Form of Work
Książki
(14)
Publikacje naukowe
(3)
Artykuły
(1)
Status
available
(42)
unavailable
(8)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(11)
Czytelnia Piła
(2)
Wypożyczalnia Chodzież
(8)
Wypożyczalnia Czarnków
(11)
Wypożyczalnia Trzcianka
(5)
Wypożyczalnia Złotów
(10)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(2)
Czytelnia Wągrowiec
(1)
Author
Babiuch Małgorzata
(1)
Badura-Madej Wanda
(1)
Browne Kevin
(1)
Cabalski Marian
(1)
Coyne Iain
(1)
Cybulski Mateusz
(1)
Dobrzyńska-Mesterhazy Agnieszka
(1)
Dubas Elżbieta
(1)
Gamian-Wilk Małgorzata
(1)
Gościniewicz Magdalena
(1)
Halicka Małgorzata
(1)
Halicki Jerzy
(1)
Herbert Martin
(1)
Iwański Tomasz
(1)
Jaszczak-Kuźmińska Dorota
(1)
Krajewska-Kułak Elżbieta
(1)
Lewicka-Zelent Anna
(1)
Maćkowicz Jolanta
(1)
Michalska Katarzyna
(1)
Monks Claire P
(1)
Muszyński Marcin
(1)
Nawrocka Joanna
(1)
Orłowska Małgorzata
(1)
Pisarczyk Grażyna
(1)
Pospiszyl Irena
(1)
Sidorczuk Anna
(1)
Tobiasz-Adamczyk Beata
(1)
Zych Adam A
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(2)
Time Period of Creation
2001-
(4)
Country
Poland
(15)
Language
Polish
(15)
Audience Group
Dorośli
(1)
Subject
Przemoc wobec ludzi starych
(15)
Przemoc w rodzinie
(10)
Ludzie starzy
(7)
Agresywność
(4)
Starość
(4)
Przemoc
(3)
Przemoc wobec dzieci
(3)
Rodzina
(3)
Alkoholizm
(2)
Gerontologia
(2)
Nałóg
(2)
Przemoc w szkole
(2)
Przemoc wobec kobiet
(2)
Relacje międzypokoleniowe
(2)
Starzenie się
(2)
Starzenie się społeczeństwa
(2)
Więziennictwo
(2)
Aktywizacja społeczna
(1)
Aplikacje internetowe
(1)
Bezsenność
(1)
Bioetyka
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Domy pomocy społecznej
(1)
Dorosłość
(1)
Dyskryminacja ze względu na wiek
(1)
Dziadkowie i wnuki
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko maltretowane
(1)
Dziecko seksualnie wykorzystywane
(1)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(1)
Erotyzm
(1)
Geriatria
(1)
Grupy rówieśnicze
(1)
Interwencja kryzysowa (psychol.)
(1)
Kobieta
(1)
Komunikacja interpersonalna
(1)
Kuratorzy (prawo)
(1)
Mediacja (prawo)
(1)
Mobbing
(1)
Mózg
(1)
Młodzież
(1)
Nieletni przestępcy
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Odżywianie
(1)
Ofiary przestępstw
(1)
Ojcostwo
(1)
Opieka paliatywna
(1)
Opinia publiczna
(1)
Osobowość
(1)
Patologia społeczna
(1)
Praca
(1)
Prawa człowieka
(1)
Procedura "Niebieskie Karty"
(1)
Programy komputerowe
(1)
Promocja zdrowia
(1)
Przemoc kobiet wobec mężczyzn
(1)
Przemoc wobec niepełnosprawnych
(1)
Przestępczość
(1)
Psychoterapia
(1)
Rodzina a przemoc
(1)
Socjoterapia
(1)
Stres
(1)
Trudne sytuacje życiowe
(1)
Uniwersytety trzeciego wieku
(1)
Więźniowie
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Świadomość
(1)
Życie seksualne
(1)
Subject: time
2001-
(6)
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
Genre/Form
Opracowanie
(2)
Monografia
(1)
Poradniki
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Psychologia
(1)
15 results Filter
Book
In basket
Autorka w sposób niezwykle profesjonalny, a jednocześnie delikatny i taktowny dotyka bardzo wrażliwej materii człowieka starego, występuje niemal w jego imieniu i w jego obronie. Tym samym przejawia głęboko humanistyczne nastawienie badawcze, które w żadnej mierze nie koliduje z rzetelnością naukową. Książka wzbogaca dotychczasową wiedzę o postrzeganiu osób starych, a opracowane narzędzia diagnostyczne (kwestionariusze) mogą być wykorzystywane przez innych badaczy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 106987 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 85048 (1 egz.)
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 85049 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 40736 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 33933 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 30280, 29086 (2 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 39043 (1 egz.)
Book
In basket
(Problemy Pracy Socjalnej.)
