Form of Work
Książki
(53)
Publikacje naukowe
(6)
Status
available
(152)
unavailable
(15)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(33)
Czytelnia Piła
(6)
Wypożyczalnia Chodzież
(21)
Czytelnia Chodzież
(2)
Wypożyczalnia Czarnków
(29)
Czytelnia Czarnków
(2)
Wypożyczalnia Trzcianka
(19)
Czytelnia Trzcianka
(3)
Wypożyczalnia Złotów
(25)
Czytelnia Złotów
(2)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(8)
Czytelnia Wągrowiec
(16)
Zbiory specjalne Piła-Wypożyczalnia
(1)
Author
Polanowski Jarosław
(3)
Wesołowska Anna Maria
(3)
Kamińska Kamila
(2)
Kowalewska-Borys Ewa
(2)
Lewoc Michał
(2)
Armstrong Nicky
(1)
Bożyk Michał
(1)
Bębas Sylwester
(1)
Błachnio Aleksandra
(1)
Cabalski Marian
(1)
Chmielewska-Szlajfer Maria
(1)
Czarkowska Małgorzata
(1)
Dobrowolski Zbysław
(1)
Dymek-Balcerek Krystyna
(1)
Fajst Michał
(1)
Gałęski Jerzy
(1)
Gruszczyńska Beata
(1)
Gulla Bożena
(1)
Guła Przemysław
(1)
Hindman Jan
(1)
Ignatowski Grzegorz
(1)
Iwański Tomasz
(1)
Izdebska Jadwiga
(1)
Jarosz Ewa
(1)
Jaszczak-Kuźmińska Dorota
(1)
Jaworska Anetta
(1)
Jaworska-Dębska Barbara
(1)
Kacprzak Lech
(1)
Kantowicz Ewa
(1)
Kałdon Barbara Małgorzata
(1)
Kałka Izabela
(1)
Klaus Witold
(1)
Kobes Paweł
(1)
Kozłowski Paweł
(1)
Kryza Joanna
(1)
Latoś Agnieszka
(1)
Lewicka-Zelent Anna
(1)
Lisowska Elżbieta
(1)
Luberadzka-Gruca Joanna
(1)
Marzec-Holka Krystyna
(1)
Mazowiecka Lidia
(1)
Mazur Michał
(1)
Maćkowicz Jolanta
(1)
Michalska Katarzyna
(1)
Pastwa-Wojciechowska Beata
(1)
Pol Albert
(1)
Rudnicki Andrzej
(1)
Ruszewski Jarosław
(1)
Rybczyńska Dorota
(1)
Sawicka-Chrapkowicz Anna
(1)
Stahl Małgorzata
(1)
Stanik Jan M
(1)
Stelmaszuk Zofia Waleria
(1)
Stożek Maria
(1)
Sunderland Margot
(1)
Sułkowski Łukasz
(1)
Szluz Anna
(1)
Szluz Beata
(1)
Urban Bronisław
(1)
Urbańska Magda
(1)
Wiecha Anna
(1)
Wirkus Łukasz
(1)
Wojtasińska Edyta
(1)
Woźniakowska Dagmara
(1)
Wysocka-Pleczyk Małgorzata
(1)
Zamecka Joanna
(1)
Zdunek Aneta
(1)
Zmarzlik Jolanta
(1)
Year
2010 - 2019
(33)
2000 - 2009
(18)
1990 - 1999
(2)
Time Period of Creation
2001-
(6)
Country
Poland
(53)
Language
Polish
(51)
unknown (po)
(2)
Subject
Przemoc w rodzinie
(51)
Prawa dziecka
(12)
Dziecko seksualnie wykorzystywane
(11)
Dziecko maltretowane
(10)
Rodzina
(10)
Patologia społeczna
(9)
Przemoc
(8)
Kobieta
(7)
Agresywność
(6)
Dziecko
(6)
Pedagogika resocjalizacyjna
(6)
Przemoc wobec kobiet
(6)
Wychowanie w rodzinie
(6)
Alkoholizm
(5)
Przestępczość
(5)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(5)
Nałóg
(4)
Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i obyczajności
(4)
Rodzina zastępcza
(4)
Kara (prawo)
(3)
Kuratorzy (prawo)
(3)
Narkomania
(3)
Niedostosowanie społeczne
(3)
Niepełnosprawni
(3)
Ofiary przestępstw
(3)
Opieka społeczna
(3)
Pedagogika penitencjarna
(3)
Postępowanie sądowe
(3)
Prawo socjalne
(3)
