Form of Work
Książki
(11)
Publikacje fachowe
(3)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(23)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(4)
Czytelnia Piła
(2)
Wypożyczalnia Chodzież
(4)
Wypożyczalnia Czarnków
(5)
Wypożyczalnia Trzcianka
(3)
Wypożyczalnia Złotów
(3)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(1)
Wypożyczalnia Piła zbiory specjalne
(1)
Author
Marciniak Lidia
(2)
Piotrowska-Albin Elżbieta
(2)
Łyszczarz Michał
(2)
Celuch Małgorzata
(1)
Czajkowska-Matosiuk Katarzyna
(1)
Fonkowicz Ewa
(1)
Gawlicz Katarzyna
(1)
Jeleń Iwona
(1)
Kosiarz Agnieszka
(1)
Kowalski Michał
(1)
Röhrborn Barbara
(1)
Skrzyński Dariusz
(1)
Wiro-Kiro Maria
(1)
Year
2010 - 2019
(10)
2000 - 2009
(1)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Audience Group
Dyrektorzy przedszkoli
(2)
Dyrektorzy szkół
(2)
Nauczyciele
(1)
Subject
Przedszkola
(8)
Nadzór pedagogiczny
(4)
Prawo oświatowe
(3)
Dyrektorzy szkół
(2)
Audyt wewnętrzny
(1)
Autyzm
(1)
Dyrektorzy przedszkoli
(1)
Nauczyciele
(1)
Ocena pracowników
(1)
Odpowiedzialność karna
(1)
Organizacja pracy
(1)
Podstawa programowa
(1)
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
(1)
Prawa dziecka
(1)
Prawo
(1)
Programy nauczania
(1)
Przedszkola specjalne
(1)
Reforma oświaty
(1)
Reforma oświaty w Polsce (2017)
(1)
Szacunek
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkolnictwo ogólnokształcące
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Zdrowie psychiczne
(1)
Subject: time
2001-0
(3)
2001-
(2)
Subject: place
Polska
(4)
Genre/Form
Poradnik
(2)
Formularze i druki
(1)
Komentarz
(1)
Komentarz prawny
(1)
Opracowanie
(1)
Poradniki
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Tablice i wzory
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(3)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(3)
Medycyna i zdrowie
(1)
11 results Filter
Book
In basket
Rekrutacja do przedszkoli. Z. 1 / red. Ewa Fonkowicz. - Stan prawny na 1 kwietnia 2015 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. - 69 s. ; 30 cm
(ABC Praktyki Prawa Oświatowego.)
Od roku szkolnego 2014/2015 obowiązują zmienione zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli. Publikacja Rekrutacja do przedszkoli zawiera praktyczne wyjaśnienia i wskazówki specjalistów oraz procedury i wzory dokumentów, które ułatwią przeprowadzenie krok po kroku postępowania rekrutacyjnego z uwzględnieniem wszystkich najważniejszych terminów, kompetencji organu prowadzącego i dyrektora oraz praw i obowiązków rodziców. Wersja on-line pozwoli na szybkie przygotowanie odpowiedniej dokumentacji. Dyrektorze, dowiesz się m.in.: - kiedy rada gminy musi podjąć uchwałę o rekrutacji do przedszkola, - jakie kompetencje i zadania w procesie rekrutacji do przedszkola publicznego mają organ prowadzący oraz dyrektor przedszkola, - czy informacja o kryteriach przyjęć do oddziałów przedszkolnych powinna znaleźć się w uchwale rekrutacyjnej, - czy dzieci 4- i 5-letnie będą mogły brać udział w rekrutacji do przedszkoli w roku szkolnym 2015/2016, - w jaki sposób zgodnie z prawem reagować na odwołania rodziców.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 109883 (1 egz.)
