Form of Work
Książki
(15)
Status
available
(31)
unavailable
(6)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(7)
Czytelnia Piła
(1)
Wypożyczalnia Chodzież
(5)
Wypożyczalnia Czarnków
(12)
Wypożyczalnia Trzcianka
(5)
Wypożyczalnia Złotów
(3)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(2)
Czytelnia Wągrowiec
(1)
Zbiory specjalne Piła-Wypożyczalnia
(1)
Author
Bębas Sylwester
(2)
Badowska-Hodyr Monika
(1)
Beisert Maria
(1)
Czub Magdalena
(1)
Karbowska Maria
(1)
Kostrzyński Piotr
(1)
Kozaczuk Franciszek
(1)
Kurzępa Jacek
(1)
Levenkron Abby
(1)
Levenkron Steven
(1)
Lisowska Alicja
(1)
Marzec Helena
(1)
Marzec-Holka Krystyna
(1)
Olak Antoni
(1)
Pacewicz Alicja
(1)
Pieczko Justyna
(1)
Pospiszyl Kazimierz
(1)
Seymur Jane
(1)
Wiśniewski Czesław
(1)
Woynarowska Barbara
(1)
Ziemska Beata
(1)
Łukaszek Maria
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(15)
Language
Polish
(15)
Subject
Przemoc seksualna wobec dziecka
(14)
Dziecko seksualnie wykorzystywane
(6)
Dziecko maltretowane
(5)
Niedostosowanie społeczne
(5)
Molestowanie seksualne
(4)
Pedofilia
(4)
Przemoc w rodzinie
(4)
Agresywność
(3)
Patologia społeczna
(3)
Pedagogika resocjalizacyjna
(3)
Rodzina
(3)
Wykorzystywanie seksualne dzieci
(3)
Alkoholizm
(2)
Cyberprzemoc
(2)
Internet
(2)
Kazirodztwo
(2)
Młodzież
(2)
Przemoc
(2)
Przemoc wobec dzieci
(2)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(2)
Aborcja
(1)
Aspiracje
(1)
Aspiracje edukacyjne
(1)
Aspiracje zawodowe
(1)
Bezpieczeństwo osobiste
(1)
Bezrobocie
(1)
Cyberprzestępczość
(1)
Dorosłe dzieci alkoholików
(1)
Erotyzm
(1)
Eurosieroctwo
(1)
Eutanazja
(1)
Handel ludźmi
(1)
Homoseksualizm
(1)
Inicjacja
(1)
Kobieta
(1)
Konkubinat
(1)
La Strada
(1)
Mniejszości seksualne
(1)
Młodociane matki
(1)
Nauczyciele
(1)
Nieletni przestępcy
(1)
Ochotnicze Hufce Pracy
(1)
Ofiary przestępstw
(1)
Pokrzywdzony
(1)
Prawo karne
(1)
Prostytucja nieletnich
(1)
Przemoc psychiczna
(1)
Przemoc w szkole
(1)
Przestępcy seksualni
(1)
Przestępstwa i wykroczenia drogowe
(1)
Przestępstwa seksualne
(1)
Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i obyczajności
(1)
Przestępstwo seksualne
(1)
Psychologia dziecka
(1)
Psychoterapia
(1)
Płeć
(1)
Readaptacja społeczna
(1)
Rodzicielstwo
(1)
Rodzina dysfunkcyjna
(1)
Rodzina zastępcza
(1)
Rozwód
(1)
Samobójstwo
(1)
Sekty i ruchy religijne
(1)
Separacja (prawo)
(1)
Sieroctwo
(1)
Socjalizacja
(1)
Stalking
(1)
Uraz psychiczny u dzieci
(1)
Uzależnienia
(1)
Zabójstwo
(1)
Zachowanie
(1)
Zakłady poprawcze
(1)
Zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu
(1)
Zgwałcenie
(1)
Znęcanie się
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: time
2001-0
(3)
1989-
(2)
Genre/Form
Dokumenty audiowizualne
(1)
Film dokumentalny
(1)
Film edukacyjny
(1)
15 results Filter
Book
In basket
W ostatnich latach coraz częściej poruszany jest temat wykorzystywania seksualnego dzieci i młodzieży. Warto zwrócić na to uwagę, tym bardziej że problem ten nie jest nowy - w przeszłości jednak podejście do niego było bardzo zróżnicowane i zależne od wielu czynników, między innymi kultury i wzorców wychowania. Mimo zmian, które już nastąpiły, dorobek literatury i badań poświęconych temu zagadnieniu jest niewystarczający. Wielu specjalistów, w tym również autorka, stara się to zmienić. Magdalena Czub, opierając się na swoim doświadczeniu w pracy z dziećmi i młodzieżą wykorzystywanymi seksualnie i z ich rodzinami, a także na wnioskach z badań własnych, poszukuje odpowiedzi na pytanie o wpływ wykorzystania na rozwój i ogólne funkcjonowanie młodego człowieka. Szczegółowo opisuje naturę zjawiska wykorzystywania seksualnego i mechanizmy powstawania konsekwencji takiego doświadczenia. Omawia definicje i formy molestowania, jego możliwe następstwa i zróżnicowane reakcje na nie. Wszystkie rozważania odnosi do aktualnie prężnie się rozwijającej dyscypliny - psychopatologii rozwojowej. Dodatkowo podpowiada, jak rozpoznać symptomy wykorzystywania seksualnego, jak postępować w przypadku podejrzenia, że dziecko zostało wykorzystane, jakie kroki podjąć, aby pomóc dziecku i rodzinie, oraz jak poradzić sobie z pojawiającymi się każdego dnia dylematami. Książka stanowi cenną pomoc dla profesjonalistów, którzy dzięki niej poszerzą wiedzę oraz kompetencje w dziedzinie diagnozy, terapii i organizacji wsparcia społecznego dla dzieci wykorzystywanych seksualnie.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 109075 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49274 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32747 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65603 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37963 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36987 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 98978, 98977 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36750 (1 egz.)