Probacja (prawo)
(3)
Przemoc w szkole
(3)
Przemoc wobec ludzi starych
(3)
Przestępstwo przeciw rodzinie i opiece
(3)
Rozwód
(3)
Separacja (prawo)
(3)
Socjoterapia
(3)
Więźniowie
(3)
AIDS
(2)
Alimenty
(2)
Arteterapia
(2)
Bezrobocie
(2)
Cyberprzemoc
(2)
Grupy rówieśnicze
(2)
HIV
(2)
Internet
(2)
Kazirodztwo
(2)
Ludzie starzy
(2)
Policja
(2)
Pomoc postpenitencjarna
(2)
Prawo
(2)
Prawo do nauki
(2)
Prawo karne
(2)
Przemoc wobec dzieci
(2)
Przemoc wobec niepełnosprawnych
(2)
Przestępcy
(2)
Przestępstwo komputerowe
(2)
Rodzice
(2)
Rodzina dysfunkcyjna
(2)
Rzecznik praw dziecka
(2)
Samobójstwo
(2)
Subkultura
(2)
Zaburzenia i dewiacje seksualne
(2)
Aborcja
(1)
Adopcja
(1)
Aspiracje edukacyjne
(1)
Aspiracje zawodowe
(1)
Autodestruktywność
(1)
Bezpieczeństwo osobiste
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bibliotekarstwo
(1)
Biblioterapia
(1)
Budownictwo
(1)
Budżet
(1)
Choroby przewlekłe
(1)
Cmentarze
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Cyberprzestępczość
(1)
Demokracja
(1)
Depresja psychiczna
(1)
Dorosłe dzieci alkoholików
(1)
Dowody osobiste
(1)
Dozór elektroniczny sprawców przestępstw
(1)
Drogi publiczne
(1)
Dzieciobójstwo
(1)
Dziecko krzywdzone emocjonalnie
(1)
Dziecko w wieku poniemowlęcym
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Energetyka
(1)
Erotyzm
(1)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(1)
Eurosieroctwo
(1)
Eutanazja
(1)
Feminizm
(1)
Filmoterapia
(1)
Fizykoterapeuci
(1)
Fundusz zakładowy
(1)
Geodeci
(1)
Geodezja
(1)
Gniew
(1)
Gospodarka komunalna
(1)
Subject: time
1989-2000
(8)
2001-
(7)
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Genre/Form
Opracowanie
(3)
Poradniki
(3)
Podręczniki
(2)
Praca zbiorowa
(2)
Publicystyka polska
(2)
Dokumenty dźwiękowe
(1)
Encyklopedie
(1)
Monografia
(1)
Poradnik
(1)
Słowniki
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(6)
Socjologia i społeczeństwo
(5)
Psychologia
(1)
53 results Filter
Book
In basket
Publikacja stanowi znakomite kompendium wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie w kontekście Konwencji Rady Europy z 2011 roku w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, budzącej w Polsce wiele kontrowersji i będącej przedmiotem niekończącej się dyskusji politycznej i społecznej. Treści zawarte w opracowaniu przełamują wiele stereotypów, pokazując obiektywny obraz zjawiska przemocy w Polsce, nie stroniąc od trudnej problematyki ideologii gender, która w naszym kraju budzi szczególne emocje. Należy podkreślić, że w publikacji udało się bez emocji oraz bez populizmu, posługując się argumentami merytorycznymi, dokonać trafnej analizy problematyki regulacji prawnych przyjętych przez polskiego ustawodawcę w kontekście zobowiązań tzw. Konwencji Stambulskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110065 (1 egz.)
