Form of Work
Książki
(14)
E-booki
(7)
IBUK Libra
(7)
Status
available
(20)
unavailable
(2)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(8)
Wypożyczalnia Chodzież
(3)
Wypożyczalnia Czarnków
(2)
Wypożyczalnia Złotów
(4)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(4)
Czytelnia Wągrowiec
(2)
Author
Rapacz Andrzej
(5)
Kozioł Leszek
(4)
Friedman Barry A
(2)
Panasiuk Aleksander
(2)
Sahinidis Alexandros
(2)
Stavroulakis Dimitris
(2)
Altkorn Jerzy
(1)
Bednarska Marlena
(1)
Dziedzic Ewa
(1)
Gołembski Grzegorz
(1)
Gryszel Piotr
(1)
Jędrzejczyk Irena
(1)
Kornak Aleksander
(1)
Kruczek Zygmunt
(1)
Marcinkiewicz Cezary
(1)
Oleksiuk Adam
(1)
Pawlicz Adam
(1)
Strużycki Marian
(1)
Year
2020 - 2021
(4)
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(10)
1970 - 1979
(1)
Country
Poland
(21)
Language
Polish
(14)
English
(5)
unknown (po)
(2)
Subject
Przedsiębiorstwo turystyczne
(14)
Turystyka
(8)
Usługi
(6)
Agroturystyka
(2)
Ekoturystyka
(2)
Przedsiębiorstwo usługowe
(2)
Biura podróży
(1)
Ceny
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Euroregion Nysa
(1)
Euroregion Pomerania
(1)
Euroregiony
(1)
Franchising
(1)
Globalizacja
(1)
Hotelarstwo
(1)
Informacja turystyczna
(1)
Innowacje
(1)
Internet
(1)
Jakość produktu
(1)
Marketing
(1)
Odpoczynek
(1)
Polityka
(1)
Popyt
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Regiony przygraniczne
(1)
Rynek
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Spożycie
(1)
Teoria dystrybucji
(1)
Turystyka biznesowa
(1)
Turystyka górska
(1)
Usługi elektroniczne
(1)
Uzdrowiska
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Genre/Form
Podręczniki
(2)
Podręczniki akademickie
(2)
21 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 98925 (1 egz.)
Book
In basket
To kompendium wiedzy systematyzujące zagadnienia z zakresu funkcjonowania podmiotów gospodarczych działających w branży turystycznej. Autor podjął wysiłek wyjaśnienia istoty i zakresu działalności przedsiębiorstw turystycznych, oferując jednocześnie pomoc w opanowaniu wiedzy o podstawach prawnych działalności tych podmiotów oraz kluczowych obszarach ich aktywności, takich jak: kształtowanie oferty, polityka cenowa, promocja, dystrybucja, zarządzanie zasobami ludzkimi, zapleczem materialnym i jakością usług czy też wykorzystanie technologii informatycznych. Ważnym tematem książki są rozważania poświęcone logistyce, zarządzaniu strategicznemu i operacyjnemu oraz efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105535 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 58472, 58471, 58470 (3 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 58473 P 16,1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 113047 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 44622 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 58476, 58475, 58474 (3 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
All copies are currently on loan: sygn. 58477 P 16,1 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 92736 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 44087 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 33016 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 42205 (1 egz.)
Book
In basket
(Turystyka.)
Publikacja jest owocem badań autora prowadzonych w zakresie wykorzystania technologii informatycznych w turystyce oraz współpracy z licznymi przedsiębiorstwami świadczącymi usługi informatyczne dla sektora turystycznego. Omówiono w niej: wpływ oraz główne problemy zastosowania technologii informatycznych w działalności przedsiębiorstw; historię rozwiązań informatycznych w sektorze lotniczym na przykładzie ewolucji systemów rezerwacyjnych; historię zastosowań rozwiązań informatycznych w sektorze hotelarskim oraz touroperatorów; rewolucję internetową z połowy lat 90. XX wieku, która miała wpływ na rozwój sektora turystycznego; problemy związane z implementacją rozwiązań informatycznych w sektorze publicznym (e-partnership, budowa systemów informacji turystycznej); przyszłość zastosowań technik informatycznych w sektorze turystycznym (technologie mobilne, wirtualna rzeczywistość). W książce zamieszczono studia przypadków, które są przykładami badań naukowych w zakresie e-turystyki prowadzonych na całym świecie. Opracowanie jest przeznaczonee dla wszystkich zainteresowanych problematyką zastosowań ICT w sektorze turystycznym, a w szczególności dla praktyków życia gospodarczego, pracowników administracji publicznej, pracowników naukowych oraz studentów kierunków związanych z turystyką.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106056 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38768 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45017 (1 egz.)
