia Roberta Agnew i uwzględniając skutki transformacji społeczno-ustrojowej w Polsce. Książka jest interesującym studium z pogranicza socjologii i pedagogiki resocjalizacyjnej. Posiada zarówno walory poznawcze, jak i dydaktyczne, dlatego może stanowić istotną pomoc dla studentów kierunków społecznych.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103937 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37787 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31706 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63153 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 45732 (1 egz.)
Book
In basket
(Dylematy Resocjalizacji)
W ostatnim dziesięcioleciu wielokrotnie podejmowano próbę wyjaśnienia etiologii przestępczości nieletnich w Polsce. Szczególna uwaga badaczy skierowana była jednak prawie wyłącznie na chłopców. O przestępczych dziewczętach pisano sporadycznie, a w badaniach koncentrowano się na identyfikowaniu pojedynczych zmiennych. Książka jest studium etiologii przestępczych dziewcząt objętych resocjalizacją zakładową. Analizowana obszernie literatura przedmiotu oraz zastosowany w badaniach model dynamiczny, który zakłada dialektyczne oddziaływanie czynników osobowościowych i społecznych, pozwoliły na dogłębną diagnozę uwarunkowań przestępczości dziewcząt oraz sformułowanie humanistycznych postulatów dla wyspecjalizowanej działalności psychokorekcyjnej i resocjalizacyjnej zgodnie z założeniami nowoczesnej pedagogiki. Książka rozpoczyna nową serię wydawniczą Dylematy Resocjalizacji i jest adresowana do naukowców zajmujących się badaniem przestępczości nieletnich, psychologów sądowych, studentów nauk społecznych oraz praktyków resocjalizacji instytucjonalnej.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 102878 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 36733 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31134 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43972 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 61956 (1 egz.)
Book
In basket
Książka w swojej zawartości uwzględnia najnowsze rozwiązania prawno instytucjonalne z zakresu niedostosowania społecznego. Stanowi także materiał, który pomaga w ukierunkowaniu samodzielnej nauki, a zarazem jest źródłem zasobu wiadomości dla studentów, wykładowców oraz praktyków zawodu o etiologii, przejawach, rozmiarach i zapobieganiu zaburzonym zachowaniom wśród nieletnich.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105415 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently on loan: sygn. 63684 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63685 P 4,5 (1 egz.)
Book
CD
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zbiory specjalne Piła-Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. CD. 2255 (1 egz.)
Book
In basket
Monografia jest bardzo oryginalnym opracowaniem - o charakterze informacyjno-podręcznikowym, a zarazem eksplikacyjnym, analizującym zarys problematyki pojęcia "kapitał społeczny". Czytelnik odnajdzie w niej wiele impulsów przydatnych w poszerzeniu pól badawczych we współczesnej pedagogice społecznej, pedagogice specjalnej czy socjologii wychowania. [...] Na podstawie szeroko zakrojonych badań empirycznych publikacja uwiarygodnia swój status jako typ eksploracji, prezentacji danych i propozycji określanych w świecie mianem active research [...]. Odegra poważną rolę w praktyce nauczania uniwersyteckiego i to nie tylko w obszarze pedagogiki społecznej, ale także w pedagogice resocjalizacyjnej, socjologii miasta bądź też edukacji międzykulturowej (regionalnej). [ z recenzji prof. zw. dr. hab. Andrzeja Radziewicza-Winnickiego]
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104598 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47878 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44608 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63406 (1 egz.)
Book
In basket
Z uwagi na swój złożony charakter zagadnienie demoralizacji i przestępczości nieletnich pozostaje w sferze zainteresowań badaczy wielu dyscyplin naukowych. Nie da się bowiem ograniczyć rozważań nad tym, niestety wciąż narastającym problemem, do sfery prawnokarnej czy też wyłącznie pedagogicznej. Z tego powodu publikacja poświęcona problematyce demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz prawnemu systemowi przeciwdziałania tym zjawiskom stanowi klasyczny przykład rozważań o charakterze kryminologicznym nad patologicznymi zachowaniami nieletnich, ich źródłami i sposobami ich przezwyciężenia. Książka ta stanowi niejako próbę włączenia się w żywą dyskusję o poszukiwaniu skutecznego panaceum na naganne postawy nieletnich, co wydaje się być nabierać dodatkowej doniosłości w kontekście podejmowanych prób zmiany obecnego ustawodawstwa dotyczącego nieletnich.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104595 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44616 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65573 (1 egz.)
Book
In basket
Książka dokumentuje, że małżeństwo i rodzina pozostaje nadal ważną sferą życia jednostki. Nie można ich jednak wtłoczyć w sztywne ramy zasad i przepisów. Zmienia się życie społeczne, a z nim potrzeby i oczekiwania jednostek; zmienia się także rodzina w swoim zewnętrznym kształcie i wewnętrznych układach. [...] Praca jest ważną i potrzebną pozycją z zakresu socjologii małżeństwa i rodziny. Wpisuje się w dyskurs towarzyszący współczesnemu małżeństwu i rodzinie - równości ról, dzietności, formalizacji związków, pluralizmu życia rodzinnego. Jej publikacja z pewnością wzbogaci dotychczasowy stan wiedzy z tego zakresu.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104507 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38550 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44549 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63576 P 5,5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again