Book
In basket
(Prokurator Ofiarom Przestępstw)
Publikacja zawiera materiały z sesji "Jak skutecznie chronić ofiary przemocy w rodzinie? Ofiary wysokiego ryzyka, standardy międzynarodowe, polskie realia", zorganizowanej 4 grudnia 2012 r. w czasie 16 dni obchodów Międzynarodowej Kampanii Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć. W opracowaniu zamieszczono referaty poświęcone charakterystyce zjawiska przemocy w rodzinie, reparacjom dla ofiar w świetle dokumentów międzynarodowych, orzecznictwu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ocenie ryzyka zagrożenia ciężkim uszkodzeniem ciała i zabójstwem, a także dołączono do niej najważniejsze akty prawne. Przemoc w rodzinie godzi nie tylko w osoby bezpośrednio dotknięte tym przestępstwem, ale także w całe społeczeństwo. Jest to niezwykle ważny problem zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Trzeba więc o tym zjawisku wiedzieć jak najwięcej, aby umieć właściwie zareagować.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 107834 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39464 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 32529 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45606 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64347 P 4.3 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie. Prawo Karne)
Problem przemocy wobec kobiet w rodzinie jest zagadnieniem, któremu poświęca się wiele uwagi - zarówno na forum krajowym, jak i międzynarodowym. Efektywne przeciwdziałanie temu zjawisku przez organy ścigania, wymiaru sprawiedliwości i inne instytucje wymaga podejścia kompleksowego i interdyscyplinarnego, które uwzględnia - poza płaszczyzną prawną - także aspekty psychologiczne i społeczne zjawiska oraz indywidualne potrzeby ofiar. Pełne bowiem zrozumienie specyfiki, przyczyn i konsekwencji tej formy przemocy jest warunkiem skuteczności postępowania karnego wszczętego w związku z popełnionym przestępstwem, a zwłaszcza właściwej oceny zebranego w sprawie materiału dowodowego oraz trafnego doboru środków reakcji prawnokarnej i zastosowanych form pomocy ofierze. W monografii zaprezentowano kompleksowe opracowanie problematyki penalizacji przemocy wobec kobiet w rodzinie. Autorka - odwołując się m.in. do prawa karnego materialnego, procesowego oraz wykonawczego, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - dogłębnie przedstawia instrumenty prawne, z których mogą korzystać ofiary oraz instytucje powołane do ich ochrony. Cennym walorem publikacji są zamieszczone w niej wyniki badań akt sądowych w sprawach dotyczących czynu z art. 207 k.k. Wzbogacają one to opracowanie o analizę rzeczywistych form działania przedstawicieli instytucji publicznych (ich faktycznej aktywności lub zaniechań) w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec kobiet w rodzinie. Publikacja skierowana jest przede wszystkim do prawników praktyków - sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych oraz aplikantów tych zawodów, a także do osób i instytucji stykających się z problematyką przemocy w rodzinie - m.in. funkcjonariuszy Policji, pracowników gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i ośrodków pomocy społecznej oraz przedstawicieli zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych działających na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, jak również organizacji społecznych niosących pomoc ofiarom przemocy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 109103 (1 egz.)
Book
CD
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39504 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka RPD.)
Dziecko, które trafia do rodziny zastępczej, często ma za sobą traumatyczne przeżycia przemocy i doświadczenia zerwanych więzi. Rodzice zastępczy i profesjonaliści potrzebują wiedzy i narzędzi, aby skutecznie je wspierać. Odpowiedzią na te potrzeby jest Kodeks Bezpiecznej Opieki. Stworzyły go wspólnie Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej i Fundacja Dzieci Niczyje oraz Fundacja Przyjaciółka i Stowarzyszenie Jedno Serce. Kodeks wydało Biuro Rzecznika Praw Dziecka. Inicjatywa została objęta honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Adresatami Kodeksu Bezpiecznej Opieki są przede wszystkim rodzice zastępczy, członkowie ich rodzin oraz profesjonaliści, którzy ich wspierają. Zostały w nim zebrane zasady, którymi powinni się kierować, aby dziecko w nowej rodzinie było bezpieczne. Kodeks jest nie tylko kompendium „dobrych praktyk” w codziennym życiu rodziny zastępczej, ale także swego rodzaju poradnikiem, jak wspierać dziecko powierzone i jego potencjał, jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami, które są wyzwaniem dla każdej takiej rodziny. Rodzice zastępczy mogą czuć się osamotnieni i bezradni wobec problemów dzieci. Brak wsparcia w takich sytuacjach może skutkować oddaniem przyjętego dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej czy rozpadem małżeństwa rodziców zastępczych. Kodeks jest odpowiedzią na potrzeby środowiska związanego z rodzinną opieką zastępczą. W Kodeksie znajdują się informacje nt. rodzajów zagrożeń wobec dziecka, wskazówki jak je chronić i wspierać w rozwoju oraz jak ułatwić mu odnalezienie się w nowym środowisku. Autorki kładą nacisk nie tylko na rolę rodziców zastępczych, ale także koordynatorów i pracowników socjalnych. Kodeks odnosi się także do sytuacji dzieci biologicznych rodziców zastępczych, które w Polsce są najczęściej niezauważane w systemie.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 111072, 111071, 111070 (3 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 50723, 50722 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40326, 40325, 40324 (3 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33306, 33305, 33304 (3 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46682, 46681, 46680 (3 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65212 P 4,3 (1 egz.)