Book
In basket
Ekonomika turystyki i rekreacji / red. nauk. Aleksander Panasiuk. - Wyd. 2 zmien. i rozsz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. - 413 s. : il., tab. ; 24 cm.
(Turystyka)
Jedną z najważniejszych tendencji rozwoju współczesnych gospodarek narodowych jest wzrost znaczenia usług, w tym również usług turystyczno-rekreacyjnych, co w znacznej mierze jest związane z wydłużaniem się czasu wolnego ludności i wzrostem poziomu jej zamożności. [...] Nie ma na rynku wydawniczym takiej książki jak ta, która stanowi tak kompleksowe i wieloaspektowe omówienie zjawisk ekonomicznych zachodzących w turystyce i - co ważne - w rekreacji, a także innych branżach związanych bezpośrednio i pośrednio z procesami zachodzącymi na rynku turystycznym i rekreacyjnym. [dr hab. Krystyna Żelazna Rektor Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie] Ekonomika turystyki i rekreacji to drugie zmienione wydanie cieszącej się dużym zainteresowaniem książki rozszerzonej o zagadnienia związane z rekreacją. Treść podręcznika została również dostosowana do najnowszych obowiązujących standardów nauczania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kierunku turystyka i rekreacja. W pracy zawarto liczne przykłady z polskiej praktyki gospodarczej, słowniczek podstawowych terminów z angielskimi odpowiednikami, bogatą bibliografię oraz indeks rzeczowy. Każdy rozdział kończy krótkie podsumowanie oraz zestaw pytań kontrolnych. Publikacja jest kierowana do studentów uczelni wyższych na kierunku turystyka i rekreacja oraz na kierunkach ekonomicznych ze specjalnością turystyka. Książka może również stanowić cenną propozycję dla menedżerów i pracowników firm zajmujących się obsługą ruchu turystycznego oraz osób zainteresowanych zagadnieniami turystyki i rekreacji w praktyce.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103727 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47627 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44605 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63594 (1 egz.)
Book
In basket
Publikacja zawiera 27 opracowań, które zostały podzielone na cztery części. Część pierwsza zawiera opracowania poruszające tematykę działań podejmowanych przez UE oraz ich faktycznego lub potencjalnego wpływu na polską gospodarkę turystyczną. W części drugiej znalazły się opracowania dotyczące zagadnień oceny i kształtowania konkurencyjności poszczególnych ogniw gospodarki turystycznej, a także związku między procesami globalizacyjnymi a kształtowaniem się konkurencyjności oferty turystycznej. Część trzecia zawiera opracowania pokazujące uwarunkowania wprowadzania innowacji w gospodarce turystycznej oraz przykłady działań podejmowanych przez wybrane typy przedsiębiorstw turystycznych. Część czwarta porusza przede wszystkim zagadnienia dotyczące wpływu zagrożeń dla środowiska przyrodniczego na kierunki rozwoju turystyki oraz szerzej, wpływu turystyki na konkurencyjność poszczególnych regionów, a więc wkładu, jaki turystyka wnosi w rozwój gospodarczy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105941 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45449, 45448 (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently on loan: sygn. 60154 (1 egz.)