Książka "(Prze)moc w rodzinie. Instytucjonalne formy (po)mocy" pod redakcją naukową M. Orłowskiej, M. Gościniewicz i G. Pisarczyk jest kolejną monografią ukazującą się w serii "Problemy Pracy Socjalnej". Jak już sugeruje tytuł, jej zakres tematyczny ogniskuje się z jednej strony na diagnozie zjawiska przemocy w rodzinie, z drugiej zaś na ukazaniu możliwości wspierania rodziny doświadczającej przemocy przez podejmowanie działań o charakterze instytucjonalnym. Ta licząca prawie czterysta stron publikacja jest - jak stwierdza to w recenzji wydawniczej prof. Anna Kotlarska-Michalska - "zbiorem interesująco napisanych tekstów pokazujących przemoc z wielu perspektyw badawczych, tekstów dokumentujących zarówno stan wiedzy o uwarunkowaniach, przebiegu i skutkach różnych typów przemocy, doświadczanej przez wszystkie kategorie wieku." Jej lektura jest tym bardziej interesująca, że jak zauważa recenzentka, "przegląd stanu wiedzy dokonany przez teoretyków, jak i praktyków dowodzi, że pomimo wielu prowadzonych badań nad przemocą ciągle pozostają nieodkryte obszary i ukryte formy jej występowania". Atutem prezentowanej pracy jest także i to - co akcentuje drugi recenzent dr Jan A. Malinowski - że przemoc została ukazana "jako problem mobilizujący do podejmowania różnorodnych działań instytucjonalnych w celu udzielenia pomocy rodzinom, które samodzielnie nie są w stanie się z nim uporać. Jedna z dróg prowadzących ku temu, wyeksponowana już w tytule książki, wiąże się z poszukiwaniem i uruchamianiem mocy tkwiących w rodzinie". Połączenie podejścia badacza i praktyka znalazło swoje odbicie w strukturze książki, której zasadniczą konstrukcję wyznaczają dwie części: pierwsza - "Od teorii do praktyki.", druga - ".od praktyki do teorii". Takie podejście do problemu sprawia, że książka zainteresuje zarówno akademickich badaczy rodziny, jak i praktyków, którzy w swojej pracy zawodowej udzielają pomocy rodzinom doświadczającym skutków przemocy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40981 (1 egz.)
Book
In basket
Różne formy złego traktowania osób starszych są nie tylko tematem tabu lecz także często nie istnieją w społecznej świadomości. W pracy pokazano to zjawisko z perspektywy doświadczeń zawodowych pracowników medycznych i socjalnych, na co dzień stykających się z różnymi formami przemocy wobec starszych ludzi. Przedstawiono również postrzeganie "złego zachowania" przez same osoby starsze. Książka jest przeznaczona zarówno dla geriatrów i gerontologów, jak i dla wszystkich zainteresowanych zjawiskami towarzyszącymi procesowi starzenia się.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104287 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47591 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37246 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43356 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 84077 (1 egz.)
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 84078 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 40751 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 32757 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 29078 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 56334 P 4,2 (1 egz.)
Book
In basket
(Profesjonalny Pracownik Socjalny)
Wprawdzie czas nie jest niczyim wrogiem, niemniej jednak przekraczając smugę cienia i osiągając wiek późno dojrzały, postrzegamy aż nazbyt wyraźnie odwrócenie perspektywy czasowej – z czasu przeżytego w czas, jaki nam jeszcze pozostał, i wówczas ze zdziwieniem dostrzegamy, jak w tytule sztuki o starości Pameli Catherine Delaney (2009), że Lepiej już było, i zaczyna do nas docierać prozaiczny fakt: jutro zapowiada śmierć, a pojutrze życie – w innej czasoprzestrzeni, w nieznanym czasie i wymiarze. Inaczej mówiąc, przeszłość wprowadza nas w teraźniejszość, a ta z kolei w przyszłość, i dalej poza przestrzeń czasu – w wieczność…
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 48679 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 85787, 85786 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49942 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 33384 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 31872 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 40597 (1 egz.)
Book
In basket
Przemoc dotyczy różnej kategorii ofiar, najczęściej kobiet, dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych. Pomoc udzielana osobom starszym i niepełnosprawnym musi mieć na celu przede wszystkim ochronę poprzez umożliwienie korzystania z profesjonalnego wsparcia. Poradnik przygotowany przez specjalistów, praktyków pracujących z ofiarami przemocy w rodzinie i osobami, które stosują przemoc w zamierzeniu autorów ma za zadanie posłużyć jako narzędzie pracy osób, które na co dzień podejmują się trudnego zadania przeciwdziałania przemocy w swoim środowisku.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104775 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38514 (1 egz.)
Book
In basket
(Resocjalizacja)
Mobbing i przemoc pojawiają się w toku całego ludzkiego życia: od wieku przedszkolnego po senioralny. Można je odnaleźć we wszystkich szczegółowo opisanych w tej książce kontekstach: domowym (rodzina, relacje intymne), instytucjonalnym (szkoła, dom dziecka, zakład karny), w cyberprzestrzeni. Mają one poważne konsekwencje psychiczne i fizyczne dla osób w nie uwikłanych, wiążą się także z kosztami dla rodzin, szkół, organizacji i społeczeństwa. Przedstawiono w niej teorie wyjaśniające występowanie zjawiska przemocy wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, przeanalizowano dynamikę zjawiska, wyniki współcześnie prowadzonych badań oraz oddziaływań profilaktycznych i terapeutycznych podejmowanych w poszczególnych kontekstach.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 109928, 105703 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49986 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 38802 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 32174 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44931 (1 egz.)