Book
In basket
Autorka przedstawia problematykę przemocy względem dziecka w rodzinie w Polsce, zwłaszcza jej aspekty kryminologiczne. Rozprawa ma charakter interdyscyplinarny, podejmuje zagadnienie w kilku perspektywach: socjologicznej, prawnej i psycho-pedagogicznej. W części empirycznej zostały zamieszczone i zinterpretowane wyniki badań dokumentacji komend policji w Stalowej Woli i w Nisku oraz dokumentacji z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Rudniku nad Sanem.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110281 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65197 (1 egz.)
Book
In basket
W poradniku zostały zawarte informacje, na czym polega przemoc domowa, jak się rozwija, jakie formy może przybierać, a także kogo można uznać za ofiarę przemocy, a kogo za sprawcę. Pozycja ta to także źródło fachowych wskazówek na temat sposobów wsparcia ofiar przemocy domowej od strony prawnej i instytucjonalnej. Publikacja zawiera: wyjaśnienie czym jest przemoc domowa; wskazówki jak rozpoznać przemoc w rodzinie; praktyczne informacje na temat wsparcia ofiar od strony prawnej i instytucjonalnej. Dzięki niej można zyskać: wiedzę, czym jest przemoc domowa, jakie formy może przybierać; praktyczne wskazówki jak rozpoznać stosowanie przemocy w rodzinie; porady, jak można od strony prawnej oraz instytucjonalnej pomóc ofiarom; wiedzę, jakie prawa przysługują ofiarom i jakie zadania mają do spełnienia pracownicy socjalni.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108022 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39361 (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 94626 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 7 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 113470 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 40748 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 41281 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 29417 (1 egz.)
Czytelnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 29053 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 39062 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62313 P 4,2 (1 egz.)
Book
In basket
Pomaganie przez prawników ofiarom przemocy to działanie wyjątkowo trudne i wymagające nie tylko specjalistycznej, interdyscyplinarnej wiedzy prawnej, ale także wiedzy wiktymologicznej i orientowania się w dziedzinie psychologii. Bez takiego przygotowania można - mając najlepsze chęci do pomocy - jeszcze bardziej zranić ofiarę, nie zaś jej pomóc.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108295 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 31890 (1 egz.)
Book
In basket
Pomaganie przez prawników ofiarom przemocy to działanie wyjątkowo trudne i wymagające nie tylko specjalistycznej, interdyscyplinarnej wiedzy prawnej, ale także wiedzy wiktymologicznej i orientowania się w dziedzinie psychologii. Bez takiego przygotowania można - mając najlepsze chęci do pomocy - jeszcze bardziej zranić ofiarę, nie zaś jej pomóc.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39426 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 100978, 100977 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46058 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 31894 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43379 (1 egz.)
