Form of Work
Książki
(38)
Publikacje naukowe
(3)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(106)
unavailable
(24)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(23)
Czytelnia Piła
(4)
Wypożyczalnia Chodzież
(21)
Wypożyczalnia Czarnków
(34)
Wypożyczalnia Trzcianka
(21)
Wypożyczalnia Złotów
(14)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(8)
Czytelnia Wągrowiec
(4)
Zbiory specjalne Piła-Wypożyczalnia
(1)
Author
Bębas Sylwester
(2)
Pospiszyl Irena
(2)
Babiuch Małgorzata
(1)
Badowska-Hodyr Monika
(1)
Beisert Maria
(1)
Borowska Teresa
(1)
Branson Brenda
(1)
Browne Kevin
(1)
Cichla Joanna
(1)
Coyne Iain
(1)
Czub Magdalena
(1)
Gamian-Wilk Małgorzata
(1)
Golus Anna
(1)
Gościniewicz Magdalena
(1)
Gulla Bożena
(1)
Helios Joanna
(1)
Herbert Martin
(1)
Ilnicka Renata Małgorzata
(1)
Jedlecka Wioletta
(1)
Jundziłł Irena
(1)
Kaniewska Joanna
(1)
Karbowska Maria
(1)
Kostrzyński Piotr
(1)
Kowalewska-Borys Ewa
(1)
Kozaczuk Franciszek
(1)
Krüger Andreas
(1)
Kubiak Iwona Anna
(1)
Kurzępa Jacek
(1)
Levenkron Abby
(1)
Levenkron Steven
(1)
Lewicka-Zelent Anna
(1)
Lisowska Alicja
(1)
Makara-Studzińska Marta
(1)
Marzec Helena
(1)
Marzec-Holka Krystyna
(1)
Mazur Michał
(1)
Monks Claire P
(1)
Ogińska-Bulik Nina
(1)
Olak Antoni
(1)
Orłowska Małgorzata
(1)
Pacewicz Alicja
(1)
Pieczko Justyna
(1)
Pisarczyk Grażyna
(1)
Poprawska Urszula
(1)
Pospiszyl Kazimierz
(1)
Seymur Jane
(1)
Siejak Anna
(1)
Silva Paula J
(1)
Taylor Christopher W
(1)
Wiśniewski Czesław
(1)
Woynarowska Barbara
(1)
Wysocka-Pleczyk Małgorzata
(1)
Ziemska Beata
(1)
Zwoliński Andrzej
(1)
Łukaszek Maria
(1)
Śniegulska Anna
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(19)
2000 - 2009
(11)
1990 - 1999
(7)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(38)
Language
Polish
(38)
Subject
Przemoc wobec dzieci
(20)
Przemoc w rodzinie
(18)
Przemoc seksualna wobec dziecka
(14)
Dziecko maltretowane
(12)
Agresywność
(11)
Dziecko seksualnie wykorzystywane
(11)
Przemoc
(7)
Rodzina
(7)
Alkoholizm
(6)
Dziecko
(6)
Przemoc w szkole
(6)
Młodzież
(5)
Niedostosowanie społeczne
(5)
Patologia społeczna
(5)
Pedagogika resocjalizacyjna
(5)
Pedofilia
(5)
Przemoc wobec ludzi starych
(5)
Molestowanie seksualne
(4)
Przemoc wobec kobiet
(4)
Cyberprzemoc
(3)
Kazirodztwo
(3)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(3)
Rodzina dysfunkcyjna
(3)
Samobójstwo
(3)
Sekty i ruchy religijne
(3)
Wykorzystywanie seksualne dzieci
(3)
Aborcja
(2)
Autodestruktywność
(2)
Dorosłe dzieci alkoholików
(2)
Dzieci
(2)
Internet
(2)
Kobieta
(2)
Mobbing
(2)
Młodzież trudna
(2)
Nieletni przestępcy
(2)
Prawa dziecka
(2)
Przestępczość
(2)
Psychologia dziecka
(2)
Psychoterapia
(2)
Rodzina zastępcza
(2)
Rozwód
(2)
Separacja (prawo)
(2)
Uraz psychiczny u dzieci
(2)
Więziennictwo
(2)
Więźniowie
(2)
Wychowanie
(2)
Zachowanie
(2)
Zgwałcenie
(2)
Alimenty
(1)
Aspiracje
(1)
Aspiracje edukacyjne
(1)
Aspiracje zawodowe
(1)
Bezpieczeństwo osobiste
(1)
Bezrobocie
(1)
Cyberprzestępczość
(1)
Dom dziecka
(1)
Dorosłość
(1)
Dzieci-żołnierze
(1)
Dziecko krzywdzone emocjonalnie
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Dziecko trudne
(1)
Dziecko ulicy
(1)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(1)
Erotyzm
(1)
Etyka
(1)
Eurosieroctwo
(1)
Eutanazja
(1)
Globalizacja
(1)
Grupy rówieśnicze
(1)
Handel dziećmi
(1)
Handel ludźmi
(1)
Homoseksualizm
(1)
Inicjacja
(1)
Kara cielesna
(1)
Konflikt
(1)
Konkubinat
(1)
Kuratorzy (prawo)
(1)
La Strada
(1)
Mediacja (prawo)
(1)
Mniejszości seksualne
(1)
Młodociane matki
(1)
Nauczyciele
(1)
Nałóg
(1)
Ochotnicze Hufce Pracy
(1)
Odżywianie
(1)
Ofiary przestępstw
(1)
Pedagogika
(1)
Pedagogika opiekuńcza
(1)
Pokrzywdzony
