Form of Work
Książki
(24)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(58)
unavailable
(6)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(8)
Czytelnia Piła
(4)
Wypożyczalnia Chodzież
(11)
Wypożyczalnia Czarnków
(9)
Wypożyczalnia Trzcianka
(14)
Wypożyczalnia Złotów
(4)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(1)
Czytelnia Wągrowiec
(10)
Zbiory specjalne Piła-Wypożyczalnia
(3)
Author
Naprawa Renata
(18)
Tanajewska Alicja
(18)
Maternicka Kornela
(7)
Korzeniewska Ewa
(4)
Bednarz Marzena
(2)
Bladowska Joanna
(2)
Kluczkowska Karolina
(2)
Lubocka Weronika
(2)
Ludkiewicz Eliza
(2)
Maślaczyk-Trzasko Agnieszka
(2)
Miłosz Angelika
(2)
Okoniewska Małgorzata
(2)
Sowińska Magdalena
(2)
Szakiewicz Aleksandra
(2)
Szczepańska Krystyna
(2)
Żmuda-Trzebiatowska Marzena
(2)
Boenisch Beata
(1)
Kołodziejska Dorota
(1)
Mach Cecylia
(1)
Muszyńska Irena
(1)
Łomża Justyna
(1)
Year
2010 - 2019
(17)
2000 - 2009
(5)
1970 - 1979
(2)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(24)
Language
Polish
(23)
Audience Group
Nauczanie początkowe
(2)
Szkoły podstawowe
(2)
Szkoły specjalne
(2)
Nauczyciele szkół podstawowych
(1)
Pedagodzy specjalni
(1)
Subject
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(19)
Nauczanie
(4)
Pedagogika specjalna
(4)
Programy nauczania dla szkół podstawowych specjalnych
(4)
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych
(4)
Dzieci mające trudności w uczeniu się
(3)
Dzieci z zaburzeniami rozwoju
(3)
Nauczanie początkowe
(3)
Autyzm
(2)
Dzieci niepełnosprawne umysłowo
(2)
Dziecko autystyczne
(2)
Dziecko niepełnosprawne
(2)
Edukacja ekologiczna
(2)
Edukacja włączająca
(2)
Zajęcia korekcyjno-wyrównawcze
(2)
Czytanie
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko głuche
(1)
Historia
(1)
Język polski
(1)
Matematyka
(1)
Muzyka
(1)
Młodzież niepełnosprawna umysłowo
(1)
Niepełnosprawni umysłowo
(1)
Pisanie
(1)
Programy nauczania
(1)
Programy nauczania szkoły podstawowej specjalnej
(1)
Przyroda
(1)
Szkoła specjalna
(1)
Sztuka
(1)
Słuch
(1)
Terapia zajęciowa
(1)
Wychowanie fizyczne
(1)
Wychowanie obywatelskie
(1)
Genre/Form
Programy nauczania dla szkół podstawowych specjalnych
(17)
Programy nauczania początkowego
(9)
Ćwiczenia i zadania dla szkół podstawowych specjalnych
(3)
Programy nauczania dla szkół podstawowych
(2)
Karty pracy ucznia
(1)
Programy nauczania dla szkół specjalnych
(1)
Scenariusze zajęć
(1)
Ćwiczenia i zadania
(1)
25 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 09955 (1 egz.)
Book
In basket
Pozycja ta powstała z myślą o Was - nauczycielach klas integracyjnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, szkół masowych prowadzących zajęcia rewalidacyjne; specjalistach: psychologach, pedagogach, terapeutach, logopedach pracujących na co dzień z wyżej wymienioną grupą uczniów, a także o osobach z najbliższego otoczenia dziecka - rodzicach i rodzeństwie. Programy te mogą być również wykorzystywane przez nauczycieli, którzy uczą dzieci z obniżoną normą intelektualną oraz trudnościami w nauce. Programy są zgodne z podstawą programową z dnia 23 sierpnia 2007. Zawierają treści kształcenia i przewidywane osiągnięcia ucznia ułożone klasami - od I do III. Ponadto w pozycji znajduje się wzór indywidualnych programów edukacyjnych i obszerny opis ich tworzenia. Dla klas 1-3.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 107097 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46758 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40256 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 30874 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62510 P 3,4 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 10853, 10852 (2 egz.)
