Form of Work
Książki
(11)
Status
available
(30)
unavailable
(3)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(9)
Wypożyczalnia Chodzież
(4)
Wypożyczalnia Czarnków
(8)
Wypożyczalnia Trzcianka
(2)
Wypożyczalnia Złotów
(5)
Czytelnia Wągrowiec
(4)
Zbiory specjalne Piła-Wypożyczalnia
(1)
Author
Maćkowicz Jolanta
(2)
Bożyk Michał
(1)
Bębas Sylwester
(1)
Cisowski Zenon
(1)
Gruszczyńska Beata
(1)
Guła Przemysław
(1)
Halicka Małgorzata
(1)
Halicki Jerzy
(1)
Kotlarska-Michalska Anna
(1)
Makara-Studzińska Marta
(1)
Nepelski Mariusz
(1)
Palak Zofia
(1)
Sidorczuk Anna
(1)
Sęk Andrzej
(1)
Wasilewska-Ostrowska Katarzyna Maria
(1)
Wesołowska Anna Maria
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(4)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Subject
Przemoc w rodzinie
(11)
Młodzież
(3)
Rodzina
(3)
Alkoholizm
(2)
Eurosieroctwo
(2)
Homoseksualizm
(2)
Ludzie starzy
(2)
Niedostosowanie społeczne
(2)
Przemoc wobec ludzi starych
(2)
Rodzina dysfunkcyjna
(2)
Starość
(2)
Aborcja
(1)
Agresywność
(1)
Anoreksja
(1)
Aspiracje edukacyjne
(1)
Aspiracje zawodowe
(1)
Autodestruktywność
(1)
Bezpieczeństwo osobiste
(1)
Bezrobocie
(1)
Bulimia
(1)
Cierpienie
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Cyberprzestępczość
(1)
Decyzje
(1)
Dopalacze (substancje odurzające)
(1)
Dziadkowie i wnuki
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko maltretowane
(1)
Eutanazja
(1)
Internet
(1)
Interwencje policyjne
(1)
Jakość życia
(1)
Kobieta
(1)
Konkubinat
(1)
Książki mówione
(1)
Młodociane matki
(1)
Młodzież trudna
(1)
Odżywianie
(1)
Ofiary przestępstw
(1)
Ojcostwo
(1)
Opieka społeczna
(1)
Opinia publiczna
(1)
Patologia społeczna
(1)
Pedagodzy szkolni
(1)
Pedofilia
(1)
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
(1)
Praca
(1)
Procedura "Niebieskie Karty"
(1)
Przemoc
(1)
Przemoc seksualna wobec dziecka
(1)
Przemoc w szkole
(1)
Przemoc wobec dzieci
(1)
Przemoc wobec kobiet
(1)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(1)
Relacje międzypokoleniowe
(1)
Rodzice
(1)
Rodzicielstwo
(1)
Rodzina zastępcza
(1)
Rozród
(1)
Rozwód
(1)
Rozwój społeczny
(1)
Samobójstwo
(1)
Separacja (prawo)
(1)
Sieroctwo
(1)
Terapia par i małżeństw
(1)
Terapia rodzinna
(1)
Tożsamość płciowa
(1)
Ubóstwo
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu
(1)
Znęcanie się
(1)
Związki homoseksualne
(1)
Subject: time
2001-0
(7)
1989-
(1)
Subject: place
Chocznia (woj. małopolskie)
(1)
Wadowice (woj. małopolskie)
(1)
Genre/Form
Dane statystyczne
(1)
Dokumenty dźwiękowe
(1)
Publicystyka polska
(1)
11 results Filter
Book
In basket
(Raporty z Badań)
Jednym z występujących we współczesnym społeczeństwie zagrożeń, zataczającym coraz to szersze kręgi, jest zjawisko przemocy w rodzinie. Polska należy do tych krajów, które bardzo wcześnie zwróciły uwagę na sytuację ofiar tego rodzaju przemocy. Już w 1976 roku podejmowano działania zmierzające do zapobiegania krzywdzeniu członków rodziny. Przejawem tego było uchwalenie przez Sąd Najwyższy wytycznych w sprawie poprawy położenia ofiar przestępstw w postępowaniu sądowym, zwracając uwagę na potrzebę przyznawania ofierze restytucji oraz informowania jej i ułatwiania uczestniczenia w procesie w charakterze oskarżyciela posiłkowego lub powoda cywilnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105127 (1 egz.)
