Form of Work
Książki
(26)
Status
available
(65)
unavailable
(7)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(15)
Czytelnia Piła
(5)
Wypożyczalnia Chodzież
(11)
Czytelnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Czarnków
(13)
Wypożyczalnia Trzcianka
(9)
Wypożyczalnia Złotów
(9)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(3)
Czytelnia Wągrowiec
(6)
Author
Brzezińska Anna
(2)
Hornowska Elżbieta
(2)
Wolińska Jolanta Maria
(2)
Borowska Teresa
(1)
Bębas Sylwester
(1)
Czarnecka Wiesława
(1)
Herberger Jerzy
(1)
Izdebska Jadwiga
(1)
Karkowska Magda
(1)
Kataryńczuk-Mania Lidia
(1)
Kmiecik-Baran Krystyna
(1)
Kowalczyk-Jamnicka Małgorzata
(1)
Kuźma Józef
(1)
Kwieciński Zbigniew
(1)
Kępski Czesław
(1)
Majchrzyk Zdzisław
(1)
Majkowski Władysław
(1)
Marzec Helena
(1)
Muszyński Wojciech
(1)
Piotrowski Przemysław
(1)
Prościak Beata
(1)
Sasal Hanna Dorota
(1)
Sikora Ewa
(1)
Sołtysiak Teresa
(1)
Szarota Zofia
(1)
Walancik Marek
(1)
Wiśniewski Czesław
(1)
Woźniakowska Dagmara
(1)
Zamecka Joanna
(1)
Śniegulska Anna
(1)
Żebrowski Jan
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(16)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(26)
Language
Polish
(24)
unknown (po)
(2)
Subject
Agresywność
(12)
Przemoc
(12)
Rodzina
(11)
Młodzież
(10)
Przemoc w rodzinie
(10)
Dziecko
(7)
Alkoholizm
(6)
Bezrobocie
(5)
Patologia społeczna
(5)
Środki masowego przekazu
(5)
Przemoc w szkole
(4)
Przestępczość
(4)
Uczniowie
(4)
Niedostosowanie społeczne
(3)
Wychowanie w rodzinie
(3)
Aborcja
(2)
Dziecko maltretowane
(2)
Dziecko niepełnosprawne
(2)
Globalizacja
(2)
Kobieta
(2)
Konkubinat
(2)
Małżeństwo
(2)
Nauczyciele
(2)
Pedagogika
(2)
Przemoc seksualna wobec dziecka
(2)
Przestępczość nieletnich
(2)
Rodzina dysfunkcyjna
(2)
Rodzina zastępcza
(2)
Samobójstwo
(2)
Telewizja
(2)
Uzależnienia
(2)
Zmiana społeczna
(2)
Aspiracje edukacyjne
(1)
Aspiracje zawodowe
(1)
Bezpieczeństwo osobiste
(1)
Cierpienie
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Demokracja
(1)
Domy dziecka
(1)
Domy dziecka rodzinne
(1)
Dziecko chore
(1)
Dziecko trudne
(1)
Dziewczęta
(1)
Egoizm
(1)
Eurosieroctwo
(1)
Eutanazja
(1)
Hedonizm
(1)
Homoseksualizm
(1)
Industrializacja
(1)
Inteligencje wielorakie
(1)
Internet
(1)
Język polski
(1)
Kara (prawo)
(1)
Komunizm
(1)
Konflikt społeczny
(1)
Kontrola społeczna (socjol.)
(1)
Kryminologia
(1)
Laicyzacja
(1)
Matura (2005- )
(1)
Mediacja (socjologia)
(1)
Miasta
(1)
Mobbing
(1)
Mężczyzna
(1)
Młodzież trudna
(1)
Narkomania
(1)
Nastolatki
(1)
Nałóg
(1)
Nieletni przestępcy
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Osobowość
(1)
Państwo
(1)
Pogotowie opiekuńcze
(1)
Policja
(1)
Polska
(1)
Prawa dziecka
(1)
Przemoc wobec dzieci i młodzieży
(1)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(1)
Przestępstwo komputerowe
(1)
Psychologia wychowawcza
(1)
Płeć
(1)
Rodzice
(1)
Rodzicielstwo
(1)
Rozwód
(1)
Samotność
(1)
Separacja (prawo)
(1)
Sieroctwo
(1)
Sieroctwo społeczne
(1)
Socjalizacja
(1)
Socjologia szkoły i oświaty
(1)
Stosunki interpersonalne
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Tatuaż
(1)
Totalitaryzm
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Wiara
(1)
Więziennictwo
(1)
Więź małżeńska
(1)
Wolność
(1)
Wykorzystywanie seksualne dzieci
(1)
Subject: time
1989-2000
(18)
1801-1900
(1)
1901-2000
(1)
2001-
(1)
Genre/Form
Podręczniki
(1)
26 results Filter
Book
In basket
Podjęcie tematu przez Autorkę zasługuje na wysoką ocenę. Zasygnalizowany przez nią problem powinien skłonić do głębszej refleksji władze oświatowe, rodziców, nauczycieli, zakłady przygotowujące kandydatów do pracy opiekuńczo-wychowawczej i tę część społeczeństwa, dla której funkcjonowanie placówek oświatowo-wychowawczych nie jest obojętne. Temat pracy jest interesujący badawczo, ma ważne znaczenie dla praktyki pedagogicznej. Praca ma charakter pionierski i oryginalny. Przyjęta koncepcja badawcza pozwoliła Autorce na wykazanie istnienia przemocy w Pogotowiu Opiekuńczym. Pragnę podkreślić, że praca napisana jest z dużą pasją i zadziornością oraz z dużą kompetencją. Dostrzegalny jest olbrzymi wysiłek badawczy. [z recenzji I wyd. prof. dra hab. Zenona Jasińskiego]. Nowością pracy jest przeanalizowanie zjawiska przemocy w środowisku stosunkowo mało poznanym, jakim jest Pogotowie Opiekuńcze. Dobrze przeprowadzone i starannie zinterpretowane badania empiryczne są niewątpliwie dużym atutem tej pracy. (...) z pełnym przekonaniem polecam II wydanie książki dr Anny Śniegulskiej, ufając, że podobnie jak pierwsze wydanie spotka się z dużym zainteresowaniem i życzliwym przyjęciem Czytelników. [z recenzji II wyd. ks. prof. dra hab. Mariana Wolickiego]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105418 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 29834 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 61395 P 2,4 (1 egz.)
