Form of Work
Książki
(13)
Status
available
(48)
unavailable
(4)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(7)
Czytelnia Piła
(2)
Wypożyczalnia Chodzież
(6)
Czytelnia Chodzież
(2)
Wypożyczalnia Czarnków
(8)
Czytelnia Czarnków
(1)
Wypożyczalnia Trzcianka
(4)
Czytelnia Trzcianka
(2)
Wypożyczalnia Złotów
(9)
Czytelnia Złotów
(2)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(5)
Czytelnia Wągrowiec
(4)
Author
Dymek-Balcerek Krystyna
(1)
Hołyst Brunon
(1)
Jaworska Anetta
(1)
Jóźwiak Justyna
(1)
Kalinowski Mirosław
(1)
Kobes Paweł
(1)
Kowalczyk-Jamnicka Małgorzata
(1)
Kowalewska-Borys Ewa
(1)
Muszyński Wojciech
(1)
Niewiadomska Iwona
(1)
Piorunek Magdalena
(1)
Rejzner Andrzej
(1)
Sołtysiak Teresa
(1)
Stadniczeńko Stanisław Leszek
(1)
Szymanowska Aleksandra
(1)
Łaciak Beata
(1)
Year
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(13)
Subject
Alkoholizm
(8)
Prostytucja
(8)
Samobójstwo
(5)
Więźniowie
(5)
Kobieta
(4)
Młodzież
(4)
Nieletni przestępcy
(4)
Patologia społeczna
(4)
Wychowanie w rodzinie
(4)
Agresywność
(3)
Kara (prawo)
(3)
Kuratorzy (prawo)
(3)
Narkomania
(3)
Pedagogika resocjalizacyjna
(3)
Prostytucja nieletnich
(3)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(3)
Rodzina
(3)
Rodzina zastępcza
(3)
Rozwód
(3)
Subkultura
(3)
AIDS
(2)
Bezdomność
(2)
Dziecko
(2)
Dziecko seksualnie wykorzystywane
(2)
Eutanazja
(2)
Kara pozbawienia wolności
(2)
Kazirodztwo
(2)
Marginalizacja społeczna
(2)
Małżeństwo
(2)
Migracje
(2)
Niedostosowanie społeczne
(2)
Ochotnicze Hufce Pracy
(2)
Opieka społeczna
(2)
Pornografia
(2)
Prostytucja dziecięca
(2)
Przemoc w rodzinie
(2)
Przestępczość
(2)
Religia
(2)
Sekty i ruchy religijne
(2)
Sieroctwo społeczne
(2)
Służba więzienna
(2)
Wykluczenie społeczne
(2)
Zaburzenia i dewiacje seksualne
(2)
Zakłady poprawcze i wychowawcze
(2)
Zgwałcenie
(2)
Aborcja
(1)
Adaptacja społeczna
(1)
Aktywizacja zawodowa
(1)
Alimenty
(1)
Anomia
(1)
Arteterapia
(1)
Asystenci rodzin
(1)
Autodestruktywność
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Biblioterapia
(1)
Bulimia
(1)
Bunt
(1)
Bóg
(1)
Cyberprzestępczość
(1)
Czarny rynek
(1)
Degradacja środowiska
(1)
Diabeł
(1)
Domy dziecka
(1)
Dozór elektroniczny sprawców przestępstw
(1)
Dzieciobójstwo
(1)
Dziecko głuche
(1)
Dziecko maltretowane
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(1)
Dziecko wiejskie
(1)
Dziecko z zespołem Downa
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Egalitaryzm
(1)
Erotyzm
(1)
Eugenika
(1)
Eurosieroctwo
(1)
Filmoterapia
(1)
Gorzelnictwo nielegalne
(1)
Gry hazardowe
(1)
HIV
(1)
Habermas, Jürgen
(1)
Handel dziećmi
(1)
Handel narządami ludzkimi
(1)
Homoseksualizm
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Internet
(1)
Izby dziecka
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Katastrofy ekologiczne
(1)
Komitet Praw Człowieka
(1)
Konkubinat
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Konwencja o Prawach Dziecka (1989)
(1)
Kryminologia
(1)
Kultura fizyczna
(1)
Leczenie
(1)
Lekozależność
(1)
Ludzie starzy
(1)
Luhmann, Niklas
(1)
Mediacja (prawo)
(1)
Subject: time
1989-2000
(1)
2001-
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(2)
Podręczniki akademickie
(1)
Słowniki
(1)
13 results Filter
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Niniejsza publikacja jest ważnym dyskursem naukowym w czasach rozpowszechnionej kultury indywidualizmu. Redaktor Magdalena Piorunek stawia pytania o stan, uwarunkowania i możliwości pomocy psychopedagogicznej, pomocy socjalnej, zinstytucjonalizowanego poradnictwa, pomocy związanej z terapią, rehabilitacją i kryzysami w życiu człowieka. Zadaje bardzo istotne pytania o to, kto, co i na ile kreuje współczesne doświadczane i praktykowane scenariusze biograficzne Polaków i dlaczego brak jest ogólnopolskich badań empirycznych w tym zakresie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently unavailable
Book
In basket
(Przestrzenie Życia Społecznego)
Publikacja zawiera następujące zagadnienia: Zagrożenia współczesnej rodziny w społeczeństwie ryzyka, Educational Function of a Family in the Risk Society, Konsekwencje świadczenia płatnych usług seksualnych i ich wpływ na decyzje o założeniu rodziny - aspekt medyczny, psychiczny oraz społeczny, Pierwsza praca i rodzina. Rzecz o koteryjnym kapitale społecznym Wolność, równość, bezpieczeństwo rodziny w polskiej Konstytucji, Sceny z życia rodzinnego w wierszach "Solistek".
