Form of Work
Książki
(62)
Publikacje naukowe
(2)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(163)
unavailable
(18)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(36)
Czytelnia Piła
(1)
Wypożyczalnia Chodzież
(25)
Czytelnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Czarnków
(42)
Wypożyczalnia Trzcianka
(24)
Wypożyczalnia Złotów
(24)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(20)
Czytelnia Wągrowiec
(8)
Author
Szymanowski Teodor
(7)
Bartkowicz Zdzisław
(2)
Kowalczyk-Jamnicka Małgorzata
(2)
Kozaczuk Franciszek
(2)
Opora Robert
(2)
Różańska-Kowal Joanna
(2)
Sitarczyk Małgorzata
(2)
Węgliński Andrzej
(2)
Bachmat Paweł
(1)
Boczkowska Magdalena
(1)
Bogunia Leszek
(1)
Bębas Sylwester
(1)
Chomczyński Piotr
(1)
Czerwińska-Jakimiuk Ewa
(1)
Dąbrowska-Bąk Maria
(1)
Eichstaedt Krzysztof
(1)
Firkowska-Mankiewicz Anna
(1)
Gulla Bożena
(1)
Herbowski Piotr
(1)
Jankowiak Stanisław
(1)
Jóźwiak Justyna
(1)
Karłyk-Ćwik Anna
(1)
Klaus Witold
(1)
Kobes Paweł
(1)
Konopczyński Marek
(1)
Kowalska-Ehrlich Barbara
(1)
Kozłowski Paweł
(1)
Krawczyk Waldemar
(1)
Linowski Krzysztof
(1)
Lipka Marian
(1)
Lubecka Joanna
(1)
Mac Aneta
(1)
Makowski Aleksander
(1)
Malewska Hanna
(1)
Moczydłowski Paweł
(1)
Mościcka Lidia
(1)
Niewiadomski Henryk
(1)
Noszczyk-Bernasiewicz Monika
(1)
Ostrihanska Zofia
(1)
Pawełczyńska Anna
(1)
Pawełek Katarzyna
(1)
Pawlicki Artur
(1)
Peyre Vincent
(1)
Pospiszyl Kazimierz
(1)
Przybyliński Sławomir
(1)
Rejzner Andrzej
(1)
Siemaszko Andrzej
(1)
Siemionow Justyna
(1)
Skobelski Robert
(1)
Stasiak Krzysztof
(1)
Strzembosz Adam
(1)
Stępniak Piotr
(1)
Szamota Barbara
(1)
Szczepanik Renata
(1)
Szelhaus Stanisław
(1)
Szykut Michał
(1)
Słapczyńska Dominika
(1)
Toroń Barbara
(1)
Tymoszuk Ewelina
(1)
Urban Bronisław
(1)
Wach Tomasz
(1)
Wilkowska-Płóciennik Aneta
(1)
Wojnarska Anna
(1)
Woźniakowska Dagmara
(1)
Wysocka-Pleczyk Małgorzata
(1)
Wójcik Dobrochna
(1)
Zabrodzka Halina
(1)
Zabłocki Kazimierz Jacek
(1)
Zajączkowski Krzysztof
(1)
Zalewska Anna
(1)
Zielińska Patrycja
(1)
Year
2010 - 2019
(25)
2000 - 2009
(19)
1990 - 1999
(8)
1980 - 1989
(2)
1970 - 1979
(6)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(62)
Language
Polish
(61)
unknown (po)
(1)
Subject
Nieletni przestępcy
(38)
Pedagogika resocjalizacyjna
(19)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(19)
Młodociani przestępcy
(15)
Młodzież
(12)
Niedostosowanie społeczne
(10)
Więziennictwo
(9)
Kuratorzy (prawo)
(8)
Zakłady poprawcze i wychowawcze
(8)
Agresywność
(7)
Przestępcy
(7)
Przestępczość
(7)
Przestępczość nieletnich
(7)
Rodzina
(7)
Więźniowie
(7)
Patologia społeczna
(6)
Młodzież trudna
(5)
Dziecko
(4)
Kara pozbawienia wolności
(4)
Kobieta
(4)
Pedagogika penitencjarna
(4)
Postępowanie w sprawach nieletnich
(4)
Przemoc
(4)
Przestępcy seksualni
(4)
Przestępczość zorganizowana
(4)
Zabójstwo
(4)
Alkoholizm
(3)
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
(3)
Poczucie własnej wartości
(3)
Przestępstwa seksualne
(3)
Rodzina zastępcza
(3)
Samobójstwo
(3)
Wychowanie w rodzinie
(3)
Adaptacja społeczna
(2)
Autodestruktywność
(2)
Chuligaństwo
(2)
Dziecko seksualnie wykorzystywane
(2)
Dziewczęta
(2)
Handel ludźmi
(2)
Kara śmierci
(2)
Kryminologia
(2)
Kuratela
(2)
Narkomania
(2)
Odporność psychiczna
(2)
Pedagogika specjalna
(2)
Pedofilia
(2)
Penitencjarystyka
(2)
Pogotowie opiekuńcze
(2)
Probacja (prawo)
(2)
Przemoc seksualna wobec dziecka
(2)
Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i obyczajności
(2)
Recydywa (prawo)
(2)
Socjalizacja
(2)
Społeczności lokalne
(2)
Stalking
(2)
Szkoła
(2)
Sądownictwo specjalne
(2)
Wykluczenie społeczne
(2)
Zachowanie
(2)
Agnew Robert
(1)
Anoreksja
(1)
Aresztowanie tymczasowe
(1)
Arteterapia
(1)
Aspiracje
(1)
Bezradność
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Czytanie
(1)
Domy dziecka
(1)
Dopalacze (substancje odurzające)
(1)
Dorosłe dzieci alkoholików
(1)
Dowód sądowy
(1)
Dysleksja i dysgrafia
(1)
Dysmorfia mięśniowa
(1)
Dzieciobójstwo
(1)
Dziecko chore na padaczkę
(1)
Dziecko głuche
(1)
Dziecko maltretowane
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(1)
Dziecko niewidome
(1)