Authority data
Programy nauczania dla szkół podstawowych specjalnych (hasło przedmiotowe)
zob. też Nauczanie - szkoły podstawowe specjalne (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Programy nauczania (hasło przedmiotowe)
Book
In basket
Publikacja powstała z myślą o nauczycielach szkół masowych uczących w klasach IV-VI, klasach integracyjnych, prowadzących zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, rewalidacyjne, edukacyjne z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, pracujących w ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalistach: psychologach, pedagogach, terapeutach, logopedach, a także o osobach z najbliższego otoczenia dzieci - rodzicach i rodzeństwie. Proponowane programy umożliwiają: monitorowanie treści podstawy programowej dla II etapu nauczania; realizowanie podstawy programowej w klasach IV-VI zarówno w ramach obowiązujących zajęć edukacyjnych, jak i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; ułożenie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim; wykorzystywanie różnorodnych rozwiązań merytoryczno-metodycznych w pracy z uczniem. Publikacja została przygotowana w oparciu o rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r. poz. 977) z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 107104 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49201 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64669 P 3,5 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 100669 (1 egz.)
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 100670 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37283 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31133 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62511 P 3,4 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46403 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37369 (1 egz.)
Book
In basket
Książka jest przeznaczona dla nauczycieli i terapeutów uczniów niepełnosprawnych, ale mogą z niej korzystać także rodzice tych dzieci. Jest to opracowanie mające na celu ułatwić pracę pedagoga przez wskazanie mu treści kształcenia i przewidywanych osiągnięć dziecka w kolejnych klasach. Najważniejsze cechy publikacji to: - Przejrzystość i czytelność: materiał jest ujęty w tabele, treści kształcenia powtarzają się w każdej klasie odpowiednio poszerzone o kolejne, oczekiwane umiejętności dziecka. Tabele łatwo zestawiać, porównywać i do nich wracać. - Pomoce do pracy: publikacja zawiera wykaż najważniejszych i najskuteczniejszych metod pracy z dziećmi wraz z ich krótką charakterystyką i wyborem bibliograficznym. Ponadto autorki zebrały ćwiczenia pomocne w osiąganiu celów. Wykaż tych ćwiczeń znajduje się na końcu publikacji. Dzięki czytelnym odnośnikom w tabelach łatwo je odnaleźć w trakcie realizacji programu, można też korzystać z nich w innych sytuacjach, np. w czasie zabawy (większość ćwiczeń opiera się na formie zabawowej). - Elastyczność: książka nie zawiera gotowych scenariuszy, nie narzuca żadnej z metod, ponieważ praca z dzieckiem niepełnosprawnym pełna jest niespodziewanych sytuacji. Terapeuta, nauczyciel, rodzic powinien tak dobrać metody i formy pracy, by osiągnąć jak najlepsze rezultaty. Każde dziecko z niepełnosprawnością jest inne, należy więc się do niego dostosować - to co dobre dla jednego ucznia, drugiego może drażnić i zniechęcić. - Wstęp skrótowo, lecz treściwie daje ogólny obraz edukacji dzieci upośledzonych ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich potrzeby. Pozwala lepiej zrozumieć ucznia i daje podstawy do oceny jego i programu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 112028 (1 egz.)
Book
In basket
Publikacja powstała z myślą o nauczycielach uczących dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym; specjalistach: psychologach, pedagogach, terapeutach, logopedach pracujących na co dzień z wyżej wymienioną grupą uczniów, a takż o osobach z najbliższego otoczenia dziecka - rodzicach, rodzeństwie. Proponowane programy umożliwiają wykorzystywanie różnorodnych rozwiązań merytoryczno-metodycznych. Pozwalają na swobodę w zakresie doboru zagadnień, ćwiczeń, materiału, celów, zadań oraz metod i form pracy wspomagających proces uczenia się i wychowania dzieci.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 112029 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46575 (1 egz.)