E-book
In basket
Turystyka jest zjawiskiem o bogatej i różnorodnej treści, co wiąże się m.in. z jej interdyscyplinarnym charakterem. Współczesna turystyka jest elementem stylu życia milionów osób, sposobem poznawania otaczającego nas bliższego i dalszego świata, przyrody, ludzi i kultury. Stwarza możliwości wypoczynku, regeneracji sił, poprawy stanu zdrowia, przyczynia się do rozwoju ekonomicznego miejscowości i regionów stanowiących miejsce czasowego pobytu turystów. Jej rozwój powiązany jest z funkcjonowaniem wielu gałęzi gospodarki, a w przypadku zagranicznej turystyki przyjazdowej pojawiają się efekty mnożnikowe identyfikowane w skali lokalnej, regionalnej i krajowej. Efektem dynamicznego jej rozwoju jest dalsze rozszerzanie działalności określanej w literaturze przedmiotu mianem gospodarki turystycznej. W miejscach recepcji ruchu turystycznego, tj. w miejscowościach i regionach, powstaje i rozwija się dalej pewna całość gospodarcza o wyraźnie zarysowanych powiązaniach wewnętrznych. Chodzi o działalność gospodarczą związaną z tworzeniem odpowiedniej infrastruktury para- i turystycznej (tzw. zaplecza materialnego turystyki), a także działalność związaną z organizacją i obsługą ruchu turystycznego. Zmiany zachodzące w potrzebach turystów, motywach udziału w turystyce, rosnącym poziomie życia, a także postęp w technologiach informacyjnych przyczyniają się do rozwoju nowych ofert, zmian w sposobach i formach obsługi turystów, stawiając nowe wyzwania przed podmiotami tworzącymi instytucjonalną strukturę wspomnianej gospodarki turystycznej. Andrzej Rapacz, Piotr Gryszel
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
A compelling case for the importance of entrepreneurship was made by the World Economic Forum (2018): 'entrepreneurs are key drivers of economic and social progress. Rapidly growing entrepreneurial enterprises are often viewed as important sources of innovation, productivity growth and employment (small and medium-sized enterprises account for 97% of all jobs in emerging economies). Many governments are therefore trying to actively promote entrepreneurship through various forms of support.' Given its significance, we sought to better understand current entrepreneurship trends. In the Spring of 2019, we invited academicians, scientists and practitioners to submit papers that addressed current thinking about entrepreneurial concepts, models, methods and practices. This Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection special issue is the result of a competitive double blind review process. The special issue contains three themes: young entrepreneurs, corporate social responsibility and sustainability, and the technical aspects of entrepreneurship (...).
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
A compelling case for the importance of entrepreneurship was made by the World Economic Forum (2018): 'entrepreneurs are key drivers of economic and social progress. Rapidly growing entrepreneurial enterprises are often viewed as important sources of innovation, productivity growth and employment (small and medium-sized enterprises account for 97% of all jobs in emerging economies). Many governments are therefore trying to actively promote entrepreneurship through various forms of support.' Given its significance, we sought to better understand current entrepreneurship trends. In the Spring of 2019, we invited academicians, scientists and practitioners to submit papers that addressed current thinking about entrepreneurial concepts, models, methods and practices. This Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection special issue is the result of a competitive double blind review process. The special issue contains three themes: young entrepreneurs, corporate social responsibility and sustainability, and the technical aspects of entrepreneurship (...).