Book
In basket
Książka podejmuje bardzo ważny i aktualny problem, jakim jest doświadczanie agresji oraz przemocy przez dzieci w wieku szkolnym oraz wczesnej i późnej adolescencji. Problematyka ta – co bardzo ważne – przedstawiona jest z perspektywy doświadczającego dziecka czy nastolatka, a nie osoby dorosłej. Dzięki temu możemy bliżej przyjrzeć się przekonaniom dzieci i młodzieży dotyczącym ich poczucia bezpieczeństwa oraz zaufania, jakim obdarzają swoich nauczycieli czy opiekunów. Zebrany materiał empiryczny – niezwykle bogaty, przebadano prawie 47 000 uczniów poznańskich szkół – zinterpretowano odwołując się do współczesnej wiedzy na temat agresji i przemocy – istoty i przejawów tych zjawisk, uwarunkowań społeczno-kulturowych i sposobów radzenia sobie z nimi. Warto podkreślić praktyczny charakter książki. Autorzy starają się zwrócić uwagę rodziców i nauczycieli na te sytuacje, które – z punktu widzenia poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży – są najbardziej krytyczne. Świadomość zagrożeń i ich konsekwencji może bowiem pomóc w planowaniu racjonalnej działalności profilaktycznej oraz wspomagającemu rozwój nauczaniu i wychowaniu tak w domu, jak i w szkole.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 96396, 96395, 96394 (3 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently on loan: sygn. 44766 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 35989 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 30106 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 85720, 85719, 85718, 85471 (4 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 42299 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 33217 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 39563 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 28792, 28791 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 95509, 95508, 95507 (3 egz.)
Book
In basket
Wydawnictwo jest skierowane przede wszystkim do nauczycieli, pedagogów, psychologów, studentów, uczniów i rodziców. Zaprezentowane w nim artykuły swoją różnorodnością obejmują wiele wątków związanych ze zjawiskiem przemocy i agresji wśród młodych ludzi. Ich autorzy opisują m.in. zagrożenia medialne, rolę rodziców, wychowawców oraz wsparcie, jakiego można udzielić za pomocą działań psychologicznych, pedagogicznych i artystycznych. Książka wpisuje się w nurt dyskusji na temat zachowań agresywnych i przemocy, które, według badań naukowych i obserwacji, w ostatnim czasie bardzo się nasiliły.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105006 (1 egz.)
Book
In basket
Praca składa się z dwóch części - teoretycznej i empirycznej. W cz. I przedstawiono problem przemocy w świetle literatury przedmiotu: teorie agresji i definicje agresji i przemocy, formy przemocy w domu i bezpośrednie i odległe jej konsekwencje, przemoc w środowisku szkolnym, społ. i kulturowe uwarunkowania przemocy. Cz. II zawiera opis wyników i podsumowanie sześciu badań (z lat 90.) dot.: percepcji potrzeb dziecięcych przez same dzieci, przemocy w szkole w percepcji nauczycieli, przemocy wobec dzieci w percepcji dzieci, psychologicznych i socjologicznych mechanizmów przemocy doświadczanej w dzieciństwie wśród młodzieży, odległych konsekwencji przemocy doświadczanej w dzieciństwie - gwałtów na dzieciach i przestępczości (jako czynnik w badaniach uwzględniono też wpływ izolacji więziennej).
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 83545, 83544 (2 egz.)
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 83546 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 33411 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43982 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46469 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37329 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32223 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 45766 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 30615 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 61737 P 5,5 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 97538, 97512 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49058 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 61809 P 4,4 (1 egz.)
Book
In basket
Zbiór tekstów zawartych w tej książce dotyczy szeroko pojętej edukacji w sytuacji gwałtownych zmian jej kontekstów politycznych, kulturowych i gospodarczych po 1989 roku w Polsce. (...) Na nasze polskie i regionalne przeobrażenia "socjalizmu" w demokrację, gospodarkę rynkową i otwarcie na Zachód nałożyły się globalne procesy technologiczne, ekonomiczne, informacyjne, komunikacyjne i kulturowe porzucania epoki nowoczesności na rzecz epoki ponowoczesnej, a w kulturze i nauce trwał i trwa zwycięski pochód postmodernizmu - jako zwycięski wobec oświecenia i pozytywizmu sposób myślenia, wartościowania i zachowań.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105854 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48374 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44932 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65566 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 85999 (1 egz.)
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 86000 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 41874 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 33395 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 40583 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 42150 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 29812 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46626 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31132 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43476 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again