Book
In basket
Książka jest przeznaczona dla nauczycieli i terapeutów uczniów niepełnosprawnych, ale mogą z niej korzystać także rodzice tych dzieci. Jest to opracowanie mające na celu ułatwić pracę pedagoga przez wskazanie mu treści kształcenia i przewidywanych osiągnięć dziecka w kolejnych klasach. Najważniejsze cechy publikacji to: – Przejrzystość i czytelność: materiał jest ujęty w tabele, treści kształcenia powtarzają się w każdej klasie odpowiednio poszerzone o kolejne, oczekiwane umiejętności dziecka. Tabele łatwo zestawiać, porównywać i do nich wracać. – Pomoce do pracy: publikacja zawiera wykaż najważniejszych i najskuteczniejszych metod pracy z dziećmi wraz z ich krótką charakterystyką i wyborem bibliograficznym. Ponadto autorki zebrały ćwiczenia pomocne w osiąganiu celów. Wykaż tych ćwiczeń znajduje się na końcu publikacji. Dzięki czytelnym odnośnikom w tabelach łatwo je odnaleźć w trakcie realizacji programu, można też korzystać z nich w innych sytuacjach, np. w czasie zabawy (większość ćwiczeń opiera się na formie zabawowej). – Elastyczność: książka nie zawiera gotowych scenariuszy, nie narzuca żadnej z metod, ponieważ praca z dzieckiem niepełnosprawnym pełna jest niespodziewanych sytuacji. Terapeuta, nauczyciel, rodzic powinien tak dobrać metody i formy pracy, by osiągnąć jak najlepsze rezultaty. Każde dziecko z niepełnosprawnością jest inne, należy więc się do niego dostosować – to co dobre dla jednego ucznia, drugiego może drażnić i zniechęcić. – Wstęp skrótowo, lecz treściwie daje ogólny obraz edukacji dzieci upośledzonych ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich potrzeby. Pozwala lepiej zrozumieć ucznia i daje podstawy do oceny jego i programu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 31477 (1 egz.)
Book
In basket
Książka jest przeznaczona dla nauczycieli i terapeutów uczniów niepełnosprawnych, ale mogą z niej korzystać także rodzice tych dzieci. Jest to opracowanie mające na celu ułatwić pracę pedagoga przez wskazanie mu treści kształcenia i przewidywanych osiągnięć dziecka w kolejnych klasach. Najważniejsze cechy publikacji to: – Przejrzystość i czytelność: materiał jest ujęty w tabele, treści kształcenia powtarzają się w każdej klasie odpowiednio poszerzone o kolejne, oczekiwane umiejętności dziecka. Tabele łatwo zestawiać, porównywać i do nich wracać. – Pomoce do pracy: publikacja zawiera wykaż najważniejszych i najskuteczniejszych metod pracy z dziećmi wraz z ich krótką charakterystyką i wyborem bibliograficznym. Ponadto autorki zebrały ćwiczenia pomocne w osiąganiu celów. Wykaż tych ćwiczeń znajduje się na końcu publikacji. Dzięki czytelnym odnośnikom w tabelach łatwo je odnaleźć w trakcie realizacji programu, można też korzystać z nich w innych sytuacjach, np. w czasie zabawy (większość ćwiczeń opiera się na formie zabawowej). – Elastyczność: książka nie zawiera gotowych scenariuszy, nie narzuca żadnej z metod, ponieważ praca z dzieckiem niepełnosprawnym pełna jest niespodziewanych sytuacji. Terapeuta, nauczyciel, rodzic powinien tak dobrać metody i formy pracy, by osiągnąć jak najlepsze rezultaty. Każde dziecko z niepełnosprawnością jest inne, należy więc się do niego dostosować – to co dobre dla jednego ucznia, drugiego może drażnić i zniechęcić. – Wstęp skrótowo, lecz treściwie daje ogólny obraz edukacji dzieci upośledzonych ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich potrzeby. Pozwala lepiej zrozumieć ucznia i daje podstawy do oceny jego i programu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64424 P 3,5 (1 egz.)