Book
In basket
Treść książki dotyczy dwóch zagadnień: po pierwsze samego zjawiska stosowania przez rodziców przemocy wobec dziecka w wychowaniu jako swoistej metody wychowawczej oraz postrzegania przemocy wobec dziecka przez badanych uczniów, rodziców i nauczycieli- ten aspekt badano dwukrotnie (w 2003 i 2008 roku) co daje możliwość poznania ewentualnej zmiany poglądów społecznych w tym zakresie, wobec dość szeroko prowadzonych kampanii edukacyjnych. Praca składa się z 6 rozdziałów: pierwszy stanowi wprowadzenie w problematykę przemocy oraz przedstawia założenia metodologiczne. W kolejnych rozdziałach omawiam przemoc fizyczną w wychowaniu, psychiczną, jej uwarunkowania i skutki, a także społeczny sposób postrzegania tego zjawiska. W załączeniu: Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przyjęty w 2006 roku. Ufam, że przedstawione rezultaty badań mogą stanowić obszar do działań profilaktyczno-edukacyjnych wszelkich służb społecznych, zajmujących się zwalczaniem przemocy wobec dziecka.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 107247 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 37927 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43355 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64512 P 4,3 (1 egz.)
Book
In basket
„Przedmiotem książki są opracowania naukowe dotyczące grupy tematycznej, wyróżnianej w gerontologii społecznej pod skrótowym hasłem: przemoc, nadużycia i zaniedbania (Violence, Abuse and Neglect). Mieszczą się w tym określeniu różne przejawy patologii społecznej wobec osób starych lub osób na pograniczu wieku emerytalnego. Zagadnienie to nabiera w ostatnich latach coraz większego znaczenia, ze względu na zwiększający się odsetek osób starych we wszystkich społeczeństwach świata, załamanie się tradycyjnej struktury rodziny wielopokoleniowej oraz przemiany obyczajowe sprzyjające agresji. Szersze rozwinięcie tego tematu jest więc w pełni uzasadnione, zarówno z punktu widzenia naukowego jak i praktycznego zastosowania. Książka będzie na polskim rynku wydawniczym pozycją pionierską, dotyczącą ważnej i aktualnej dziedziny gerontologii społecznej".
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110010 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46480 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37454 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36503 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 42699 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62402 P 4,4 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103943 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47809 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38409 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31806 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Wydziału Pedagigiki [!] i Psychologii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.)
Książka stanowi kompendium wiedzy z dziedziny przemocy wobec dzieci. Dostarcza bowiem informacji o stanie aktualnych badań, jak i strukturze oraz skali zjawiska przemocy wobec dzieci na świecie i w Polsce. Autorka prezentuje nowatorską empiryczną typologię przemocy wczesnodziecięcej, uzyskaną w oparciu o analizy statystyczne, co stanowi cenny wkład w wiedzę dotycząca konsekwencji przemocy domowej oraz w polską literaturę przedmiotu. Dr hab. Marta Makara-Studzińska jest znawcą problematyki przemocy, stąd też przedstawione wyniki badań na tle literatury światowej stanowią ważny i oryginalny wkład w rozwój badań interdyscyplinarnych - zarówno psychologicznych, pedagogicznych, jak i z dziedziny zdrowia publicznego, psychiatrii i wiktymologii. Należy podkreślić walory encyklopedyczne tego opracowania, poprawność metodologiczną projektu badawczego oraz interdyscyplinarny charakter badań naukowych. [z recenzji prof. dr hab. n. med. Anny Grzywy] [...] książka jest dziełem oryginalnym, wnoszącym istotny wkład w dziedzinę badań nad tym niekorzystnym zjawiskiem. W realizacji programu badań oraz redagowaniu tekstu Autorka wykazała się doskonałym rozeznaniem zastanej wiedzy, oraz dojrzałością warsztatu badawczego i edytorskiego. Ukazała też pasję i zainteresowania klinicysty.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104769 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38497 (1 egz.)