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Książka, jak wskazuje Beata Łaciak, ma mozaikowy, niejednorodny charakter, przedstawia obraz dzieciństwa uwypuklając tematy najbardziej aktualne we współczesnej Polsce - migracje nieletnich Polaków, życie w dawnych i obecnych czasach na wsi, wychowanie dziecka w świecie wszechpanującej konsumpcji, modę dla dzieci, dziecięce postrzeganie roli kobiety oraz ukazując obraz galerianek. W tomie zawierającym wiele tematów bliskich współczesnym rodzicom, nauczycielom i wychowawcom, zawarte są liczne odniesienia do założeń Korczakowskiej koncepcji wychowania jako tematu przewodniego minionego Roku Korczakowskiego.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Publikacja powstała z myślą jej pragmatycznego wykorzystania zarówno w celach szkoleniowych, dydaktycznych, jak i praktycznych. Porusza ona niezwykle ważną, choć wciąż bagatelizowaną czy wręcz lekceważoną problematykę przemocy w rodzinie, która ma swój pejoratywny wymiar jednostkowy, ale także społeczny. Kontrowersje wokół zjawiska przemocy wynikają przede wszystkim z nieznajomości tego problemu, z nieświadomości jego złożoności, wieloaspektowości. Dodatkowo funkcjonująca powszechnie mnogość mitów utrudnia prawidłowe rozpoznanie, a także skuteczne przeciwdziałanie i zwalczanie przemocy. Publikacja omawia w szczególności: przemoc w rodzinie jako zjawisko społeczne; przemoc w rodzinie - aspekty psychologiczne; wybrane przestępstwa związane z problematyką przemocy w rodzinie; prawa ofiar przemocy w rodzinie z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego; przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w świetle ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i przepisów kodeksu postępowania karnego z 1997 r.; zagadnienia administracyjnoprawne dotyczące przemocy oraz wzory wybranych pism procesowych w sprawach karnych z zakresu problematyki przemocy w rodzinie.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently unavailable
Czytelnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Kryminologia / Brunon Hołyst. - Wyd. 7. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2001. - 1403, [1] s : mapy, rys., tab., wykr ; 25 cm.
Kryminologia jako nauka multidyscyplinarna koncentruje swoją uwagę na człowieku i jego środowisku. Przedmiotem jej zainteresowania są problemy w wymiarze jednostkowym i społecznym. W zakresie mikroskali rozpatrujemy indywidualne zachowania przestępne, w makroskali zaś przestępczość jako zjawisko społeczne. Siódme wydanie podręcznika nie stanowi nowego opracowania. W poprzednim wydaniu zostały wzbogacone liczne rozdziały, szczególnie dotyczące metodologii badań, doktryn kryminologicznych, analizy przestępczości, a także prognoz i profilaktyki. Uwzględniono najnowsze materiały informacyjne, dotyczące przestępczości i tak powszechnego zjawiska przemocy. Nowe okienka problemowe przedstawiają aktualne problemy przestępczości.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently unavailable
Czytelnia Trzcianka
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently unavailable
Czytelnia Złotów
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in 7 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently unavailable
Czytelnia Chodzież
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently unavailable
Czytelnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Z uwagi na swój złożony charakter zagadnienie demoralizacji i przestępczości nieletnich pozostaje w sferze zainteresowań badaczy wielu dyscyplin naukowych. Nie da się bowiem ograniczyć rozważań nad tym, niestety wciąż narastającym problemem, do sfery prawnokarnej czy też wyłącznie pedagogicznej. Z tego powodu publikacja poświęcona problematyce demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz prawnemu systemowi przeciwdziałania tym zjawiskom stanowi klasyczny przykład rozważań o charakterze kryminologicznym nad patologicznymi zachowaniami nieletnich, ich źródłami i sposobami ich przezwyciężenia. Książka ta stanowi niejako próbę włączenia się w żywą dyskusję o poszukiwaniu skutecznego panaceum na naganne postawy nieletnich, co wydaje się być nabierać dodatkowej doniosłości w kontekście podejmowanych prób zmiany obecnego ustawodawstwa dotyczącego nieletnich.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Prezentowany Czytelnikowi Leksykon resocjalizacji stanowi zbiór kilkudziesięciu alfabetycznie ułożonych haseł, które dotyczą: etiologii, symptomatologii, typologii, diagnostyki niedostosowania społecznego, a przede wszystkim profilaktyki społecznej i resocjalizacji oraz zjawisk związanych z patologiami społecznymi, zachowaniami ryzykownymi i przestępczością. W oddzielnych hasłach omówiono problematykę zachowań dewiacyjnych w rodzinie i szkole, wskazując na ich skutki i możliwości przeciwdziałania im. Znajdujące się w leksykonie hasła obejmują także aspekty prawne i organizacyjne, dotyczące historii, współczesnej polityki reintegracji społecznej w Polsce oraz funkcjonowania placówek i instytucji resocjalizacyjnych. Znaczną uwagę poświęcono zagadnieniom kary pozbawienia wolności, a zwłaszcza resocjalizacji penitencjarnej osób starszych, niepełnosprawnych, niebezpiecznych, uzależnionych czy skazanych za zabójstwa lub przestępstwa seksualne. Istotną częścią opracowania jest również omówienie wszystkich stosowanych w resocjalizacji terapii. Każde hasło zawiera odwołania bibliograficzne.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Piła
All copies are currently unavailable
Czytelnia Chodzież
All copies are currently unavailable
Czytelnia Czarnków
All copies are currently unavailable
Czytelnia Trzcianka
All copies are currently unavailable
Czytelnia Złotów
All copies are currently unavailable
Czytelnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again