Book
In basket
Książka jest przeznaczona dla nauczycieli i terapeutów uczniów niepełnosprawnych, ale mogą z niej korzystać także rodzice tych dzieci. Jest to opracowanie mające na celu ułatwić pracę pedagoga przez wskazanie mu treści kształcenia i przewidywanych osiągnięć dziecka w kolejnych klasach. Najważniejsze cechy publikacji to: – Przejrzystość i czytelność: materiał jest ujęty w tabele, treści kształcenia powtarzają się w każdej klasie odpowiednio poszerzone o kolejne, oczekiwane umiejętności dziecka. Tabele łatwo zestawiać, porównywać i do nich wracać. – Pomoce do pracy: publikacja zawiera wykaż najważniejszych i najskuteczniejszych metod pracy z dziećmi wraz z ich krótką charakterystyką i wyborem bibliograficznym. Ponadto autorki zebrały ćwiczenia pomocne w osiąganiu celów. Wykaż tych ćwiczeń znajduje się na końcu publikacji. Dzięki czytelnym odnośnikom w tabelach łatwo je odnaleźć w trakcie realizacji programu, można też korzystać z nich w innych sytuacjach, np. w czasie zabawy (większość ćwiczeń opiera się na formie zabawowej). – Elastyczność: książka nie zawiera gotowych scenariuszy, nie narzuca żadnej z metod, ponieważ praca z dzieckiem niepełnosprawnym pełna jest niespodziewanych sytuacji. Terapeuta, nauczyciel, rodzic powinien tak dobrać metody i formy pracy, by osiągnąć jak najlepsze rezultaty. Każde dziecko z niepełnosprawnością jest inne, należy więc się do niego dostosować – to co dobre dla jednego ucznia, drugiego może drażnić i zniechęcić. – Wstęp skrótowo, lecz treściwie daje ogólny obraz edukacji dzieci upośledzonych ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich potrzeby. Pozwala lepiej zrozumieć ucznia i daje podstawy do oceny jego i programu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 45987 (1 egz.)
Book
In basket
Program edukacyjny jest jedną z części publikacji Ja i mój świat. Został przygotowany w oparciu o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i sprzężonymi niepełnosprawnościami. Cele i sposoby uczenia zawarte w programie wywodzą się z założeń metodycznych stosowanej analizy zachowania oraz metody ośrodków pracy. Przedstawiono w nim techniki nauczania, które można wykorzystać zarówno w pracy edukacyjnej, jak i nauce samodzielności i niezależności uczniów. Znajduje się tutaj również charakterystyka struktury zajęć z całym zespołem dzieci oraz opis sposobów jej wprowadzania i modyfikowania wraz z rozwojem kompetencji uczniów. Zadaniem programu jest ułatwienie pełnego wykorzystania pakietu Ja i mój świat.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110977 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32973 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46429 (1 egz.)
Book
In basket
Program edukacyjny jest jedną z części publikacji Ja i mój świat. Został przygotowany w oparciu o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i sprzężonymi niepełnosprawnościami. Cele i sposoby uczenia zawarte w programie wywodzą się z założeń metodycznych stosowanej analizy zachowania oraz metody ośrodków pracy. Przedstawiono w nim techniki nauczania, które można wykorzystać zarówno w pracy edukacyjnej, jak i nauce samodzielności i niezależności uczniów. Znajduje się tutaj również charakterystyka struktury zajęć z całym zespołem dzieci oraz opis sposobów jej wprowadzania i modyfikowania wraz z rozwojem kompetencji uczniów. Zadaniem programu jest ułatwienie pełnego wykorzystania pakietu Ja i mój świat.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49831 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 40157 (1 egz.)
Book
In basket
Publikacja ta powstała z myślą o nauczycielach klas integracyjnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, szkół masowych prowadzących zajęcia rewalidacyjne, a także o specjalistach pracujących na co dzień z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. Może być wykorzystana podczas tworzenia Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dla uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania; uczniów posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, orzekającej o różnego typu trudnościach w nauce oraz zaburzeniach w zachowaniu, wynikających z deficytów rozwojowych. Charakter publikacji umożliwia wykorzystywanie różnorodnych rozwiązań merytoryczno-metodycznych, swobodny dobór materiału, metod oraz form pracy wspomagających proces nauczania i wychowania.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105795 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48249 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38698 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32118 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64069 P 3,5 (1 egz.)