Book
In basket
Praca w swojej treści zawiera aspekty społeczne, naukowe i pedagogiczne i niewątpliwie wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu, w tym szczególnie nauczycielskiemu. Struktura pracy jest przejrzysta i składa się z wprowadzenia i trzech części kolejno zatytułowanych: Jednostkowy wymiar problemów i zagrożeń dzieci i młodzieży; Rodzinny wymiar problemów i zagrożeń dzieci i młodzieży; Instytucjonalny wymiar problemów i zagrożeń dzieci i młodzieży. Mamy więc trzy obszary: jednostkę, rodzinę i instytucję, w których pojawiają się różne dewiacje, a często i patologie (...). Przygotowana pozycja harmonijnie stwierdza, że droga etycznego wymiaru praw człowieka jest trudna. Sacrum i profanum, jasność i ciemność, dobro i zło, radość i cierpienie, nadzieja i rozczarowanie, rzeczy wielkie i zgrzebna codzienność - wszystko w życiu się miesza. Żyjąc w tej trudnej rzeczywistości, wśród nie zawsze zrozumiałych zmian, w ciągłym pośpiechu i niepokoju o przyszłość, tak bardzo człowiek potrzebuje i pragnie - Wartości.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108954 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44852 (1 egz.)
Book
In basket
Podjęta przez Jolantę Maćkowicz problematyka przemocy wobec osób starszych jest nie tylko ważna, ale także niezmiernie aktualna, gdyż zjawiska poniżania, zaniedbywania, lekceważenia bądź maltretowania ludzi starzejących się i starych nie są czymś nowym i zaskakującym w naszych czasach, a przestrzeń aktów i/lub działań nabierających znamion przemocy jest rozległa – od niechęci, zaniedbywania czy lekceważenia podstawowych potrzeb przez psychiczne i fizyczne maltretowanie aż do pozbawienia życia czy eksterminacji włącznie […]. Z recenzji prof. zw. dr. hab. Adama A. Zycha
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 111615 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40363 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46645 (1 egz.)
Book
CD
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zbiory specjalne Piła-Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. CD. 2255 (1 egz.)
Book
In basket
(Roczniki Socjologii Rodziny : studia socjologiczne oraz interdyscyplinarne, ISSN 0867-2059 ; 21 (2011))
Ten tom poświęcony jest problematyce dysfunkcji i patologii oraz różnym nieprawidłowościom w rodzinie jako instytucji społecznej. Jest w nim 10 artykułów napisanych z kilku perspektyw: socjologicznej, pedagogicznej, demograficznej, teologicznej i ekonomicznej.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105773 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48225 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38920 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 32208 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44964 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63906 P 4,3 (1 egz.)
Book
In basket
Książka doskonale wpisuje się w aktualną dyskusję na temat zagrożeń rodziny. Publikacja stanowi próbę odpowiedzi na współczesne pytania dotyczące rodziny patologicznej i dysfunkcyjnej. Skoncentrowano się w niej na takich zagrożeniach jak: migracje rodziców, eurosieroctwo, bezrobocie i inne. Analizowana problematyka jest aktualna i niezwykle przydatna dla grona pedagogów, psychologów i osób zajmujących się szeroko rozumianą troską o rodzinę. Praca ma wartość poznawczą, ponieważ jest opracowaniem interdyscyplinarnym, a autorzy: pedagodzy, psycholodzy, socjolodzy i prawnicy prezentują spore doświadczenie badawcze. Ich znajomość problemów oparta jest także o doświadczenie praktyczne. Sama problematyka rodziny i zmian, także patologicznych, w jej funkcjonowaniu jest wyzwaniem szczególnie aktualnym w ponowoczesnym świecie. Z recenzji prof. UKSW dr. hab. Zdzisława Majchrzyka.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 109646 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently on loan: sygn. 47831 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39302 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64273 P 5,6 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again