Form of Work
Książki
(7)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Publikacje naukowe
(2)
Poradniki i przewodniki
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(21)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(5)
Czytelnia Piła
(1)
Wypożyczalnia Chodzież
(3)
Wypożyczalnia Czarnków
(4)
Wypożyczalnia Trzcianka
(5)
Wypożyczalnia Złotów
(3)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(1)
Czytelnia Wągrowiec
(1)
Author
Libiszowska-Żółtkowska Maria
(2)
Ostrowska Krystyna
(2)
Borsich Szymon
(1)
Deptuła Maria
(1)
Domagała-Kręcioch Agnieszka
(1)
Kołodziejczyk Andrzej
(1)
Larson Jim
(1)
Pluta Teresa
(1)
Potorska Alicja
(1)
Walc Wiesława
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(2)
Time Period of Creation
2001-
(5)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Audience Group
Nauczyciele
(2)
Pedagodzy
(1)
Szkoły podstawowe
(1)
Subject
Profilaktyka szkolna
(4)
Agresywność
(3)
Przemoc w szkole
(3)
Uczniowie
(3)
Dziecko
(2)
Pedagogika resocjalizacyjna
(2)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(2)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(2)
Trudności wychowawcze
(2)
Wychowanie w rodzinie
(2)
Zapobieganie
(2)
Zwalczanie
(2)
Aspiracje edukacyjne
(1)
Bezpieczeństwo szkolne
(1)
Bezradność
(1)
Diagnoza pedagogiczna
(1)
Doskonalenie zawodowe
(1)
Dziecko trudne
(1)
Grupy rówieśnicze
(1)
Gry i zabawy
(1)
Interakcja wychowawcza
(1)
Młodzież trudna
(1)
Nauczyciele
(1)
Nieletni przestępcy
(1)
Niepowodzenia szkolne
(1)
Profilaktyka pedagogiczna
(1)
Profilaktyka wychowawcza
(1)
Psychologia wychowawcza
(1)
Relacje międzyludzkie
(1)
Socjalizacja
(1)
Stres szkolny
(1)
Terapia poznawczo-behawioralna
(1)
Trudne sytuacje życiowe
(1)
Wychowanie
(1)
Wychowawca a rodzice
(1)
Zachowania ryzykowne
(1)
Znęcanie się
(1)
Świetlice szkolne
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Genre/Form
Poradnik
(2)
Praca zbiorowa
(2)
Monografia
(1)
Opracowanie
(1)
Scenariusz zajęć
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(5)
Psychologia
(1)
7 results Filter
Book
In basket
Autorzy prezentowanej książki – Jim Larson i Andrzej Kołodziejczyk – to wybitni specjaliści w zakresie problematyki przemocy w szkole. Jim Larson jest autorem i współautorem dwóch książek na ten temat, przetłumaczonych i wydanych w Polsce przez Fraszkę Edukacyjną: Najpierw pomyśl i Pomoc dzieciom w radzeniu sobie z gniewem. Kilka razy odwiedził Polskę i prowadził warsztaty z nauczycielami. Na podstawie tych dwóch książek powstał program szkolenia polskich nauczycieli. Został on zaprezentowany w niniejszej książce. Andrzej Kołodziejczyk jest socjologiem, trenerem-superwizorem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, współautorem programu wychowawczo-profilaktycznego „Spójrz inaczej”. Jest też autorem licznych warsztatów i treningów dla nauczycieli, wychowawców, pracowników socjalnych itp., poświęconych między innymi problematyce agresji i przemocy, motywowania do zmiany zachowania i zespołów interdyscyplinarnych. Szkolni dręczyciele nie atakują pod wpływem emocji. Dobrze wiedzą, co chcą osiągnąć. Planują swe działania na zimno, by zyskać władzę nad słabszymi, aprobatę ze strony koleżanek i kolegów, a przez to panowanie nad grupą. Badania i obserwacje pokazują negatywny wpływ szkolnego dręczenia na relacje między uczniami i ich problemy edukacyjne, a także relacje w dorosłym życiu, zarówno tych, którzy byli dręczeni, jak i tych, którzy dręczyli. Książka ta z pewnością pomoże nauczycielom w radzeniu sobie z przypadkami dręczenia wśród szkolnej młodzieży. Jest rodzajem przewodnika, wzbogaconego przykładami scenariuszy do przeprowadzenia zajęć z uczniami. Pokazuje też krok po kroku, jak zbudować i wdrożyć strategię przeciwdziałania przemocy w całym środowisku ucznia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 115631 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 52581 (1 egz.)