(1)
Polska
(1)
Pornografia
(1)
Postawy rodzicielskie
(1)
Prawo karne
(1)
Procedura "Niebieskie Karty"
(1)
Produktywność (ekonomia)
(1)
Prostytucja
(1)
Prostytucja nieletnich
(1)
Przemoc psychiczna
(1)
Przemoc symboliczna
(1)
Przemoc wobec dzieci i młodzieży
(1)
Subject: time
2001-0
(3)
1989-
(2)
2001-
(2)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Opracowanie
(2)
Dokumenty audiowizualne
(1)
Film dokumentalny
(1)
Film edukacyjny
(1)
Monografia
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
Psychologia
(2)
Historia
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
38 results Filter
Book
In basket
(Problemy Pracy Socjalnej.)
Książka "(Prze)moc w rodzinie. Instytucjonalne formy (po)mocy" pod redakcją naukową M. Orłowskiej, M. Gościniewicz i G. Pisarczyk jest kolejną monografią ukazującą się w serii "Problemy Pracy Socjalnej". Jak już sugeruje tytuł, jej zakres tematyczny ogniskuje się z jednej strony na diagnozie zjawiska przemocy w rodzinie, z drugiej zaś na ukazaniu możliwości wspierania rodziny doświadczającej przemocy przez podejmowanie działań o charakterze instytucjonalnym. Ta licząca prawie czterysta stron publikacja jest - jak stwierdza to w recenzji wydawniczej prof. Anna Kotlarska-Michalska - "zbiorem interesująco napisanych tekstów pokazujących przemoc z wielu perspektyw badawczych, tekstów dokumentujących zarówno stan wiedzy o uwarunkowaniach, przebiegu i skutkach różnych typów przemocy, doświadczanej przez wszystkie kategorie wieku." Jej lektura jest tym bardziej interesująca, że jak zauważa recenzentka, "przegląd stanu wiedzy dokonany przez teoretyków, jak i praktyków dowodzi, że pomimo wielu prowadzonych badań nad przemocą ciągle pozostają nieodkryte obszary i ukryte formy jej występowania". Atutem prezentowanej pracy jest także i to - co akcentuje drugi recenzent dr Jan A. Malinowski - że przemoc została ukazana "jako problem mobilizujący do podejmowania różnorodnych działań instytucjonalnych w celu udzielenia pomocy rodzinom, które samodzielnie nie są w stanie się z nim uporać. Jedna z dróg prowadzących ku temu, wyeksponowana już w tytule książki, wiąże się z poszukiwaniem i uruchamianiem mocy tkwiących w rodzinie". Połączenie podejścia badacza i praktyka znalazło swoje odbicie w strukturze książki, której zasadniczą konstrukcję wyznaczają dwie części: pierwsza - "Od teorii do praktyki.", druga - ".od praktyki do teorii". Takie podejście do problemu sprawia, że książka zainteresuje zarówno akademickich badaczy rodziny, jak i praktyków, którzy w swojej pracy zawodowej udzielają pomocy rodzinom doświadczającym skutków przemocy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 40981 (1 egz.)
Book
In basket
W poradniku zostały zawarte informacje, na czym polega przemoc domowa, jak się rozwija, jakie formy może przybierać, a także kogo można uznać za ofiarę przemocy, a kogo za sprawcę. Pozycja ta to także źródło fachowych wskazówek na temat sposobów wsparcia ofiar przemocy domowej od strony prawnej i instytucjonalnej. Publikacja zawiera: wyjaśnienie czym jest przemoc domowa; wskazówki jak rozpoznać przemoc w rodzinie; praktyczne informacje na temat wsparcia ofiar od strony prawnej i instytucjonalnej. Dzięki niej można zyskać: wiedzę, czym jest przemoc domowa, jakie formy może przybierać; praktyczne wskazówki jak rozpoznać stosowanie przemocy w rodzinie; porady, jak można od strony prawnej oraz instytucjonalnej pomóc ofiarom; wiedzę, jakie prawa przysługują ofiarom i jakie zadania mają do spełnienia pracownicy socjalni.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108022 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39361 (1 egz.)
