Form of Work
Książki
(25)
Status
available
(54)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(12)
Czytelnia Piła
(2)
Wypożyczalnia Chodzież
(6)
Czytelnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Czarnków
(14)
Wypożyczalnia Trzcianka
(4)
Wypożyczalnia Złotów
(7)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(7)
Czytelnia Wągrowiec
(3)
Author
Marody Mirosława
(2)
Ostrihanska Zofia
(2)
Sitarczyk Małgorzata
(2)
Żebrowski Jan
(2)
Adamczyk-Bębas Wioleta
(1)
Bogunia Leszek
(1)
Borowik Irena
(1)
Borowska Teresa
(1)
Bębas Sylwester
(1)
Chybicka Aneta
(1)
Dybalska Irena
(1)
Greczuszkin Aneta
(1)
Kiersztyn Anna
(1)
Kmiecik-Baran Krystyna
(1)
Kowalczyk-Jamnicka Małgorzata
(1)
Kuźma Józef
(1)
Majchrzyk Zdzisław
(1)
Pastwa-Wojciechowska Beata
(1)
Paszkiewicz Aneta
(1)
Piotrowski Przemysław
(1)
Plopa Mieczysław
(1)
Sakowicz Tadeusz
(1)
Sołtysiak Teresa
(1)
Sygit Bogusław
(1)
Szafrańska Michalina
(1)
Szarota Zofia
(1)
Woźniakowska Dagmara
(1)
Zabrodzka Halina
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(13)
1990 - 1999
(5)
1970 - 1979
(2)
Country
Poland
(25)
Language
Polish
(25)
Subject
Przestępczość
(12)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(9)
Rodzina
(9)
Młodzież
(8)
Bezrobocie
(6)
Agresywność
(5)
Nieletni przestępcy
(5)
Alkoholizm
(4)
Dziecko
(4)
Kobieta
(4)
Patologia społeczna
(4)
Przemoc
(4)
Przestępczość nieletnich
(4)
Więźniowie
(4)
Środki masowego przekazu
(4)
Globalizacja
(3)
Polska
(3)
Przemoc w rodzinie
(3)
Uczniowie
(3)
Dziecko niepełnosprawne
(2)
Dziecko trudne
(2)
Małżeństwo
(2)
Mężczyzna
(2)
Pedagogika specjalna
(2)
Penitencjarystyka
(2)
Religijność
(2)
Rolnictwo
(2)
Samobójstwo
(2)
Socjalizacja
(2)
Ubóstwo
(2)
Wieś
(2)
Zabójstwo
(2)
Adaptacja społeczna
(1)
Alkohol
(1)
Anomia
(1)
Aspiracje
(1)
Biurokracja
(1)
Bulimia
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Czas wolny od pracy ucznia
(1)
Domy dziecka
(1)
Dostęp do oświaty
(1)
Dyskryminacja
(1)
Dziecko głuche
(1)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(1)
Dziewczęta
(1)
Etyka
(1)
Gorzelnictwo
(1)
Gorzelnictwo nielegalne
(1)
Internaty
(1)
Jakość życia
(1)
Jan Paweł
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Kradzież
(1)
Kryminologia
(1)
Kształcenie
(1)
Kultura
(1)
Kuratorzy (prawo)
(1)
Kuratorzy rodzinni
(1)
Marynarze
(1)
Mobbing
(1)
Muzykoterapia
(1)
Młodzież głucha
(1)
Młodzież niepełnosprawna ruchowo
(1)
Młodzież niepełnosprawna umysłowo
(1)
Nałóg
(1)
Ochotnicze Hufce Pracy
(1)
Osobowość
(1)
Partie polityczne
(1)
Pedagodzy specjalni
(1)
Pedagogika
(1)
Pedagogika opiekuńcza
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Pogotowie opiekuńcze
(1)
Polityka
(1)
Polski Związek Niewidomych (Gdańsk)
(1)
Populizm (politol.)
(1)
Prawo karne
(1)
Prostytucja nieletnich
(1)
Przemoc w szkole
(1)
Przemoc wobec dzieci i młodzieży
(1)
Przestępczość gospodarcza
(1)
Przestępstwa seksualne
(1)
Psychologia społeczna
(1)
Płeć
(1)
Rehabilitacja medyczna
(1)
Religia
(1)
Rodzina dysfunkcyjna
(1)
Ruchy społeczne
(1)
Samorealizacja
(1)
Seksizm
(1)
Sekty i ruchy religijne
(1)
Sieroctwo
(1)
Spirytus
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Szkolnictwo
(1)
Sądownictwo specjalne
(1)
Służba więzienna
(1)
Telewizja
(1)
Subject: time
1989-2000
(14)
1901-2000
(2)
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(2)
25 results Filter
Book
In basket
Książka dotyczy problematyki rodzinnej osób osadzonych w zakładach karnych w Polsce. Sytuacja rodziny polskiej na przełomie wieków może być analizowana również w aspekcie rzeczywistości przestępczej. W książce starano się przedstawić niektóre problemy, jakie wiążą się z funkcjonowaniem rodziny pochodzenia osób aktywnych przestępczo, odnoszą się do systemu wartości przekazywanych w tej rodzinie i zinternalizowanych przez przestępców oraz w pewnym zakresie z funkcjonowaniem ich własnych rodzin. Przedstawiono zatem najpierw rys badań nad rodzinami więźniów zarejestrowanych w polskiej literaturze przedmiotu z pewnymi odniesieniami do literatury zagranicznej. Całość miała na celu ukazanie obrazu rodziny polskich więźniów zarejestrowanego na początku nowego tysiąclecia z zasygnalizowaniem osoby Jana Pawła II u końca Jego pontyfikatu. Przydatność badań odnosi się nie tylko do rejestracji środowiska rodzinnego więźniów, ale również dla wskazania koniecznych kierunków badań w tym zakresie.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105761 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46769 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37394 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32191 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62301 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 100913 (1 egz.)