Book
In basket
Wielką zaletą publikacji jest ponadczasowa wartość zaprezentowanych w niej zagadnień i przystępność treści. Pozwala ona znaleźć odpowiedź na pytanie o sens wychowania, opieki, wspierania człowieka w kontekście realizacji funkcji edukacyjnej, wskazuje na znaczącą rolę szkoły, rodziny (i poszczególnych jej członków : rodziców, sióstr, braci, babć, dziadków) w rozwoju dziecka, uwidacznia sens i potrzebę podejmowania przez osoby w wieku późnej dorosłości różnych form edukacji. [...] Książka jest adresowana szczególnie do rodziców, nauczycieli, pedagogów, psychologów, gerontologów, terapeutów, pracowników socjalnych, specjalistów zaangażowanych w realizację edukacji, opieki, wsparcia i pomocy osobom potrzebującym tych działań, a także do studentów kierunków : pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, psychologia, praca socjalna. Publikacja może stanowić wartościowe źródło inspiracji w zakresie ich przyszłej pracy zawodowej. Z recenzji dr hab. Jadwigi Daszykowskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 35000 (1 egz.)
Book
In basket
Przyczyny agresywnych zachowań młodzieży obejmują zarówno czynniki określane mianem wrodzonych, osobowościowych, jak i te, które tkwią w rodzinie, w szkole, w grupie rówieśniczej, środowisku lokalnym czy środkach masowego przekazu. Diagnoza tych czynników jest pierwszym etapem na drodze do podjęcia działań profilaktycznych i resocjalizacyjnych. W książce zamieszczono 14 autorskich tekstów specjalistów z zakresu nauk społecznych (psychologii, pedagogiki, kryminalistyki, socjologii wychowania), co pozwala na ukazanie problemu agresji w szkole z wielu uzupełniających się perspektyw. Prezentowane są też wyniki badań na próbach ogólnopolskich oraz projekty i postulowane działania, jakie należy podjąć w celu zapobiegania i zwalczania agresji. Książka adresowana jest do teoretyków i praktyków życia społecznego: socjologów, pedagogów i psychologów wychowania, nauczycieli, rodziców, samorządowców, dziennikarzy, pracowników służb społecznych i porządkowych, studentów i uczniów, a więc wszystkich zainteresowanych i odpowiedzialnych za publiczny porządek oraz jakość życia społecznego w różnych jego obszarach.
This item is available in 7 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 107757, 99358 (2 egz.)
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 99359 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 45163 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36395 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 30257 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 42635 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 61710 P 2,4 (1 egz.)
Book
In basket
Każda podróż ma swój początek i kres. Homo viator, jakim jest pedagog w labiryncie życia szkolnego, także kiedyś rozpoczyna swoją zawodową wędrówkę, która zmusza go do wyboru dróg, przekraczania strefy bezpieczeństwa, podejmowania decyzji nie zawsze łatwych i trafnych... Niniejsza publikacja wyrosła z głębokiej potrzeby docenienia pracy pedagogów szkolnych, którzy przy okazji licznych rozmów oraz kolejnych szkoleń i warsztatów czują się wciąż osamotnieni w swoich działaniach, przemęczeni biurokracją, sfrustrowani kolejnymi reformami, bezradni wobec procedur oraz wyczerpani walką z oczekiwaniami i postawami roszczeniowymi. Pedagogów, którzy mimo wszystko podejmują wyzwania, szukają rozwiązań i optymistycznie patrzą w przyszłość.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 116395 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36435, 35895 (2 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 30279 (1 egz.)
Book
In basket
Agresja w szkole / redakcja naukowa Maria Libiszowska-Żółtkowska, Krystyna Ostrowska. - Wydanie 2. - Warszawa : Difin, 2019. - 353 strony : rysunki, tabele ; 23 cm.
(Engram)
W książce zamieszczono 19 autorskich tekstów specjalistów z zakresu nauk społecznych (psychologii, pedagogiki, kryminologii i socjologii). Autorzy diagnozują zarówno stan polskiej szkoły w kontekście zachowań dewiacyjnych, jakimi są agresja i przemoc, jak i podpowiadają profilaktyczne rozwiązania wychowawcze. Jest to drugie, poprawione i rozszerzone wydanie książki z 2008 roku. Wielokierunkowe i długofalowe badania kliniczne oraz praktyka profilaktyczna i psychoterapeutyczna wskazują, że kształtowanie poczucia empatii od najwcześniejszych lat życia dziecka, rozbudzanie i wspomaganie rozwoju zainteresowań, systematyczna stymulacja aktywności kulturalnej, artystycznej, sportowej, prospołecznej, religijnej mogą być bardzo dobrymi izolatorami agresji. O te właśnie zagadnienia i konkretne działania profilaktyczne wzbogacone jest drugie wydanie „Agresji w szkole”.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 115632 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 42148 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 35067 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 48520 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 115348 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 51938 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 41786 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 34821 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 48163 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 67003 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again