Book
In basket
W ostatnich latach coraz częściej poruszany jest temat wykorzystywania seksualnego dzieci i młodzieży. Warto zwrócić na to uwagę, tym bardziej że problem ten nie jest nowy - w przeszłości jednak podejście do niego było bardzo zróżnicowane i zależne od wielu czynników, między innymi kultury i wzorców wychowania. Mimo zmian, które już nastąpiły, dorobek literatury i badań poświęconych temu zagadnieniu jest niewystarczający. Wielu specjalistów, w tym również autorka, stara się to zmienić. Magdalena Czub, opierając się na swoim doświadczeniu w pracy z dziećmi i młodzieżą wykorzystywanymi seksualnie i z ich rodzinami, a także na wnioskach z badań własnych, poszukuje odpowiedzi na pytanie o wpływ wykorzystania na rozwój i ogólne funkcjonowanie młodego człowieka. Szczegółowo opisuje naturę zjawiska wykorzystywania seksualnego i mechanizmy powstawania konsekwencji takiego doświadczenia. Omawia definicje i formy molestowania, jego możliwe następstwa i zróżnicowane reakcje na nie. Wszystkie rozważania odnosi do aktualnie prężnie się rozwijającej dyscypliny - psychopatologii rozwojowej. Dodatkowo podpowiada, jak rozpoznać symptomy wykorzystywania seksualnego, jak postępować w przypadku podejrzenia, że dziecko zostało wykorzystane, jakie kroki podjąć, aby pomóc dziecku i rodzinie, oraz jak poradzić sobie z pojawiającymi się każdego dnia dylematami. Książka stanowi cenną pomoc dla profesjonalistów, którzy dzięki niej poszerzą wiedzę oraz kompetencje w dziedzinie diagnozy, terapii i organizacji wsparcia społecznego dla dzieci wykorzystywanych seksualnie.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 109075 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49274 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32747 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65603 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 85048 (1 egz.)
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 85049 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 40736 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 33933 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 30280 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 39043 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37963 (1 egz.)
Book
In basket
Od kary chłosty do karnego jeżyka - czyli długa historia przysłowiowego klapsa "Historia dzieciństwa jest koszmarem, z którego jako ludzkość dopiero zaczynamy się budzić", uważa amerykański badacz Lloyd deMause - i ma rację. Rzeczywiście, dzieje dzieciństwa przypominają długi, ciągnący się przez stulecia i doświadczany nadal przez najmłodszych na całym świecie zły sen. W przeszłości dzieci dorastały w atmosferze strachu czy wręcz terroru, ich życie przepełnione było nie miłością i szczęśliwością, lecz osamotnieniem, przemocą i najróżniejszymi formami krzywdzenia. Od pierwszych chwil na świecie. Dziś dzieciństwo kojarzy nam się z beztroską i poczuciem bezpieczeństwa, a opiekę i ochronę rodzicielską uważamy za coś oczywistego i naturalnego - mimo to wciąż sporo ludzi akceptuje i stosuje kary cielesne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 42036 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 34990 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 84077, 84076 (2 egz.)
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 84078 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 40751 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 32757 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 29078 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 56334 P 4,2 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 7 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 76858, 76857, 76856 (3 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 44644 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 30881 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 28491 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 37692, 37691 (2 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 54313, 53793 (2 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 61101 P 4,4 (1 egz.)
Book
In basket
Podręcznik adresowany szczególnie do grona doradców i terapeutów rodzinnych. Jest programem przeciwdziałania przemocy domowej, realizowanym przez FOCUS Ministries, Inc. Autorki Brenda Branson i Paula Silva przedstawiają opis zebranych informacji na temat przemocy, charakterystykę osób uwikłanych w przemoc, zarówno jej sprawców, jak i ofiar. Zawiera praktyczne kroki pomocy osobom skrzywdzonym, a także rozdział na temat terapii dla osób stosujących przemoc. Został opracowany po to, by pomóc doradcom i duszpasterzom lepiej zrozumieć istotę domowej przemocy oraz lepiej przygotować się do niesienia pomocy tym, którzy są niszczeni przez tę podstępną plagę.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103503, 103502 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47086 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39475 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 43394 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi ; Nr 8 (13)/2000)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 34018 (1 egz.)