Dziecko trudne
(1)
Dziecko ulicy
(1)
Emigracja zarobkowa
(1)
Eurosieroctwo
(1)
Gelotofobia
(1)
Grupy rówieśnicze
(1)
Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
(1)
Internet
(1)
Izby dziecka
(1)
Jąkanie
(1)
Kalisz
(1)
Kara (prawo)
(1)
Kazirodztwo
(1)
Konopie indyjskie
(1)
Koła zainteresowań
(1)
Kradzież
(1)
Kultura fizyczna
(1)
Leczenie
(1)
Leki bez recepty
(1)
Lekozależność
(1)
Subject: time
2001-
(14)
1989-2000
(11)
1901-2000
(5)
1945-1989
(2)
Subject: place
Polska
(2)
Warszawa
(2)
Goleniów (woj. zachodniopomorskie ; okręg)
(1)
Kraj Warty (1939-1945)
(1)
Kraków (woj. małopolskie ; okręg)
(1)
Genre/Form
Księgi pamiątkowe
(1)
Listy
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Monografia
(1)
Opracowanie
(1)
Pamiętniki polskie
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Wzory dokumentów
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
Historia
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
62 results Filter
Book
In basket
Przestępczość nieletnich to temat niezwykle popularny w polskiej debacie publicznej. Niestety popularne przekonania dalekie są od rzeczywistości. Celem pracy jest sprawdzenie, na ile owo powszechne mniemanie znajduje potwierdzenie w faktach, czyli jak wygląda przestępczość dzieci w Polsce oraz kim są sprawcy czynów zabronionych. To pierwsza od wielu lat próba scharakteryzowania tego zjawiska oparta na przeprowadzonych przez autora badaniach empirycznych, uzupełnionych o analizę statystyczną, a także o wyniki innych polskich i zagranicznych badań dotyczących najmłodszych nieletnich (którzy w chwili czynu nie ukończyli 13 lat). W pracy przedstawione zostały także działania, które powinny być podejmowane przez różne instytucje publiczne, by zapobiegać demoralizacji i przestępczości nieletnich.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently unavailable
Czytelnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Przedstawiono: pojęcie adaptacji i mechanizmów jej działania, powodzenie i zaburzenie procesu adaptacji, przegląd teorii biopsychologicznych i socjologicznych dot. zaburzenia w zachowaniu i przestępczości, omówienie wyników badań własnych dot. czynników psychicznych i społecznych sprzyjających adaptacji przestępczej młodzieży. Badania przeprowadzono w l. 1999-2003 wśród mężczyzn w wieku 17-21 lat - młodocianych sprawców przestępstw gwałtownych osadzonych w Zakładach Karnych w Bydgoszczy i Włocławku oraz wśród młodzieży męskiej nieprzestępczej w Bydgoszczy (jako grupa kontrolna).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 2783.)
Opracowanie Moniki Noszczyk-Bernasiewicz stanowi pewnego rodzaju novum. Ujawnia ono bowiem oceny, opinie i poglądy personelu wychowawczego zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich na zjawisko naruszania przez nich prawa oraz na warunki mogące się przyczynić do podniesienia efektywności resocjalizacyjnej tych instytucji. Dotyczy to także metod resocjalizacji. Należy zaznaczyć, iż w świetle małej liczby takich prób jest to opracowanie cenne. Książka ta zapewne zainteresuje Ministerstwo Sprawiedliwości, odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, pracowników pedagogicznych i dyrekcje tych placówek, pracowników naukowych i studentów zajmujących się problematyką profilaktyki, resocjalizacji i readaptacji społecznej nieletnich. Powinna także wzbogacić wiedzę policjantów prewencji oraz władz samorządowych i pracowników pomocy społecznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently unavailable
Czytelnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Book
In basket
(Engram)
W książce zawarto analizę problemów pracy penitencjarnej z różnymi kategoriami przestępców, zwrócono uwagę na znaczenie dobrych praktyk penitencjarnych. Ich rozwijanie jest obecnie ważniejsze od wymyślania nowych, coraz bardziej abstrakcyjnych koncepcji resocjalizowania. Monografia pokazuje, co można osiągnąć, stara się udowodnić, że w takim kierunku należy rozwijać uniwersytecką naukę penitencjarną.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently unavailable
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again