Book
In basket
Publikacja prezentuje, w jaki sposób dyrektor przedszkola powinien zaplanować, a następnie realizować kontrolę zarządczą. Dlatego książka poświęcona jest praktycznym aspektom realizacji obowiązku, jaki na dyrektorów przedszkoli nakłada ustawa z 2009 r. o finansach publicznych, w prosty sposób tłumaczy, czym jest kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych i czym różni się od kontroli w ujęciu klasycznym. Poradnik jest doskonałym przewodnikiem po rozwiązaniach, które w przedszkolu już funkcjonują, a dyrektor może je dostosować do wymagań standardów kontroli zarządczej. Rozdziały na temat realizacji kontroli zarządczej oraz mechanizmów kontroli i samooceny zawierają praktyczne wskazówki, jak wyznaczać cele, identyfikować ryzyka, planować samoocenę, czy angażować pracowników w te procesy. Cennym uzupełnieniem tej wiedzy są zawarte w książce wzory procedur i dokumentów, a także przykłady realizacji kontroli zarządczej w praktyce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 107321 (1 egz.)
Book
In basket
Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu / [red. Lidia Marciniak, Elżbieta Piotrowska-Albin]. - Stan prawny na 1 października 2015 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. - 96 s. ; 30 cm.
(ABC Praktyki Prawa Oświatowego ; z. 8.)
Publikacja Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu przedstawia i objaśnia nowe regulacje, wprowadzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej obowiązującym od 1 września 2015 r. Zasadnicze zmiany dotyczą sposobu i warunków przeprowadzania ewaluacji i kontroli, wymagań wobec przedszkoli, szkół i placówek (usunięcia ich z rozporządzenia), zakresu zadań dyrektora szkoły dotyczących nadzoru pedagogicznego, wprowadzenia regulacji dotyczących dostępu do elektronicznej platformy nadzoru pedagogicznego oraz dodania nowych stanowisk do wykazu stanowisk wymagających kwalifi kacji pedagogicznych w kuratoriach oświaty oraz w urzędach innych organów sprawujących nadzór pedagogiczny lub podległych im jednostkach organizacyjnych. Dzięki fachowym wyjaśnieniom dowiesz się m.in.: - w jaki sposób rada pedagogiczna powinna ustalić sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego? - czy nauczyciel ma prawo odmówić wejścia dyrektora na niezapowiedzianą obserwację lekcji? - jakie dane będzie trzeba wprowadzać do elektronicznej platformy nadzoru pedagogicznego? - czy rada pedagogiczna jest zobowiązana opiniować bądź przyjąć w formie uchwały sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40357 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo w przedszkolu / red. prowadzący Maria Wiro-Kiro. - Warszawa : Raabe, 2009. - pagina w obrębie rozdz. ; 23 cm.
(Zajrzyj i Znajdź.)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 101036 P (1 egz.)
Book
CD
In basket
Publikacja składa się z dwóch części. W pierwszej części omówiono szczegółowo aspekty prawne nadzoru pedagogicznego prowadzonego przez kuratora oświaty i dyrektora szkoły, kładąc szczególnie silny akcent na ewaluację zewnętrzną oraz wspomaganie, realizację podstaw programowych, analizę wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów, a także potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego. Druga część to propozycje gotowych materiałów do wykorzystania w realizacji nadzoru pedagogicznego w szkole.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 51505 (1 egz.)
Wypożyczalnia Piła zbiory specjalne
There are copies available to loan: sygn. 114553 A (1 egz.)
Book
In basket
(Poradnik Oświatowy, ISSN 2080-6116 ; nr 8 (83)/2016)
Opracowanie porusza takie kwestie jak: podstawowe założenia nadzoru, ewaluacja kuratorium w szkole, w przedszkolu oraz w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46907 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka RPD.)
„Edukacja przedszkolna: pytanie o demokrację” - Publikacja autorstwa dr Katarzyny Gawlicz i Barbary Rohrborn wydana w ramach biblioteki Rzecznika Praw Dziecka. Książka ta przybliża nowatorski projekt realizowany pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka przez Fundację Rozwoju Dzieci im Jana Amosa Komeńskiego a dotyczący analizy celów wczesnej edukacji w Polsce.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 111068, 111067 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 50714, 50713 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40323, 40322 (2 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33303, 33302 (2 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46678, 46677 (2 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65210 (1 egz.)
Book
In basket
(ABC Praktyki Prawa Oświatowego ; z. 18.)