Book
In basket
(ABC Bioetyki)
"Świat współczesny to często świat przemocy. Czym jednak jest przemoc? Dla jednych jest ona kolejnym pojęciem teoretycznym, będącym przedmiotem analizy wielu specjalistów; dla innych - jest po prostu codziennością. (...). W książce podejmiemy problem pedofilii i różnych form przemocy wobec dziecka. Założeniem autorki jest ukazanie traumatycznych konsekwencji, jakie ponosi dziecko - ofiara przemocy oraz szerokiej skali stosowania przemocy wobec dziecka także w Polsce."
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 105858 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48390 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 38810 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32200 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45028 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 112715 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 50737 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 40439 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33362 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 47102 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65348 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 99671, 84767, 84766 (3 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 42127 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 30069 (1 egz.)
Book
In basket
Publikacja stanowi ciekawą propozycję wydawniczą na temat dość popularnego ciągle i niezwykle ważnego z punktu widzenia społecznego problemu - przemocy wobec dziecka. W moim przekonaniu jest to jedna z najciekawszych znanych mi prac, jakie ukazały się - i mam nadzieję ukażą - w najbliższym czasie na rynku wydawniczym. [Z recenzji prof. dr hab. Ireny Pospiszyl]
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104568 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 51818 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 37708 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31562 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43285 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64691 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 98978, 98977 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36750 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46107 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36873 (1 egz.)
Book
In basket
Problematyka przemocy wobec dzieci stanowi przedmiot zainteresowań autorek publikacji od kilku lat. We wcześniejszych badaniach skupiały się na przemocy wobec dzieci w rodzinie, standardach ochrony praw dziecka oraz analizie sytuacji dzieci dotkniętych skutkami przemocy. Tym razem zajęły się przemocą instytucjonalną, której dziecko również często doświadcza. Człowiek tworzy różnorakie instytucje, szukając ochrony, wsparcia, pomocy. Za ich pośrednictwem chce realizować rozmaite cele, np. edukacyjne czy lecznicze...[nota wydawcy].
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 116676 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 52962 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 42371 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 35327 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 48912 (1 egz.)
Book
In basket
(Acta Univerisitatis Wratislaviensis 3347)
Interesująca książka wprowadzająca w problematykę zachowań dysfunkcyjnych, które zagrażają stabilności i integralności współczesnych społeczeństw. Autorzy odwołują się zarówno do delikatnych, subtelnych czy wręcz intymnych aspektów funkcjonowania jednostek, jak również zwracają uwagę na przyczyny zachowań destrukcyjnych w przestrzeni społecznej. Oprócz warstwy poznawczej w książce zaprezentowane zostały funkcjonujące obecnie metody rozwiązań zachowań destrukcyjnych w przestrzeni społecznej. Ten ostatni wątek jawi się jako szczególnie cenny, autorami artykułów są bowiem osoby pracujące w obszarach problemowych i aktywnie działające na rzecz prewencji oraz minimalizacji skali występujących problemów.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104572 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 38325 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44468 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63345 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Wydziału Pedagigiki [!] i Psychologii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.)
Książka stanowi kompendium wiedzy z dziedziny przemocy wobec dzieci. Dostarcza bowiem informacji o stanie aktualnych badań, jak i strukturze oraz skali zjawiska przemocy wobec dzieci na świecie i w Polsce. Autorka prezentuje nowatorską empiryczną typologię przemocy wczesnodziecięcej, uzyskaną w oparciu o analizy statystyczne, co stanowi cenny wkład w wiedzę dotycząca konsekwencji przemocy domowej oraz w polską literaturę przedmiotu. Dr hab. Marta Makara-Studzińska jest znawcą problematyki przemocy, stąd też przedstawione wyniki badań na tle literatury światowej stanowią ważny i oryginalny wkład w rozwój badań interdyscyplinarnych - zarówno psychologicznych, pedagogicznych, jak i z dziedziny zdrowia publicznego, psychiatrii i wiktymologii. Należy podkreślić walory encyklopedyczne tego opracowania, poprawność metodologiczną projektu badawczego oraz interdyscyplinarny charakter badań naukowych. [z recenzji prof. dr hab. n. med. Anny Grzywy] [...] książka jest dziełem oryginalnym, wnoszącym istotny wkład w dziedzinę badań nad tym niekorzystnym zjawiskiem. W realizacji programu badań oraz redagowaniu tekstu Autorka wykazała się doskonałym rozeznaniem zastanej wiedzy, oraz dojrzałością warsztatu badawczego i edytorskiego. Ukazała też pasję i zainteresowania klinicysty.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104769 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38497 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36987 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again