Book
In basket
(ABC Bioetyki)
"Świat współczesny to często świat przemocy. Czym jednak jest przemoc? Dla jednych jest ona kolejnym pojęciem teoretycznym, będącym przedmiotem analizy wielu specjalistów; dla innych - jest po prostu codziennością. (...). W książce podejmiemy problem pedofilii i różnych form przemocy wobec dziecka. Założeniem autorki jest ukazanie traumatycznych konsekwencji, jakie ponosi dziecko - ofiara przemocy oraz szerokiej skali stosowania przemocy wobec dziecka także w Polsce."
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 105858 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48390 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 38810 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32200 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45028 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36876 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 99671, 84767, 84766 (3 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 42127 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 30069 (1 egz.)
Book
In basket
(Resocjalizacja)
Podręcznik prezentuje analizę nowoczesnego podejścia do przestępstw seksualnych naruszających nietykalność osobistą. Autor omawia w nim: genezę agresji seksualnej; strategie oddziaływań psychokorekcyjnych oraz resocjalizacji przestępców seksualnych; metody oceny niebezpieczeństwa powrotności do przestępstw seksualnych; sposoby zabezpieczenia społeczności lokalnych przed osobami powracającymi z zakładów resocjalizacyjnych. Książka jest przeznaczona dla studentów resocjalizacji, pedagogiki, psychologii i innych nauk społecznych. Niezbędna w pracy osób zajmujących się zawodowo resocjalizacją przestępców seksualnych oraz kuratorów środowiskowych.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 44004 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 35379 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 41540 (1 egz.)
Book
In basket
(Acta Univerisitatis Wratislaviensis 3347)
Interesująca książka wprowadzająca w problematykę zachowań dysfunkcyjnych, które zagrażają stabilności i integralności współczesnych społeczeństw. Autorzy odwołują się zarówno do delikatnych, subtelnych czy wręcz intymnych aspektów funkcjonowania jednostek, jak również zwracają uwagę na przyczyny zachowań destrukcyjnych w przestrzeni społecznej. Oprócz warstwy poznawczej w książce zaprezentowane zostały funkcjonujące obecnie metody rozwiązań zachowań destrukcyjnych w przestrzeni społecznej. Ten ostatni wątek jawi się jako szczególnie cenny, autorami artykułów są bowiem osoby pracujące w obszarach problemowych i aktywnie działające na rzecz prewencji oraz minimalizacji skali występujących problemów.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104572 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 38325 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44468 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63345 (1 egz.)
No cover
Book
DVD
Cassette
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zbiory specjalne Piła-Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. F. 0587 (1 egz.)
Book
In basket
W części pierwszej o charakterze wielowątkowym autorzy koncentrowali się na kilku aspektach zachowań społeczno-destruktywnych: uwarunkowaniach społeczno-kulturowych; aktualnych zagrożeniach związanych ze sferą życia seksualnego (zachowania pedofilijne i nietolerancja wobec mniejszości seksualnych); wypracowaniu wspólnych obszarów badawczych pedagogiki resocjalizacyjnej i sekuritologii jako nauk interdyscyplinarnych; prowadzeniu skutecznej polityki w odniesieniu do palących zagadnień - przemocy w rodzinie i zapobiegania przestępstwom drogowym.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 107301/T.1 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 39300 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32517 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 107303 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39298 (1 egz.)
Book
In basket
Książka doskonale wpisuje się w aktualną dyskusję na temat zagrożeń rodziny. Publikacja stanowi próbę odpowiedzi na współczesne pytania dotyczące rodziny patologicznej i dysfunkcyjnej. Skoncentrowano się w niej na takich zagrożeniach jak: migracje rodziców, eurosieroctwo, bezrobocie i inne. Analizowana problematyka jest aktualna i niezwykle przydatna dla grona pedagogów, psychologów i osób zajmujących się szeroko rozumianą troską o rodzinę. Praca ma wartość poznawczą, ponieważ jest opracowaniem interdyscyplinarnym, a autorzy: pedagodzy, psycholodzy, socjolodzy i prawnicy prezentują spore doświadczenie badawcze. Ich znajomość problemów oparta jest także o doświadczenie praktyczne. Sama problematyka rodziny i zmian, także patologicznych, w jej funkcjonowaniu jest wyzwaniem szczególnie aktualnym w ponowoczesnym świecie. Z recenzji prof. UKSW dr. hab. Zdzisława Majchrzyka.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 109646 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently on loan: sygn. 47831 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39302 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64273 P 5,6 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again