Arkusz organizacji to jeden z podstawowych dokumentów określających zasady funkcjonowania przedszkoli. Jest opracowywany na dany rok szkolny i zawiera przede wszystkim określenie liczby oddziałów w danym przedszkolu, godzin zajęć oraz przydział tych godzin poszczególnym nauczycielom. Sporządzenie arkusza, począwszy od roku szkolnego 2017/2018 i lata następne różni się od sposobu ustalonego w dotychczasowych regulacjach. W opracowaniu omówiono: nowe podstawy prawne opracowania arkusza organizacji pracy przedszkola, harmonogram opracowania arkusza organizacyjnego, sposób dokonywania zmian w arkuszu organizacyjnym, udział zakładowych organizacji związkowych w procesie tworzenia arkusza organizacji przedszkola, udział rady pedagogicznej w opiniowaniu arkusza, zagadnienia udostępniania arkusza na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych. W publikacji przytoczono opinie i wyjaśnienia resortu edukacji oraz organów nadzoru pedagogicznego, a także zawarto odpowiedzi na pytania najczęściej pojawiające się podczas tworzenia arkusza organizacji pracy przedszkola. Adresaci: Publikacja przeznaczona jest dla dyrektorów przedszkoli oraz organów prowadzących odpowiedzialnych za prawidłowe przygotowanie arkusza organizacji pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 114667 P (1 egz.)
Book
In basket
Książka jest pierwszym na polskim rynku opracowaniem odnoszącym się do problematyki poszanowania praw i wolności osób doświadczających zaburzeń rozwojowych, w tym zwłaszcza zaburzeń autystycznych. Publikacja w sposób bezpośredni odnosi się przede wszystkim do problematyki prawnej. Tym samym czytelnik będzie miał możliwość zapoznania się w sposób szczególny z takimi zagadnieniami, jak: ubezwłasnowolnienie, niepoczytalność, przymusowa hospitalizacja oraz stosowanie przymusu bezpośredniego. Tematy te skupiają się na jednym typie dysfunkcji, jakim są zaburzenia ze spektrum autyzmu. Należy dodać, iż choć monografia ta bazuje w znacznej mierze na dorobku nauk prawnych (głównie prawie cywilnym, karnym i rodzinnym), to jednocześnie wzbogacona jest o uwagi oraz refleksje prezentowane przez praktyków na co dzień pracujących z osobami, u których rozpoznano wskazane zaburzenie, będące nadal tajemnicą w wielu obszarach nauki. Książka jest nie tylko źródłem rzetelnej wiedzy wskazującej na prawne i praktyczne elementy ochrony godności osób z autyzmem. Jest także swoistym przewodnikiem. Zainteresowany tematem czytelnik będzie miał możliwość odniesienia kluczowych instytucji prawnych do unikalnych sytuacji społeczno-klinicznych, w jakich znajdują się podopieczni oraz pacjenci z autyzmem, a także ich rodziny.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 115289 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 51853 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 42355 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 34735 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 48166 (1 egz.)
Book
In basket
(Profesjonalne Publikacje dla Szkół i Placówek Oświatowych)
Książka „Nauczyciel wspomagający w szkole, przedszkolu i ośrodku. Pojęcie i umocowanie prawne. Obowiązki i zasady współpracy z innymi nauczycielami. Niezbędna dokumentacja. Pytania i odpowiedzi” opisuje zadania i podstawy prawne zatrudniania nauczyciela wspomagającego, zasady współpracy z innymi nauczycielami oraz rodzicami dzieci, podstawowe obowiązki,dokumentację prowadzoną przez nauczycieli.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 52414 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 42164 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 35270 (1 egz.)
Book
In basket
(Profesjonalne Publikacje dla Szkół i Placówek Oświatowych)
Kompleksowe omówienie zasad dokonywania oceny pracy nauczyciela od 1 stycznia 2019 r. wraz ze wzorami nowych dokumentów opracowanych w oparciu o znowelizowane przepisy. Dokumenty zawierają aktualną treść i podstawy prawne uwzględniające zmiany w Karcie Nauczyciela, które weszły w życie 1 stycznia 2019 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 41761 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again