Book
In basket
Opracowanie stanowi kolejny głos w publicznej dyskusji na temat przeciwdziałania temu społecznie nieakceptowanemu zjawisku, a jakże często występującemu we wszystkich warstwach społecznych, jakim jest przemoc domowa, z jednoczesnym zgłoszeniem postulatów dotyczących zmian ustawodawczych, które mogłyby skuteczniej przeciwdziałać omawianemu zjawisku. Co wydaje się nabierać doniosłości dzisiaj, kiedy to toczy się publiczna dyskusja na temat zakazu karcenia dzieci i lepszego zagwarantowanie ochrony ofierze przemocy. Publikacja zawiera dwa zasadnicze obszary rozważań. Pierwszy z nich dotyczy prawnokanej oceny pewnych zachowań, które mieszczą się w pojęciu przemocy przeciwko rodzinie. Natomiast drugi obszar obejmuje ramy administracyjnoprawne, w których funkcjonują wybrane instytucje administracyjne na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W tym kontekście zwrócono także uwagę na pewne postulaty dotyczące wprowadzenia prawnego zakazu karcenia dzieci. Tłem do tych wszystkich rozważań jest analiza funkcjonowania rodziny, jej problemów, a także istoty przemocy w rodzinie. Poza zakresem tej publikacji znalazły się zagadnienia dotyczące proceduralnych rozwiązań prawnych w zakresie pomocy udzielanej ofiarom przemocy w rodzinie. Książka składa się z czterech części. Pierwsza dotyczy istoty przemocy w rodzinie, jej źródeł oraz skali tego negatywnego zjawiska. Analiza tych aspektów została dokonana na tle rozważań dotyczących roli rodziny w kształtowaniu rozwoju psychospołecznego człowieka. Kolejna część traktuje o prawnokarnym aspekcie przemocy w rodzinie. Omówione zostały w tym miejscu czyny zabronione ujęte w kodeksie karnym, które swym opisem odpowiadają zachowaniom mieszczącym się w pojęciu przemocy w rodzinie. W trzeciej części książki przedstawione zostały zagadnienia administracyjnoprawne związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. W tym miejscu wyeksponowano instytucje funkcjonujące w sferze lokalnej, które są zorientowane na pomoc rodzinom w przeciwdziałaniu opisaniu zjawisku i usuwaniu jego skutków. Ostatnia część prezentuje przykładowe strategie i działania wybranych jednostek samorządowych w obszarze zwalczania przemocy w rodzinie. Całość została zwieńczona wnioskami końcowymi, w których zawarte zostały uwagi de lega lata dotyczące obowiązującego obecnie stanu prawnego i postulaty de lege ferenda dotyczące zmian ustawodawczych w zakresie polityki przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105169 (1 egz.)
Book
In basket
Pomaganie przez prawników ofiarom przemocy to działanie wyjątkowo trudne i wymagające nie tylko specjalistycznej, interdyscyplinarnej wiedzy prawnej, ale także wiedzy wiktymologicznej i orientowania się w dziedzinie psychologii. Bez takiego przygotowania można - mając najlepsze chęci do pomocy - jeszcze bardziej zranić ofiarę, nie zaś jej pomóc.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 101144 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37371 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 99027, 99026, 97916, 97915 (4 egz.)
Book
In basket
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 99007, 99006, 99005 (3 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 45805, 45467 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36789 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 31045 (1 egz.)
Długość kolejki oczekujących: 1.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43307 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 61747 P 4,4 (1 egz.)
Book
In basket
Do najważniejszych zadań polityki europejskiej, opartej na poszanowaniu podstawowych praw człowieka, zalicza się zapobieganie przemocy w rodzinie oraz opracowywanie skutecznych procedur w zakresie edukacji, prewencji, ścigania sprawców przemocy w rodzinie i wsparcia jej ofiar. Doświadczenia krajów UE pokazują, że przemoc domową można efektywnie zwalczać tylko na odpowiednim szczeblu krajowym, a każde państwo członkowskie powinno w ramach opracowywania ogólnoeuropejskiej strategii przygotować własny krajowy plan działań na rzecz zwalczania przemocy domowej. Europejskie elity polityczne mają świadomość, że w ciągu ostatnich czterech dziesięcioleci temat przemocy mężczyzn wobec kobiet (szerzej – przemocy domowej) stał się kwestią społeczną, aktywnie dyskutowaną w aspekcie publicznym, kryminalnym i politycznym. […] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku w art. 18 i 71 głosi, że rodzina jest objęta szczególną ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej, a jej dobro państwo ma obowiązek uwzględnić w swojej polityce społecznej, zwłaszcza poprzez udzielanie szczególnej pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji społecznej. […] W książce, którą oddajemy do rąk Czytelników, zebraliśmy teksty traktujące w sposób interdyscyplinarny o zjawisku przemocy. Naszym celem jest zaprezentowanie wielu płaszczyzn: prawnych, społecznych, psychologicznych, pedagogicznych i kulturowych, tego problemu. […] Dlatego adresujemy ją do stosunkowo szerokiego grona, czyli osób zajmujących się zjawiskiem przemocy zarówno teoretycznie, empirycznie, jak i praktycznie.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 113928 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 41483 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 47443 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 66946 P 4,3 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again