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
„Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie” ukazują się już od 20 lat. W okresie tym opublikowano w nich ponad 600 artykułów naukowych i publikacji dydaktycznych. (...) Również ten Zeszyt stanowią prace pracowników naukowych i dydaktycznych szkół wyższych i ośrodków naukowych w kraju i zagranicą. Mamy więc badania pracowników Sopockiej Szkoły Wyższej, Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, Banking University we Lwowie, The State University of New York at Oswego, University of Neapolis Pafos. W treści publikacji można wyróżnić kilka nurtów i wątków badawczych, a mianowicie: pomiar i raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu, poboru podatków w Polsce i krajach Unii Europejskiej, migracji ekonomicznych do Polski; badanie wpływu regulacji prawnych i audytu na efektywność wydatkowania środków publicznych, analizę czynników kształtujących oczekiwania finansowe studentów, badanie wpływu e-learningu na funkcjonowanie bibliotek publicznych; teoretyczne ujęcie modelu kompetencyjnego pracowników turystyki, hotelarstwa i branży eventowej, znaczenia analizy zbiorów danych typu Big Data, czy wykorzystanie metody analizy ergonomicznej w zarządzaniu projektami, wynikającej z normy EN 16710-2. (...)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
„Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie” ukazują się już od 20 lat. W okresie tym opublikowano w nich ponad 600 artykułów naukowych i publikacji dydaktycznych. (...) Również ten Zeszyt stanowią prace pracowników naukowych i dydaktycznych szkół wyższych i ośrodków naukowych w kraju i zagranicą. Mamy więc badania pracowników Sopockiej Szkoły Wyższej, Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, Banking University we Lwowie, The State University of New York at Oswego, University of Neapolis Pafos. W treści publikacji można wyróżnić kilka nurtów i wątków badawczych, a mianowicie: pomiar i raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu, poboru podatków w Polsce i krajach Unii Europejskiej, migracji ekonomicznych do Polski; badanie wpływu regulacji prawnych i audytu na efektywność wydatkowania środków publicznych, analizę czynników kształtujących oczekiwania finansowe studentów, badanie wpływu e-learningu na funkcjonowanie bibliotek publicznych; teoretyczne ujęcie modelu kompetencyjnego pracowników turystyki, hotelarstwa i branży eventowej, znaczenia analizy zbiorów danych typu Big Data, czy wykorzystanie metody analizy ergonomicznej w zarządzaniu projektami, wynikającej z normy EN 16710-2. (...)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Niniejszy numer jest ukierunkowany na problematykę innowacji w jej poszczególnych obszarach tematycznych z uwzględnieniem uwarunkowań i determinant zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Celem jest prezentacja poglądów i badań specjalistów zajmujących się teorią i praktyką szeroko rozumianych innowacji, reprezentujących różne dyscypliny naukowe, instytucje i doświadczenie zawodowe, jak też inspirowanie dalszych analiz i działań. W treści publikacji wyróżniono kilka nurtów, w których pomieszczono artykuły omawiające wybrane problemy innowacji. Pierwszy nurt obejmuje rozważania na temat innowacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem, z uwzględnieniem otoczenia instytucjonalnego. Wątki badawcze poruszane w prezentowanych tekstach dotyczą szerokiego spektrum innowacji w procesie zarządzania, a mianowicie kontekstu nadzoru właścicielskiego, strategii zarządzania, modeli biznesowych, negocjacji, sposobu finansowania działalności innowacyjnej czy przedsiębiorczości. W ramach tego nurtu przedstawiono również genezę polityki innowacyjnej krajów rozwijających się na przykładzie Indii. Nurt drugi został zawężony do problematyki innowacji w zarządzaniu organizacjami należącymi do sektora usług turystycznych. Innowacyjność organizacji działających w obszarze turystyki jest przedmiotem coraz większego zainteresowania zarówno badaczy, jak i praktyków gospodarki turystycznej. Wynika to z poszukiwania innowacyjnych rozwiązań przez firmy specjalizujące się w turystyce, ale też ze wzrostu oczekiwań klientów. Kolejny nurt oscyluje wokół problematyki zarządzania wiedzą w kontekście metodologii zarządzania rozwojem przedsiębiorstwa ukierunkowanego na generowanie postępu naukowego, technicznego, ekonomicznego i organizacyjnego. Obejmuje on także kwestie zarządzania wiedzą w obszarach zarządzania jakością, polityki informacyjnej czy analizy instrumentów wspomagających zarządzanie wiedzą w urzędach administracji samorządowej. Interesującym ujęciem zagadnienia innowacji w organizacjach jest wątek badawczy dotyczący dydaktyki kognitywnej w kontekście nowatorskich metod badawczych, w dziedzinie metodyki prowadzenia prac badawczych. Niniejsza publikacja powinna być inspiracją do dalszych badań i rozważań na temat potencjału innowacyjnego, zdolności innowacyjnej, działalności innowacyjnej czy innowacji.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again