Book
In basket
Przemoc stosowana przez kobiety : studium kryminologiczne / Marian Cabaj. - Wydanie 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017. - 579 stron : ilustracje, wykresy ; 24 cm.
Kobiety przejmują męskie wzorce zachowania, w tym również te, które polegają na agresywności i stosowaniu przemocy. W polecanej monografii autor przytacza argumenty na poparcie tezy, że współcześnie obie płcie sytuują się zarówno po stronie sprawców, jak i ofiar przemocy. Liczy, że właściwe zrozumienie charakteru przemocy w relacjach damsko-męskich będzie korzystne dla obu stron, w tym zdecydowanie dla kobiet, którym pomoże spojrzeć na przemoc także z innej perspektywy. Autor ma także nadzieję, iż sporządzone opracowanie pobudzi inicjatywy naukowe, służące wypracowaniu strategii i technik zapobiegania i przeciwdziałania opisanym postaciom i formom przemocy stosowanej przez kobiety, w tym domowej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 48081 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 66945 (1 egz.)
Book
In basket
„Przedmiotem książki są opracowania naukowe dotyczące grupy tematycznej, wyróżnianej w gerontologii społecznej pod skrótowym hasłem: przemoc, nadużycia i zaniedbania (Violence, Abuse and Neglect). Mieszczą się w tym określeniu różne przejawy patologii społecznej wobec osób starych lub osób na pograniczu wieku emerytalnego. Zagadnienie to nabiera w ostatnich latach coraz większego znaczenia, ze względu na zwiększający się odsetek osób starych we wszystkich społeczeństwach świata, załamanie się tradycyjnej struktury rodziny wielopokoleniowej oraz przemiany obyczajowe sprzyjające agresji. Szersze rozwinięcie tego tematu jest więc w pełni uzasadnione, zarówno z punktu widzenia naukowego jak i praktycznego zastosowania. Książka będzie na polskim rynku wydawniczym pozycją pionierską, dotyczącą ważnej i aktualnej dziedziny gerontologii społecznej".
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110010 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46480 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37454 (1 egz.)
Article
In basket
Publikacja stanowi kompendium wiedzy geriatryczno-gerontologicznej. Jest szczegółowym i wielodziedzinowym opracowaniem zbiorowym, ujmującym w jedną całość najważniejsze problemy dotyczące populacji osób starszych. Charakteryzuje się holistycznym ujęciem problemu starzenia się społeczeństwa.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 111435 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 50697 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40961 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46950 (1 egz.)
Book
In basket
(Refleksje nad Starością ; t. 2)
Refleksje zawarte w tomie mieszczą się pomiędzy dwoma biegunami nurtu życiowego – społeczno-kulturowym i jednostkowym przeżywaniem starości. Publikacja dotyczy procesów migracyjnych, które coraz częściej wpływają na ludzi starszych i lokują starość w kontekście interakcji globalnych; działań lokalnych, środowiskowych i instytucjonalnych podejmowanych na rzecz seniorów; zagadnień związanych z postawami wobec osób starszych, dyskryminacją ze względu na wiek, zdrowiem, jakością życia i ekoterapią; zindywidualizowanego doświadczania starości w kontekście uczenia się oraz w trudnych sytuacjach życiowych, takich jak choroba czy przemoc domowa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 48510 (1 egz.)
Book
In basket
Podjęta przez Jolantę Maćkowicz problematyka przemocy wobec osób starszych jest nie tylko ważna, ale także niezmiernie aktualna, gdyż zjawiska poniżania, zaniedbywania, lekceważenia bądź maltretowania ludzi starzejących się i starych nie są czymś nowym i zaskakującym w naszych czasach, a przestrzeń aktów i/lub działań nabierających znamion przemocy jest rozległa – od niechęci, zaniedbywania czy lekceważenia podstawowych potrzeb przez psychiczne i fizyczne maltretowanie aż do pozbawienia życia czy eksterminacji włącznie […]. Z recenzji prof. zw. dr. hab. Adama A. Zycha
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 111615 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40363 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46645 (1 egz.)
Book
In basket
W książce zostały przedstawione różnorodne aspekty pracy pomagaczy w sytuacji przemocy w rodzinie. Przedstawiono je z perspektywy pracownika socjalnego, pedagoga, prawnika, kuratora sądowego, mediatora sądowego, policjanta, pracownika służby więziennej, psychologa, terapeuty, członka zespołu interdyscyplinarnego, księdza. Ważne jest wskazanie barier w pracy pomagaczy i możliwości współpracy, aby zwiększyć efektywność wspomagania rodzin.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 113962 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 51344 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 41342 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 34279 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 47767 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 66792 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again