Book
In basket
Publikacja będzie pomocna w codziennej pracy nauczycieli i wychowawców edukacji wczesnoszkolnej; nauczycieli specjalistów: terapeutów, logopedów, oligofrenopedagogów; pedagogów i psychologów. Ułatwi nauczycielom dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, a także możliwości psychofizycznych ucznia w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych oraz zajęć specjalistycznych. Może być ona w pełni wykorzystana podczas tworzenia indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 113102 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40863 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33776 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 47323 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 66059 P 3,5 (1 egz.)
Book
In basket
Publikacje z serii ABC mówienia, czytania i pisania powstały przede wszystkim z myślą o nauczaniu dzieci z wadą słuchu. Pomoce te służą rozwijaniu świadomości językowej, nauce odczytywania mowy z ust, usprawnianiu słuchu fonemowego, poznawaniu i utrwalaniu liter, nauce czytania ze zrozumieniem oraz doskonaleniu sprawności manualnej. Książki te mogą być wskazówką dla nauczycieli oraz rodziców, w jaki sposób pracować z dziećmi, które z różnych przyczyn (często niełatwych do zdiagnozowania) mają trudności z nauką czytania ze zrozumieniem, samodzielnym układaniem zdań czy opanowaniem mowy dźwiękowej umożliwiającej komunikację z otoczeniem. Program edukacji wczesnoszkolnej ABC mówienia, czytania i pisania został opracowany na podstawie wieloletnich doświadczeń w pracy z dziećmi z wadą słuchu, obserwacji sposobów i metod pracy stosowanych przez logopedów i surdopedagogów oraz analizy literatury poświęconej problematyce osób z wadami słuchu. Bazą wyjściową programu stała się nowa podstawa programowa dla I cyklu edukacyjnego z 2014 roku (Dz.U. z 2014 r. poz. 803). Myślą przewodnią, jaka przyświecała napisaniu programu, było dobro dziecka niesłyszącego i wiara w to, że mimo swojej niepełnosprawności oraz dzięki systematycznej i wytrwałej pracy jest ono w stanie odnieść sukces zarówno w szkole, jak i w życiu osobistym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 109026 (1 egz.)
Book
In basket
Nowe programy edukacyjno-terapeutyczne dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym zostały przygotowanie z myślą o nauczycielach specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, nauczycielach szkół masowych uczących uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym oraz rodzicach tych uczniów. Programy obejmują treści kształcenia zgodne z podstawą programową zawartą w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. Ponadto są ściśle skorelowane z publikacjami: Karty pracy dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym (Jest już jesień, Nadeszła zima, Przyszła wiosna, Nareszcie lato). Umożliwi to efektywne realizowanie i monitorowanie programu edukacyjno-terapeutycznego oraz dokonanie diagnozy rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 50933 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 41248 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 34073 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 66671 P 3,6 (1 egz.)
Book
In basket
Program ten jest ułożony w oparciu o podstawę programową rozporządzenia MENiS z dnia 23 grudnia 2008 r. Umożliwia wykorzystywanie różnorodnych rozwiązań merytoryczno-metodycznych. Układ treści kształcenia i obszarów ma charakter spiralny. Do poszczególnych działów programu powraca się w każdym cyklu edukacji i rozszerza się zakres zakładanych osiągnięć, za każdym razem uwzględniając zasadę stopniowania trudności. Programy są skonstruowane tak, by korzystająca z nich osoba mogła dostosować je do indywidualnych możliwości wychowanków. Proponowany program zawiera zadania szkoły, cele rewalidacyjne i edukacyjne, procedury osiągania celów rewalidacyjnych, wybór metod pracy oraz treści kształcenia opracowane w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Ukierunkowany jest na dziecko niepełnosprawne oraz jego potrzeby. Obejmuje trzy obszary: Obszar I - Obsługiwanie samego siebie "Ja z samym sobą"; Obszar II - Uspołecznienie "Ja i otoczenie"; Obszar III - Rozwijanie sprawności i umiejętności "Ja w środowisku szkolnym".
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 102666 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 51361 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37575 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31526 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62507 P 3,4 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again