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 45600 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36445 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 61932 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37195 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62315 (1 egz.)
Book
In basket
Syntetyczne i wszechstronne studium podstawowej metody pracy kuratorów sądowych z nieletnimi przestępcami. Prezentuje wyniki badań prowadzonych przez Autorki wśród grupy kuratorów w latach 1996-1998, umieszczone w kontekście najnowszych polskich i zagranicznych prac dotyczących tej problematyki. Traktuje m.in. o warunkach pracy kuratora w środowisku szkolnym, rodzinnym i rówieśniczym nadzorowanego oraz o tzw. kontrakcie kuratora z nadzorowanym jako skutecznej metodzie zapobiegania przestępczości.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108077 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently on loan: sygn. 64016 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 93088, 93087, 93086 (3 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36094 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 61939 P 4,4 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 113510 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39125 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45189 (1 egz.)
Book
In basket
Publikacja uzupełnia teoretyczno-praktyczny wymiar procesu resocjalizacji penitencjarnej oraz resocjalizacji młodzieży. Omawiane w tej monografii zagadnienia są na czasie, gdyż aktualne stany cywilizacyjne i społeczne niosą dla młodzieży wiele istotnych zagrożeń. Autorzy szczegółowo omawiają te dewiacje, wskazują też na zagrożenia w rozwoju rodziny m.in.: rozluźnienie i zanik więzi emocjonalnych, zaburzenia moralnego, brak poszanowania tradycji i uniwersalnych wartości. Na tle tych i innych zaburzeń rozwoju społecznego odczuwa się zapotrzebowanie na działania profilaktyczne i innowacyjne w wychowaniu młodego pokolenia Polaków. Książka ta wskazuje na potrzebę doskonalenia i kompetencji pedagogów resocjalizujących. Opracowanie stanowi interesującą pozycję, która wzbogaci zasób publikacji w procesie studiowania resocjalizacji przez pedagogów, psychologów i praktyków. [z recenzji wydawniczej prof. nadzw. dr hab. Józefa Sowy]: Książka stanowi interesującą i wartościową jednocześnie próbę rozwiązania niektórych problemów związanych z przedmiotem analiz zawartych w tytule. Autorzy treści, poprzez interdyscyplinarne podejście do wielu modeli, teorii i koncepcji dążą do pogłębionych poszukiwań oraz modelowych rozwiązań organizacyjnych a także metodycznych. Rzetelność i otwartość podejmowanych uniwersalnych analiz, stosowane terminy i przystępny pragmatyczny język oraz przyjmowane założenia metodologiczne stanowią o wartości recenzowanej książki. [z recenzji wydawniczej prof. APS dr hab. Józefa Bednarka]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105176 (1 egz.)
Book
In basket
Praca składa się z dwóch części - teoretycznej i empirycznej. W cz. I przedstawiono problem przemocy w świetle literatury przedmiotu: teorie agresji i definicje agresji i przemocy, formy przemocy w domu i bezpośrednie i odległe jej konsekwencje, przemoc w środowisku szkolnym, społ. i kulturowe uwarunkowania przemocy. Cz. II zawiera opis wyników i podsumowanie sześciu badań (z lat 90.) dot.: percepcji potrzeb dziecięcych przez same dzieci, przemocy w szkole w percepcji nauczycieli, przemocy wobec dzieci w percepcji dzieci, psychologicznych i socjologicznych mechanizmów przemocy doświadczanej w dzieciństwie wśród młodzieży, odległych konsekwencji przemocy doświadczanej w dzieciństwie - gwałtów na dzieciach i przestępczości (jako czynnik w badaniach uwzględniono też wpływ izolacji więziennej).
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 83545, 83544 (2 egz.)
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 83546 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 33411 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 07961 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 06090 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 13390 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 08851 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 09100, 09099 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 06604 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 11045, 10385 (2 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 11283, 10742 (2 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 14585, 14584, 14583 (3 egz.)
Book
In basket
Tematyka związana z płcią budziła od zawsze duże zainteresowanie - w przeszłości przynależność do konkretnej płci stawała się niejednokrotnie podstawą wartościowania, czego przykładem może być podejście ewolucyjne oparte na założeniach Herberta Spencera i Karola Darwina. Dzisiaj podobne rozważania budzą jedynie uśmiech. Rozwój wiedzy i zmieniające się społeczne role związane z funkcjonowaniem mężczyzn i kobiet pozwoliły zmienić historyczne poglądy na temat przynależności do konkretnej płci. Dowodem na postęp w tej dziedzinie jest wprowadzenie do języka nauki pojęcia "rodzaju", podkreślającego różnice społeczne, i odróżnienie go od biologicznie definiowanej płci. Prezentowana pozycja ma charakter interdyscyplinarny - analizuje problematykę rodzaju z różnych perspektyw: psychologicznej, penitencjarnej, socjologicznej i religioznawczej. Publikacja opisuje wątki psychologii rodzaju i w zamierzeniu jest pracą obiektywną, rzetelną i bezstronną, opartą na naukowych badaniach ilościowych i jakościowych oraz na dogłębnej analizie dostępnej literatury przedmiotu. Takie podejście zapewnia bezstronność analizy tematu i pomaga w wieloaspektowym zrozumieniu tego wielowątkowego, fascynującego, emocjonującego i często trudnego zagadnienia.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103323 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37233 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43086 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62202 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46626 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31132 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43476 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again